Archive for Νοέμβριος 2013

h1

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΤΙΚΗΣ – Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΣΩΝ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ’40[17/11/1940]

17/11/2013

.

.

ΒΑΤΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.

.

.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΤΙΚΗΣ

.

.

(17/11/1940, ἐτῶν 22)

Ἔτος γεννήσεως: 1918 (Θεσσαλονίκη)

Θέση: Ἀριστερός ὀπισθοφύλακας

Ὁμάδα: ΠΑΟΚ

.

.

Μορᾶβας, 17 Νοεμβρίου 1940… «Μέρες τώρα, μάχη σκληρὴ. Ἑφτᾶ φορὲς στὴν ἴδια μέρα τὸ ὕψωμα 1878, καταλαμβάνεται καὶ ἀνακαταλαμβάνεται. Ἡ διαταγὴ τοῦ ἐπιτελείου, ἀμετάκλητη: «πρέπει νὰ παρθῇ, νὰ πάρουμε σίγουρα τὴν Κορυτσᾶ. Read the rest of this entry ?

h1

Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΙΟΥΤΑΧΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΔΟΜΒΟΥΣ

16/11/2013

.

.

ΜΟΝΗ ΔΟΜΒΟΥΣ ΕΓΧΩΡΩΜΗ.

.

Κατὰ τὸ 1826, ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς Ρούμελης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, ἐκστρατεύοντας ἀπό τὴν Ἐλευσίνα πρὸς τὴν Κεντρικὴ Ρούμελη, τοποθέτησε σ’ αὐτό φρουρὰ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Μπαρμπιτσιώτη, γιὰ νὰ ἐμποδίσῃ τίς κινήσεις τοῦ Κιουταχῆ. Μὲ ἐπιθέσεις του, ὁ Κιουταχής στίς 15 καὶ 17 Νοεμβρίου, ἀπέτυχε νὰ καταλάβῃ τὸ μοναστήρι.

 Ἐκεῖνες τίς ἡμέρες – παραμονές τῆς μάχης στὴν Ἀράχωβα – ἀφηγεῖται ὁ Νεόφυτος, μέγας ἐπαναστάτης καὶ αὐτός στὸν Μεγάλο Ἀγῶνα, ὁ εὐσεβής Καραϊσκάκης πέρασε ἀπό τὸ μοναστήρι, προσκύνησε μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καί εἶπε:

«Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, βοήθησέ με. Ἐπειδή μπορεῖς, γιατί ἔχεις πολλὴ παρρησία πρὸς τὸν φιλάνθρωπο Θεό, γιὰ νὰ καταστραφοῦν οἱ ἐχθροί, μὲ τὴν ἐκστρατεία μου ἐναντίον τους. Ὅλη ἡ ἐλπίδα μου καὶ ἡ ἐλπίδα τοῦ στρατοῦ μου ἐξαρτᾶται ἀπό τὴν δικὴ σου προστασία, Ἅγιε Σεραφείμ. Τίποτε δέν μπορῶ νὰ ἐπιτύχω ἐγῶ δίχως τὴν δικὴ σου θερμὴ προστασία».

Καὶ ἀφοῦ ἀσπάστηκε τὴν ἱερή εἰκόνα μ’ εὐλάβεια, βγῆκε ἀπό τὸ μοναστήρι καὶ ἐκστράτευσε ἐναντίον τῶν τούρκων, ποὺ εἶχαν ὀχυρωθεῖ στήν Ἀράχωβα.

Τοὺς κατενίκησε, σκοτώνοντας καὶ τὸν ἀλβανό ἀρχηγό τους Μουστάμπεη, σημαντικὸ ἀξιωματικό τοῦ στρατάρχη Κιουταχῆ. Ὕστερα ἀπό αὐτή τὴν μεγαλειώδη νίκη, ὁ Καραϊσκάκης καὶ οἱ στρατιῶτες του εὐχαρίστησαν  τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἅγιο Σεραφεῖμ καὶ μαζὶ τους οἱ ἀπελευθερωμένοι Ἕλληνες.

 .

.

 .

Πηγὴ : http://fdathanasiou.wordpress.com/

Ἐπιλογή καὶ ἐπεξεργασία κειμένου «Ἑλληνικόν Ἡμερολόγιον»

.

.

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται, μὲ τὴν αὐτονόητον πάντοτε ἀναφορά στὴν πηγὴ.

.

.

h1

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 – ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13/11/2013

.

.

68ad7-1821252812529.

.

Κτενᾶς ἤ Χτενᾶς

.

Ἐπώνυμο οἰκογενείας (ἀδελφῶν) ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, ἀπό τὴν Ἀθήνα (τὸ ἐπώνυμο ἀναφέρεται καὶ ὡς Χτενᾶς).

1. Παναγῆς Κτενᾶς :

Ἡ περιοχή τοῦ Ψυρὴ χαρακτηρίστηκε ὡς ἡ «γειτονιᾶ τῶν Ἡρώων». Ἀπό τὶς πιὸ σημαντικὲς προσωπικότητες τῆς περιοχῆς εἶναι καὶ ὁ Παναγῆς Κτενᾶς (1796-1822),  ὁ πρῶτος φρούραρχος τῆς Ἀκροπόλεως ὁ ὁποῖος σκοτώθηκε στοὺς πανηγυρισμοὺς γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν στὶς 10 Ἰουνίου 1822, σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν.

Ὀνομαζόταν καὶ Μπατζακάτσας. Μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως στὴν Ἀττική τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1821, κατετάγη στὰ ἐπαναστατικά σώματα μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του, Σπύρο.
Ἀρχικῶς ἀνέλαβε τὴν διοίκηση μικροῦ σώματος καὶ διορίστηκε προσωρινῶς γενικὸς ἀρχηγός τῶν Ἀθηναίων, ὅταν ὁ Ὁμέρ Βρυώνης ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττική. Φάνηκε ἀντάξιος τοῦ ἀξιώματος ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκαν, χάρη στὴν ὀρμητικότητα καὶ στὴν στρατηγικὴ δεξιότητά του. Ἐπιτέθηκε κατὰ τοῦ Σερπεντζὲ, τὸν ὁποῖο φύλαγαν 60 γκέκηδες τοῦ Ὁμέρ Βρυώνη καὶ κατόρθωσε νὰ τὸν κυριεύσει ἔπειτα ἀπό ἔφοδο στὶς 13 Νοεμβρίου 1821.

Ἡ σημασία αὐτῆς τῆς καταλήψεως ἦταν μεγάλη, γιατὶ στὸ ὀχυρό αὐτό ὑπῆρχε τὸ μοναδικὸ πηγάδι ἀπό τὸ ὁποῖο μποροῦσαν νὰ ὑδρεύονται οἱ τοῦρκοι ποὺ βρίσκονταν στὴν Ἀκρόπολη.
Ὅταν ἔστειλαν τὸν Ἠλία Μαυρομιχάλη νὰ ἀναλάβει τὴν ἀρχηγία, ὁ Κτενᾶς δέχτηκε πρόθυμα νὰ τεθεῖ ὑπό τὶς διαταγὲς του.  Ὅμως, ὁ Μαυρομιχάλης σκοτώθηκε στὴν ἐκστρατεῖα τῆς Καρύστου καὶ ἔτσι ὁ Κτενᾶς ἀνέλαβε τὴν ἀρχηγία γιὰ δεύτερη φορὰ.
Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Χορμοβίτη καὶ τοῦ φιλέλληνα Βουτιὲ, κατόρθωσε νὰ καταλάβει καὶ τὴν τελευταῖα πύλη τῶν Προπυλαίων καὶ νὰ περιορίσει τοὺς τούρκους μόνο στὸν χῶρο τοῦ βράχου τῆς Ἀκροπόλεως τὸ 1822. Ἐκεῖ, οἱ πολιορκημένοι τοῦρκοι μαστιζόμενοι ἀπό πεῖνα καὶ  δίψα, ἀναγκάσθηκαν νὰ συνθηκολογήσουν στὶς 9 Ἰουνίου τοῦ ἰδίου ἔτους.
Κατὰ τραγικὴ εἰρωνεία, ὁ Κτενᾶς σκοτώθηκε κατὰ τὰ ἐπινίκια, καθὼς ἐξερράγη ἕνα κανόνι, τὸ ὁποῖο προσπαθοὺσε νὰ γεμίσει γιὰ νὰ χαιρετήσει μὲ κανονιοβολισμοὺς τὴν μεγάλη νίκη.

,.

2. Σπύρος Κτενᾶς :

.
Διαδέχθηκε στὴν ἀρχηγία τὸν ἀδελφό του, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ τελευταίου. Ἐξ’αἰτίας του βιαίου χαρακτῆρος του καὶ τῆς ἀπειρίας του, συγκρούστηκε μὲ τοὺς προκρίτους τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπό τὸν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο.
,
,
,

.

.
Πηγὴ : http://greek_greek.enacademic.com/
Ἐπεξεργασία, πολυτονισμὸς κειμένου » Ἑλληνικόν Ἡμερολόγιον»

.

.

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται μὲ τὴν αὐτονόητον πάντοτε ἀαφορά στὴν πηγὴ

.

.

.

h1

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΟΡΜΑΝ KARL VON NORMANN-EHRENFELS

11/11/2013

,

,

Karl_von_Normann-Ehrenfels.

..

.

Κάρολος Νόρμαν – Karl von Normann-Ehrenfels, (1784-1822)

.

.

Γερμανὸς ἀξιωματικός καὶ φιλέλλην. Γεννήθηκε στὴν Στουτγάρδη καὶ πῆρε μέρος στοὺς πολέμους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν Γάλλων τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος. Ὅταν ξέσπασε ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821, Read the rest of this entry ?

h1

ΈΛΛΗΝΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕ

08/11/2013

.

.

8-11-1637.

.

Έλληνας ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε

.

.

Οι τελευταίες ανακαλύψεις του Πανεπιστημίου «BILGI» ανατρέπουν τα ιστορικά κατεστημένα.

Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε για πρώτη φορά στον κόσμο τον 17ο αιώνα.

Τώρα έρχονται στο φως μυστικά φυλαγμένα για αιώνες.

Σύμφωνα με τον Τούρκο καθηγητή ΣΙΝΑΝ ΤΣΕΤΙΝ, Έλληνας ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε.

Όπως αναφέρει, ο τούρκος χρονογράφος και περιηγητής Evliya Celebi ,στο φημισμένο δεκάτομο έργο, του Seyahatnâme – «Βιβλίο τών ταξιδιών», τον 170 αιώνα και συγκεκριμένα στις 8 Νοεμβρίου 1637,  κάποιος ονόματι, Αχμέτ Τσελεμπί  με φτερά που κατασκεύασε ο ίδιος πέταξε από τον Πύργο τού Γαλατά, απέναντι στην Ασιατική ακτή τής Κωνσταντινούπολης.

 ./

Read the rest of this entry ?

h1

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΕ

07/11/2013

.

.

Τὸ σάλπισμα ἐξορμήσεως πρὸ τῆς Κλεισοῦρας

Τὸ σάλπισμα ἐξορμήσεως πρὸ τῆς Κλεισοῦρας

.

.

Ἄγετ᾿, ὦ Σπάρτας εὐάνδρῳ

κῶροι πατέρων πολιατᾶν

λαιᾷ μὲν ἴτυν προβάλεσθε,

δόρυ δ᾿ εὐτόλμως ἄνχεσθε,

μὴ φειδόμενοι τὰς ζωάς·

οὐ γὰρ πάτριον τᾷ Σπάρτᾳ!

 .

.

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΕ

 .

.

Κείμενο : Επχος Γεώργιος Γιώτης

.

.

Στὴν σημερινὴ ἐποχή, αὐτό ποὺ οἱ περισσότεροι ἀποκαλοῦν εἰρήνη, εἶναι ἁπλῶς μία λέξις, ἐνῷ ἡ καθημερινὴ πρακτικὴ, ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄποψι ὅτι παντοῦ καὶ πάντοτε, ἐπικρατεῖ ἕνας ἀκήρυκτος πόλεμος. Ὁ πόλεμος αὐτός, πολυσχιδὴς στὴν φύση του, δὲν θὰ πρέπει νὰ ταυτίζεται μὲ τὴν ἔνοπλη μάχη καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ σὲ διαφόρους τομεῖς τῆς ζωῆς μας, ὅπως στὸν οἰκονομικό, τὸν διπλωματικὸ καὶ βεβαίως τὸν ψυχολογικὸ. Ἡ βία ἀποτελεῖ ἐσχάτη μορφὴ πολέμου, ἐνῷ ἐπιδιώκεται πλέον ἡ ἐπιβολή τῆς θελήσεώς μας στὸν ἀντίπαλο, ἐπηρεάζοντας τὴν καρδιὰ καὶ τὸ μυαλὸ του. Στὸ σημεῖο αὐτό, δραστηριοποιοῦνται οἱ Ψυχολογικὲς Ἐπιχειρήσεις (ΨΕ), οἱ ὁποῖες χρησιμοποιώντας τὴν ἐπικοινωνία, ἐπηρεάζουν τὸν ψυχισμὸ τοῦ κοινοῦ στὸ ὁποῖο ἀπευθύνονται. Ἕνα ἀπό τὰ πολλαπλᾶ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ΨΕ, εἶναι καὶ ἡ μουσικὴ, εἰδικότερα δὲ τὰ πολεμικὰ ἄσματα.

/

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΩΠΙΝΟΣ ΨΥΧΙΣΜΟΣ

/

Ἐρευνώντας τὶς ἀρχαιοελληνικές ἀντιλήψεις γιὰ τὴν μουσικὴ, ὅπως ἀποκρυσταλλώθηκαν στὴν φιλοσοφικὴ σκέψη τοῦ 5ου καὶ 4ου αἰῶνος π.Χ. στὰ ἀρχαία κείμενα καὶ εἰδικῶς στὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, ὅπου προσεγγίζεται θεωρητικῶς τὸ θέμα τῆς ψυχοσωματικῆς ἐπιδράσεως  τῆς μουσικῆς, ἀναφέρεται συχνὰ «ἡ τῆς μουσικῆς δύναμις».

Κατὰ τὸν Δάμωνα, μεγάλο θεωρητικὸ τῆς μουσικῆς καὶ δάσκαλο τοῦ Σωκράτη καὶ τοῦ Περικλῆ, ἡ δύναμις αὐτή ὁφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μουσικὴ ἀντιπροσωπεύει κινήσεις τῆς ψυχῆς. Ἀναλόγως μὲ τὸ εἶδος της,  ποὺ καθορίζεται ἀπό τὸ μουσικὸ ὅργανο, τὸν μουσικὸ τρόπο, τὸν ρυθμὸ κ.λ.π., ἡ μουσικὴ μπορεῖ νὰ ἔχει διττῆ ἐπίδρασι διότι, ἀφ’ἑνός, μπορεῖ νὰ ἐπενεργήσῃ στὸ ἦθος τῶν ἀνθρώπων, χαλιναγωγῶντας πάθη καὶ ἐπιθυμίες, ἀποκτῶντας ἔτσι μεγάλη παιδευτικὴ ἀξία, καὶ ἀφ’ἑτέρου μπορεῖ νὰ ἐπιδράσῃ στὸ ἄλογο μέρος τῆς ψυχῆς, ὅταν αὐτό ὑφίσταται διαταραχὲς, λειτουργῶντας θεραπευτικῶς μὲ τὴν χρήση κυρίως ὁμοιοπαθητικῶν μεθόδων. Στὴν πρώτη περίπτωσι, ἡ μουσικὴ συνδέεται μὲ τὴν διδασκαλία, ἐνῷ στὴν δεύτερη περίπτωσι μὲ τὴν κάθαρσι.

.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ

.

Read the rest of this entry ?

h1

ΜΝΗΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

05/11/2013

.

.

034.

.

Ρωμαϊκὴ Ἀγορά…

.

.

Στὴν φωτογραφία τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 διακρίνονται:

 

  • ἡ Παναγία Χαλκέων – Κόκκινη ἐκκλησία ἤ Καζαντζιλᾶρ τζαμὶ… Πρόκειται γιὰ ἕνα βυζαντινὸ κομψοτέχνημα τοῦ 11ουαἰῶνα, ἔργο τοῦ Κατεπάνω Χριστοφόρου….
  • ἡ ἀνοικτή πλατεία τῆς πλατείας δικαστηρίων…ὡς ἁλάνας.
  • ἡ ὁδική κίνηση τῆς ἐποχῆς…

.

.

.

Ἀντί πηγῆς: Εὐχαριστῶ τὸν καλὸ φίλο Κωνσταντῖνο Νίγδελη γιὰ τὴν πανέμορφη κασετίνα ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Θεσσαλονίκη 1912-2012: Ψηφίδες μνήμης» καὶ γιὰ τὴν ἄδειά του, πρὸς δημοσίευση εἰκόνων.

 .

.

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται, μὲ τὴν αὐτονόητον πάντοτε ἀναφορά στὴν πηγὴ

.

.

.

h1

Ο ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ PZL 24 F/G.

02/11/2013

.

.

ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ 2.

.

Ὁ Ὑποσμηναγός Μαρίνος Μητραλέξης   καὶ τὰ  PZL 24 F/G.

..

.

Γεννήθηκε τὸ 1916 στὸν Μίλα Μεσσηνίας. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ ’36, εἰσῆλθε στὴν (τότε) Σχολή Αεροπορίας, ἀπ’ ὅπου ἀποφοίτησε μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἀνθυποσμηναγοῦ (χειριστοῦ) τὸν Αὔγουστο τοῦ 1938.

Ὁ πόλεμος τὸν βρίσκει νὰ ὑπηρετῇ στὴν 22α Μοῖρα Διώξεως, ποὺ ἔδρευε στὴν Μεγάλη Μίκρα, ἔξω ἀπό τὴν Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποῖα «πετοῦσε» μὲ καταδιωκτικὰ ἀεροσκάφη, P.Z.L. P24.

Ὁ πιλότος μας, πραγματοποίησε ἕνα ἀπό τὰ σπάνια περιστατικὰ στὴν ἀεροπορική ἱστορία ·τὴν ἐπιτυχή, ἀλλά ἀνορθόδοξο, κατάρριψι Ἰταλικού τρικινητηρίου βομβαρδιστικοῦ, τύπου Cant Z 1007 bis Alcione (με κωδικό: ΜΜ 22381), στὶς 02 Νοεμβρίου 1940· μετὰ τὴν ἐξάντληση τῶν πυρομαχικῶν του, ἐκτέλεσε ἐμβολισμό τῶν πηδαλίων οὐρᾶς τοῦ ἰταλικοῦ ἀεροσκάφους, καταστρέφοντάς τα μὲ τὴν ἔλικα τοῦ PZL 24 F/G.

Read the rest of this entry ?