h1

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

23/10/2014

,

,

Ἀπόφαση τοῦ βασιλέως Ὄθωνος στὶς 31-12-1848, μὲ τὴν ὁποία προβιβάζεται ὁ Πιττάκης σὲ Γενικὸ Ἔφορο Ἀρχαιοτήτων.

Ἀπόφαση τοῦ βασιλέως Ὄθωνος στὶς 31-12-1848, μὲ τὴν ὁποία προβιβάζεται ὁ Πιττάκης σὲ Γενικὸ Ἔφορο Ἀρχαιοτήτων.

,

,

Στὶς 22 Ὀκτωβρίου 1863, πέθανε ὁ Ἕλλην ἀγωνιστής καὶ πρῶτος ἀρχαιολόγος, Κυριάκος Πιττάκης. ΠΙΤΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΓεννημένος στοῦ Ψυρρῆ τῆς Ἀθήνας [ὅπου σήμερα ὑπάρχει ὀδός μὲ τ’ ὄνομά του], ἡ οἰκογένειά του ἦταν ἀπό τὶς παλαιότερες τῆς περιοχῆς. Συμμετεῖχε ὡς ἀγωνιστής στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ὁ Ἀλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβῆς, στὸν ἐπικήδειο τοῦ ἀρχαιολόγου, ἀνάφερε ἕνα γεγονὸς ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν πολιορκία τῆς Ἀκροπόλεως. Ὅταν οἱ πολιορκητὲς πληροφορήθηκαν πὼς οἱ τοῦρκοι πελεκοῦσαν τὰ ἀρχαία κτήρια γιὰ νὰ βγάλουν τὸ μολύβι ποὺ ὑπάρχει στοὺς συνδέσμους τῶν λίθων, ὕστερα ἀπό ὑπόδειξη τοῦ Πιττάκη, τοὺς ἔστειλαν βόλια γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν καταστροφὴ. Ἡ ἀπόφαση ἰδρύσεως τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως λήφθηκε κατὰ τὸν χρόνο τῆς Ἐφορείας του. Στὸν Πιττάκη ἐπίσης ὁφείλεται σὲ μεγάλο μέρος, ἡ ἴδρυση τοῦ περιοδικοῦ «Ἀρχαιολογική Ἐφημερίς» (1837), καὶ τῶν Ἀρχαιολογικῶν Πρακτικῶν, τὰ ὁποία συνέτασσε καὶ ἐξέδιδε σχεδὸν μόνος του, ἐκθέσεις καὶ μελέτες σχετικὲς μὲ ἀνασκαφές καὶ εὐρήματα τῆς Γενικῆς Ἐφορείας. Τὸν πρῶτο πυρήνα τῶν συλλογῶν τοῦ Ἐπιγραφικοῦ Μουσείου, ἀποτέλεσαν οἱ ἐπιγραφές, ποὺ μὲ συγκινητικὴ αὐταπάρνηση καὶ ζῆλο συγκέντρωνε σὲ διάφορα σημεία τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ ἀνακάλυψη τῆς Πύλης τῶν Λεόντων στὶς Μυκῆνες τὸ 1841, εἶναι δικὴ του ἀνακάλυψη πολὺ πρὶν ἀρχίσει τὶς ἀνασκαφές ὁ Σλῆμαν.

,

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

.

Τοῦ Δημητρίου Χαραλαμπίδη, Ἀρχαιολόγου.

.

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

22/10/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

22 Ὀκτωβρίου

,

333 π. Χ..— [βλ.& 12/22-11]Τὸν Μαιμακτηριῶνα, – τὸν πέμπτο μῆνα τοῦ Ἀττικοῦ Ἡμερολογίου, ἤ Ἁπελλαῖο βάσει τοῦ Μακεδονικοῦ, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ διάστημα ἀπό 15/10 ἔως 15/11 στὸ σύγχρονο ἡμερολόγιο -, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος συγκρούεται μὲ τὸν Περσικὸ στρατὸ τοῦ Δαρείου στὴν Ἰσσό καὶ τὸν κατατροπώνει. [Ἐπικρατέστερος μῆνας θεωρείται ὁ Νοέμβριος]. Στὴν μάχη αὐτή ὁ Ἀλέξανδρος τραυματίστηκε στὸν μηρὸ, πράγμα ποὺ δὲν τὸν ἐμπόδισε τὴν ἐπομένη νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς τραυματίες. Ὁ Δαρεῖος τράπηκε σὲ φυγὴ ἐγκατείποντας τὴν μητέρα του, τὴν γυναίκα του, τὸν μικρὸ του υἱό, δύο κόρες του καὶ εὐγενεῖς περσίδες τῆς ἀκολουθίας· ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, τοὺς φέρθηκε μὲ σεβασμὸ καὶ μεγαλοψυχία. Στὴν διπλωματικὴ ἀλληλογραφία του μὲ τὸν Δαρεῖο, ἐκτός τῆς στρατιωτικῆς καὶ πολιτικῆς του ἰδιοφυίας καὶ τῆς διπλωματικῆς του ἰκανότητας, ἀποκαλύπτεται καὶ ἡ ἄψογη, ὑψηλόφρων συμπεριφορὰ του πρὸς τοὺς γενναίως ἀγωνισθέντες καὶ ἡττηθέντες ἀντιπάλους του. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΥΣ

22/10/2014

,

,

Τὸ ἥθος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὡς πηγὴ ἐμπνεύσεως γιὰ ἕναν ἀπό τοὺς κυρίους ἐκπροσώπους τῆς Βενετικῆς Σχολῆς, τὸν Ἰταλό ζωγράφο τῆς Ἀναγεννήσεως, Πάολο Καλιάρι γνωστὸ ὡς Βερονέζε. Λεπτομέρεια ἀπό πίνακά του, μὲ τίτλο «Ἡ οἰκογένεια τοῦ Δαρείου ἐνώπιον τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου».

,

,

,

Κείμενο τοῦ Υπτγοῦ ἐ.ἀ. Ἰωάννη Χατζῆ, Μηχ-Ἠλεκ. Ε.Μ.Π.

,

,
Γιὰ τὸν Μ.Ἀλέξανδρο ἔχουν γραφεῖ χιλιάδες βιβλία ἀπό τὴν ἀρχαία ἐποχή μέχρι σήμερα καὶ συνεχίζουν νὰ γράφονται. Κανένα ἱστορικό πρόσωπο ἤ γεγονός τῆς παγκοσμίου ἱστορίας δὲν ὑπῆρξε ἀντικείμενο τόσο μεγάλης καὶ ἐκτεταμένης ἔρευνας καὶ προσοχῆς, ὅσο ὁ Μ.Ἀλέξανδρος. Κάθε ἱστορικός παρουσιάζει τὴν ἄποψή του, ἄλλοτε κακὴ, ἄλλοτε καλὴ. Ποτὲ δὲν συμφώνησαν μεταξὺ τους. Ὅσοι ἱστορικοί, τόσοι καὶ οἱ Μ.Ἀλέξανδροι. Ἔτσι διερωτᾶσαι: Τὶ ἦταν τέλος πάντων ὁ Μ.Ἀλέξανδρος; Κατακτητὴς καὶ σφαγέας τῶν λαῶν ἤ ἐλευθερωτής των ; Ἐκπολιτιστής καὶ διαφωτιστὴς ἤ καταλύτης σωρείας λαϊκῶν πολιτισμῶν καὶ σκοταδιστὴς ; Τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἡ ἐπίθεση ἐναντίον του ἔχει ἐνταθεῖ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐξ’ ΗΠΑ ἐκτοξευθείσα ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ ἀρχαίου πολιτισμοῦ μας [Μαύρη Ἀθηνᾶ, Νέγρος Σωκράτης..] ἀπό τοὺς Ἀφροκεντριστές ποὺ ἔχουν δυστυχῶς θερμοὺς ὑποστηρικτές «ἐντός τῶν τειχῶν», μ’ ἐπικεφαλῆς μάλιστα σημαντικὸ τμῆμα τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητος, ποὺ «διαπαιδαγωγεῖ» τὴ νεολαία μας, τὴν ὁποῖα ἀφήνει χωρὶς ῥίζες καὶ χωρὶς ὅραμα.

,
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Τὸ νὰ προσπαθήσῳ ν’ ἀναπτύξῳ τὴν ἱστορία καὶ νὰ περιγράψῳ ὅλο τὸ ἔργο τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου, θὰ ἀποτελοῦσε ματαιοπονία, ἄν ὄχι καὶ θρᾶσος, ὅταν ὑπάρχουν ἱστορικοί ὅπως ὁ Droysen, καὶ χιλιάδες ἄλλοι Ἕλληνες καὶ ξένοι. Θὰ περιοριστῷ λοιπὸν στὴ διπλωματικὴ ἀλληλογραφία του, μὲ τὸν Δαρεῖο. Μία δραστηριότης πολὺ λίγο γνωστὴ στὸ εὑρύ κοινὸ, ἀπό τὴν ὁποία συμπεραίνει ἐκτός τῆς στρατιωτικῆς καὶ πολιτικῆς του ἰδιοφυίας καὶ τὴν διπλωματικὴ του ἰκανότητα καθὼς καὶ ἡ ἄψογη καὶ ὑψηλόφρων συμπεριφορὰ του πρὸς τοὺς γενναίως ἀγωνισθέντες καὶ ἡττηθέντες ἀντιπάλους του….

,

,

,

Διαβᾶστε τὸ ἐξαιρετικό ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος  :          http://wp.me/p12k4g-5Ll

,

,

.

Ἀπόσπασμα ἀπό τὴν ἐργασία τῶν Ῥένου, Ἧρκου καὶ Στάντη Ἀποστολίδη στὸ ἔργο τοῦ J.G.Droysen : Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 3η ἔκδοση.

<< Σὰ γύρισε ὁ Ἀλέξανδρος ἀπό ἐκείνη τὴν καταδίωξη, κ’ ἔτρωγε, βράδυ, μὲ τοὺς ἀξιωματικούς του, στὴ σκηνὴ τοῦ νικημένου, ἀκούει κλάματα δίπλα, καὶ θρήνους γυναικῶν! Τοῦ ‘πανε πὼς εἶν’οἱ γυναῖκες τοῦ Δαρείου, ποὺ νεκρὸ τὸν νομίζουν βλέποντας τ’ ἅρμα του καὶ τὴν ἀσπίδα μὲ τὸ τόξο καὶ τὸ μανδύα του νὰ τὰ περιφέρουν θριαμβευτικὰ στὸ στρατόπεδο!…http://wp.me/p12k4g-5Ll  Ἔστειλε ἀμέσως ἕναν ἑταῖρο, τὸ Λεοννάτο, νὰ τὶς καθησυχάσῃ, πὼς ὁ Δαρεῖος ζῇ, καὶ τίποτα δὲν πρέπει αὐτές νὰ φοβοῦνται, γιατὶ ὁ Ἀλέξανδρος δὲν εἶναι οὔτ’ ἐκείνων οὔτε τοῦ δικοῦ τους προσωπικὸς ἐχθρός, μὰ πὼς ἕνας ἀγώνας ἀρχῆς  ξετυλίγεται γιὰ τὴν ἐξουσία στὴν Ἀσία, καὶ πὼς αὐτός θὰ τιμήσῃ βεβαιότατα καὶ θὰ σεβαστῇ ἀπόλυτα τὶς ἰδιότητες, τὴ θέση, καὶ τὴ δυστυχία τους. Καὶ τήρησε τὸ λόγο του· ὄχι μόνο τοὺς φέρθηκαν διακριτικώτατα, ὅπως ἔπρεπε στὴν κακοτυχία τους, παρὰ κι ὁ σεβασμὸς πούχαν συνηθίσει ἀπ’ ὅλους τὶς μέρες τῆς εὐδαιμονίας, δὲν τοὺς ἔλειψε διόλου, μήτε τώρα, κ’ ἡ εἰδική φροντίδα πρὸς αὐτές κρατήθηκε ὅμοια, κατὰ τὸ περσικὸ, ἀφοῦ ὁ Ἀλέξανδρος θέλησε νὰ θεωρηθοῦν ὄχι αἰχμάλωτες  ἀλλά βασίλισσες, καὶ πάνω ἀπ’ τὴ διαφορὰ Ἑλλήνων-Βαρβάρων, ἔβλεπε τὸ μεγαλεῖο τῆς βασιλείας.  Κ’ ἐδῶ πρωτοφάνηκε πῶς νοοῦσε τὶς σχέσεις του μὲ τοὺς κατακτημένους..>>

.

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

21/10/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

21 Ὀκτωβρίου

,

1097.—Οι Σταυροφόροι αρχίζουν την πολιορκία της Αντιόχειας.

1665.—Επαύθη από τα καθήκοντά του ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος Γ΄ Βαρδαλής. Διετέλεσε Πατριάρχης την περίοδο 1662-1665. Με προτροπή του συστήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Μανουήλ Καστοριανό το ανώτερο τμήμα της Μεγάλης τού Γένους Σχολής (1663), το οποίο αργότερα ονομάσθηκε Πατριαρχικὴ Ακαδημία. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1907

21/10/2014

,

,

 

,

,

,

Οἱ συνεργαζόμενες βουλγάρικες καὶ ρουμάνικες συμμορίες, στὶς 21 ὀκτωβρίου 1907, πυρπόλησαν τὸ χωριὸ Ἄνω Σέλι [Ἄνω Βέρμιο]  καὶ δολοφόνησαν Ἕλληνες πατριῶτες.

Ἀπό τὸν Ἀπρίλιο, λόγῳ τῆς ἀδράνειας ποὺ ἐπιβλήθηκε ἀπό τὴν Ἀθήνα στὰ Ἑλληνικά Σώματα καὶ τὴν σκανδαλώδη ὑποστήριξη τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν πρὸς τοὺς ὀπαδούς τῆς ρουμάνικης προπαγάνδας, σχηματίσθηκαν τρεῖς μικροσυμμορίες ἀπό ὀπαδούς τῆς ρουμάνικης προπαγάνδας στὸ Βέρμιο, οἱ ὁποῖες ὑπό τὶς διαταγὲς τοῦ Κασάπτσε καὶ σὲ συνεργασία μὲ βουλγάρικες συμμορίες πίεζαν τοὺς Κουτσοβλάχους νὰ προσέλθουν στὴν ρουμάνικη κίνηση.

Τὸ σύνολο τῶν Κουτσοβλάχων ἀντιστεκόταν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκλειθοῦν βίαιες ἐνέργειες καὶ νὰ δολοφονηθοῦν Ἕλληνες πατριῶτες. Τότε τὸ Προξενεῖο Θεσσαλονίκης ἔδωσε ἐντολή στὸν Λοχαγὸ Δουμπιώτη Νικόλαο, νὰ ἐντείνῃ τὴν καταδίωξη τῶν συμμοριῶν μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐξόντωση τοῦ ρουμάνου βοεβόδα Κασάπτσε. Ἐπί πλέον συγκροτήθηκε στὴν Ἀθήνα καὶ εἰδικό σώμα 18 ἀνδρῶν γιὰ νὰ δράσῃ τὸν χειμῶνα ὑπό τὶς διαταγὲς τοῦ Ἐπιλοχία Πυροβολικοῦ, Σταυρόπουλου Βασίλειου [καπετᾶν Κόρακα]…

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος :        http://wp.me/p12k4g-5Le

,

,

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

20/10/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

20 Ὀκτωβρίου

,

460.—Πεθαίνει στα Ιεροσόλυμα η Αυτοκράτειρα Ευδοκία, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Αυτοκράτορα και συζύγου της Θεοδοσίου Β’· αφορμή για την διαμονή της στα Ιεροσόλυμα, ήταν η βεβαιότητα του αυτοκράτορα ότι οι συκοφαντίες που της είχαν προσάψει κύκλοι του Παλατιού, ήταν αληθινές. Η Ευδοκία γεννήθηκε το 401 στην Αθήνα και ονομαζόταν Αθηναΐς πριν βαπτιστεί Χριστιανή. Έργα της ως Αυγούστας, ήταν η ίδρυση του Πανδιδακτηρίου, και η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και ρητορικής. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

20/10/2014

,

,

Τὸ σιδερένιο κλουβὶ μέσα στὸ ὁποῖο οἱ Ἄγγλοι ἐκλεισαν τοὺς ἐκτελεσμένους Ζακύνθιους. Δυστυχῶς δὲν ἀποθηκεύτηκε ὁ σύνδεσμος τῆς πηγῆς τῆς φωτογραφίας.

.

.

Μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ Ὑψολίθου στὴν Ζάκυνθο στὶς 30 Σεπτεμβρίου/12 Ὀκτωβρίου 1821, ὁ Φρειδερίκος Ἄνταμ, κηρύσσοντας στρατιωτικὸ νόμο, κατέπλευσε μὲ ἱσχυρό στρατὸ. Ἀφορμή γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν ἐπεισοδίων ἦταν τὰ πυρὰ τῶν χωρικῶν τῆς Ζακύνθου πρὸς ἕνα τουρκικὸ πλοῖο, ποὺ κυνηγημένο ἀπό Ἑλληνικό εἶχε καταφύγει στὴν περιοχὴ γιὰ νὰ γλιτώσῃ. Προκειμένου νὰ συμπαρασταθοῦν στοὺς τούρκους, προστρέξανε ἄγγλοι στρατιῶτες, καὶ σὲ μάχη ποὺ ἀκολούθησε, σκοτώθηκε ἕνας στρατιώτης καὶ τραυματίστηκε ὁ ἀρχηγός τοῦ ἀποσπάσματος. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 89 other followers