h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

23/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

23 Σεπτεμβρίου

,

867.—Δολοφονείται από τον Βασίλειο Α’, (ιδρυτή της Μακεδονικής Δυναστείας), ο Μιχαήλ Γ΄ ο Μέθυσος, Αυτοκράτορας τού Βυζαντίου (842-67), τελευταίος της Φρυγικής δυναστείας. Γιός και διάδοχος τού Θεόφιλου, ανήλθε στο θρόνο σε ηλικία τριών ετών υπό την εποπτεία της μητέρας του Θεοδώρας. Αυτή την περίοδο, και συγκεκριμένα το 843, έληξε οριστικά η εικονομαχία, με την αναστήλωση των εικόνων και τον εκχριστιανισμό των βούργαρων. Ο Μιχαήλ τότε υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με τον βασιλιά τους Βόγορη και υποχωρώντας σε αίτημά του, αφού ο Βόγορης υποσχόταν ότι θα «ενοποιήσει τα έθνη και θα εργαστεί για ειρήνη παντοτινή και αμετάβλητη», του παραχώρησε τμήμα της Θράκης, από τη λεγόμενη Σιδηρά, που αποτελούσε μέχρι τότε σύνορο ανάμεσα στους δικούς μας και στους βούργαρους, μέχρι τη Δεβλετό, η οποία από τότε ονομάστηκε Ζαγορά. Όμως ο Βόγορης, θέλοντας να κερδίσει από το νέο του δόγμα, αφού επωφελήθηκε όσο μπορούσε από τη μοναρχία της Κωνσταντινούπολης, θέλησε να κάνει το ίδιο και με τους Φράγκους. Προχώρησε, λοιπόν, σε συνεννοήσεις μαζί τους και μέσω αυτών και με τον πάπα και προφασίστηκε ότι δήθεν είχε κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την ορθότητα των δογμάτων της ανατολικής Εκκλησίας. Ο πάπας εκμεταλλεύτηκε την αφορμή αυτή και ζήτησε να αφαιρέσει τη βουλγαρία από τη δικαιοδοσία του πατριάρχη και να την υπαγάγει στη δική του. Έτσι ο πάπας ενέργησε καθαρά μόνο και μόνο για να επιβάλει την κυριαρχική του θέληση στην Ανατολή.

.—Στον θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ανεβαίνει ο Βασίλειος Α’ ο Μακεδών, γενάρχης της Μακεδονικής δυναστείας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (324-1025)

23/09/2014

,

,

,

,

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (324-1025)

,

,

Θεόδωρου Κορρέ

.

.

Στὰ τέλη τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ (527-565), ἡ κατάσταση στὴ Βαλκανικὴ ἐπιδεινώθηκε μὲ τὴν ἐμφάνιση τῶν ἐμπειροπόλεμων Ἀβάρων. Λαὸς ἀσιατικός, κινήθηκε πρὸς τὸν εὐρωπαϊκό χώρο ἰδρύοντας ἕνα ἰσχυρό κράτος, ποὺ ἐκτείνονταν ἀπό τὸν Δούναβη ἔως τὸν Δνείπερο καὶ τὴ Βαλτικὴ καὶ ἄρχισε νὰ λεηλατῇ τὶς βόρειες ἐπαρχίες τῆς αὐτοκρατορίας, μὲ τὴ βοήθεια σλαβικῶν φύλων ποὺ εἶχε ὑποτάξει.

Ἡ καλὴ ὀχύρωση τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὰ «θαύματα» τοῦ προστάτη της ἁγίου, προστάτευασαν τὴν πόλη, ὅμως ἡ ἑνδοχώρα λεηλατεῖται καὶ ἐρημώνεται. Τὴν ἐποχή αὐτή, ὁ Αὐτοκράτωρ Μαυρίκιος (582-602), ἀπασχολημένος μὲ τοὺς Πέρσες στὸ ἀνατολικό Μέτωπο, δὲν μποροῦσε νὰ ἀποκρούσῃ τοὺς ἀβαροσλάβους μὲ τὰ ὅπλα, καὶ ἀναγκάσθηκε νὰ καταβάλλῃ ἐτήσιο φόρο γιὰ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν εἰρήνη στὴν περιοχὴ. Ὅταν ὅμως τὸ 591, οἱ Βυζαντινοί συνήψαν εἰρήνη μὲ τοὺς Πέρσες, ὁ Μαυρίκιος μετέφερε τὶς δυνάμεις του στὴν Βαλκανικὴ, οἱ ὁποῖες, ἀφοῦ πέρασαν τὸν Δούναβη, αἰφνιδίασαν τοὺς Σλάβους καὶ κέρδισαν «περιφανὴ τῶν Ρωμαίων νίκην»…

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e.istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος :  http://wp.me/p12k4g-5Cx

,

,

h1

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ «ΝΤΟΝΙΤΖΕΤΤΙ», Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

22/09/2014

,

,

Τὸ ἀτμόπλοιο “Ντονιτζέτι” ποὺ πῆρε τὸ ὅνομά του ἀπό τὸν Ἰταλό συνθέτη, Γκαετᾶνο Ντονιτζέττι.

,

,

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ «ΝΤΟΝΙΤΖΕΤΤΙ», Ο ΔΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

,

,

Στὶς 22 Σεπτεμβρίου τοῦ 1943, στὸν θαλάσσιο δίαυλο μεταξὺ Κάσου-Καρπάθου, γνωστὸ ὡς « ὁ λάκκος τῆς Καρπάθου», βρισκόταν σὲ περιπολία τὸ βρετανικὸ ἀντιτορπιλικό «Eclipse», ὅταν ἐντόπισε το ἐπιταγμένο ἀπό τοὺς Γερμανοὺς, ἀτμόπλοιο «Ντονιτζέττι»· ἦταν γεμᾶτο ἀπό τὴν προηγουμένη μέρα μὲ αἰχμάλωτους ἰταλούς, ποὺ μετὰ τὴν συνθηκολόγηση, στιβάχτηκαν στὸ «ἀμπάρι» ἀπό τοὺς γερμανοὺς πρώην συμμάχους τους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΜΕ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ)

22/09/2014

,

,

Πανέμορφη Ἑλληνίδα Βλαχοπούλα. Πηγὴ φωτογραφίας: Ὁ Ἱστότοπος τοῦ Συλλόγου Βλάχων Προσοτσάνης : «Οἱ Γραμμουστιᾶνοι»

,

,

,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΜΕ ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ). Ἡ ῥουμανική προπαγάνδα.

,

Τοῦ Χάρη Τσιρκινίδη, «Σύννεφα στὴ Μακεδονία – Τὸ Μακεδονικὸ μέσα ἀπό τὰ Γαλλικὰ ἀρχεῖα-», ἐκδ. Ἐρωδιός.

,

Στὶς 22 Σεπτεμβρίου τοῦ 1905, ὁ  Ἕλληνας πρέσβυς στὴν Ῥουμανία, ἀναχώρησε ἀπό τὸ Βουκουρέστι, ἐνῶ τὴν ἐπομένη, ἀναχώρησε καὶ ὁ ῥουμάνος πρέσβυς ἀπό τὴν Ἀθήνα κατόπιν ἐντολῆς ποὺ ἔλαβε ἀπό τὴν κυβέρνησί του.

Οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν ἐντάθηκαν ἐπικίνδυνα, ὅταν τὶς προηγούμενες ἡμέρες εἶχαν συμβεῖ ἐπεισόδια κατὰ τῆς Ἑλλάδος στὴν ῥουμανία. Κατὰ τὴν διάρκεια παιανίσματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου ἀπό στρατιωτικὴ μουσικὴ «μπάντα», παρευρισκόμενοι ῥουμάνοι ἔκαψαν μία Ἑλληνική Σημαία καὶ ξέσπασαν σὲ ὑβριστικές κραυγὲς ἐναντίον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Ὁ Ἕλλην πρέσβης στὸ Βουκουρέστι, Τομπάζης, ἐπέδωσε γραπτὴ διαμαρτυρία στὴ ῥουμανικὴ κυβέρνησι ζητῶντας τὴν τιμωρία τῶν ἀστυνομικῶν ποὺ δὲν προστάτευσαν τὴν Ἑλληνική Σημαία.

Οἱ ῥουμάνοι, ὄχι μόνο δὲν ἰκανοποίησαν τὸ αἴτημα, ἀλλὰ ἀντ’ αὐτοῦ ἐξέδωσαν διαταγὴ ἐξορίας μερικῶν Ἑλλήνων τῆς ῥουμανίας, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ διευθυντὴ τῆς ἐκδιδομένης στὸ Βουκουρέστι ἑλληνικῆς ἐφημερίδας «Πατρίς», ἁπλᾶ καὶ μόνο διότι παρουσίασε στὴν ἐφημερίδα ἕνα σκίτσο μὲ τὴν Μακεδονία νὰ στηρίζεται ἐπάνω σ’ ἕνα νέο Ἕλληνα ποὺ ἀπό κάτω ἔγραφε: «Ἡ Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική».

Γνωστὴ εἶναι ἡ στάσι τῆς ῥουμανίας σ’ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς λεγόμενους «Κουτσόβλαχους», καὶ ἡ προσπάθειά της νὰ θεωρηθοῦν ὡς ξεχωριστὴ ῥουμανικὴ ἐθνότητα μέσα στὴν Μακεδονία…

,

,,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www-e.istoria.com

Θεματικὴ ἑνότητα ἀφιερωμένη στοὺς Βλάχους στὸ : www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος :  http://wp.me/p12k4g-5Cb

,

,

Στὸ ὁπτικοακουστικό ὁμιλητής εὶναι ὁ κύριος Ἀχιλλέας Λαζάρου, ἐξαίρετος Δάσκαλος, εἰδικευμένος στὴν Ἱστορία καὶ Φιλολογία τῶν λαῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν ῥουμανική γλώσσα, ἀνακηρυχθῆς “CHARGE DE COYRS” γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς ῥουμανικῆς Διαλεκτολογίας καὶ Βαλκανικῆς Ῥωμανολογίας ἀπό τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης. Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων, ὑπῆρξε ἐπιστημονικός συνεργάτης τῆς “Ἐκδοτικῆς Ἀθηνῶν, γιὰ τὴν ἔκδοσι τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, συγγράψας τὴν Ἱστορία τῆς Ρωμαιοκρατίας.  Μὲ τὸ τετράτομο ἔργο του μὲ τίτλο: «Ἑλληνισμός καὶ Λαοὶ Νοτιοανατολικῆς (ΝΑ) Εὐρώπης – Διαχρονικὲς καὶ Διεπιστημονικὲς διαδρομὲς», 2009, ὁ κύριος Λαζάρου, ἀναδεικνύεται σὲ πρωτοπόρο ἀγωνιστή διασφαλίσεως τῶν Ἐθνικῶν μας συμφερόντων, ἀπέναντι σ’ ἐκείνους ποὺ παραχαράσσοντας τὴν Ἱστορία, κάνουν προπαγάνδα ἀντί ἐπιστημονικῆς ἔρευνας.

,

 

,

,

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

22/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

22 Σεπτεμβρίου

,

586.—Ανεπιτυχή επιδρομή πραγματοποιούν αβαροσλάβοι κατά της Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπερασπιστές της πόλης, αποκρούουν τις ορδές των βαρβάρων από τα τείχη. Στα τέλη της βασιλείας του Ιουστινιανού (527-565), η κατάσταση στη Βαλκανική επιδεινώθηκε με την εμφάνιση των εμπειροπόλεμων Αβάρων. Λαός ασιατικός, κινήθηκε προς τον ευρωπαϊκό χώρο ιδρύοντας ένα ισχυρό κράτος, που εκτείνονταν από τον Δούναβη έως τον Δνείπερο και τη Βαλτική και άρχισε να λεηλατεί τις βόρειες επαρχίες της αυτοκρατορίας, με τη βοήθεια σλαβικών φύλων που είχε υποτάξει. Η καλή οχύρωση της Θεσσαλονίκης και τα «θαύματα» του προστάτη της αγίου, προστάτευσαν την πόλη, όμως η ενδοχώρα λεηλατείται και ερημώνεται. Την εποχή αυτή ο Αυτοκράτωρ Μαυρίκιος (582-602), απασχολημένος με τους Πέρσες στο Ανατολικό Μέτωπο, δεν μπορούσε να αποκρούσει τους Αβαροσλάβους με τα όπλα, και αναγκάσθηκε να καταβάλλει ετήσιο φόρο για να εξασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή. Όταν όμως το 591, οι Βυζαντινοί συνήψαν ειρήνη με τους Πέρσες, ο Μαυρίκιος μετέφερε τις δυνάμεις του στη Βαλκανική, οι οποίες, αφού πέρασαν τον Δούναβη, αιφνιδίασαν τους Σλάβους και κέρδισαν «περιφανή των Ρωμαίων νίκην». Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟΥ

21/09/2014

,

,

Ἀθηναϊκό Τετράδραχμο 440-404 π.Χ.

Ἀθηναϊκό Τετράδραχμο 440-404 π.Χ.

,

,

,

ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ΕΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟΥ

,

,

Δέσποινας Βαρσάμη-φιλολόγου

,

,

Τὸ 403 π.Χ., ὁ Θρασύβουλος ἀνέτρεψε τοὺς Τριάκοντα τυράννους καὶ παλινόρθωσε τὴν δημοκρατία στὴν Ἀθήνα. Τὸ ὁλιγαρχικό καθεστὼς τῶν Τριάκοντα τυράννων [μὲ ἀρχηγούς τὸν Θηραμένη καὶ τὸν Κριτία], εἶχε ἐπιβάλλει ἡ Σπάρτη στὴν Ἀθήνα μετὰ τὴν ἥττα της στοὺς Αἰγός Ποταμοὺς.

Ἀπό τὶς πρῶτες μέρες τῆς διακυβέρνησής τους, ἐπιδόθηκαν στὸ ἀνελέητο κυνήγι τῶν δημοκρατικῶν μὲ κάθε τρόπο. Ὅμως ὁ Θηραμένης ποὺ εἶχε δεχθεῖ μὲν νὰ γίνῃ ἕνας ἀπό τοὺς Τριάκοντα, δὲν ἀνεχόταν νὰ λάβῃ μέρος σ’ἕνα πολίτευμα ποὺ στηριζόταν στὴν τυραννία καὶ τὶς βιαιότητες καὶ σύντομα ἦρθε σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸν Κριτία. «Ἀγανακτῶν ἐπί τοῖς γενομένοις, τῆς μὲν ἀσελγείας αὐτοῖς παρήνει παύσασθαι, μεταδοῦναι δὲ τῶν πραγμάτων τοῖς βελτίστοις» [Ἀριστοτέλους, Ἀθηναίων Πολιτεία].

Τότε ὁ Κριτίας, μεταβάλλοντας τοὺς βουλευτὲς σὲ ἄβουλα πιόνια, κατάφερε νὰ συλλάβῃ τὸν Θηραμένη, καὶ νὰ τὸν καταδικάσῃ σὲ θάνατο. Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Θηραμένης ἔπινε τὸ κώνειο, ὁ δαιμόνιος Ἀλκιβιάδης προσπαθοῦσε νὰ πείσῃ τὸν Πέρση βασιλιὰ νὰ ἀποσύρῃ τὴν ὑποστήριξί του στὴν Λακεδαίμονα.

Ὁ δὲ Θρασύβουλος στὴν Σάμο, ἔπεισε τοὺς ἄνδρες τῶν πλοίων νὰ συνεχίσουν τὸν πόλεμο ἐναντίoν τῆς Σπάρτης, καλῶντας σὲ βοήθεια τὸν ἐξόριστο Ἀλκιβιάδη, ὄχι μόνο ἐπειδή εἶχε ἐμπιστοσύνη στὶς ἰκανότητές του, ἀλλά καὶ ἐπειδή ἥλπιζε ὅτι μὲ τὴν μεσολάβησί του, θὰ εἶχαν καὶ τὴν βοήθεια τῶν Περσῶν.

«Οἱ δὲ προεστῶτες ἐν τῇ Σάμῳ καὶ μάλιστα Θρασύβουλος, αἰεί γε τῆς αὐτῆς γνώμης ἐχόμενος, ἐπειδή μετέστησε τὰ πράγματα, ὥστε κατάγειν Ἀλκιβιάδην, τέλος ἀπ’ἐκκλησίας ἔπεισε τὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν, καὶ ψηφισαμένων αὐτῶν Ἀλκιβιάδῃ κάθοδον καὶ ἄδειαν πλεύσας ὡς τὸν Τισσαφέρνην κατῆγεν ἐς τὴν Σάμον τὸν Ἀλκιβιάδην, νομίζων μόνην σωτηρίαν εἰ Τισσαφέρνην αὐτοῖς μεταστήσειεν ἀπό Πελοποννησίων.» http://wp.me/p12k4g-5BQ Θουκυδίδου Ἱστορίαι-βιβλίον η’ παρ.81.

Ἔτσι ἀπό τὸ 411 π.Χ. ξεκίνησε μία σειρὰ συγκρούσεων, μὲ κατάληξι τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 403 καὶ τὴν ἀνατροπή τῶν Τριάκοντα τυράννων…

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο γιὰ τὸν “ἄγνωστο” Θηραμένη καὶ τὴν Ἀθήνα τῆς παρακμῆς στὸ: www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος :  http://wp.me/p12k4g-5BQ

,

,

h1

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

21/09/2014

,

,

Τμῆμα ἀπολιθωμένου κρανίου μαχαιρόδοντα τῆς συλλογῆς Arambourg ἀπό τὴν κοιλάδα τοῦ Ἀξιοῦ (Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας Παρισιοῦ). Διακρίνεται ἡ ὁδοντοστοιχία τοῦ ζώου μὲ τὸν ἰδιαίτερα ἀναπτυγμένο κυνόδοντα. Πηγὴ φωτογραφίας τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Θεσσαλονίκης.

,

,

,

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

,

,

Κῶστα Κωτσάκη

.

.

Τὸ 1915, οἱ ἀγγλογάλλοι συνεχίζουν νὰ ἀποβιβάζουν στρατὸ στὴν Θεσσαλονίκη, προκαλώντας διαμαρτυρίες τῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν πολιτῶν. Συνολικὰ ἀποβιβάστηκαν περισσότεροι ἀπό 200.000 Βρετανοὶ καὶ Γάλλοι, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ τάγμα τῶν Ἀλγερινῶν Ζουάβων, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦσαν στὰ γαλλικὰ σώματα.

Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι καὶ ἰδιαίτερα ὁ Πρῶτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ἔφεραν στὸ προσκήνιο αὐτή τὴν ἰδιόμορφη καὶ ἐλάχιστα γνωστὴ περιοχὴ τῶν Βαλκανίων. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ πρῶτες ἔρευνες πραγματοποιήθηκαν ἀπό τὰ συμμαχικὰ στρατεύματα ποὺ στρατοπέδευαν σὲ διάφορα σημεία τῆς Μακεδονίας. Ὁρισμένες φορὲς δὲν ἀποτελοῦν τίποτα περισσότερο ἀπό τὸ τυχαῖο ἀποτέλεσμα δραστηριοτήτων, ὅπως ἠ ἐκσκαφή χαρακωμάτων.

Γιὰ παράδειγμα ὁ Γάλλος παλαιοντολόγος Camille Arambourg, ποὺ ἀνῆκε στὴν 156η μεραρχία τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς διάνοιξης χαρακωμάτων, ἀναγνώρισε μέσα στὰ ἱζήματα τῆς περιοχῆς, πολλὰ ὁστᾶ ἀπολιθωμένων ζώων, τὰ ὁποία καὶ συνέλεξε. Τὰ ἀπολιθώματα ποὺ συγκέντρωσε ὁ Arambourg, μεταφέρθηκαν στὸ Μουσεῖο Φυσικῆς Ἱστορίας τοῦ Παρισιοῦ, ὅπου ἀργότερα δημοσιεύτηκε ἡ μελέτη τους, (Arambourg & Piveteau 1929). Ἡ συστηματικὰ ἔρευνα ἐγκαινιάστηκε μόλις τὸ 1939, μὲ τὸ πολύτιμο βιβλίο τοῦ W. Heurtley, «PrehistoricMacedonia», ποὺ ἀποτελεῖ θεμέλιο γιὰ τὴν προϊστορία αὐτῆς τῆς περιοχῆς καὶ ἀναφέρεται σὲ ἔρευνα ποὺ πραγματοποιήθηκε κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1920…

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος :  http://wp.me/p12k4g-5BV

,

,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 85 other followers