h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

30/07/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

,

,

30 Ἰουλίου

,

336 π.X.—Δολοφονεῖται στὶς Αἰγές ὁ Φίλιππος Β’ ὁ Μακεδών ἀπό τὸν Παυσανία, μέλος τῆς σωματοφυλακῆς του, ἐνῷ ἐπρόκειτο νὰ τελεστῇ ὁ γάμος τῆς κόρης του, Κλεοπάτρας, αφήνοντας στον γυιὸ του Ἀλέξανδρο Γ’ ἕνα κραταιὸ καὶ σεβαστὸ βασίλειο, τὸ ὁποῖο ἀργότερα θὰ γίνῃ κοσμοκρατορία. Ὑπῆρξε βράχος ἐπιμονῆς στὸν σκοπὸ ποὺ χάραξε, ἀλλά καὶ σταθμὸς στὴν ἱστορία τοῦ ἀρχαίου ἑλληνισμοῦ, τὸν ὁποῖο μεταμόρφωσε καὶ ἀναζωογόνησε. Τὸ ἄν ὁ Μ.Ἀλέξανδρος τὸν «σκέπασε» μὲ τὸ τεράστιο ἔργο του, ποὺ μετέτρεψε τὸν τότε ἀνατολικό κόσμο σὲ ἑλληνιστικό ἐπί 300 χρόνια, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Φίλιππος ἐργαζόμενος ἐπί 30 χρόνια εἶναι αὐτός ποὺ ὀργάνωσε καὶ προετοίμασε τὰ πάντα ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ἐκστρατεία. Χωρὶς Φίλιππο ἴσως δὲν θὰ ὑπῆρχε Μέγας Ἀλέξανδρος. Παρ’ ὅλη τὴν λάσπη ποὺ ἐπί χρόνια μὲ πάθος ἔριχνε ὁ Δημοσθένης κατὰ του, καὶ τὴν ὁποία χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καὶ σήμερα οἱ βόρειοι γείτονες, ἐμμέσως, πίσω ἀπό τοὺς λόγους ἐναντίωσης, προβάλλουν τὰ προσόντα τοῦ Φιλίππου. Ἡ ἰκανότητά του νὰ ἀγορεύῃ πρὸς τοὺς στρατιῶτες του καὶ νὰ τοὺς προτρέπῃ στὸν ἀγῶνα. Ἡ παλικαριᾶ του, ποὺ πάντοτε τὸν ὁδηγοῦσε ἐπικεφαλῆς τῶν «ἐταίρων» του, σὲ ὅλους τοὺς κινδύνους. Ἡ ἐπιθετικότητα ποὺ τὸν διέκρινε στοὺς ἀγῶνες του, ἀλλά καὶ ἡ ὑποχωρητικότητά του ὅταν τὸ ἀπαιτοῦσε ἡ ἀνάγκη. Ἡ ἀκάθεκτη ὁρμή ἀλλά καὶ ἡ σωφροσύνη του. Ἡ ὑπομονή ἀλλά καὶ ἡ ἐπιμονή του γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν ἀντικειμενικῶν του σκοπῶν, τοὺς ὁποίους ἐνίοτε σὲ στιγμὲς ἀδυναμίας ἀνέβαλε, γιὰ νὰ ἐπανέλθῃ τὴν κατάλληλη στιγμὴ καὶ νὰ τοὺς ἐπιτύχη. Ἡ γοητεία τὴν ὁποία ἀσκοῦσε στοὺς ξένους, μὲ τὴ μεγαλοπρέπεια τῶν ἀνακτόρων του, ἀλλά καὶ ἡ προσήνεια καὶ ἡ ἁπλότητά του, ὅταν καθόταν νὰ γευματίσῃ μὲ τοὺς στρατιῶτες του μετὰ τὴ μάχη. Οἱ διπλωματικὲς ἰκανότητές του καὶ οἱ εὐφυεῖς ἐλιγμοὶ, ἀλλά καὶ ἡ δεινότητα του στὴν οἰνοποσία μετὰ τὴ μάχη, μὲ τοὺς νικητὲς στρατιῶτες του. Ἡ ἐπιτηδειότητά του νὰ ξεφεύγῃ μὲ δεξιοτεχνία τοὺς σκοπέλους στὶς διαπραγματεύσεις καὶ νὰ δημιουργῇ τετελεσμένα γεγονότα. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Δημοσθένη, ἕνας ἄλλος μεγάλος ῥήτορας, ὁ Ἰσοκράτης, διαπίστωσε ὅτι ὁ Φίλιππος ἦταν ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος ποὺ διέθετε ἱσχύ, ἰκανότητα καὶ θέληση γιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ τὴν ἰδέα τῆς πανελλήνιας ἑνώσεως καὶ νὰ τερματίσῃ τὶς ἐμφύλιες ἕριδες καὶ πολέμους τῶν Ἑλλήνων.[Κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τοῦ Ideler, ἡ βασιλεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἄρχισε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 336-βλ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 3η ἔκδοση, Johann Gustav Droysen, Ρ¯-Η.-Σ. Ἀποστολίδης].[Ἄλλες πηγὲς προσδιορίζουν τὴν δολοφονία του τὴν Ἄνοιξη] Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

H ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΒΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ-ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920/ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ π.ημ.]

30/07/2014

,

,

 

Ἡ ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν

Ἡ ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν

,

,

,

H ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΕΒΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ-ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1920/ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ π.ημ.] 

,

Επιλεγμένο απόσπασμα από το βιβλίο ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ, ΧΑΡΑΛ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ταξιάρχου.

,

,

Μεταξύ Συμμάχων Κρατών (18 εν συνόλω) και της Τουρκίας.

,
3. Δεν συμπεριλαμβάνονται αι ΗΠΑ, που απέχουν. Μεταξύ των Πρωθυπουργών Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας, ως και αντιπροσώπων Ιαπωνίας, Ελλάδος και Βελγίου.

α. Αι οριστικαί αποφάσεις δια την προπαρασκευήν αυτής, ελήφθησαν εις τον Άγιον Ρέμον Ιταλίας, όπου η Διάσκεψις Ειρήνης συνήλθεν τον Απρίλιον 1920, υπό την προεδρίαν του Ιταλού Πρωθυπουργού Νίτι. Μετά την Συνδιάσκεψιν επεδόθη επισήμως το συνταχθέν κείμενον εις: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

Η «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΩΝ»,–Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 1849 ΚΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

29/07/2014

,

,

,

,

,

Η «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΩΝ», – Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ 1849 ΚΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

,

,

Βασιλείου Βλ.Σφυρόερα, Ἐντεταλμένου Ὑφηγητοῦ τῆς Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος

.

.

[] Ἡ ἐσωτερική ἀλλά καὶ ἡ διεθνὴς κατάσταση [1848], εὐνοοῦσε τὴν δημιουργία κινήσεως ἐπαναστατικῆς, καὶ ὡδηγοῦσε τὸν λαὸ σὲ ἐκδηλώσεις ἐθνικοῦ καὶ συγχρόνως φιλελεύθερου χαρακτῆρα.

[] Ἐκείνη τὴν περίοδο, σημειώθηκε μεταξὺ παλαιῶν ἀγωνιστῶν ἡ τάση ἱδρύσεως μυστικῶν ἐπαναστατικῶν ὁργανώσεων μὲ σκοπὸ τὴν πραγματοποίηση τῆς Μεγάλης Ἰδέας. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

29/07/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

,

,

29 Ἰουλίου

,

626.—Εμφανίζεται μπροστά από τα τείχη της Βασιλεύουσας τεράστιο πλήθος αβάρων, υπολογιζόμενο σε 110.000 με 150.000. Τα μονόξυλα πλοία τους, «πλήθος άπειρον» κατά τον Θεοφάνη, κάλυψαν όλο τον Κεράτιο Κόλπο, «τον κόλπον του Κέρατος επλήρωσαν». Ταυτόχρονα, στην απέναντι ακτή του Βοσπόρου, στη Χαλκηδόνα, έφτασε ο περσικός στρατός, έτοιμος να επιτεθή από την θάλασσα. Ο χειρότερος εφιάλτης της βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής, αυτό που πάντα προσπαθούσε να αποφύγη με απειλές, με συμμαχίες, με κατευνασμoύς και δωροδοκίες, βρισκόταν προ των πυλών της, ενώ ο αυτοκράτορας Ηράκλειος βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά, στην εκστρατεία του κατά των Περσών.  Οι Ρωμιοί, με την βοήθεια της Θεοτόκου, θα καταφέρουν να αποκρούσουν επιτυχώς την επίθεση τού βασιλέως των Περσών Χοσρόη Β’, και τού συμμάχου του, ισχυρού χαγάνου των Αβάρων, στις αρχές Αυγούστου. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

h1

ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤEΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β’ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

29/07/2014

,

,

Βυζαντινὴ πανοπλία «κλιβάνιο» 10ου -12ου αἰῶνα. Κατασκευασμένη ἀπό τὸν Δημήτρη Κατσίκη.

Βυζαντινὴ πανοπλία «κλιβάνιο» 10ου -12ου αἰῶνα. Κατασκευασμένη ἀπό τὸν Δημήτρη Κατσίκη.

,

,

ΟΙ ΕΚΣΤΡΑΤEΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β’ ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

,

,

 

Τὰ σχέδια τοῦ Σαμουὴλ ἀπέβλεπαν στὴν ἀνασύσταση τοῦ βουλγαρικοῦ κράτους. «Πολεμικὸς ἄνθρωπος ὡν καὶ οὐδέποτε εἰδῶς ἡρεμεὶν», ἀπασχόλησε γιὰ σαράντα τέσσερα χρόνια σ’ ἕναν πόλεμο φθορᾶς τὸν βυζαντινὸ στρατὸ.

Ἔχοντας ἀρχικά ὡς ἔδρα του τὴν περιοχὴ γύρω ἀπό τὶς Πρέσπες καὶ ἀργότερα τὴν Ἀχρίδα, βορειότερα, κοντὰ στὴν ὁμώνυμη λίμνη, ὁ Σαμουὴλ ἐνεργοῦσε ἐπιδρομές στὶς περιοχὲς τῶν θεμάτων Θρᾲκης, Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης καὶ νοτιότερα: «κατέδραμε πᾶσαν τὴν ἐσπέραν, οὔ μόνον Θρᾲκην καὶ Μακεδονίαν καὶ τὰ τῇ Θεσσαλονίκῃ πρόσχωρα, ἀλλά καὶ Θετταλίαν καὶ Ἑλλάδα καὶ Πελοπόννησον».

Οἱ πρῶτες συγκρούσεις μεταξὺ Βασιλείου καὶ Σαμουὴλ, ἦταν νικηφόρες γιὰ τοὺς βούλγαρους διότι ὁ Βασίλειος εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ τοὺς Ῥῶς καθὼς καὶ κινήματα στὴν Ἀσία. Κάνοντας χρήση τῆς βυζαντινῆς διπλωματίας, πάντρεψε τὴν πριγκίπησα Ἄννα μὲ τὸν ἡγεμόνα τῶν Ρῶς, Βλαδήμηρο, ἀκολούθησε ὁ ἐκχριστιανισμός τῶν Ῥώσων, ὁπότε ἀπερίσπαστος πλέον ὁ Βασίλειος στράφηκε κατὰ τῶν βούλγαρων….

[ ]  Στὶς 29 ἰουλίου 1014, στὴν μάχη στὸ Κλειδὶ (μεταξὺ Σερρῶν καὶ Μελενίκου), ὁ βυζαντινὸς στρατὸς, ὑπό τὸν Βασίλειο τὸν Β’, ἐπιτέθηκε μὲ σφοδρότητα ἐναντίον τοῦ τσάρου τῶν βούλγαρων Σαμουὴλ, ὁ ὁποῖος πρόβαλε πεισματώδη ἀντίσταση μὲ τὶς ἱσχυρότατες δυνάμεις ποὺ ἡγεῖτο.

Ἡ μάχη κρίθηκε ὅταν ἐμφανίσθηκε στὰ νῶτα τῶν βούλγαρων, ὁ στρατηγὸς τοῦ θέματος Φιλιππουπόλεως, Νικηφόρος Ξιφίας. Οἱ βούλγαροι, ἔπαθαν μεγάλη πανωλεθρία, ὁ δε Σαμουήὴλ μόλις κατώρθωσε νὰ σωθῇ, καταφεύγοντας στὸ Περλεπὲ.

Ὁ Βασίλειος ὁ Β’, ὁ ἐπωνομασθεῖς ἀπό τότε βουλγαροκτόνος, γιὰ νὰ τιμωρήσῃ τὶς σφαγὲς, δηώσεις καὶ ἐπιδρομές, τὶς ὁποῖες οἱ βούλγαροι διέπραταν ἐπί χρόνια στὶς βυζαντινὲς ἐπαρχίες, ἰδιαιτέρως τῆς Θρᾲκης, διέταξε νὰ παραταχθοῦν οἱ 15.000 αἰχμαλωτισθέντες βούλγαροι σὲ λόχους τῶν 100 ἀνδρῶν καὶ νὰ τυφλώνονται οἱ 99. Τὸν ἑκατοστό, τύφλωναν μόνο ἀπό τὸ ἕνα μάτι, γιὰ νὰ ὁδηγήσῃ ὁ μονόφθαλμος, τοὺς ὑπόλοιπους, στὰ ὑπό βουλγαρικὴ κατοχὴ ἐδάφη.

Ὁ Σαμουὴλ, ὅταν ἀντίκρυσε αὐτό τὸ θέαμα, ὑπέστη ἱσχυρό κλωνισμὸ, (καρδιαγμοῦ ὅπως γράφουν οἱ χρονογράφοι), καὶ πέθανε μετὰ ἀπό σύντομο χρονικὸ διάστημα.

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος : http://wp.me/p12k4g-5el

,

,

,

,

h1

ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ “ΔΑΝΕΙΟ” ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ

28/07/2014

,

,

Ὁ τίτλος θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι : “Εἰς ὑγεία τῶν κορόϊδων”

,

,

.

Στὶς 28 ἰουλίου 1941, στὴ ρηματικὴ ἀνακοίνωση τοῦ πληρεξουσίου τοῦ Γ΄ Ράιχ στὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴν κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν, ἀναφέρονται μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ παρακάτω:

«Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, δέον ὅπως ρυθμίζει κατὰ τοιοῦτον τρόπον τὴν ἐπάρκειαν τοῦ χαρτονομίσματος εἰς δραχμᾶς, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζει μηνιαίως διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, ποσὸν μέχρις 25 ἑκατομμυρίων μάρκων». Στὴν πραγματικότητα, τὰ λεγόμενα «ἔξοδα κατοχῆς» ἦταν πολὺ περισσότερα ἀπό τὰ 25.000.000 μάρκα μηνιαίως.

Ἡ Γερμανία εἶχε ὑποχρεώσει τὴν Ἑλλάδα νὰ κεφαλαιοδοτῇ καὶ νὰ συντηρῇ τὰ στρατεύματα ποὺ στάθμευαν σ’αὐτήν καὶ εἶχαν πεδίο δράσης τν ευρύτερη περιοχὴ της [ἦσαν δὲ ὑπερπολλαπλάσια ἀπό ἐκείνα τῶν στρατευμάτων κατοχῆς ] ἀπό τὴν ἀρχή τῆς κατοχικῆς περιόδου. Ἐπιπλέον ἡ Ἑλλάδα ἀνεφοδίαζε μὲ τρόφιμα τὸ μέτωπο τῆς Λιβύης.

Φυσικὸ ἐπακόλουθο τῶν ὑπέρογκων δαπανῶν κατοχῆς, ποὺ τὰ συνόδευε ἡ “παντὸς ἀγαθοῦ” λεηλασία τοῦ τόπου, ἦταν ὁ λιμὸς. Αὐτό ὅμως ἐξωθοῦσε τοὺς Ἕλληνες στὴν ἀντίσταση. Γιὰ νὰ «ἀντιμετωπίσουν» οἱ κατακτητὲς αὐτό τὸ πρόβλημα, κατέληξαν μετὰ ἀπό σειρὰ συνδιασκέψεων ἐμπειρογνωμόνων, καὶ προτάσεως τοῦ ἰταλοῦ τραπεζίτη Ντ’ἀγκοστίνι, στὴν σύναψη ὑποχρεωτικοῦ δανείου τὸν Μάρτιο τῆς ἐπόμενης χρονιᾶς.[βλ.14/3/1942]

,

,

Διαβᾶστε τὸ ἐνδιαφέρον ἄρθρο στὸ : http://www.istorikathemata.com/

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος :  http://wp.me/p12k4g-5e3

 ,

 ,

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

28/07/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

28 Ἰουλίου

,

388.—Ο Μέγας Θεοδόσιος κατατρόπωσε, στην μάχη κοντά στην Ακυηλία, τον επαναστατήσαντα εναντίον του, στρατηγό των εις Βρεττανία στρατευμάτων, Μάξιμο και τον απεκεφάλισε μαζί με τον γιό του, Βίκτωρα. Ο Θεοδόσιος λόγω του ότι αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα με τους βαρβάρους στα Βαλκάνια και τους πέρσες στην Ανατολή, είχε αποφασίσει να αναγνωρίσει τον Μάξιμο, αφήνοντας για μια πιο ευνοϊκή στιγμή την λύση του προβλήματος που αυτός αντιπροσώπευε. Όταν πέτυχε συνθήκη ειρήνης με τους πέρσες, (που θα κρατούσε για πολλά χρόνια), αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον Μάξιμο. Μετά την ήττα του Μαξίμου, ο Θεοδόσιος οικειοποιήθηκε τον στρατό του, ώστε να αποφύγει άσκοπη αιματοχυσία και να ισχυροποιήσει τις δυνάμεις του. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 74 other followers