Archive for Δεκέμβριος 2010

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

31/12/2010

 

 

 

 

•Κανείς δεν μπορεί να ζει μόνος του χωρίς να πτωχεύσει ο ίδιος.


 

•Για να δεχθείς τους άλλους, πρέπει να δημιουργήσεις θέση στο σπίτι σου. Κένωσε, λοιπόν, τον εαυτό σου.


•Αν θέλεις να είσαι παιδί του Πατέρα, πρέπει να δεχθείς να είσαι αδελφός όλων των άλλων παιδιών.

 


.

h1

«Εβγήκεν ασπροπρόσωπος»

30/12/2010

 

 

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ 1903

ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

«Εβγήκεν ασπροπρόσωπος»

Ν. Γ. Πολίτης

Ασπροπρόσωπος μεταφορικώς λέγεται ο αισίως περατώσας την επιχείρησιν, ην ανέλαβεν, ιδίως ο διαχειρισθείς ξένην περιουσίαν και δους ακριβή λόγον της διαχειρίσεως· ο εχων δηλαδή λευκόν και άσπιλον το πρόσωπον, ο μη ερυθριών δια τας πράξεις του.

Όθεν και η ευχή: «Πάντα μ’ άσπρο πρόσωπο», ή απλώς: «Ασπροπρόσωπος!» ήτοι είθε πάντα τα έργα σου να στέφωνται υπό επιτυχίας.

Όθεν η φράσις «εβγήκε ασπροπρόσωπος» σημαίνει ότι επιτυχώς συνετέλεσε τις έργον τι, η δους τας ευθύνας απέδειξεν ότι εντίμως διεχειρίσθη τα χρήματα, τα οποία τω ενεπιστεύθησαν. «Μ’ έβγαλες ασπροπρόσωπο» = συνηγορήσας υπέρ εμού απέδειξες την αθωότητά μου. Λέγουσιν επίσης «έχει καθαρό το πρόσωπο» ή «το μέτωπο» επί ανδρών εντίμων μη φοβουμένων τας διαβολάς, ποραπλησίως προς το γαλλικόν «Aller le front leve».

Το αντίθετον είναι «μουντζουρωμένος», και φράσις «τα μουντζούρωσε» ο δ’ αναιδής, ο απολέσας το ερύθρημα, λέγεται και νυν χαλκοπρόσωπος· η λέξις είναι εν χρήσει από του Ε’ αιώνος μ.Χ. Ανάλογοι φράσεις των παλαιοτέρων είναι «παρατρίβεσθαι το μέτωπον», «τρίβειν το μέτωπον» κ.τ.λ.

Ειρωνικώς δε λέγεται η προκειμένη παροιμιώδης φράσις και επί πονηρών επιτηδείων, κατορθούντων ν’ αποκρύψωσι την ενοχήν των.

Φέρεται δε και ο ακόλουθος μύθος:

«Ένας που είχε χίλια πρόβατα, αποφάσισε να πάη στο χατζιλίκι, να γίνη χατζής. Εκάλεσε το λοιπόν τον τσέλιγκά του, του παρέδωκε τα πρόβατα, τον οδήγησε τι πρέπει να κάνη, ώσπου να γυρίση αυτός από το χατζιλίκι, και του έκαμε και πληρεξούσιο, αν παρουσιαστή ανάγκη, να πουλή και ν’ αγοράζη.

Άμα έφυγεν όμως αυτός στο ταξίδι, ο τσέλιγκας τα έβαλε τα πρόβατα μπροστά και σε λίγο διάστημα τα ξεπάστρεψε.

Μετά καιρό εγύρισε ο χατζής και μερικοί φίλοι του τσέλιγκα έτρεξαν και του έδωκαν είδηση, για να λάβη τα μέτρα του.

– Έννοια σας, τους λέγει εκείνος, εγώ θα παρουσιαστώ και θα δώσω σωστό λογαριασμό, και θα ιδήτε πως θα βγω ασπροπρόσωπος. Αμέσως το λοιπόν γεμίζει μια καρδάρα γιαούρτι, την παίρνει στο χέρι και πάει στο χατζή. Έβαλε την καρδάρα με το γιαούρτι μπροστά του, απάνω στο τραπέζι, τρέχει τον αγκαλιάζει, τον φιλεί και αρχίζει με ξεφωνητά και λέγει:

– Αχ, χατζή μου! αχ, χατζή μου! δεν ξέρεις, και μην τα ρωτάς τι έπαθα και τι τράβηξα! Άμα έφυγες, επέρασαν κάμποσες ημέρες και ήρθαν και μου είπαν πως επνίγης. Εγώ τότε λέγω, ο αφέντης μου επνίγηκε, το πρώτο που πρέπει να κάμω είναι να φροντίσω για την ψυχούλα του. Και εμοίρασα στους φτωχούς τα πεντακόσια πρόβατα, για να σε συχωράνε. Ύστερα όμως εμάθαμε πως εγλίτωσες, και από τη χαρά μου εμοίρασα και τα άλλα πεντακόσια εις τους φτωχούς, για να τα φάνε εις την υγείαν σου και να ευχαριστήσουν το Θεό, που σ’ έχει καλά. Και μόνον αυτή την καρδάρα εκράτησα από όλη τη στάνη, και σου την, έφερα.

Ο χατζής, ν’ ακούση αυτά, έγινε έξω φρενών, και τον ρωτά με θυμό:

– Ώστε πάνε όλα τα πρόβατα;

– Ναι, ναι, χατζή μου!

Δεν εβάστηξε εκείνος, αρπάζει την καρδάρα που ήταν μπροστά του, και τη φορεί στο κεφάλι τού τσέλιγκα· χύθηκε το γιαούρτι απάνω του, τού ‘καμε τα μούτρα του κάτασπρα. Εκείνος το ‘βαλε αμέσως στα πόδια. Οι φίλοι του, από περιέργεια να μάθουν το αποτέλεσμα, τον περίμεναν απόξω από το σπίτι, και σαν τον είδαν:

-Ε, τσέλιγκα, τού λένε, πως τα κατάφερες;

– Δε σάς είπα, τους λέει, πως θα βγω ασπροπρόσωπος; Να με ασπροπρόσωπος!

«Παροιμίαι» Τομ. Β’, 1899-1904

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

30/12/2010

 

 

 

Εάν γι’ αυτόν που έχει χρήματα και δεν ελεεί υπάρχει κόλασης, πόσο μεγαλύτερη κόλασης υπάρχει για κείνον ο οποίος μπορεί να δώσει μια οποιαδήποτε καλή συμβουλή προς ωφέλεια, και δεν την δίνει;
Όταν δίνεις ελεημοσύνη, το σώμα τρέφεις΄ με την καλή συμβουλή την ψυχή σώζεις. Με την ελεημοσύνη εμποδίζεις τον πρόσκαιρο θάνατο του σώματος, με τον καλό, όμως, λόγο τον αιώνιο θάνατο της ψυχής απομακρύνεις.


Αγ. Ιω. Χρυσόστομος

 

 

.

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

28/12/2010

 

 

 

Ο φιλόσοφος Αναξαγόρας, στα τελευταία έτη της ζωής του, έπεσε σε μεγάλη φτώχεια.
Όταν το έμαθε ο Περικλής, θέλησε να βοηθήσει τον παλιό του δάσκαλο, αλλά έφθασε πολύ αργά.
Ο Αναξαγόρας ήταν ετοιμοθάνατος.
-Αγαπητέ μου, του είπε, όταν θέλουμε να διατηρήσουμε επί πολύ το φως του καντηλιού, πρέπει να του βάλουμε λάδι εγκαίρως.

 


.

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΦΩΚΑΙΑ

27/12/2010

 

 

 

Η ΦΩΚΑΙΑ

 

ΦΩΚΑΙΑ

 

Βρίσκεται στην βορειοανατολική έξοδο του Ερμαίου Κόλπου.
Ιδρύθηκε από τον Αθηναίο Φιλογένη μετά τον Τρωικό Πόλεμο αλλά στην συνέχεια αποικήθηκε από Φωκιδείς.
Για την ονομασία της υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη θέλει το όνομά της να προέρχεται από τον τόπο προέλευσης των αποίκων της, ενώ με την δεύτερη από το γεγονός πως ήταν βασικό πέρασμα για της φώκιες της Μεσογείου.  Είχε περίπου 6.000 κατοίκους εκ των οποίων οι 4.000 Ορθόδοξοι.
Πολιούχος της η Αγία Ειρήνη, η θαυματουργή εικόνα της οποίας βρισκόταν εντός του ομώνυμου ναού που είχε κτιστεί στους πρώτους βυζαντινούς χρόνους.

 

 

 


Πηγή: Ευχαριστώ πολύ τον καλό μου φίλο Κωνσταντίνο Νίγδελη που μου χάρισε την συλλογή του «ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ«, και, για την ευγενική του παραχώρηση να δημοσίευσω εικόνες προς τέρψη ημών και υμών.

.h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

27/12/2010

 

 

 

Ο άνεμος και ο ήλιος στοιχημάτισαν ποιός από τους δύο θα έβγαζε το καπέλο ενός διαβάτη.
Ο άνεμος, βέβαιος ότι θα κέρδιζε το στοίχημα, φύσηξε πρώτος δυνατά, αλλά ο διαβάτης έβαλε βαθύτερα το καπέλο του. Κι’ όταν φύσηξε δυνατότερα έβαλε και το χέρι του για να στηρίζει το καπέλο.
Ήρθε η σειρά του ήλιου. Θέρμανε τον αέρα και την γη. Ζεστάθηκε κι’ ο διαβάτης και δεν άργησε να βγάλει το καπέλο του. Κι έτσι κέρδισε ο ήλιος.

Με την βία και τον θυμό τίποτε δεν κατορθώνεται. Με την θέρμη της αγάπης όλα εύκολα επιτυγχάνονται.

.

 

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

27/12/2010

 

 

Η αγάπη είναι ήλιος της δικαιοσύνης, ο Θεός είναι αγάπη, η πίστης είναι ακτής του ηλίου όπου θερμαίνει, η ελπίς το φως όπου φωτίζει, η αγάπη ο δίσκος του ηλίου.
Αγ. Ιω. Της Κλίμακος

Η αγάπη είναι παράδεισος. Το μίσος είναι κόλασης. Συνείδησης είναι το μάτι του Θεού μέσα στην ψυχή μας.
Αγ. Καδώκ

 

 

.