Archive for Ιουνίου 2012

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

30/06/2012

.

.

Τα μικρά ρυάκια φλυαρούν με θόρυβο, γιατί δεν έχουν βάθος. Οι μεγάλοι, όμως, ποταμοί κυλάνε σιωπηλά.
Στοβαϊος

 ***

 Όσο περισσότερο μιλάς, τόσο λιγότερα λες.
Ε. Αλιμπέρτης

***

Από έναν βγαίνει ο λόγος,
 κι’ εκατό ευθύς το ξέρουν.

(παροιμία)

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

28/06/2012

 

.

.

Αυτάρ Οδυσσεύς ιέμενος και καπνόν αποθρώσκοντα νοήσαι ης γαίης, θανέειν ιμείρεται.

Πάλι ο Οδυσσέας να έβλεπε τον καπνό της πατρίδος τους να ανεβαίνει και ας πέθαινε.

(Το χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε την νόστο της ξενιτιάς).

 .

 .

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, του Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαβάλας.

 .

 .

.

h1

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ – ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

28/06/2012

.

.

Κεγχρεαί – Πυραμίδα του Ελληνικού (Σ. Κ. Προφαντόπουλου,1895)

Από το βιβλίο του  Σ. Κ. Προφαντόπουλου, «Αρχαία μνημεία Ναυπλίας και Άργους»., που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1895 αναδημοσιεύουμε  απόσπασμα, το οποίο αναφέρεται στην Πυραμίδα του Ελληνικού. Πρόκειται για ένα ενδιαφέρον κείμενο, που εκτός των άλλων μας δίνει και μαρτυρίες των βοσκών για την  πυραμίδα και τα αρχαία που βρέθηκαν κοντά της.

Από του ναού τού Κεφαλαρίου βαδίζοντες παρά τούς πρόποδας τού βουνού προς το ΝΔ μέρος φθάνομεν μετά πορείαν ημισείας ώρας εις το χωρίον Ελληνικό. Το χωρίον τούτο συνίσταται εκ 30 περίπου καλυβών διεσπαρμένων επί των κλιτύων του βουνού και κατοικείται υπό ποιμένων εκ Τουρνικίου, παραχειμαζόντων ενταύθα, παρά το χωρίον τούτο εις βραχίων τού βουνού διευθύνεται προς την θάλασσαν και σχηματίζει γωνίαν ούτως, ώστε αποκλείει την θέαν της δυτικής παραλίας τού Αργολικού κόλπου· εντός της γωνίας ταύτης είναι λόφος μεμονωμένος, επί της κορυφής τού οποίου ευρίσκεται ή πυραμίς των Κεγχρεών, ήτις υπό των χωρικών καλείται Καστράκι. Η βάσις της πυραμίδος έχει σχήμα ορθογωνίου τετραπλεύρου,  ου το μήκος είναι περίπου 15 μέτρα, το δε πλάτος 12, επομένως ο χώρος, όν κατέχει ή πυραμίς, είναι  180 τετραγωνικά μέτρα· εν τη ανατολική πλευρά είναι η είσοδος, δι’ ής εισερχόμεθα εις στενόν διάδρομον, έχοντα πλάτος 1,10- εν τω στενώ διαδρόμω δεξιά ευρίσκομεν θύραν, δι’ ής εισερχόμεθα εις το εσωτερικών δωμάτιον της πυραμίδος, τούτο έχει σχήμα τετραγώνου και διαιρείται εις δύο μέρη, ή εξωτερική θύρα και ο διάδρομος φαίνονται ότι εσκεπάζοντο άνωθεν διά προεξοχής των επικειμένων λίθων,  καθώς αι σύριγγες της Τίρυνθος….
.
.
Η συνέχεια του κειμένου ΕΔΩ
.
.
.

h1

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

28/06/2012

.

.

Θέμελης Δημήτριος (1772/74-1826)

.

Δημήτριος Θέμελης, αγωνιστής της επανάστασης του 1821, από την Πάτμο.

Σπούδασε στην Πατμιάδα σχολή και στην Κωνσταντινούπολη και εργάστηκε στη Μολδαβία ως οικοδιδάσκαλος.

Προεστός της Πάτμου, μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Παπαφλέσσα και συνδέθηκε με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Ανέλαβε την αποστολή να προετοιμάσει την επανάσταση στο Αιγαίο και επισκέφθηκε τα νησιά Ψαρά, Μυτιλήνη, Σάμο και Πάτμο, όπου άρχισε να κατηχεί τους εύπορους κατοίκους της Καλύμνου, Νισύρου και

των άλλων νησιών. Για τις ενέργειές του αυτές καταδικάστηκε σε θάνατο από τις Αρχές της Κωνσταντινούπολης και κρύφτηκε στην Πάτμο, μέχρι την κήρυξη της Επανάστασης.

Με την έναρξη του Αγώνα πήρε μέρος στις ναυτικές επιδρομές στα μικρασιατικά παράλια και το Σεπτέμβρη του 1822, στην άλωση της Τριπολιτσάς.

Αντιπρόσωπος της Πάτμου στο Βουλευτικό, εκλέχτηκε πληρεξούσιος στην Εθνοσυνέλευση, το 1824. Βρήκε ένδοξο θάνατο στις επάλξεις της πολιορκημένης πόλης του Μεσολογγίου, στις 26 Μαρτίου 1826.

 .

.

.

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ

26/06/2012

.

.

Σιωπή

Για την σιωπή λίγες φορές θα μετανιώσεις, μα για τα λόγια σου χιλιάδες……

*****

Για τη σιωπή εμίλησαν πολλοί,
Με τη σιωπή τους, όμως, λίγοι.

*****

Τρέχουν σαν θύελλες τα λόγια, όποιου δεν ξέρει να σιωπά.

Σοφία Πάσχου

.
.
.

h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

24/06/2012

.

.

25 ΙΟΥΝΙΟΥ

.

1470.—Κατασκευή μεγάλης πλωτής γέφυρας δίνει την δυνατότητα στον Μωάμεθ Β’ Πορθητή να περάσει στην άλλη πλευρά του Ευβοϊκού κόλπου τις δυνάμεις του που πολιορκούσαν την βενετοκρατούμενη Χαλκίδα.

1810.—Οι τούρκοι φονεύουν στην Σμύρνη τον νεομάρτυρα ιερέα Προκόπιο από την Βάρνα.

1821.—Της Ηλείας Τούρκοι Λαλιώτες, αφού εσούβλισαν τους Έλληνας αιχμαλώτους ανεχώρησαν δια τις Πάτρας.

.—Αι κωμοπόλεις Καλλαρύται και Συράκον Άρτης εισέρχονται εις τον Αγώνα υπό τον Ιωάννην Κωλέττη. Οι Τούρκοι επιτίθενται εναντίον των Ελλήνων επαναστατών και των δύο κωμοπόλεων και τους νικούν.

1822.—Οι Γενναίος Κολοκοτρώνης, Π. Γιατράκος, Σ. Πανάς μετά τών σωμάτων των καί τών Φιλελλήνων, καταλαμβάνουν τό Πέτα.

1823.—Οι τούρκοι απαγχονίζουν στην Κρήνη της Μικράς Ασίας τον νεομάρτυρα Γεώργιο από την Αττάλεια.

1824.—Η Κυβέρνηση, μετά την δίκη του (βλ. 1 Απριλίου), αποκατέστησε τον Καραϊσκάκη στο ανατολικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδος. Κατόπιν, εκλέχθηκε από τους οπλαρχηγούς ‘’στρατοπεδάρχης απολύτου εξουσίας’’, ενώ, συγκρότησε στα Σάλωνα (Άμφισσα) το Α’ ελληνικό στρατόπεδο.

1826.—Μάχη τού Δηρού. Ο Ιμβραήμ, ενώ επεχείρει τήν δευτέραν επίθεσίν του κατά τής Βέργας (24—6), επεβίβασε ταυτοχρόνως ισχυράς δυνάμεις είς τόν Δηρόν, διά να κτυπήση τους Μανιάτας έκ τών όπισθεν. Οι ευρισκόμενοι εκεί πολεμισταί ήσαν ελάχιστοι, διότι τό μεγαλύτερον μέρος των είχε μεταβή είς τήν Βέργαν, επεκράτησε δέ αρχικώς ή γνώμη νά μεταφέρουν τούς γέροντας καί τά γυναικόπαιδα είς τά όρη. Αλλ’ ενώ είχεν αρχίσει ή αναρρίχησις, εστράφησαν όλοι οπίσω, αποφασισμένοι ν’ αντιταχθούν είς τόν εχθρόν μέ τά μέσα πού εδιέθετον. «Διά μίαν ακόμη φοράν, ή δραματική καί ηρωϊκή πραγματικότης υπερέβη τάς συλλήψεις τών θρύλων, γράφει ό Δ. Κόκκινος. Η ιερά καί απάτητος από τόν εχθρόν γή είχεν αναδώσει τούς τιτάνας καί τάς αμαζόνας της, διά νά συντρίψη τούς βεβήλους. Εθαυμάσθησαν αί μετασχούσαι τού υπέρ εστιών εκείνου αγώνος Μανιάτισσαι. Όλοι οί παλαιότεροι ιστορικοί, αυτοί πού ευρέθησαν πλησιέστερα πρός τήν αιματωμένην μεγάλην νεοελληνικήν αφετηρίαν, γίνονται λυρικοί είς όσα αναφέρονται διά τάς γυναίκας εκείνας, πού έτρεξαν είς τήν μάχην μέ ιεράν μανίαν καί εκρατούσαν αντί όπλων δρεπάνια, τσεκούρια καί πέτρες. Η κόρη τού γέρο-Βοζίκη, Πανώρια, ενώ δύο Αιγύπτιοι είχον συλλάβει τόν καταληφθέντα είς τό χωράφι του πατέρα της καί προσπαθούσαν νά τόν δέσουν, απέκοψε τόν λάρυγγα τού ενός μέ τό δρεπάνι τη καί, μέ την βοήθειαν τού απαλλαγέντος, από τά χέρια τού Αιγυπτίου γέροντας, εσκότωσε καί τόν άλλον». Όλη ή περιοχή εντός ολίγου εγέμισε από πτώματα Τούρκων. Από τούς αποβιβασθέντας ελάχιστοι διεσώθησαν.

Read the rest of this entry ?

h1

Η ΑΡΧΑΙΑ ΓΙΤΑΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

24/06/2012

Το αρχαίο θέατρο της Γιτάνης – Θεσπρωτία

.

.

Η Γιτάνη, δεύτερη – κατά χρονολογική σειρά – πρωτεύουσα της αρχαίας Θεσπρωτίας και έδρα του Κοινού των Θεσπρωτών., ταυτίζεται με τα ερείπια οχυρωμένου οικισμού στη νοτιοδυτική πλαγιά του βουνού της Βρυσέλλας, στη συμβολή του Καλπακιώτικου με τον ποταμό Καλαμά (αρχαίος Θύαμις). Από την προνομιακή της θέση ήλεγχε την έξοδο του πλωτού, τότε, ποταμού προς τη θάλασσα.  Στα εκατόν πενήντα περίπου χρόνια ζωής της, από την ίδρυσή της το 335/330 π.Χ. έως και την κατάληψή της από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ., η πόλη αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά, διοικητικά και οικονομικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής του Ιόνιου.

Οι επιγραφικές μαρτυρίες και οι φιλολογικές πηγές, σε συνδυασμό με τα πορίσματα των πρόσφατων ερευνών, επιτρέπουν την ταύτιση της προαναφερθείσας θέσης με την αρχαία Γιτάνη. Η παλαιότερη πληροφορία για την ύπαρξη της Γιτάνης σαν έδρας του Κοινού των Θεσπρωτών μαρτυρείται από το περιεχόμενο ενός απελευθερωτικού ψηφίσματος που βρέθηκε στο χώρο της Αγοράς, το οποίο χρονολογείται μεταξύ του 350 και 300 π.Χ., ενώ επιβεβαιώνεται και από την αρχαία γραπτή παράδοση (Λίβιος, Πολύβιος). Η τελευταία γραπτή μαρτυρία για την πόλη (Λίβιος) χρονολογείται το φθινόπωρο του 172 π.Χ., έτος κατά το οποίο έφθασαν στην Ήπειρο Ρωμαίοι απεσταλμένοι με αφορμή την προετοιμασία της οργάνωσης των πολεμικών επιχειρήσεων εν όψει της επικείμενης έναρξης του Γ΄ Μακεδονικού πολέμου.

Η εύρεση 3.000 πήλινων σφραγισμάτων, πάνω στα οποία αναγράφεται σε δωρική διάλεκτο το όνομα…
.
.
Η συνέχεια του κειμένου ΕΔΩ
.
.
.