Archive for Μαρτίου 2011

h1

Ε.Ο.Κ.Α. Έναρξη του Αγώνα την 1η Απριλίου 1955

31/03/2011

Ε.Ο.Κ.Α. Έναρξη του Αγώνα την 1η Απριλίου 1955

.

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

31/03/2011

 

 

Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην τιμωρηθεί, όταν αδικήσει.
Ηρόδοτος


¨Ο,τι κάνεις βρίσκεις. Αυτό είναι νόμος.
Αισχύλος


Τα αίτια των συμφορών αλλού πρέπει να τα αναζητούμε και όχι στον Θεό.
Πλάτων


«Καρπών ον έσπειρας, θέριζε»

 

 


.

h1

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

30/03/2011

Ο Αντώνης Κοντοσόπουλος ή Γεράντωνος

Αντώνης Κοντοσόπουλος (Γεράντωνος)


Γεννήθηκε στην Αρτοτίνα στα 1790 – 1792. Πρώτος εξάδελφος του Διάκου, το πατρικό επώνυμό του ήταν Αθανασίου.

Οπλαρχηγός του Ταλαντίου (Αταλάντης), σταλμένος εκεί από το Διάκο, απελευθερώνει την πόλη στις 29 Μαρτίου 1821. Παίρνει μέρος στις μάχες της Αλαμάνας και των Βασιλικών, καθώς και στις πολιορκίες της Υπάτης και τη μάχη της Άμπλιανης. Σ’ όλη τη διάρκεια του Αγώνα πρωτοστατεί στις πολεμικές επιχειρήσεις υπό τον Γκούρα και τον Καραϊσκάκη. Μετά την απελευθέρωση έμεινε στην Άμφισσα.

Συνέγραψε βιογραφία του Διάκου, η οποία δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του.


.

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

30/03/2011

 

 

 

παρά θίν’ αλός*


παραλιακά· παραθαλάσσια· στον αιγιαλό· στην ακρογιαλιά.

Π.χ. Το καλοκαίρι κάνει διακοπές στο εξοχικό του, καθώς βρίσκεται παρά θίν’ αλός

Πρβλ. Ομ. Ιλ., Α 327.

* Από το ρ. θιγγάνω (= πλησιάζω) + το ουσ. άλς, -λός (=θάλασσα).

 

 

 

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, του Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαβάλας.

 


.

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

30/03/2011

 

 

 

 

Μια μέρα ένας κυνηγός βγήκε να κυνηγήσει και προσπαθώντας να παγιδεύσει με τις ξόβεργες του μια τσίχλα, πάτησε μια οχιά που κοιμόταν κουλουριασμένη. Εκείνη τον δάγκωσε. Πέφτοντας κάτω ο κυνηγός αναφώνησε:
-Δυστυχία μου, άλλον θέλοντας να πιάσω, πιάστηκα εγώ ο ίδιος.

Και στα ζώα και στους ανθρώπους ισχύει ο νόμος της ανταποδόσεως. Αν κλέψεις, θα σε κλέψουν. Αν αδικήσεις και συ θ’ αδικηθείς. Αν κακολογήσεις, και σένα θα σε κακολογήσουν. Απερίφραστα το διεκήρυξε ο Χριστός, λέγοντας στον Πέτρο «μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις» (Ιω. ιη΄ 11).


.

h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 3 ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

29/03/2011

 

 

 

Οι Σικελικοί Εσπερινοί

1281.—Η αιματηρή επανάσταση, γνωστή με το όνομα Σικελικός Εσπερινός.

Το 1281 ο Κάρολος Ανδεγαυός συμμάχησε με τον πάπα, με τον Φίλιππο του Κουρτεναί, διάδοχο του λατινικού θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως και τους Βενετούς και σχεδίασε μαζί τους επίθεση κατά της αυτοκρατορίας με σκοπό την αποκατάσταση της λατινικής κυριαρχίας στον θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Στη συμμαχία προσχώρησαν οι Δεσπότες της Ηπείρου, ο τσάρος των Βουλγάρων κι ο ηγεμόνας των Σέρβων.

Η κίνηση κατά της αυτοκρατορίας ματαιώθηκε όταν ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος υποκίνησε μαζί με τον διάδοχο του εκθρονισμένου βασιλιά της Σικελίας Μαμφρέδου, Πέτρο Γ΄ της Αραγωνίας, την εξέγερση του σικελικού λαού στο Παλέρμο. Η αιματηρή επανάσταση, γνωστή με το όνομα Σικελικός Εσπερινός ξέσπασε το βραδάκι της 30ης Μαρτίου του 1281 με ασήμαντη αφορμή και κατέληξε στη σφαγή των Γάλλων του νησιού και στην καταστροφή του στόλου του Καρόλου. Λίγους μήνες αργότερα ο Πέτρος Γ΄ της Αραγωνίας αποβιβάστηκε στη Σικελία.

 

 

 

 

Η Σφαγή της Χίου, του διάσημου Γάλλου Ζωγράφου Ευγένιου Ντελακρουά

 

1822.—Τουρκικός στόλος εκ 34 πλοίων υπό τόν Καπουδάν πασσάν Καραλήν καταπλέει είς Χίον, πυρπολεί τήν πόλιν καί προβαίνει είς ανηκούστους σφαγάς καί λεηλασίας, αίτινες παρετάθησαν επί δεκαπενθήμερον καί επεξετάθησαν καί είς τό εσωτερικόν τής νήσου. Η ευδαίμων έως τότε Χίος μετεβλήθη είς φρικώδη ερείπια. 30.000 έκ τών κατοίκων της εσφάγησαν, 47.000 εξηνδραποδίσθησαν καί χιλιάδες νεαρών γυναικών καί κορασίδων μετεφέρθησαν είς τά σκλαβοπάζαρα τής ‘Ανατολής. Οι Τούρκοι απηγχόνισαν, έξ άλλου, είς τήν κεντρικήν πλατείαν τού Βουνακίου τόν μητροπολίτην Χίου Πλάτωνα Φραγκιάδην, καί όλους τούς προκρίτους, αφού τούς υπέβαλον είς ανατριχιαστικά μαρτύρια. Η σφαγαί τής Χίου προεκάλεσαν παγκόσμιον αποτροπιασμόν, ενίσχυσαν δέ τόν φιλελληνισμόν είς τήν Ευρώπην. Περίφημον κατέστη τό ποίημα «Τό Έλληνόπουλο», πού έγραψε ό Βίκτωρ Ουγκώ (1828) καί τό οποίον αναφέρεται είς τάς σφαγάς τής Χίου. (Τό ποίημα αυτό τού μεγάλου Γάλλου ποιητού έχει μεταφρασθή από τόν Κ. Παλαμάν).

 

 

 

Ο μεγάλος πολιτικός Χαρίλαος Τρικούπης (1832 - 1896)

1896.—Ο Χαρίλαος Τρικούπης, έπειτα από βραχείαν καί οδυνηράν ασθένειαν, αποθνήσκει είς τάς Κάννας τής Γαλλίας, όπου είχε αποσυρθή πλήρης πικρίας, μετά τήν αποτυχίαν του είς τάς εκλογάς τού προηγουμένου έτους. Ο Θάνατος το μεγάλου πολιτικού εθρηνήθη από όλους τούς Έλληνας, ανεξαρτήτως κομματικής αποχρώσεως, ώς εθνική απώλεια, γενική δέ υπήρξεν ή αντίληψις ότι διά τούτου ηνοίγετο δυσαναπλήρωτον κενόν είς τήν πολιτικήν εξέλιξιν τής χώρας. Ο Χ. Τρικούπης επολιτεύθη αρχικώς υπό τόν Αλέξανδρον Κουμουνδούρον, αλλά κατόπιν συνέπηξε ίδιον κόμμα (σύστημα όπως τό απεκάλει). Διετέλεσε πολλάκις πρωθυπουργός καί υπουργός καί ειργάσθη αόκνως καί μετά συνεπείας διά τήν αναδιοργάνωσιν τού κράτους καί τήν εθνικήν ανασυγκρότησιν.

 

 

.

h1

ΟΙ ΣΙΚΕΛΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

29/03/2011

Η εξέγερση των Σικελιωτών ενάντια στην Γαλλική κυριαρχία έξω από την Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος

.

.

Οι Σικελικοί Εσπερινοί

(το απόγειο της Βυζαντινής Διπλωματίας)

 ..

 …

Steven Runciman, Σικελικοί Εσπερινοί, εκδ. Γκοβόστη, 2003

.

Το 1282 το Πάσχα έπεφτε νωρίς, στις 29 Μαρτίου.

Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα το νησί της Σικελίας φαινομενικά ήταν ήρεμο. Στο λιμάνι της Μεσσήνης ήταν αγκυροβολημένη μια μεγάλη αρμάδα των Ανζού. Βασιλικοί πράκτορες, δίχως να ενδιαφέρονται για την έχθρα των σκυθρωπών χωρικών, περιόδευαν ανά το νησί και επιτάσσανε όσα αποθέματα δημητριακών έβρισκαν και συγκέντρωναν αγέλες βοοειδών και χοίρων για να εξασφαλίσουν τα τρόφιμα της εκστρατείας, καθώς και άλογα για τους ιππότες.

Ο βασιλικός Βικάριος και κυβερνήτης του νησιού Χεριβέρτος της Ορλεάνης, ήταν εγκατεστημένος στη Μεσσήνη, στο φρούριο του Ματεργκριφόν, τον «τρόμο των Ελλήνων», χτισμένο έναν αιώνα πριν, από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο. Στο Παλέρμο, ο δικαστικός εκπρόσωπος Ιωάννης του Σαιν Ρεμύ, ετοίμαζε τη γιορτή στο παλάτι των Νορμανδών Βασιλέων.

Κανένας από τους Γάλλους αξιωματούχους και κανένας από τους στρατιωτικούς που διοικούσαν τα σαράντα δύο φρούρια για τον έλεγχο της ενδοχώρας δεν είχε παρατηρήσει κάτι περισσότερο από τη συνηθισμένη εχθρότητα που τους έδειχναν οι υποτελείς.

Μεταξύ όμως των Σικελών, οι οποίοι γιόρταζαν την Ανάσταση του Χριστού με τα παραδοσιακά τους τραγούδια και χορούς στους δρόμους, η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη και εκρηκτική.
Η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται μισό μίλι νοτιοανατολικά, πίσω από το παλιό τείχος του Παλέρμο, στο χείλος του μικρού φαραγγιού του ποταμού Ορέτο. Είναι εσωτερικά και εξωτερικά ένα αυστηρό κτίσμα. Τον θεμέλιο λίθο, τον έβαλε το 1177 ο Βάλτερ Όφαμιλ ή Βάλτερ «του Μύλου», ο αγγλογεννημένος Αρχιεπίσκοπος του Παλέρμο, μια μέρα που την είχε κάνει δυσοίωνη η έκλειψη του Ηλίου.

Ανέκαθεν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα σ’ αυτήν την εκκλησία γινόταν κατά το έθιμο, πανηγύρι, και αυτή τη χρονιά, τη Δευτέρα (του Πάσχα), είχε φθάσει από την πόλη και τα γύρω χωριά, όπως συνηθιζόταν, πλήθος κόσμου, για να παρακολουθήσει την ακολουθία του Εσπερινού….

.

.

.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.e-istoria.com

.

.

[  shortlink ]  :  http://wp.me/p12k4g-JK

,

,

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

29/03/2011

 

 

 

Η εργασία του δασκάλου είναι μεγάλη σε όγκο, λεπτή σε ποιότητα, βαριά σε ευθύνη.


 

*****


 

Κάθε φορά που βλέπω ένα παιδί, δυο συναισθήματα με κυριεύουν. Στοργή γι’ αυτό που είναι και σεβασμός γι’ αυτό που μπορεί να γίνει.


 

*****


 

Μαστίγωνε την κακία, πρόσεξε όμως τον άνθρωπο.

 


.

h1

92 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

28/03/2011

 

 

Αφιέρωμα του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων
σε συνεργασία με το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα
για τα 92 χρόνια από την έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα.

Ο Μακεδονικός Αγώνας υπήρξε ένας κρίκος στην αλυσίδα των εξεγέρσεων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αποτελεί μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας, γραμμένη με μαρτύρων αίμα, ηρωισμούς και ολοκαυτώματα. Αν και οι πρωταγωνιστές του προέρχονται από όλον τον Ελληνισμό, ωστόσο το κύριο βάρος του Αγώνα το σήκωσε ο ντόπιος πληθυσμός της Μακεδονίας.
Ο Αγώνας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας από την οθωμανική κυριαρχία άρχισε το 1821 ταυτόχρονα με την επανάσταση στη νότια Ελλάδα, αλλά δεν είχε αίσιο τέλος. Το ίδιο τέλος είχαν και οι επόμενες προσπάθειες απελευθέρωσης του 1854, του 1877-1878 και του 1896. Ο κίνδυνος για να χαθεί η Μακεδονία γινόταν ολοένα και μεγαλύτερος αφού αυξανόταν συνεχώς η βουλγαρική απειλή.

Ο Ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός.
Το 1870 ήδη ο βουλγαρικός εθνικισμός είχε γίνει αποφασιστικός παράγοντας για τις εξελίξεις στη Μακεδονία, αφού εκείνη τη χρονιά ιδρύθηκε η βουλγαρική εκκλησία, η γνωστή Εξαρχία. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1878, με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, δημιουργείται με την υποστήριξη της Ρωσίας ένα ανεξάρτητο βουλγαρικό κράτος που περιλάμβανε ολόκληρη τη Μακεδονία, εκτός από την πόλη της Θεσσαλονίκης και τη Χαλκιδική. Αν και μερικούς μήνες αργότερα οι όροι της συνθήκης μεταβλήθηκαν και η Μακεδονία παρέμεινε υπό οθωμανική κυριαρχία, ωστόσο η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου δεν έπαυε να κεντρίζει τις επεκτατικές βλέψεις του νεοσύστατου βουλγαρικού κράτους. Μετά το 1870 αναπτύχθηκε έντονος ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισμός στη Μακεδονία με την ίδρυση νέων σχολείων και φιλεκπαιδευτικών σωματείων. Όμως η βουλγαρική προπαγάνδα δυσκολευόταν να βρει πρόσφορο έδαφος.
Στη δεκαετία του 1890, οι βουλγαρικές προσπάθειες οργανώθηκαν σε νέες βάσεις. Το 1893 συστήθηκε στη Θεσσαλονίκη η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, ενώ στη Σόφια επιτροπές ανέλαβαν τη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό και την αποστολή ενόπλων σωμάτων με σκοπό τον βίαιο προσηλυτισμό του πληθυσμού της Μακεδονίας στην Εξαρχία και την εμφύσηση βουλγαρικής εθνικής συνείδησης.

Read the rest of this entry ?

h1

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

28/03/2011

 

 

 

 

•Ένας πλούσιος Αθηναίος ρώτησε τον φιλόσοφο Αρίστιππο, πόσα χρήματα ήθελε, για να αναλάβει την μόρφωση του γιού του.
Πεντακόσιες δραχμές, απαντά ο Αρίστιππος.
Πως; Τόσα πολλά; Με τόσα χρήματα εγώ αγοράζω ένα ζώο.
Αγόρασέ το, λοιπόν. Έτσι θα έχεις δυο ζώα, είπε ο φιλόσοφος.

 

•Η γνώσης είναι για το πνεύμα, ότι τα μάτια για το σώμα.

 


.