h1

«Ελληνοϊστορείν-Ελληνικό Ημερολόγιο»

30/10/2014

,

,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

,

Αγαπητοί φίλοι τής σελίδας  το ιστολόγιό μας, αλλάζει μορφή και διεύθυνση.

Πλέον, από τις 30 Οκτωβρίου τού 2014 και εξής, οι αναρτήσεις  μας θα γίνονται στην νέα ανανεωμένη σελίδα που φέρει τον τίτλο:  «Ελληνοϊστορείν-Ελληνικό Ημερολόγιο».

Σύνδεσμός της είναι ο: http://ellinoistorin.gr/

Ευχαριστούμε και συγγνώμη γιά την ταλαιπωρία.

,

,

h1

Χέμινγουεϊ: Ἡ φρίκη τῆς ἐκκένωσης τῆς Θράκης…

21/07/2014

ΘΡΑΚΗ

πρόσφυγες Αν. Θράκης

 Σκηνές προσφύγων στὴν Ἀνατολικὴ Θράκη, μετὰ τὴν Συνθήκη τῶν Μουδανιῶν (Σεπτέμβριος 1922)
 

     Ὁ Ἔρνεστ Χέμινγουεϊ, γεννήθηκε στὶς ΗΠΑ στὶς 21 Ιουλίου 1899*  καὶ μόλις 20 περίπου χρονῶν, τὸ 1920,  ἄρχισε νὰ ἐργάζεται ὡς δημοσιογράφος καὶ πολεμικὸς ἀνταποκριτὴς τῆς ἐφημερίδος Toronto Star Weekly τοῦ Τορόντο. Μέσω τῶν ἀνταποκρίσεών του, γνώρισε τὸ εὐρὺ κοινὸ τῆς ἐποχῆς, τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Ἦταν παρῶν στὴν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν στὴ Θράκη, ποὺ ἀκολούθησε τὴ συνθήκη τῶν Μουδανιῶν τὸ 1922.

     Μέσα ἀπὸ τὸ λογοτεχνικό του ταλέντο, ὁ συγγραφέας δίνει συγκλονιστικὲς περιγραφὲς μίας περιόδου ποὺ ἔχει σημαδέψει τὴν ψυχὴ τῶν Ἑλλήνων.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.036 επιπλέον λέξεις

h1

Ἡ τῶν Ἑλλήνων ἐξάπλωσις…

16/07/2014

Ἀνιχνευτές

Κοίταζε τὸν ὀρίζοντα ὁ Ἕλληνας· καὶ δὲν ἔβλεπε τὴν ἀπόσταση, οὕτε τὶς θάλασσες ποὺ ἔπρεπε νὰ διασχίσῃ. Ἔβλεπε τὰ εὔφορα τὰ χώματα καὶ τὶς πόλεις ποὺ θὰ ἔστηνε μὲ τὰ χέρια του. Καὶ ἦταν καὶ ὁ χρησμὸς τῆς Πυθίας ποὺ τοῦ ἔδινε ἀέρα στὰ πανιά του, γιατὶ καὶ οἱ Θεοὶ στὸ πλευρό του ἦταν, καὶ τὸν συντρόφευαν…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.144 επιπλέον λέξεις

h1

Α΄ Ἀπελευθέρωση τῆς Ξάνθης – 13 Ἰουλίου 1913

13/07/2014

Στὶς 13 ἰουλίου 1913, ἡ πόλη τῆς Ξάνθης ἀπελευθερώνεται καὶ ἐπισήμως. «Ἡ 8η Μεραρχία καὶ τὰ ἀγήματα τοῦ στόλου, συμπλήρωσαν τὴν ἀπελευθέρωση τῶν περιοχῶν Ξάνθης, Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ Πόρτο Λάγο. Οἱ ὡμότητες ἐκ μέρους τῶν βουλγάρων εἶχαν φέρει σὲ ἀπόγνωση τὸν πληθυσμὸ τῆς Ξάνθης. Νὰ ἀναφέρουμε μόνο ὅτι, τὶς τελευταῖες ἡμέρες τῆς βουλγαρικῆς κατοχῆς, κρατοῦντο στὶς φυλακὲς τῆς Ξάνθης 28 Ἕλληνες, ἕνας ἱερεὺς καὶ ἕνας διδάσκαλος. Οἱ βούλγαροι στρατιῶτες ἐγκαταλείποντες τὴν πόλη τὴν αὐγὴ τῆς 12 Ἰουλίου, τοποθέτησαν ἐντὸς τῶν φυλακῶν βόμβες, ξεροκλαδα, ἔχυσαν καὶ πετρέλαιο καὶ μετὰ ἔβαλαν φωτιὰ. Κατόπιν ἐγκατέλειψαν τὴν πόλη. Οἱ κρατούμενοι θὰ εὔρισκαν μαρτυρικὸ θάνατο ἂν δὲν τοὺς ἀντιλαμβάνονταν ἄλλοι κάτοικοι, καὶ τοὺς ἔσωζαν σπάζοντας τὶς πόρτες τῶν φυλακῶν».

ΘΡΑΚΗ

Xanthe1-3

     Στὶς 11 Ἰουλίου τὸ πρωί, ἡ 8η Μεραρχία κινήθηκε ἀπὸ τὴν Καβάλα γιὰ νὰ καταλάβῃ τὴν Ξάνθη, τῆς ὁποίας οἱ κάτοικοι διέτρεχαν σοβαρὸ κίνδυνο ἀπὸ τοὺς βούλγαρους. Στὶς 14:00 περίπου ἔφθασε στὴ Χρυσούπολη, χωρὶς νὰ συναντήσῃ ἐχθρικὴ ἀντίσταση, ὅπου διανυκτέρευσε. Τὴν ἐπομένη, 12 Ἰουλίου, προέλασε ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ ἀπὸ τὴ Χρυσούπολη πρὸς τὴν Ξάνθη καὶ μέχρι τὶς 13:00 εἶχε διαβεῖ τὸν ποταμὸ Νέστο καὶ ἄρχισε νὰ κινεῖται πρὸς τὴν Ξάνθη.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 307 επιπλέον λέξεις

h1

Παραχώρηση τῆς Θεσσαλονίκης στοὺς Ἐνετούς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πολιορκίας της ἀπὸ τοὺς Τούρκους…

07/07/2014

Στὶς 7 ιουλίου τοῦ 1423.—Μὲ ψήφισμά της, ἡ ἐνετική γερουσία, κατόπιν αἰτήματος τοῦ δεσπότη Θεσσαλονίκης Ἀνδρονίκου Παλαιολόγου στὴν ἐνετική διοίκηση Εὐβοίας, ἐνέκρινε τὴν παραλαβὴ τῆς πόλεως ὑπό τὴν προστασία της καὶ τὴν ἀποστολή πλοίων καὶ στρατοῦ. Ὁ Ἀνδρόνικος Παλαιολόγος, βρισκόμενος πρὸ τοῦ διλήματος νὰ πέσῃ ἡ πόλη στὰ χέρια τῶν τούρκων ποὺ τὴν πολιορκοῦσαν, ἀποφάσισε νὰ στείλῃ ἐπιστολή στὴν ἐνετική διοίκηση τῆς Εὔβοιας ζητῶντας νὰ τεθῇ ἡ Θεσσαλονίκη ὑπό ἐνετική κατοχὴ καὶ προστασία, μὲ τὴν προϋπόθεση οἱ κάτοικοί της νὰ διατηρήσουν τὰ ἤθη καὶ ἔθιμά τους, τὰ δικαιώματα καὶ ἐξουσίες τους, καὶ νὰ ἀποφασίσουν ἐλεύθεροι ἐάν θέλουν νὰ μείνουν ἤ νὰ ἀναχωρήσουν ἀπό τὴν πόλη.

Ἀνιχνευτής

ThessalonikiByzantineWalls

Τὰ βυζαντινὰ τείχη τῆς Θεσσαλονίκης

       Τὶ ἀναφέρουν τὰ ἀρχεῖα τῆς Βενετίας γιὰ τὴν παραχώρηση τῆς Θεσσαλονίκης στοὺς Ἐνετούς κατὰ τὴν διάρκεια τῆς πολιορκίας της ἀπὸ τοὺς Τούρκους;

      Σὲ ψήφισμά της ἡ ἐνετικὴ γερουσία μὲ χρονολογία «1423 Ἰουλίου 7» ἀναφέρει ὅτι ἀγγελιοφόρος ἀπὸ τὴ διοίκηση τῆς Εὔβοιας ἔφερε ἐπιστολὲς ποὺ καθιστοῦν γνωστὴ στὴ γερουσία τὴν ἐπισφαλέστατη κατάσταση τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ βρισκόταν πολιορκούμενη ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Καὶ συγκεκριμένα, ὁ δεσπότης τῆς Θεσσαλονίκης Ἀνδρόνικος Παλαιολόγος, διαβίβασε ἐπιστολὴ στὴν ἐνετική διοίκηση τῆς Εὔβοιας ἐξ ὀνόματός του καὶ ἐξ ὀνόματος τοῦ λαοῦ τῆς πόλεως, μὲ τὴν πρόταση νὰ τεθῇ ἡ πόλη κάτω ἀπὸ τὴν ἐνετικὴ προστασία, μὲ μοναδικὰ αἰτήματα νὰ διοικηθῇ ἡ πόλη σύμφωνα μὲ τὰ καθιερωμένα ἤθη καὶ ἔθιμα καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ διατηρήσουν τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ἐξουσίες τους καὶ τέλος νὰ εἶναι ἐλεύθεροι νὰ μείνουν ἢ νὰ ἀναχωρήσουν κατὰ τὴν ἀρέσκειά τους ἀπὸ τὴν πόλη.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 734 επιπλέον λέξεις

h1

Τὸ χθόνιο σύμβολο στὴ θρακικὴ θρησκεία…

03/07/2014

ΘΡΑΚΗ

Ταφές Θρακών

 Τὸ σπήλαιο,  εἶναι χθόνιο σύμβολο στὴ θρακικὴ θρησκεία

     Οἱ λαξευτοὶ τάφοι τῆς Θράκης, ποὺ θυμίζουν καὶ συμβολίζουν σπήλαια, οἱ κόγχες στὰ βράχια τῶν βουνῶν καὶ οἱ μεγαλιθικοὶ τάφοι (Dolmens), εἶναι μνημεῖα ποὺ ἐκφράζουν τὴν πίστη τῶν Θρακῶν στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ δηλώνουν συγχρόνως τὸν οὐράνιο – ἡλιακὸ καὶ χθόνιο χαρακτῆρα τῆς θρησκείας τους, ὅπως κορυφώνεται στὴ διδασκαλία καὶ στὰ μυστήρια τοῦ ὀρφισμοῦ.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 337 επιπλέον λέξεις

h1

29 Ἰουνίου 1913 ἀπελευθέρωση τῶν Σερρῶν 1913-2013, 100 χρόνια μνήμης

29/06/2014

Αντέχουμε...

serres100Η πόλη των Σερρών φέτος γιορτάζει τήν 100ή ἐπέτειο τῆς ἀπελευθερώσεώς της ἀπό τούς Βουλγάρους.

(ένα σύντομο ιστορικό και μια αναδρομή στη ιστορία των Σερρών από τον Α΄ έως και τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.)

Με συγκλονιστικές μαρτυρίες  από κατοίκους που έζησαν τις αγριότητες των Βουλγάρων κατά τη γερμανοβουλγαρική κατοχή.

(κείμενο κατάλληλο και για τα μεγάλα παιδιά)

Ὅταν τό 1912 στόν Α΄ Βαλκανικό πόλεμο οἱ προηγούμενοι κατακτητές της,οἱ Τοῦρκοι, ἀποχώρησαν, κατάφεραν καί μπῆκαν πρῶτοι οἱ Βούλγαροι στίς Σέρρες.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 642 επιπλέον λέξεις

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 97 ακόμα followers