h1

«Ελληνοϊστορείν-Ελληνικό Ημερολόγιο»

30/10/2014

,

,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

,

Αγαπητοί φίλοι της σελίδας,  το ιστολόγιό μας αλλάζει μορφή και διεύθυνση.

Πλέον, από τις 30 Οκτωβρίου του 2014 και εξής, οι αναρτήσεις  μας θα γίνονται στην νέα ανανεωμένη σελίδα που φέρει τον τίτλο:  «Ελληνοϊστορείν-Ελληνικό Ημερολόγιο».

Σύνδεσμός της είναι ο: http://ellinoistorin.gr/

Ευχαριστούμε και συγνώμη για την ταλαιπωρία.

,

,

h1

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚ ΘΡΑιΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ Γ’ ΔΟΥΚΑ ΒΑΤΑΤΖΗ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

31/10/2014

,

,

Οἰκόσημο τοῦ Ἰωάννη Γ’ Δοῦκα Βατάτζη

,

,

Ὅταν ὁ πάπας Γρηγόριος Θ’ ἔστειλε ἐπιστολὴ στὸν Ιωάννη Γ’ Δούκα Βατάτζη, ζητῶντας του νὰ μὴν ἐνεργῇ ἐχθρικά ὁ στρατὸς τῆς Νίκαιας κατὰ τοῦ Φράγκου βασιλιᾶ τῆς ὑπό κατοχῆ βρισκόμενης Κωνσταντινουπόλεως, στὴν ἀπαντητική ἐπιστολὴ ὁ Βατάτζης μεταξὺ ἄλλων ἔγραψε:

«Πῶς ἡ σὴ τιμία κεφαλὴ ἐπαινεῖ τὴν ἄδικον καὶ πλεονεκτικὴν γνώμη καὶ τὴν ληστρικὴν καὶ μιαιφόνον κατάσχεσιν ὑπό τῶν Λατίνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν μοῖρᾳ τίθεται δικαίου; Ἡμεῖς βιασθέντες μετεκινήθημεν τοῦ τόπου, ἀλλά δὲν παραιτούμεθα τὰ δικαιώματα ἡμῶν ἐπί τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ κράτους τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ βασιλεύς ἄρχει καὶ κρατεῖ ἔθνους καὶ λαοῦ καὶ πλήθους, οὐχί λίθων τε καὶ ξύλων, ἄτινα ἀποτελοῦσι τὰ τείχη καὶ τὰ πυργώματα. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΥΓΕΛΗ – 30/10/1912

30/10/2014

.

.

Ἡ πρώτη ἐθνική ὀργάνωση τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα μὲ τὸ ψευδώνυμο » Φιλόπτωχος ἀδελφότης Γευγελῆς»

.

.

.

Τέσσερεις ἡμέρες μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης,  στὶς 30 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, δύο Ἀκαρνανικά εὐζωνικά τάγματά μας, ἀπελευθερώνουν τὴν Γευγελῆ στὶς ὄχθες τοῦ Ἀξιοῦ ποταμοῦ βορείως τῆς λίμνης Κερκίνης. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

29/10/2014

,

,

Ὅταν ἡ ἀρχαιολογία ἀποδεικνύει τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας. << Νευροκόπου [παλαιοῦ] ἐπιτύμβια ἐπιγραφή, ὅπως τὴν περιγράφει στὴν ἐφημερίδα «Ἀλήθεια» τῆς Θεσσαλονίκης στὶς 4/7/1906, σὲ ἄρθρο μὲ τίτλο «Νευροκόπου ἐπιιγραφή τρίτη» ὁ Θεσσαλονικεύς φιλόλογος Ν. Παπαγεωργίου. «Σπάνιον ἔχομεν ἐπιγραφῶν καὶ τῆς ἐν τῇ Μαιδικῇ ὑπό τῷ Ὀρβήλῳ ὄρει καὶ παρὰ τὸν Νέστον ποταμὸν κειμένης κωμοπόλεως Νευροκόπου ἤ Νευροκοπίου». Ἡ ἐπιγραφή τοῦ γνωστοποιήθηκε ἀπό τὸν «μουσοτραφὴ καὶ φιλόκαλο ἀρχιερέα Νευροκοπίου μητροπολίτη Θεοδώρητο». [Πληροφορία καὶ φωτογραφία ἀπό ἄρθρο τοῦ κ. Παντελῆ Μ. Νίγδελη] Ἡ ἐπιγραφή βρίσκεται στὸ Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Ἀθηνῶν μετὰ τὴν Συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου.>>

.

.

.

(…)  Τὸ 1913 μὲ τὴ συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου, οἱ Ἕλληνες τοῦ χωριοῦ Νευροκόπι ποὺ βρίσκεται στὸ τμῆμα τῆς Μακεδονίας ὑπό βουλγάρικη κατοχὴ, ὑποχρεώθηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς προγονικὲς τους ἑστίες καὶ νὰ ἐγκατασταθοῦν στὸ Κάτω Νευροκόπι στὴν περιοχὴ τῆς Δρᾶμας. Σήμερα το χωριό Νευροκόπι οἱ βούλγαροι μετονόμασαν σὲ «Gotse Delchev» ἤ ὅπως συνήθιζαν ἀνεπίσημα νὰ τὸ λένε, Ἄνω Νευροκόπι γιὰ νὰ γίνεται διάκριση μὲ τὸ Κάτω Νευροκόπι ποὺ βρίσκεται στὸ Νομὸ Δρᾶμας.

Στὴν περιφέρεια τῆς Μητροπόλεως Νευροκοπίου ἡ βουλγάρικη προπαγάνδα χρησιμοποίησε ὅλα τὰ θεμιτὰ καὶ ἀθέμιτα μέσα, γιὰ νὰ ἐξαναγκάσῃ τοὺς κατοίκους ν’ ἀπαρνηθοῦν τὴν Ἑλληνική καταγωγὴ τους καὶ νὰ προσχωρήσουν στὴν βουλγαρικὴ Ἐξαρχία. Ἀπό πολὺ νωρὶς ἄρχισαν καὶ τὶς δολοφονίες. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

28/10/2014

.

.

Πρώτον πολεμικόν ανακοινωθέν
—————————-
Πρωί 28ης Οκτωβρίου 1940. Χαρακτηριστική η δωρική λιτότητα του κειμένου.

«Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουσιν από της 05:30 ώρας
της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου εδάφους.»

==============================================================

Διάγγελμα Πρωθυπουργού Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ποίημα του Ιωάννη Πολέμη, για την απελευθέρωσή της

26/10/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ:

<< ῾Η Σαλονίκη ποὺ ἔσβηνε μὲ τοῦ καιροῦ τὸ διάβα

– καντήλι ποὺ τρεμόφωτο γιὰ λάδι λαχταρᾶ-

ἀποβραδίς κοιμήθηκε δυστυχισμένη σκλάβα,

καὶ τὴν αὐγούλα ξύπνησεν ἀρχόντισσα κυρά.>>…

Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Αντέχουμε...:

Χρόνια πολλά, Θεσσαλονίκη, πάντα ελεύθερη!!!
῾Η Σαλονίκη ποὺ ἔσβηνε μὲ τοῦ καιροῦ τὸ διάβα
– καντήλι ποὺ τρεμόφωτο γιὰ λάδι λαχταρᾶ-
ἀποβραδίς κοιμήθηκε δυστυχισμένη σκλάβα,
καὶ τὴν αὐγούλα ξύπνησεν ἀρχόντισσα κυρά.
 .
Τί νά ᾽βλεπε στον ὑπνο της, τί ν΄σ ‘ταν τ ονειρο της;
– Τὸν Ἅι – Δημήτρην ἔβλεπε στ’ ἄτι του τὸ γοργό,
ποὺ ροβολώντας ἔκραζε μὲ τὴ φωνὴ τῆς νιότης:
«Ἄνοιξε πόρτα τῆς σκλαβιᾶς, ἡ Λευτεριὰ εἶμ’ ἐγώ!»
 .

Προβολή αρχικού 395 επιπλέον λέξεις

h1

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΝ ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΤΡΑΤΟ-ΕΝΑ ΗΘΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

25/10/2014

,

,

1,

.

Ἄρθρο τῆς Δέσποινας Ἰωσῆφ Δρ Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου

.

.

Ἡ κυρίαρχη ἄποψη τοῦ 20οῦ αἰώνα ἦταν ὅτι οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ ὑπῆρξαν εἰρηνιστές καὶ ὅτι ἔκριναν τὸ θρήσκευμά τους ἁπολύτως ἀσυμβίβαστο μὲ τὴ στρατιωτικὴ ἰδιότητα. Ἡ ἐντύπωση αὐτή δημιουργήθηκε καθὼς οἱ ἱστορικοί καὶ οἱ θεολόγοι, ἐπικέντρωναν τὴν προσοχὴ τους μόνο σὲ ἔργα «εἰρηνιστῶν» Χριστιανῶν συγγραφέων· τοῦ Ὡριγένη, τοῦ Τετρυλλιανοῦ, τοῦ Ἱππολύτου καὶ τοῦ Λακταντίου, καὶ σὲ ὁρισμένες μόνο πράξεις τῶν στρατιωτῶν μαρτύρων. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 93 ακόμα followers