h1

ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΚΡΗΣ

15/03/2014

.

.

15 Μαρτίου ΜΑΝΟΥΗΛ Ο ΚΡΗΣ 1792.

.

Νεομάρτυς Άγιος Μανουήλ ο Κρής

15 Μαρτίου 1792

 ,

,

Γεννήθηκε στα Σφακιά της Κρήτης.

Νέο τον αιχμα­λώτισαν και με βία τον τούρκεψαν. Κατάφερε να ελευ­θερωθεί και να έλθει στη Μύκονο, όπου μετανοημένος αναμυρώθηκε, λαμβάνοντας τη συγχώρεση της Εκκλη­σίας.

Από τον γάμο με νέα του νησιού απέκτησε έξη τέκνα. Όταν κατάλαβε ότι η γυναίκα του προδίδει την τιμή του και μοιχεύεται, σαν άλλος όσιος Παύλος Απλός, επειδή φοβόταν τον Θεό, δεν την κακοποίησε, δεν της κακομίλησε, ούτε την θεάτρισε, μόνο ατάραχος πήρε τα παιδιά του κι έφυγε. Νοίκιασε άλλο σπίτι κι έμενε εκεί μαζί τους ησυχάζοντας κι εργαζόμενος σ’ εμπορικό πλοίο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements
h1

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ–O ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ

14/03/2014

.

.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ 1804-1825.

.

.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ – Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ

 .

 .

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Γ’

Κεφάλαιον ΝΓ’ [Σελ. 190-191]

 .

.

…Οἱ δὲ Αὐγύπτιοι, ἀποβάντες εἰς Πελοπόννησον, ἐπάτησαν ἐν πρώτοις τὴν ἐπαρχίαν Κορώνης· τὰ δ’ἔμπροσθεν τοῦ φρουρίου ἐκείνου ἑλληνικά στρατεύματα ἀπεχώρησαν εἰς Βουνάρια καὶ Καστέλια, ὅπου ἕδρευεν ὁ ἔπαρχος, ἔφυγαν μετ’ ὀλίγον καὶ ἐκεῖθεν, μετέβησαν εἰς Καλαμάταν καὶ ἐκεῖθεν οἱ πλεῖστοι είς Μάνην.

Οἱ ἐχθροί ἐκυρίευσαν τὰ δύο ταῦτα χωρία ἔρημα μείναντα, τὰ ἔκαυσαν, διεσπάρησαν καθ’ ὅλην τὴν ἐπαρχίαν λεηλατοῦντες  καὶ καίοντες, καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανῆλθαν εἰς Μοθώνην· ἀνοίξαντες δὲ τοιουτοτρόπως τὴν κοινωνίαν Μοθώνης καὶ Κορώνης, ἐτοποθετήθησαν τὴν 9 μαρτίου ἔμπροσθεν τοῦ Νεοκάστρου  καὶ ἠκροβολίσθησαν κατὰ πρώτην φορὰν μετὰ τῶν ἐντός. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΡΩΜΑΪΚΕΣ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

13/03/2014

.

.

2 ΑΜΑΞΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΙΚΟ ΤΥΜΒΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ ΖΩΝΗΣ.

.

,

Δύο τετράτροχες ἄμαξες ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 1ο αἰ.μ,Χ. μαζὶ μὲ τοὺς σκελετοὺς τῶν ἀλόγων, ἀποκαλύφθηκαν στὸν ταφικὸ τῦμβο τοῦ χωριοῦ Μικρὴ Δοξιπᾶρα, στὴν διάρκεια σωστικῆς ἀνασκαφῆς ποὺ διεξάγει ἡ Ιθ’ Ἐφορεῖα Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Κομοτηνῆς.

Πρόκειται γιὰ ἐντυπωσιακὰ εὐρήματα, ἰδιαίτερα σημαντικὰ καὶ μοναδικὰ γιὰ τὸν ἑλλαδικό χῶρο καὶ πιθανότατα μὲ τὶς ἄμαξες αὐτές μεταφέρθηκαν οἱ νεκροὶ γιὰ νὰ καοῦν στὴν πυρᾶ. Ἡ μεταλλικὴ διακόσμηση στὶς καρότσες καὶ στοὺς ζυγοὺς, καὶ στὶς δύο ἄμαξες εἶναι ἐντυπωσιακή.

Στὴν πρώτη ἄμαξα, οἱ σκελετοὶ τῶν ἀλόγων ποὺ τὴν ἔσερναν διατηροῦνται σὲ καλύτερη κατάσταση, ἐνῷ ἄριστη εἶναι καὶ ἡ κατάσταση τῶν μεταλλικῶν στοιχείων. Στὴν ἄμαξα αὐτή, βρέθηκε καὶ ὁ σκελετὸς ἑνός σκύλου. Στὴν δεύτερη ἄμαξα, σώζονται ἴχνη τοῦ ξύλινου σκελετοῦ τῆς καρότσας καὶ τῶν ἀκτινωτῶν τροχῶν της.

.
(…)  ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ὁ τῦμβος, ἕνας ἀπό τοὺς μεγαλύτερους τοῦ βορείου Ἔβρου, εἶναι σὲ περίοπτη θέση, πάνω στὸν ὀδικό ἄξονα ποὺ συνδέει τὴν περιοχὴ μὲ τὴν Βουλγαρία…..

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com
.

.

[ shortlink ]   :  http://wp.me/p12k4g-4g0

,

,

h1

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΙΧΑΗΛ Γ’

12/03/2014

,

,

Ἡ ἀναστήλωσις τῶν εἰκόνων - Εἰκόνα ἀρχῶν τοῦ 17ου αἰῶνος. Βρίσκεται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο

Ἡ ἀναστήλωσις τῶν εἰκόνων – Εἰκόνα ἀρχῶν τοῦ 17ου αἰῶνος. Βρίσκεται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο

.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΙΧΑΗΛ Γ’

ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

 .

 .

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟΜΟΣ 3, ΜΕΡΟΣ Β’ [ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, εκδ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ, σελ. 267-277]

.

.

 .

Η Θέκλα, ην ως είδομεν είχε παραλάβει ο πατήρ [Θεόφιλος], συμμέτοχον της κυβερνήσεως, δεν διετήρησεν ειμή ψιλόν το όνομα της αρχής, πάσα δε η πραγματική εξουσία, περιήλθε εις χείρας της βασιλίσσης Θεοδώρας, θείον αυτής εκ πατρός όντα, και τον αρχαίον λογοθέτην Θεόκτιστον.

Τί εφρόνει η Θεοδώρα περί εικόνων ανέκαθεν, το γνωρίζομεν ήδη· και εννοείται ότι ο θάνατος του συζύγου της δεν ηλάττωσε την προς αυτάς ευλάβειάν της. Κατά τα λοιπά ήτο γυνή χρηστή και είχε μάλιστα το προτέρημα της οικονομίας, διότι ηύξησεν επί της κυβερνήσεώς της το μέγα χρηματικόν αποταμίευμα όπερ ο Θεόφιλος κατέλιπεν εν των δημοσίῳ ταμείῳ. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

11/03/2014

.

.

ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ,

,

ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ἤ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

.

.

Γεννήθηκε στο χωριό Ακάκι, της επαρχίας Λευκωσίας, στις 30 Ιανουαρίου 1932.
Σκοτώθηκε από Άγγλους στις 11 Μαρτίου 1957, στο Ακάκι.
Γονείς : Σάββας Χατζηκυριάκου και Ελένη Γιακουμή
Αδέλφια : Λευτέρης, Αυγούστα, Θεογνωσία, Κυριάκος.

Ο Μιχαλάκης Σάββα (γνωστός και ως Μιχαλάκης Χατζηκυριάκου) τελείωσε το δημοτικό σχολείο Ακακίου και εργαζόταν ως σιδηρουργός. Κατατάχθηκε στην ΕΟΚΑ από την αρχή του αγώνα και διακρίθηκε για την κατασκευή βομβών δικής του επινόησης, τις γνωστές τότε «νάρκες – κανονάκια» και χειροβομβίδες τύπου «Μιχαλάκη Σάββα». Για εκρηκτικό υλικό χρησιμοποιούσε λίπασμα, τη νιτρική αμμωνία, ανάμεικτο με θειάφι και αλεσμένο κάρβουνο. Είχε δυο εργαστήρια για τις κατασκευές του, ένα στο Ακάκι και ένα στην Αυλώνα.

Τον Οκτώβριο του 1956, Άγγλοι στρατιώτες Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

11/03/2014

.

.

Χαραλάμπους Αριστείδης.

.

Χαραλάμπους Αριστείδης
Γεννήθηκε στο χωριό Πεδουλάς, της επαρχίας Λευκωσίας, στις 19 Σεπτεμβρίου 1936.
Σκοτώθηκε στις 11 Μαρτίου 1956 στον Πεδουλά, από βόμβα που έριξε εναντίον των Άγγλων.
Γονείς : Χαράλαμπος και Χρυστάλλα Αριστείδου
Αδελφές : Θεοδοσία, Μαρία και Χρυσάνθη

Ο Αριστείδης Χαραλάμπους τελείωσε το δημοτικό σχολείο του χωριού του και ήταν μαθητής της έκτης τάξης του Γυμνασίου Πεδουλά, όταν σκοτώθηκε. Για τρία χρόνια μελετούσε και λογιστικά με αλληλογραφία. Κατά το διάστημα των θερινών διακοπών εργαζόταν, για να εξασφαλίσει τα δίδακτρά του.

Εντάχθηκε από την αρχή στον αγώνα της ΕΟΚΑ στην περιοχή Μαραθάσας και συνεργαζόταν με τους καθηγητές και τους συμμαθητές του. Μερικοί από τους Ελλαδίτες καθηγητές του ήταν και οι εκπαιδευτές των μαθητών του Γυμνασίου Πεδουλά στη χρήση όπλων. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

Ο ΕΚ ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

10/03/2014

,

,

Μιχαὴλ Μαυρουδὴς.

.

Ο ΕΚ ΓΡΑΝΙΤΣΗΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ο ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

,

,

Δημήτριος Τσιρόγλου, συγγραφέας

,

,

Γεννήθηκε στην Γρανίτσα (ή Γρανίτζα) των Αγράφων της Ευρυτανίας. Τέκνο ευσεβών,  θεοσεβών και φιλανθρώπων γονέων, του Δημητρίου και της Σωτήρας (Σωτηρίας), ανατράφηκε με τα ιδεώδη της Ορθοδοξίας μαθαίνοντας εξ απαλών ονύχων τα της χριστιανικής πίστεως θέσμια και καταρτιζόμενος θεολογικώς. Θανόντος του πατρός αυτού και αφού νυμφεύθηκε, ήλθε στην πόλη της Θεσσαλονίκης αρχιερατεύοντος μάλλον του μητροπολίτου Θεοφάνους, εργαζόμενος ως αρτοπώλης, πιθανόν ως υπάλληλος αρτοποιού. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »