h1

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΑΡΧΟΥ-[ΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΣΩ ΑΡΧΑΙOΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ]

18/03/2014

,

,

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

,

,

,Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΑΡΧΟΥ-[ΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΣΩ ΑΡΧΑΙOΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ]

,

,

Εις την περιοχήν της αρχαίας Φιλιππουπόλεως, πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Panajurishte [ 40 χλμ. Β.Δ. της πόλεως Plovdiv] ευρέθησαν το 1949, εννέα χρυσά σκεύη, εις τα οποία συμβατικώς εδώθη η ονομασία θησαυρός του Panajurishte. Τα σκεύη αυτά, αποκείμενα σήμερον εις το Μουσείον του Plovdiv, είναι τα ακόλουθα :

Α) Επτά χρυσά ρυτά, έχοντα τα μεν τέσσερα, μορφήν κεφαλής ζώου, ο δε τρία κεφαλήν γυναικός· β) χρυσή φιάλη, μεσόμφαλος· και γ) χρυσούς αμφορεύς.

Εξαιρέσει της φιάλης, η οποία φέρει επαλλήλους σειράς κεφαλών Αιθιόπων, ως και των τριών, υπό μορφήν γυναικείας κεφαλής, ρυτών τα οποία στερούνται οιασδήποτε παραστάσεως, τα άλλα πέντε σκεύη του θησαυρού, ήτοι τα τέσσερα, υπό μορφήν κεφαλής ζώου, ρυτά και ο αμφορεύς φέρουν παραστάσεις, και δη τα μεν ρυτά επί του λαιμού, ο δε αμφορεύς επί του σώματος.

Και η μεν παράστασις των τεσσάρων τούτων ρυτών έχει ευκόλως αναγνωρισθή, διότι συνοδεύεται υπό επιγραφών. Αλλ’ η του αμφορέως έχει παραμείνει προβληματική, διότι ελλείπει εξ αυτής οιαδήποτε επιγραφή.

Ούτω, κατά την μαρτυρίαν των επιγραφών των, τα τέσσερα εκ των ως άνω ρυτών, εικονίζουν τα ακόλουθα θέματα: το έν την Κρίσιν του Πάριος, το δεύτερον τον Ηρακλήν και τον Θησέα, το τρίτον τον Διόνυσον και την μαινάδα Ηριόπην και το τέταρτον την Ήραν, την Άρτεμιν και τον Απόλλωνα.

Ο ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΤΟΥ ΙΠΠΙΑΑλλ’ ο αμφορεύς, στερούμενος επιγραφών, Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

16/03/2014

.

.

16-3-1956 ΤΣΙΑΡΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.

.

Ο Τσιάρτας Χρίστος  και η ενέδρα της ΕΟΚΑ στο δρόμο Χανδριών – Αγρού

.                 

Γεννήθηκε στο χωριό Πολύστυπος, της επαρχίας Λευκωσίας, το 1931. Έπεσε μαχόμενος εναντίον των Άγγλων στις 16 Μαρτίου 1956 κοντά στο χωριό Χανδριά. Σύζυγος : Ευγενία Τσιάρτα. Παιδιά : Μαρία και Στέφανος. Γονείς : Μιχάλης και Πολυξένη Τσιάρτα. Αδέλφια : Ηλιού, Ανδρέας, Σταυρούλα, Ουρανία, Νίκος.

Ο Χρίστος Τσιάρτας τελείωσε το δημοτικό σχολείο Πολυστύπου και εργαζόταν στη Μόρφου, όπου και εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ. Τον Ιούλιο του 1955 εγκαταστάθηκε στο χωριό του και ανέλαβε, μαζί με άλλους, την οργάνωση ομάδων κατόπιν εντολής του τομεάρχη της περιοχής. Στο σπίτι του γινόταν η ορκωμοσία των μελών και η εκπαίδευσή τους στη χρήση των όπλων. Ο ίδιος τέθηκε επικεφαλής ομάδας δολιοφθορέων.

Εργάστηκε μαζί με άλλους για την κατασκευή των λημεριών της ΕΟΚΑ στα βουνά των Σπηλιών και, ως μέλος της ανταρτικής ομάδας Αμιάντου – Πιτσιλιάς, υπήρξε σύνδεσμος της περιοχής του με τον Αρχηγό Διγενή που διέμενε σ’ αυτά.

Συνεργάστηκε με Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΚΡΗΣ

15/03/2014

.

.

15 Μαρτίου ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΚΡΗΣ 1792.

.

Νεομάρτυς Άγιος Μανουήλ ο Κρής

15 Μαρτίου 1792

 ,

,

Γεννήθηκε στα Σφακιά της Κρήτης.

Νέο τον αιχμα­λώτισαν και με βία τον τούρκεψαν. Κατάφερε να ελευ­θερωθεί και να έλθει στη Μύκονο, όπου μετανοημένος αναμυρώθηκε, λαμβάνοντας τη συγχώρεση της Εκκλη­σίας.

Από τον γάμο με νέα του νησιού απέκτησε έξη τέκνα. Όταν κατάλαβε ότι η γυναίκα του προδίδει την τιμή του και μοιχεύεται, σαν άλλος όσιος Παύλος Απλός, επειδή φοβόταν τον Θεό, δεν την κακοποίησε, δεν της κακομίλησε, ούτε την θεάτρισε, μόνο ατάραχος πήρε τα παιδιά του κι έφυγε. Νοίκιασε άλλο σπίτι κι έμενε εκεί μαζί τους ησυχάζοντας κι εργαζόμενος σ’ εμπορικό πλοίο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ–O ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ

14/03/2014

.

.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 1804-1825.

.

.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ – Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ

 .

 .

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Γ’

Κεφάλαιον ΝΓ’ [Σελ. 190-191]

 .

.

…Οἱ δὲ Αὐγύπτιοι, ἀποβάντες εἰς Πελοπόννησον, ἐπάτησαν ἐν πρώτοις τὴν ἐπαρχίαν Κορώνης· τὰ δ’ἔμπροσθεν τοῦ φρουρίου ἐκείνου ἑλληνικά στρατεύματα ἀπεχώρησαν εἰς Βουνάρια καὶ Καστέλια, ὅπου ἕδρευεν ὁ ἔπαρχος, ἔφυγαν μετ’ ὀλίγον καὶ ἐκεῖθεν, μετέβησαν εἰς Καλαμάταν καὶ ἐκεῖθεν οἱ πλεῖστοι είς Μάνην.

Οἱ ἐχθροί ἐκυρίευσαν τὰ δύο ταῦτα χωρία ἔρημα μείναντα, τὰ ἔκαυσαν, διεσπάρησαν καθ’ ὅλην τὴν ἐπαρχίαν λεηλατοῦντες  καὶ καίοντες, καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανῆλθαν εἰς Μοθώνην· ἀνοίξαντες δὲ τοιουτοτρόπως τὴν κοινωνίαν Μοθώνης καὶ Κορώνης, ἐτοποθετήθησαν τὴν 9 μαρτίου ἔμπροσθεν τοῦ Νεοκάστρου  καὶ ἠκροβολίσθησαν κατὰ πρώτην φορὰν μετὰ τῶν ἐντός. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΡΩΜΑΪΚΕΣ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

13/03/2014

.

.

2 ΑΜΑΞΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΙΚΟ ΤΥΜΒΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ ΖΩΝΗΣ.

.

,

Δύο τετράτροχες ἄμαξες ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 1ο αἰ.μ,Χ. μαζὶ μὲ τοὺς σκελετοὺς τῶν ἀλόγων, ἀποκαλύφθηκαν στὸν ταφικὸ τῦμβο τοῦ χωριοῦ Μικρὴ Δοξιπᾶρα, στὴν διάρκεια σωστικῆς ἀνασκαφῆς ποὺ διεξάγει ἡ Ιθ’ Ἐφορεῖα Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Κομοτηνῆς.

Πρόκειται γιὰ ἐντυπωσιακὰ εὐρήματα, ἰδιαίτερα σημαντικὰ καὶ μοναδικὰ γιὰ τὸν ἑλλαδικό χῶρο καὶ πιθανότατα μὲ τὶς ἄμαξες αὐτές μεταφέρθηκαν οἱ νεκροὶ γιὰ νὰ καοῦν στὴν πυρᾶ. Ἡ μεταλλικὴ διακόσμηση στὶς καρότσες καὶ στοὺς ζυγοὺς, καὶ στὶς δύο ἄμαξες εἶναι ἐντυπωσιακή.

Στὴν πρώτη ἄμαξα, οἱ σκελετοὶ τῶν ἀλόγων ποὺ τὴν ἔσερναν διατηροῦνται σὲ καλύτερη κατάσταση, ἐνῷ ἄριστη εἶναι καὶ ἡ κατάσταση τῶν μεταλλικῶν στοιχείων. Στὴν ἄμαξα αὐτή, βρέθηκε καὶ ὁ σκελετὸς ἑνός σκύλου. Στὴν δεύτερη ἄμαξα, σώζονται ἴχνη τοῦ ξύλινου σκελετοῦ τῆς καρότσας καὶ τῶν ἀκτινωτῶν τροχῶν της.

.
(…)  ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ὁ τῦμβος, ἕνας ἀπό τοὺς μεγαλύτερους τοῦ βορείου Ἔβρου, εἶναι σὲ περίοπτη θέση, πάνω στὸν ὀδικό ἄξονα ποὺ συνδέει τὴν περιοχὴ μὲ τὴν Βουλγαρία…..

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com
.

.

[ shortlink ]   :  http://wp.me/p12k4g-4g0

,

,

h1

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΙΧΑΗΛ Γ’

12/03/2014

,

,

Ἡ ἀναστήλωσις τῶν εἰκόνων - Εἰκόνα ἀρχῶν τοῦ 17ου αἰῶνος. Βρίσκεται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο

Ἡ ἀναστήλωσις τῶν εἰκόνων – Εἰκόνα ἀρχῶν τοῦ 17ου αἰῶνος. Βρίσκεται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο

.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΙΧΑΗΛ Γ’

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

 .

 .

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟΜΟΣ 3, ΜΕΡΟΣ Β’ [ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, εκδ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ, σελ. 267-277]

.

.

 .

Η Θέκλα, ην ως είδομεν είχε παραλάβει ο πατήρ [Θεόφιλος], συμμέτοχον της κυβερνήσεως, δεν διετήρησεν ειμή ψιλόν το όνομα της αρχής, πάσα δε η πραγματική εξουσία, περιήλθε εις χείρας της βασιλίσσης Θεοδώρας, θείον αυτής εκ πατρός όντα, και τον αρχαίον λογοθέτην Θεόκτιστον.

Τί εφρόνει η Θεοδώρα περί εικόνων ανέκαθεν, το γνωρίζομεν ήδη· και εννοείται ότι ο θάνατος του συζύγου της δεν ηλάττωσε την προς αυτάς ευλάβειάν της. Κατά τα λοιπά ήτο γυνή χρηστή και είχε μάλιστα το προτέρημα της οικονομίας, διότι ηύξησεν επί της κυβερνήσεώς της το μέγα χρηματικόν αποταμίευμα όπερ ο Θεόφιλος κατέλιπεν εν των δημοσίῳ ταμείῳ. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

11/03/2014

.

.

ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ,

,

ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ἤ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

.

.

Γεννήθηκε στο χωριό Ακάκι, της επαρχίας Λευκωσίας, στις 30 Ιανουαρίου 1932.
Σκοτώθηκε από Άγγλους στις 11 Μαρτίου 1957, στο Ακάκι.
Γονείς : Σάββας Χατζηκυριάκου και Ελένη Γιακουμή
Αδέλφια : Λευτέρης, Αυγούστα, Θεογνωσία, Κυριάκος.

Ο Μιχαλάκης Σάββα (γνωστός και ως Μιχαλάκης Χατζηκυριάκου) τελείωσε το δημοτικό σχολείο Ακακίου και εργαζόταν ως σιδηρουργός. Κατατάχθηκε στην ΕΟΚΑ από την αρχή του αγώνα και διακρίθηκε για την κατασκευή βομβών δικής του επινόησης, τις γνωστές τότε «νάρκες – κανονάκια» και χειροβομβίδες τύπου «Μιχαλάκη Σάββα». Για εκρηκτικό υλικό χρησιμοποιούσε λίπασμα, τη νιτρική αμμωνία, ανάμεικτο με θειάφι και αλεσμένο κάρβουνο. Είχε δυο εργαστήρια για τις κατασκευές του, ένα στο Ακάκι και ένα στην Αυλώνα.

Τον Οκτώβριο του 1956, Άγγλοι στρατιώτες Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »