h1

ΗΡΩΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ-ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑΣ

02/09/2014

,

,

Παπακυριακοῦ Ἡλίας,

,

,

Παπακυριακού Ηλίας. Γεννήθηκε στο χωριό Λυθράγκωμη, της επαρχίας Αμμοχώστου, στις 25 Ιανουαρίου 1938. Έπεσε στις 2 Σεπτεμβρίου 1958 στη μάχη του Αχυρώνα στο Λιοπέτρι. Γονείς : Γεώργιος και Μαρία Παπακυριακού Αδέλφια : Ιωάννης, Ανδριανή, Νίκος, Ευτυχία και Βάσω. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

02/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

02 Σεπτεμβρίου

,

490 π.Χ.— Βάσει τῆς χρονολογήσεως τοῦ Ἀττικοῦ καὶ Σπαρτιατικοῦ ἡμερολογίου, στὶς 2 Σεπτεμβρίου τοῦ 490 π.Χ. τὸ ἀπόγευμα, οἱ Πέρσες ἄρχισαν τὴν ἀπόβασί τους στὸν Μαραθῶνα καθ’ ὑπόδειξι τοῦ ἕλληνος, Ἱππία.Τὸ πρωί τῆς ἴδιας μέρας εἶχε συνέλθει στὴν Ἀθήνα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Δήμου καὶ ἀποφάσισε νὰ σταλῇ ἔκκληση βοήθειας στοὺς Σπαρτιᾶτες. Οἱ στρατηγικές ἐπιλογές τῶν Ἀθηναίων ἦταν τρεῖς: α) Κατὰ μέτωπον ἐπίθεσι στὸν Μαραθῶνα, β) ἀποφυγή τοῦ Μαραθῶνα καὶ ἐπιλογὴ ὡς τόπου συγκρούσεως τὴν Παλλήνη καὶ γ) ἀντιμετώπισι τῶν περσῶν ἀπό τὰ Ἀθηναϊκά τείχη. Καθοριστικό λόγο στὴν τελικὴ ἀπόφασι εἶχαν ὁ ἕνας ἀπό τοὺς δέκα Στρατηγοὺς, Μιλτιάδης καὶ ὁ Πολέμαρχος Καλλίμαχος. http://wp.me/p12k4g-5uU  Ἡ πρώτη εἰσβολή ποὺ ἐπιχείρησε ἡ γιγάντια περσικὴ αὐτοκρατορεία κατὰ τῶν Ἑλληνικῶν Πόλεων-Κρατῶν, ἔγινε τὸ 492 π.Χ. λήγοντας ἄδοξα μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ στόλου στὴν χερσόνησο τοῦ Ἄθω λόγῳ αἰφνίδιας καταιγίδας. Ὡς ἀφορμή γιὰ τὴν εἰσβολή οἱ Πέρσες, [ποὺ ἐπιζητοῦσαν τὴν ἐπέκτασι τῶν συνόρων τους πρὸς τὴν Δύση καὶ ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἐμπόδιο], βρῆκαν τὴν βοήθεια ποὺ εἶχαν παράσχει ἡ Ἀθήνα καὶ ἡ Ἐρέτρια στοὺς ἐπαναστατημένους Ἴωνες το 499 π.Χ. Ἀπό τότε ὁ Δαρεῖος εἶχε δώσει ἐντολή σὲ ἕναν δοῦλο του νὰ τοῦ ὑπενθυμίζῃ καθημερινῶς τὴν πράξι τῶν Ἀθηναίων. «Δέσποτα, μέμνησο τῶν Ἀθηναίων». Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

Η ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

01/09/2014

,

,

Νόμισμα τῶν Συρακουσσῶν, μὲ θέμα ἕνα ἅρμα καὶ ναυτικὰ σύμβολα, ἀφιερωμένο σὲ ναυτικὴ νίκη. Βρίσκεται στὸ μουσεῖο Bode στὸ Βερολίνο..

Νόμισμα τῶν Συρακουσσῶν, μὲ θέμα ἕνα ἅρμα καὶ ναυτικὰ σύμβολα, ἀφιερωμένο σὲ ναυτικὴ νίκη. Βρίσκεται στὸ μουσεῖο Bode στὸ Βερολίνο..

.

.

.

Τὸ 413 π.Χ., στὴν μεγάλη ναυμαχία μεταξὺ τῶν Ἀθηναίων ὑπό τὸν Νικία, καὶ τῶν Συρακουσίων ὑπό τὸν Σπαρτιάτη Γύλιππο, ὁ Ἀθηναϊκός στόλος ὑφίσταται συντριπτικὴ ἥττα.

Ὁ Ἀλκιβιάδης ἔχοντας πείσει τοὺς Ἀθηναίους νὰ διαλύσουν τὴν συμμαχία μὲ τὴν Σπάρτη, εἶδε τὴν Σικελικὴ Ἐκστρατεία σὰν τὴν εὐκαιρία ποὺ ζητοῦσε γιὰ θεαματικὲς ἐπιτυχίες. http://wp.me/p12k4g-5uq Κι ἐνῶ ἡ ἐκστρατεῖα ξεκίνησε, ὁ ἴδιος ἀνακλήθηκε στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ ἀπολογηθῇ γιὰ τὶς ἀποκοπή τῶν κεφαλῶν τοῦ Ἑρμῆ καὶ τὴν προσβολὴ τῶν Ἐλευσινίων μυστηρίων. Γνωρίζοντας ὅτι δὲν θὰ ἀθωωνόταν, διέφυγε στὴν μέχρι τότε ἀντίπαλο Σπάρτη, προσφέροντάς τους τὴν πείρα του καὶ τὶς συμβουλὲς του. Δικὴ του πρότασι ἦταν νὰ στείλουν οἱ Σπαρτιᾶτες βοήθεια στοὺς Συρακούσιους ἐναντίον τῶν Ἀθηναίων. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

01/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

01 Σεπτεμβρίου

,

413 π.Χ.—Μεγάλη ναυμαχία στὸν λιμένα τῶν Συρακουσσῶν, μεταξὺ τῶν Ἀθηναίων ὑπό τὸν Νικία, καὶ τῶν Συρακουσσίων ὑπό τὸν Σπαρτιάτη Γύλιππο. http://wp.me/p12k4g-5ul Μετὰ τὴν ἀποτυχία τους οἱ Ἀθηναῖοι προσπάθησαν νὰ διαφύγουν στὴν φιλικὴ Σικελία, ἀλλά ἐξολοθρεύτηκαν ἀπό τὸν Γύλιππο. Αἰχμαλωτίσθηκαν οἱ δύο στρατηγοὶ Νικίας καὶ Δημοσθένης ποὺ θανατώθηκαν ἀμέσως, καὶ ὅσοι πιάστηκαν αἰχμάλωτοι, ἔγιναν δοῦλοι, σφραγισθέντες στὸ μέτωπο μὲ πυρακτωμένη σφραγίδα. Στὴν Σικελική ἐκστρατεία, μεγαλεπίβολο καὶ φιλόδοξο σχέδιο τοῦ Ἀλκιβιάδη ποὺ στὴν πορεῖα του ἄλλαξε στρατόπεδο,  χάθηκε σχεδὸν ὁλόκληρος ὁ Ἀθηναϊκός στόλος, μὲ τεράστιες ἀπώλειες σὲ νεκροὺς καὶ αἰχμαλώτους. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

31/08/2014

,

,

Ἡ Σμύρνη τὸ 1865. Παλαιὸς λιμένας.

Ἡ Σμύρνη τὸ 1865. Παλαιὸς λιμένας.

,

,

Περιγραφὴ τῆς Σμύρνης

,

,

Ὅλοι ὅσοι πέρασαν ἀπό τὴ Σμύρνη στὴ διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας, βεβαιώνουν ὅτι ἔμεινε ἑλληνική καὶ διατήρησε τὴν ὅψη μιᾶς εὐρωπαϊκῆς μεγαλούπολης, χάρη στὴν κάτω πόλη της, ποὺ ἧταν κατοικημένη ἀποκλειστικά ἀπό Ἕλληνες καὶ ἀπό τοὺς λίγους Εὐρωπαίους ποὺ ζοῦσαν ἐκεῖ.

Καὶ ἡ βασίλισσα τῆς Ἀνατολῆς, ἀρχοντική καὶ γαλήνια, ἀπλωμένη ἀνάμεσα στὰ βουνὰ καὶ τὴ γαλάζια της θάλασσα, καμάρωνε τὴν προκοπὴ τῶν ἀνθρώπων της καὶ τὴν ἥρεμη ζωὴ τους.

Τὸ καύχημα τῆς Σμύρνης ἦταν ἡ παραλία της μὲ τὸ ὄμορφο λιμάνι της καὶ ὅταν, τὸ 1870, κατασκευάστηκε ἡ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗκαινούρια, σύγχρονη προκυμαία της, τότε ἦταν ποὺ συμπληρώθηκε ἡ ὀμορφιά της καὶ ἡ κοσμοπολίτικη εἰκόνα της. Ἧταν τὸ ἱστορικό «Κε»(Γαλλικὸ quai=προκυμαία), ἡ παραλία μὲ τὰ πανέμορφα καὶ καλόγουστα ἀρχοντικά σπίτια μέσα στοὺς καταπράσινους κήπους τους, τὰ «παλατάκια», ὅπως τὰ ἔλεγαν. Τὸ Κὲ, ἄρχιζε ἀπό τὴ νότια δυτικὴ πλευρᾶ τῆς πόλης, ἐκεῖ ποὺ ἧταν τὸ Κονάκι καὶ τὸ Ταρσὶ (ἡ μεγάλη τουρκικὴ ἀγορά) καὶ ἔφτανε μέχρι τὴν Ποῦντα καὶ τὸν σταθμὸ τοῦ Αϊδινίου…,

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ: www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος:   http://wp.me/p12k4g-5u8

,

,

h1

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΙΚΩΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ

31/08/2014

,

,

Οἱ ἡρωικῶς πεσόντες ἡρωομάρτυρες τῆς ΕΟΚΑ: [Ἀπό ἀριστερά] Νικολάου ἰωνᾶς καὶ Κολοκάσης Κυριάκος.

Οἱ ἡρωικῶς πεσόντες ἡρωομάρτυρες τῆς ΕΟΚΑ: [Ἀπό ἀριστερά] Νικολάου ἰωνᾶς καὶ Κολοκάσης Κυριάκος.

,

,

,

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΙΚΩΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ

,

,

Στὶς 31 αὐγούστου τοῦ 1956, τετραμελής ὀμάδα τῆς ΕΟΚΑ, ἀποτελούμενη ἀπό τοὺς Κυριάκο Κολοκάση, Ἰωνᾶ Νκολάου,Σπῦρο Κυριάκου καὶ Νίκο Σαμψῶν, ἐπιχείρησε καὶ ἀπελευθέρωσε τὸν κρατούμενο στὶς κεντρικὲς φυλακὲς Λευκωσίας, Πολύκαρπο Γιωρκάτζη· κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἐπικίνδυνου αὐτοῦ ἐγχειρήματος, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Νοσοκομεῖο Λευκωσίας ὅπου εἶχε μεταφερθεῖ γιὰ ἐξετάσεις ὁ Γιωρκάτζης, ἔπεσαν ἡρωικά οἱ ἡρωοεθνομάρτυρες τῆς ΕΟΚΑ, Κυριάκος Κολοκάσης, καὶ  Ἰωνᾶς Νικολάου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

31/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

31 Αὐγούστου

,

577.— Πεθαίνει κατὰ τοὺς ἐπίτομους πατριαρχικοὺς καταλόγους τοῦ Νικηφόρου Καλλίστου καὶ τοῦ Λεουγκλαβίου ὁ Πατριάρχης Ἰωάννης Γ΄ ὁ Σχολαστικὸς. Ὑπηρέτησε στὸν Ἀρχιερατικό θῶκο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὴν περίοδο 565-577. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 79 other followers