Archive for Ιουνίου 2013

h1

ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ-Αρχιμ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

30/06/2013

.

ΙΕΡΕΙΣ.

.

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΚΙΤΡΟΥΣ 

.

.

Αρχιμ. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος

.

.

Ὁ π. Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος ὑπηρετοῦσε στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία. Ὅταν ἦρθαν οἱ Βούλγαροι, δὲν μπόρεσε ν’ ἀνθέξῃ τὶς καταπιέσεις τους καὶ κατέφυγε νοτιώτερα. Τοποθετήθηκε ὡς προσωρινὸς ἐφημέριος Ἁγ. Δημητρίου στὸ Λιτόχωρο.

Οἱ συμμορίτες ὅμως δυσαρεστήθηκαν μαζὶ του, τὸν ἔπιασαν καὶ τὸν σκότωσαν τὴν 1η Ἰουλίου 1944.

.

.

 

.

.

Advertisements
h1

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

29/06/2013

.

ΣΥΡΡΑΚΟ.

..

Συρρᾶκο

.

    Ἔνδοξη καὶ ἱστορικὴ κωμόπολις ποὺ εἶναι χτισμένη στὰ κακοτράχαλα βουνὰ τῆς Πίνδου, στοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους Περιστέρι (Λάκμος).

.

Βρίσκεται σὲ ὑψόμετρο 1.200 μέτρων ἀνατολικῶς τῶν Ἰωαννίνων καὶ σὲ ἀπόσταση 53 χιλιομέτρων. Χωρίζεται ἀπὸ τὴν κωμόπολη τῶν Καλλαρυτῶν μὲ βαθιὰ χαράδρα, ἀπαράμιλλης ὁμορφιᾶς, τὴν ὁποῖα διαρρέει παραπόταμος τοῦ Ἀράχθου ὁ Χρούσιας, καὶ ἀποτελεῖ λόγῳ τοῦ ξηροῦ καὶ ὑγιεινοῦ του κλίματος, ἱδεώδη τόπο θερινῆς διαμονῆς. Ἀπὸ τὶς τρεῖς πλευρὲς του τὸ περιβάλλουν ἄγριες χαράδρες ποὺ τὸ ὀχυρώνουν.

..

Τὸ Συρρᾶκο καὶ οἱ Καλαρρύτες,  εἶναι τὰ μοναδικὰ χωριὰ τῆς Ἠπείρου ποὺ ἐξεγέρθησαν τὸν πρῶτο χρόνο τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 μὲ τὴν ὑποκίνηση τοῦ Ἰωάννη Κωλέττη καὶ τοῦ Γεωργίου Τουρτούρη. Τὸ Συρράκο τότε εἶχε 720 οἰκογένειες καὶ 3.500 κατοίκους.

.

Ἀποτέλεσμα ἦταν οἱ τοῦρκοι νὰ καταστρέψουν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου τὰ δύο χωριά.

. .

.

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος  —   http://wp.me/p12k4g-31y

μ

.

.

.

.

h1

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

28/06/2013

.

ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΗΣ ΡΑΒΕΝΑ.

.

Ἡ αὐτοκράτειρα Θεοδώρα, ἡ Μονὴ τῆς μετανοίας καὶ ὁ Προκόπιος

 .

.

Νικολάου Β. Τωμαδάκη

Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας

.

.

Παλαιότερα ὑπῆρχεν ἡ ἀντίληψις ὅτι τὰ  «’Ανέκδοτα» δὲν ἐγράφησαν ἀπὸ τὸν ἱστορικὸν Προκόπιον. Τόση ὑπῆρξεν ἡ ἀντίδρασις τῶν ἀναγινωσκόντων τὴν συγγραφὴν αὐτὴν ὕστερ’ ἀπὸ τὸ «Ὑπὲρ ῶν πολέμων» ἱστορικὸν ἔργον τοῦ Προκοπίου !

Σήμερον ὅμως οὐδεὶς πλέον ἀμφιβάλλει περὶ τῆς γνησιότητος τοῦ ἐν λόγῳ ἔργου καὶ προσπαθοῦν μᾶλλον νὰ ἐξηγήσουν τὸ διατὶ ὁ ὑμνητὴς τοῦ Ἰουστινιανοῦ καὶ τῆς Θεοδώρας ἱστορικὸς, μετεβλήθη εἰς δριμύτατον λιβελλογράφον. Read the rest of this entry ?

h1

ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ—ΣΧΕΣΕΙΣ—ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΞΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ

22/06/2013

.

.

,

Γνωριμίες νέων στὸν Πόντο — σχέσεις—ἐκδηλώσεις – προξενειὲς καὶ συνεννοήσεις

.

.

Σ’ ὅλες τὶς μεγάλες γιορτὲς—Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιᾶ και προπάντων τὴν Ἀνάσταση —καθώς καὶ στὶς ὀνομαστικὲς γιορτὲς, οἱ νέοι, οἱ ὑποψήφιοι γαμπροὶ,ἔκαναν ἐπισκέψεις.

.

Ἐπικρατοῦσε τότε ἡ συνήθεια, τὰ κορίτσια ποὺ ἦταν γιὰ παντρειᾶ νὰ κερνοῦν τοὺς ἐπισκέπτες. Ἔτσι δινόταν εὐκαιρία νὰ ἰδοῦν οἱ νέοι τὶς νέες, ποὺ παρουσιαζόντανε συνήθως «μετὰ φόβου Θεοῦ», συμμαζευμένες, χαμηλοβλεποῦσες, ἀμίλητες.

.

Ἐπίσης κάθε Κυριακὴ κ’ ἐνδιάμεση γιορτὴ, μαζευόντανε τὰ παληκάρια καὶ τὰ κορίτσια στὶς κούνιες. Οἱ νέες συνοδεύονταν ἀπὸ συγγενεῖς τους. Μὲ τὸ κουβεντολόγι καὶ μὲ τὶς ματιὲς ἐρχόντανε σ’ ἐπαφὴ.

Ἐκτὸς τὶς κούνιες, ὅλες αὐτὲς τὶς ἡμέρες, εἴτε στὴν ἴδια πλατεία εἴτε καὶ σ’ ἄλλες, στηνόντανε χοροὶ μὲ συνοδεία λύρας—κεμεντζὲ—γκάϊντας— τουλοῦμ’—ἤ καὶ μουσικῆς. Ἄρχιζαν πρῶτα οἱ νέοι καὶ τραγουδῶντας διάφορα κατάλληλα δίστιχα, προσπαθοῦσαν νὰ προτρέψουν καὶ τὶς νέες νὰ μποῦνε στὸ χορὸ.

Κ’ ἐπειδὴ ντρεπόντανε σχεδὸν ὅλες, ἄν καὶ ἤθελαν κατὰ βάθος καὶ γι’ αὐτό κυρίως μαζευόνταν ἐκεῖ, καταντοῦσε πολλὲς φορὲς μὲ τὴ βία νὰ τοὺς βάλουνε στὸ χορὸ, κάποτε μάλιστα σέρνοντας.

Γιὰ νὰ φαίνεται καλύτερα τὸ πρόσωπό τους, τοὺς ἔλεγαν νὰ βγάλουν τὸ φακιόλι—τὸ λετζὲκ’—ποὺ εἴχανε στὸ κεφάλι καὶ μερικὲς φορὲς τ’ ἀρπάζανε ξαφνικὰ. Ἔτσι, ἐκτὸς τὸ πρόσωπο, φαινόντανε κ’ οἱ ὡραῖες πλεξίδες τους—τὰ τσέμας—καὶ τὰ φλουριᾶ ποὺ εἴχανε κρεμασμένα—τὰ σατσλούγια— καὶ βροντοῦσαν—σιὰκ, σιὰκ —ἐνῶ χόρευαν.

Ἐκτὸς ὅλες τὶς πιὸ πάνω εὐκαιρίες, καὶ στὶς ἐξοχὲς τῶν Κοτυώρων* ποὺ βγαίνανε περίπατο τὶς Κυριακὲς ὅταν ἔκανε καλοκαιρία, καὶ ἰδιαίτερα τὴν ἡμέρα τῆς Ἀνάληψης καὶ τοῦ Ἀγ. Γεωργίου, βλεπόντανε νέοι μὲ νέες καὶ φλερτάρανε…

.

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

Πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὸ ἄνοιγμα τοῦ συνδέσμου μέσω τῆς Google chrome

.

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται μὲ τὴν αὐτονόητη πάντοτε ἀναφορᾶ στὴν πηγῆ

.

.

.

h1

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

19/06/2013

.

ΟΥΡΑΝΙΑ.

.

Ἀπὸ τὸν Ὄμηρο στὸν Πτολεμαῖο.

Ἀναδρομὴ στὰ ὄργανα καὶ στὶς μεθόδους τῆς πρώτης γεωμετρίας

.

Περίληψις

.Γίνεται μία σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὰ ὄργανα καὶ στὶς μεθόδους τῆς τοπογραφίας, τῆς πρώτης γεωμετρίας κατὰ τὸν Ἤρόδοτο ἤ τῆς γεωδαισίας κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, μέσα ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ κείμενα, ἀπὸ τὰ ἀρχαϊκὰ χρόνια ὡς τὸ τέλος τῆς ἑλληνιστικῆς περιόδου. Read the rest of this entry ?

h1

ΒΑΡΑΓΓΟΙ – Η ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

18/06/2013

.

ΒΑΡΑΓΓΟΙ 1.

.

.

Ἡ ὀνομασία Βάραγγοι, προέρχεται ἀπὸ τὴ Νορβηγικὴ λέξη var, ποὺ σημαίνει λόγος τιμῆς, κοινὸς ὄρκος. Ἡ ετυμολόγηση αὐτὴ θεωρεῖται ὅτι συνδέεται μὲ τὶς πληθυσμιακὲς ὁμάδες σκανδιναυικῆς καταγωγῆς – ὡς ἐπὶ τῷ πλεῖστον Σουηδῶν,  ποὺ διείσδυσαν ἀρχικῶς στὶς περιοχὲς τῆς Βαλτικῆς καὶ ἀργότερα στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ρωσίας.

Οἱ ὁμάδες αὐτὲς περιελάμβαναν Βίκινγκ πολεμιστὲς καὶ ἐμπόρους, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλευόμενοι τὸν ροῦ τῶν μεγάλων ποταμῶν ἐπέκτειναν τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ τους ἱσχὺ στὴ ρωσικὴ ἐνδοχῶρα.

.Οἱ Βάραγγοι ἦταν ἐπίσης γνωστοὶ ὡς Ρῶς, ἀφοῦ ἔτσι τοὺς ὀνόμαζαν οἱ γειτονικοὶ Φίννοι. Ὑπῆρχε μάλιστα ἐπαρχία στὴ Σουηδία ποὺ ὀνομαζόταν Ρωσλάγκεν…

Οἱ πρῶτες καταγεγραμμένες ἐπαφὲς τῶν Ρῶς μὲ τὸ Βυζάντιο ἀνάγονται στὸν πρώϊμο 9ο αἰῶνα. Τὴν περίοδο αὐτὴ οἱ Βάραγγοι ἔχουν θεμελιώσει τὴν ἀρχὴ τους στὴ ρωσικὴ ἐνδοχώρα καὶ διαπλέοντας τὴ Μαύρη Θάλασσα ἐμφανίζονται πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ πρώτη ἐπιδρομὴ πραγματοποιήθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 860…..

.

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

 

 .

.

Συντομευμένος σύνδεσμος  — http://wp.me/p12k4g-2WL

,

,

,

,

h1

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, Η ΧΑΛΕΠΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΧΙΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

18/06/2013

.

2 Η ΧΑΛΕΠΙΑΝΗ ΣΧΟΛΗ.

..

.

Ὅταν σκεφτόμαστε γιὰ εἰκόνες, τὶ μᾶς ἔρχεται στὸ νοῦ;  Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι στὴ Δύση νομίζουν ὅτι εἰκόνες εἶναι κάτι ντελικάτα Βυζαντινὰ τρίπτυχα εἰκονίδια, ἤ τοὺς ἔρχονται στὸ νοῦ οἱ θρυλικὲς διακοσμημένες εἰκόνες σὲ Βυζαντινοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τοῦ παρελθόντος.

Ὅμως αὐτὸ ποὺ δὲν ἔρχεται στὸ μυαλὸ τους εἶναι ὅτι γιὰ σχεδὸν τρεὶς αἰῶνες, Ἄραβες καλλιτέχνες δημιουργοῦσαν ἐξαίσιες εἰκόνες στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴ.

Οἱ εἰκόνες αὐτὲς ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο μέρος τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἀκολουθοῦν τὴ Βυζαντινὴ παράδοση καὶ ποὺ ὀνομάζονται Βυζαντινοὶ Χριστιανοὶ.

Θεωροῦνται ὡς ἀντικείμενα ἔμπνευσης καὶ προσκύνησης καὶ δὲν εἶναι ἁπλῶς γιὰ διακόσμηση.

Ὅμως, καὶ γιὰ διακόσμηση εἶναι μοναδικὲς. Οἱ ἀρχικὲς εἰκόνες ἦταν εἰκόνες ζωγραφισμένες πάνω σὲ ἕνα χρυσὸ καπλαμὰ, ἐφαρμοσμένες σὲ ἕνα ὁμαλὸ στρῶμα ἀπὸ σοβᾶ σὲ ἕνα πίνακα ἀπὸ ξύλο. Συνήθως εἶναι τοποθετημένες σὲ εἰκονοστάσι ἤ τέμπλο μπροστὰ ἀπὸ τὸ Ἱερὸ…

 .

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

 

Συντομευμένος σύνδεσμος : http://wp.me/p12k4g-2WG

 .

 .

.