Posts Tagged ‘ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ’

h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

30/06/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

30 Ἰουνίου

,

454 π.Χ.—Τελειώνει ο εξαετής πόλεμος Αθηναίων και Περσών στην Αίγυπτο. Σκοτώθηκαν 20.000 Αθηναίοι και περιήλθε στους Πέρσες η Αίγυπτος και η Κύπρος. Οι Αθηναίοι έλαβαν μέρος σε αυτό τον πόλεμο, τασσόμενοι με το μέρος τού Ινάρως υιού Ψαμμητίχου, βασιλέως τών Λιβύων, ο οποίος ορμώμενος από την Μάρειαν, πόλιν κειμένην προς νότον τής νήσου Φάρου, παρέσυρε το μεγαλύτερον μέρος τής Αιγύπτου εις επανάστασην εναντίον τού βασιλέως Αρταξέρξου, και αφού ανέλαβεν ο ίδιος την αρχήν, προσεκάλεσε τους Αθηναίους εις βοήθειαν. [Θουκυδίδης- Ἱστορίαι-τόμος Α’-104].

311 π.Χ.—Αν και ηττήθηκε στον ποταμό Ιμέρα τής Σικελίας (κοντά στην ομώνυμη πόλη) από τον Αμίκλα και τους Καρχηδονίους, ο Αγαθοκλής, τύραννος τών Συρακουσών, πραγματοποιώντας επιτυχή στρατηγικό ελιγμό αποφάσισε να μεταφέρει τον πόλεμο στην Καρχηδόνα, απομακρύνοντας τον κίνδυνο από την Σικελία. Η κατάληξις τής εκστρατείας [άλλης μίας] τών Καρχηδονίων κατά τής Σικελίας,ήταν η υπογραφή ειρήνης το 306 π..Χ.

274 π.Χ.—Ήττα τού Βασιλέως Πύρρου τής Ηπείρου από τους Ρωμαίους στο Βενεβέντο της Ιταλίας. Ο πόλεμος του Πύρρου στην Ιταλία υπήρξε στην ουσία η πρώτη και τελευταία προσπάθεια της Ελλάδος να αναχαιτήση τους Ρωμαίους και να προστατεύσει την ελευθερία των Ελλήνων.

763.—Ο αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Ε’ κατατροπώνει τούς Βουλγάρους εις την μάχην τής Αγχιάλου. Τα βυζαντινά στρατεύματα με επικεφαλής τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε΄ συντρίβουν τους Βουλγάρους υπό τον ηγεμόνα Τελέτζη στην περιοχή της Αγχιάλου, στις ακτές του Εύξεινου Πόντου

1800.—Ο Αλή πασάς επιτίθεται ανεπιτυχώς κατά τού Σουλίου. Θανατώνονται 25 όμηροι πρόκριτοι ως  αντίποινα.

1823.—Ο φρούραρχος Αθηνών Γκούρας, εξέρχεται και εκκαθαρίζει από το τουρκικόν στοιχείον την Αττικήν.

1824.—Εις Βολισσόν έγινε ναυμαχία μεταξύ του τουρκικού και Ελληνικού στόλου άνευ αποτελέσματος.

1876.—Ο βασιλιάς τής Σερβίας, Μιλάνος, κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον τής Πύλης και τον ακολουθεί ο βασιλιάς τού Μαυροβουνίου, Νικόλαος.

1901.—Ύποπτα κρούσματα πανώλης εμφανίζονται στο χωριό Έλατα Χίου με 2 νεκρούς.

1905.—Βρετανία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της Ενώσεως της Κρήτης με την Ελλάδα.

1907.—Ο καπετάν Αμύντας (λοχαγός Ν. Δουμπιώτης) εξοντώνει την βουλγαρορουμανικήν συμμορίαν τού διαβοήτου αρχικομιτατζή Χαψάσκη, όστις την 7ην τού ιδίου μηνός είχε παγιδεύσει τον Μακεδονομάχον Τέλον Άγραν (ανθυπολοχαγόν Τελ. Αγαπηνόν) και τον είχε υποβάλει εις μαρτυρικόν θάνατον.

1912.—Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος με το υδροπλάνο «Δαίδαλος» πετά με μέση ταχύτητα 110 χιλιομέτρων την ώρα, επιτυγχάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.

1913.—Το απόσπασμα Συντάγματος που έστειλε η VII Μεραρχία προς την Δράμα, (βλ. 28/6) κατορθώνει να την απελευθερώσει αποτρέποντας παράλληλα την πυρπόλησή της, πράγμα το οποίο όμως δεν κατάφερε με το Δοξάτο το οποίο οι βούργαροι πυρπόλησαν, σφαγιάζοντας ταυτοχρόνως τους κατοίκους του.Το μαρτυρικό Δοξάτο Δράμας, είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα, που γνώρισε τέσσερεις φορές το ολοκαύτωμα μέσα σε τριάντα χρόνια, από τον ίδιο εισβολέα, [τους βουλγάρους (3) και τους γερμανούς]. Η πρώτη το 1913, τέσσερα χρόνια μετά, το 1917 η δεύτερη, το 1941 η τρίτη και η τέταρτη το 1944. 

.—Τεράστιο συλλαλητήριο στην Αθήνα εξ αιτίας των βουργάρικων ωμοτήτων στην Μακεδονία.

Read the rest of this entry ?

h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

29/06/2013

.

sansimera.

29 Ἰουνίου

.

69.—Σταυρώνεται από τους Ρωμαίους στη Ρώμη ο Απόστολος Πέτρος.

826.—Οι Άβαροι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολιν, την οποίαν σώζει ο πατριάρχης Σέργιος και ο πρωθυπουργός Βώνος.

1570.—Μανιάτες, Κυθηριώτες και αγήματα τού βενετικού στόλου με 25 γαλέρες υπό τον ναύαρχο Κουερίνι αρχίζουν την πολιορκία του Πόρτο Κάγιο, κάστρου που οι τούρκοι είχαν κτίσει το 1569 στον φυσικό λιμένα τής Μάνης. Μη δεχόμενοι όμως οι Μανιάτες την καταπάτηση της αυτονομίας τους, τού επιτέθηκαν επανειλλημένως, μέχρι που ο Μάρκος Κονόμος (Μανιάτης που ζούσε στα Κύθηρα), έπεισε τον διερχόμενο από εκεί Βενετό ναύαρχο Κουερίνι  να βοηθήση τους πολιορκητές Μανιάτες. Μετά την κατάληψη τού κάστρου (στις 4/7), οι Μανιάτες το ισοπέδωσαν.

1821.—Οι Σφακιανοί, υπό την αρχηγίαν τού Ρούσσου, αποκρούουν επί τετράωρον, σφοδράς επιθέσεις τών Αμπαδιωτών τούρκων, καί, τέλος, δι’ ηρωϊκής εξορμήσεως, τούς τρέπουν εις φυγήν καί φονεύουν τον αρχηγόν των,  Ντελή Μουσταφά με ολόκληρον την ιδαιτέραν σωματοφυλακήν του.

.—Ο Χουρσίτ πασσάς καταστρέφει τούς Καλαρρύτες καί το Συρράκον. Το Συρράκο και οι Καλαρρύτες ήταν τα μοναδικά χωριά τής Ηπείρου που επαναστάτησαν τον πρώτο χρόνο τής επαναστάσεως τού 1821 με την υποκίνηση τών Κωλλέτη Ιωάννη και Γεωργίου Τουρτούρη.  Αποτέλεσμα ήταν οι τούρκοι να καταστρέψουν δια πυρός και σιδήρου τα δύο χωριά.

.—Ο Λιβέριος Λιβερόπουλος, διορισθείς υπό τού Υψηλάντου διοικητής τών Αθηνών, φθάνει εις την πόλιν, φέρων στολήν Ιερολοχίτου.

1822.—Η στρατιά τού Δράμαλη (περίπου 30.000) φθάνει έξω τής Λαμίας στην θέση Ζητούνι. Στόχος της η καθυπόταξις τής Πελοποννήσου.

.—Εις την θέσιν Πλάκα Σουλίου, οι Έλληνες υπέστησαν επίθεσιν εκ μέρους τών τούρκων.

1826.—Εδολοφονήθη ο αρχηγός τών Χασιωτών, Μελέτιος Βασιλείου.

1850.—Το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, διά συνοδικού τόμου, αναγνωρίζει το αυτοκέφαλον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Είχε προηγηθεί την 23ην Ιουλίου/4ην Αυγούστου1833,  η «Διακήρυξις Περί της ανεξαρτησίας της Ελληνικής Εκκλησίας», και αποτελεί τον πρώτον Καταστατικόν Νόμον της αντικανονικώς ανακηρυχθείσης Αυτοκεφάλου Εκκλησίας του Βασιλείου της Ελλάδος. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δεν ήτο δυνατόν να αναγνωρίση τα όσα αντικανονικά έπραξεν η Αντιβασιλεία και διέκοψε πάσαν μετά της εν Ελλάδι Εκκλησίας επικοινωνίαν επί μίαν δεκαεπταετίαν (1833-1850). Η Κυβέρνησις στις 30 Μαΐου 1850, απέστειλε προς τον Πατριάρχην «επίσημον εν μεμβράναις» γράμμα, διά του οποίου εζητείτο εν ονόματι του ιερού Κλήρου της Ελλάδος η αναγνώρισις της ανεξαρτησίας της εν Ελλάδι Εκκλησίας και της Συνόδου αυτής. Η εν τοις Πατριαρχείοις Σύνοδος εξέδωκε την 29ην Ιουνίου 1850 τον Συνοδικόν Τόμον, διά του οποίου αι εν Ελλάδι Εκκλησιαστικαί Επαρχίαι του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανεκηρύσσοντο εις Αυτοκέφαλον Εκκλησίαν.

1874.—Δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Καιροί» το περίφημο άρθρο τού Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Σε αυτό, ο Μεσολογγίτης πολιτικός καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο Α’ και του ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την Αρχή τής Δεδηλωμένης. Το άρθρο αυτό διώχτηκε ποινικά. Ο Π. Καννελλίδης, ως συντάκτης των « Καιρών» κλήθηκε για ανάκριση ως συγγραφέας των άρθρων. Πλην όμως, γρήγορα βρέθηκαν μπροστά στην αλήθεια. Ο Τρικούπης ανέλαβε την ευθύνη και η δικαιοσύνη αναγκάστηκε να τον προφυλακίσει για μικρό διάστημα αφού απαλλάχτηκε με βούλευμα.

1886.—Στη «Νέα Εφημερίδα» αναφέρεται ότι στα μουσικά καφενεία τής εποχής (καφέ αμάν) θριαμβεύουν δύο αοιδοί από την Ανατολή, η χανεντέ Φωφώ η Πολίτισσα και η κιόρ Κατίνα από τη Σμύρνη. Η Αθήνα σείεται από τα αμάν αμάν, αντιδρώντας έτσι στην παντοκρατορία τών «Οφφεμπαχιάδων»!.

1908.—Θάνατος τού Μακεδονομάχου Χρ. Δούλη από την Φλώρινα.

1913.—Στο Βουλγαρικόν μέτωπον, ο αγών μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων συνεχίζεται μετά σφοδρότητος.

Read the rest of this entry ?

h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

28/06/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

28 Ἰουνίου

.

548.—Πεθαίνει η Θεοδώρα, αυτοκράτειρα τού Βυζαντίου και σύζυγος τού Ιουστινιανού. Ως τόπος καταγωγής της, από κατοπινούς χρονικογράφους θεωρείται η Κύπρος, από άλλους η Συρία και ως χρόνος γεννήσεως το 500. Τάφηκε στην εκκλησία τών Αγίων Αποστόλων.

1385.—Πεθαίνει ο Ανδρόνικος Δ’ Παλαιολόγος, αυτοκράτορας τού Βυζαντίου. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ανδρόνικος Δ’ Παλαιολόγος κάθισε στο θρόνο από το 1376, μετά από επιτυχημένο πραξικόπημα, μέχρι το 1379, παρεμβάλλοντας τη βασιλεία του σε αυτή τού πατέρα του, Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου.

1797.—Μετά την υπό τού Βοναπάρτου κατάλυσι τής Ενετικής Δημοκρατίας, γαλλικά στρατεύματα, υπό τον στρατηγό Ζαντιλί, κυριεύουν την Κέρκυρα. Ο Γάλλος στρατηγός εξέδωκε την επομένην προκήρυξιν εις την γαλλικήν, την ιταλικήν καί την ελληνικήν. Το κείμενον τής ελληνικής προκηρύξεως έχει επί λέξει ως εξής : «Ἐλευθερία, Φιλανθρωπία, Ἰσότης.— Α. Γεντίλης ἀρχιστράτηγος διβιζιονάριος, προστάζων τὴν Διβιζιόν τοῦ Λεβάντε.— Είς τούς κατοίκους τῶν Κορφῶν. Οἱ Φραντσέζοι ἔφεραν τὴν ἐλευθερίαν είς τὴν Βενετίαν. Οἱ Βενετζιάνοι ἀναγεννώμενοι, μαζὶ μὲ τοὺς Φραντσέζους, ἔρχονται νὰ δώσουν τὴν ἐλευθερίαν είς τοὺς Κορφιάτας, ἀπογόνους τοῦ πρώτου λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔγινε λαμπρὸς διὰ πολιτικὰς νομοθεσίας. Ἄς ἀναβλαστήσουν είς ἐσᾶς οἱ ἀρεταὶς τῶν προγόνων σας. Ἀποδώσατε είς τὸ ὄνομα τῶν Ἑλλήνων τὴν πρώτην των λαμπρότητα καὶ δόξαν, κάμνοντες νὰ ἀποκτήση πάλιν τὴν παλαιὰν του δύναμιν καὶ ἐνέργειαν. Ἡ ἐλευθερία, κυβερνωμένη καὶ σωφρονισμένη ἀπὸ τοὺς Νόμους, ἡ Ἰσότης τοῦ Δικαίου κοινὴ είς ὅλους, ἡ φύλαξις τῶν ὑπαρχόντων τοῦ καθενὸς, τὸ σἐβας τῆς Θρησκείας ὅπου ἐπικρατεῖ εἶναι τὰ χρέη είς τὰ ὁποῖα ἡμεῖς ἤλθομεν  νὰ σᾶς ἀνακαλέσωμεν. Ἡ Φράντζα θέλει διαφωτίζη καί φυλάττη μὲ ὅλην τήν δύναμιν τά Δίκαια ὅπου ἐσεῖς ἔχετε.  Ἡ Φράντζα, λέγω, ἡ ὅποῖα ἐχάρισε τῆς Ἰταλίας τὴν Ἐλευθερίαν. Ἐγῶ σᾶς ὑπόσχομαι ἐξ ὀνόματος τοῦ Γενεράλη Βοναπάρτου καὶ τῆς Ρεπούβλικας τῶν Φραντσέζων (ἡ ὁποῖα εἶναι φυσικὴ σύμμαχος καὶ βοηθὸς τῶν ἐλευθέρων λαῶν) μεγάλαις καὶ ἐπίσημες εὐεργεσίες». Ο πρωτοπαπάς τής Κερκύρας Χαλκιόπουλος Μάντζαρος προσέφερε εις τον Γάλλον στρατηγόν, αντίτυπον τής «Οδυσσείας» τού Ομήρου, λέγων «Ἐν τῇ νήσῳ ταύτη εὐρίσκετε λαὸν ἀδαῆ τῶν ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν δι’ ὦν δοξάζονται τὰ ἔθνη. Μὴν περιφρονήσετε, ὅμως, αὐτόν, ὰλλὰ διδαχθῆτε νὰ τὸν ἐκτιμᾶτε, ὰναγιγνώσκοντες τό βιβλίον τούτῳ». Η «Χρυσή Βίβλος» τών ευγενών ερρίφθη εις την πυράν, ο δε λαός ενθουσιών, έψαλλε τα θούρια τού Φεραίου. Κατά τον αυτόν τρόπον κατελήφθησαν και αι υπόλοιποι νήσοι. Είς την Ζάκυνθον καί την Κεφαλληνίαν, εγένοντο επιθέσεις κατά τών ευγενών, κατασταλείσαι ταχέως.

1821.—Έγινεν μάχη στο Βαθειακό της Κρήτης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στην οποίαν ενίκησαν οι Έλληνες.

.—Οι τουρκαλβανοί Λαλιώται έκαυσαν το μοναστήρι Ομπλού έξω τών Πατρών.

.—Ο Ηλίας Μαυρομιχάλης παραδίδει έπειτα από συμφωνία το φρούριο της Λιβαδειάς στον Ομέρ Βρυώνη και τον Κιοσέ Μεχμέτ.

1825.—Ο τουρκικός στόλος έφθασε έξω τού Μεσολογγίου και εκανιοβόλησε αυτό από την θάλασσαν ενώ ο Κιουταχής από την ξηράν.

1867.—Οι τούρκοι, υπό τον Μεχμέτ, καταλαμβάνουν το χωριό Ασκύφου Σφακίων, χωρίς όμως να πετύχουν τον σκοπό τους, δηλ. να καταπνίξουν την Επανάσταση των κατοίκων της περιοχής. Οι Κρήτες επαναστάτες, με σώματα των Π. Κορωναίου, Β. Σαπουντζάκη, Κ. Σμολένσκι, Ν. Κοντογιάννη και άλλων που είχαν έρθει από την ελεύθερη Ελλάδα, αποκρούουν στα υψώματα της Κράπης τις σφοδρές και αλλεπάλληλες τουρκικές επιθέσεις.

1877.—Κατά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, προς την λήξη του Ρωσο-τουρκικού πολέμου, πάνω από 6.000 Αρμένιοι δολοφονούνται, όταν ο τουρκικός στρατός και κουρδικές άτακτες ομάδες καταστρέφουν τα χριστιανικά χωριά της περιοχής.

1878.—Καταπλέει στο λιμάνι της Λεμεσού το αγγλικό πολεμικό «Παλλάς», το οποίο αποβιβάζει μονάδα πεζοναυτών και παραλαμβάνει το κάστρο της πόλης από την τουρκική φρουρά. Έπειτα από 307 χρόνια, στη θέση της τουρκικής σημαίας, που υποστέλλεται, υψώνεται η αγγλική.

1881.— Μυστική Συνθήκη Αυστρίας και Σερβίας, η οποία αναγνώριζε το δικαίωμα στους Σέρβους να επεκταθούν προς την κοιλάδα του Αξιού και προς τη Δυτική Μακεδονία.

1892.—Πεθαίνει ο Φαναριώτης Έλληνας λόγιος, ρομαντικός ποιητής της Α’ Αθηναϊκής Σχολής, πεζογράφος, καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διπλωμάτης, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής. Είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Δεκεμβρίου του 1809. Η συμβολή του στον καταρτισμό των επίσημων μορφωτικών προγραμμάτων, ακόμη και των σχετικών με την λογοτεχνική γλώσσα, στάθηκε, δίχως την παραμικρή αμφιβολία, αποφασιστικότερη από οποιουδήποτε άλλου. Υπήρξε ο πρώτος Ελληνας πρέσβυς διαπιστευμένος αποκλειστικά στο Βερολίνο, ο εγγονός του δε, με το ίδιο όνομα, ήταν ο τελευταίος πρέσβυς, όταν έκλεισε η Πρεσβεία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ως Υπουργός Εξωτερικών υποστήριζε την αγορά ελληνικών προϊόντων, με αποτέλεσμα τα «ΣΚΙΑΔΙΚΑ» (βλ.10/5/1859)

1906.—Θάνατος στην Γευγελή του Μακεδονομάχου ιερέα Παπαχρήστου από το Σιδηρόκαστρο.

1911.—Ο Βασιλέας Κωνσταντίνος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή του Στρατού.

1913.— Η VII Μεραρχία κατόπιν σκληρού αγώνος εναντίον των βουλγάρων απελευθερώνει την πόλη των Σερρών και συνεχίζει την προέλασή της προς το Νευροκόπι, αποστέλλοντας παραλλήλως ένα απόσπασμα Συντάγματος προς την Δράμα. Οι Βούλγαροι κατά την αποχώρησίν των καίουν 4.050 οικίας, 1.000 καταστήματα και 18 σχολεία και εκκλησίας. Οι υπόλοιπες ελληνικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των Βουλγάρων εις τον τομέα Πετριτσίου.

1918.—Περίπου 700 εθελοντές καταυθάνουν στην Αθήνα από την Αίγυπτο, με σκοπό να καταταγούν στον στρατό.

1919.—Φθάνει στην Σμύρνη ο Έλληνας Αρχιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος.

.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία επαναδιώκει άτακτους Τούρκους.

.—Υπογράφεται η συνθήκη τών Βερσαλλιών, με την οποία σφραγίζεται το τέλος τού Α’ παγκοσμίου πολέμου. Η Ελλάδα είναι με τους νικητές.

1920.— Η Ελληνική μεραρχία Κυδωνιών αναλαμβάνει την εκκαθάρισιν Ντεμερτζή.

1921.—Οι Ελληνικές δυνάμεις τής στρατιάς Μικράς Ασίας επιτίθενται εναντίον των τούρκων εις όλον το μέτωπον και καταλαμβάνουν το Μπαλ-Μαχμούτ.

1922.—Η Ελληνική στρατιά της Μ. Ασίας καταδιώκει τουρκικά αποσπάσματα.

1925.—Πρώτο ντέρμπι Ολυμπιακού – ΠΑΟ (3-3) στη Λεωφόρο.

731 ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ1928.—Η κυβέρνηση Ζαΐμη με νομοθετικό διάταγμα (Εφημερίς της Κυβερνήσεως  30.6.1928) αποδέχεται πρόταση Επιτροπής να τοποθετηθεί το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου στην Πλατεία των Παλαιών Ανακτόρων (σημερινή Βουλή), σε σχέδια του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη, ο οποίος είχε βραβευθεί σε σχετικό διαγωνισμό. Η κυβέρνηση διαθέτει το ποσό του 1.000.000 δραχμών για την κατασκευή του μνημείου και το ποσό του 1.200.000 δραχμών για τη διαμόρφωση του χώρου της πλατείας μπροστά στα Παλαιά Ανάκτορα.

Read the rest of this entry ?

h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

27/06/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

27 Ἰουνίου

.

363.—Ο Ιοβιανός μία ημέρα μετά τον θάνατο τού Ιουλιανού , ανακηρύσσεται αυτοκράτορας τού ρωμαϊκού κράτους. Θα παραμείνει στο θρόνο μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου τού 364.

742.—Ο κόμης τού Οψικίου Αρτάβασδος, γαμπρός τού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε΄, εκμεταλλεύεται την απουσία τού τελευταίου από την Κωνσταντινούπολη και καταλαμβάνει το θρόνο. Αρχίζει εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος οφείλεται σε πολιτικούς λόγους και προσωπικές φιλοδοξίες και όχι σε θρησκευτικές.

1302.—Ήττα του στρατηγού Μουζάλωνα από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις τού Οθωμανού Οσμάν στη μάχη τού Βαφέα, κοντά στη Νικομήδεια. Η ήττα αυτή τών Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την  κατάληψη τής υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους τούρκους.

1350.—Γεννιέται ο Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος, μετά τον θάνατο του πατέρα του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγου, ανέλαβε την βασιλεία από το 1391 μέχρι το 1423 όπου ένα εγκεφαλικό επεισόδιο σήμανε το τέλος της ενεργούς διακυβέρνησης του. Πέθανε το 1425, αφού πρώτα εκάρη μοναχός. Ο Μανουήλ ξεχωρίζε τόσο για τις ικανότητές του, διπλωματικές, διοικητικές και στρατιωτικές, όσο και για αυτή καθεαυτή την προσωπικότητά του.

1638.—Κατόπιν ραδιουργιών τών εν Κωνσταντινουπόλει Ιησουϊτών, ο σουλτάνος Μουράτ ο Δ’, διατάσσει τον αποκεφαλισμόν τού Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίλλου Λουκάρεω.

1797.—Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν τα Επτάνησα και καταλύουν την κυριαρχία της Βενετίας.

1821.—Οι τούρκοι σφάζουν μοναχούς της Μονής Τομπλού και Έλληνες χωρικούς στην Σητεία.

1822.—Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ηγούμενος 500 Μανιατών, αποβιβάζεται εις την παραλίαν τού Μούρτου (δυτικαί ακταί τής Ηπείρου), πυρπολεί το χωρίον καί συλλαμβάνει 150 τούρκους αιχμαλώτους, τούς οποίους, αποστέλλει εις Πελοπόννησον.

.—Ο Άγγλος αρμοστής τής Επτανήσου Μαίτλανδ, σκανδαλωδώς ευνοών τούς τούρκους, απειλεί τόν Κυριακούλην ότι θα καύση τα πλοία του, αν συνεχίση τας κατά τής Ηπείρου επιχειρήσεις του.

1850.—Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της Ιαπωνίας, ο Ελληνοϊρλανδικής καταγωγής Λευκάδιος (λόγω καταγωγής) Χέρν. Τα βιβλία του είναι περιζήτητα, 8 μουσεία υπάρχουν προς τιμήν του σε όλη την Ιαπωνία ενώ το άγαλμα του ξεχωρίζει στην κεντρική πλατεία του Τόκιο και μνημεία έχουν στηθεί σε κάθε γωνία τις Ιαπωνίας από όπου πέρασε. Πέθανε ξαφνικά τον Σεπτέμβριο του 1904 και μέχρι την τελευταία του στιγμή δεν έπαψε να υπερηφανεύεται για την ελληνική καταγωγή του.

1906.—Θάνατος στην Δράμα του Μακεδονομάχου Ηλ. Γεωργίου από το Μοναστήρι.

1907.—Ο Νικόλαος Τσοτάκος (καπετάν Γέρμας), εισήλθε στη Μακεδονική γη με 50 άνδρες, στην πλειοψηφία τους Μανιάτες και, ορίζοντας υπαρχηγό τον επιλοχία Βασίλη Τσιμπιδάρο (καπετάν Τσιμπίδα) και οπλαρχηγούς το Θεόδωρο Μαντούβαλο (καπετάν Ταΰγετο), τον Γρηγόρη Ρογκάκο, τον Αριστείδη Κωστόπουλο, τον Παναγιώτη Οικονομάκο και το Θεόδωρο Γεωργαλή με αποστολή που ανέλαβε από το Μακεδονικό κομιτάτο να συναντηθεί με τον καπετάν Ζάκα (Γρηγόρη Φαληρέα) τον οποίο θα αντικαθιστούσε στη περιφέρεια Βογατσικού – Καστοριάς.

1909.—Η Ελληνική κυβέρνηση απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς για δήθεν δράση ελληνικών συμμοριών στη Μακεδονία και τη Θράκη.

1911.—Η ελληνική Βουλή οριστικοποιεί, με την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου, το διορισμό του διαδόχου Κωνσταντίνου στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού.

1913.— Κατόπιν συντονισμένων προσπαθειών τής  I Μεραρχίας και τής Ταξιαρχίας Ιππικού καταλαμβάνεται το Ν.Πετρίτσι. Το απόγευμα τής ιδίας ημέρας η VI Μεραρχία πέρασε τον Στρυμόνα και κατέλαβε το Σιδηρόκαστρο, το οποίο οι βούργαροι πρίν το εγκαταλείψουν λεηλάτησαν,  κατασφάζοντας παράλληλα τον Μητροπολίτη με 100  Έλληνες κατοίκους.

.— Ημέρα επισήμου καταλήψεως τής Καβάλας. (βλ.26/6). Διαβάζουμε από το ημερολόγιον τού «ΑΒΕΡΩΦ» : Τὴν ἐνάτην ὥραν τῆς πρωῒας, ἀποβιβάζεται ἐκ τῶν ἀνιχνευτικῶν μας «ΙΕΡΑΞ» καὶ «ΠΑΝΘΗΡ», μικρὸ ἄγημα καὶ ἐπαίρεται ἐπισήμως εἰς Καβάλαν ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία.  Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης, διοργάνωσε εικονική απόβαση στην Θάσο, αποσπώντας την προσοχή αλλά και μεγάλο μέρος του βουλγαρικού στρατού στην περιοχή, καταφέρνοντας με αυτό το τέχνασμα την απόβαση στην Καβάλα και την απελευθέρωση της πόλεως. Η παραπλανητική κίνηση του Κουντουριώτη, άρχισε από τις 23 του μηνός, κάνοντας του βούργαρους να πιστέψουν πως ο Ελληνικός στρατός συγκεντρώνει την κύρια δύναμή του στο νησί. Ο Κουντουριώτης ήθελε να καταλάβει την πόλη της Καβάλας χωρίς βομβαρδισμό, γιατί κάτι τέτοιο θα την κατέστρεφε λόγω της πολεοδομίας της. Από τους 4.000 βούργαρους της πόλεως , έμεινε πίσω ένα τάγμα και μία διμοιρία δολοφόνων υπεύθυνων για τις σφαγές των αμάχων και τις λεηλασίες των υποχωρούντων. Ο Ελληνικός Στρατός, με την έγκαιρη απελευθέρωση της πόλης, απέτρεψε τον ολοκληρωτικό εμπρησμό της, τον οποίων σχεδίαζαν οι φονιάδες βούργαροι.

1914.—Οι Βορειοηπειρώτες απελευθερώνουν την Νικολίτση.

1917.—Η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον των Κεντρικών Αυτοκρατοριών, της τουρκίας και της βουλγαρίας (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος).

1919.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις άτακτων. Δεν είχε το δικαίωμα να καταδιώκει τους τούρκους στις ζώνες των συμμάχων (Ιταλών, Γάλλων, Άγγλων) για τούτο οι τούρκοι άτακτοι εξορμούσαν και έκαναν καθημερινές επιθέσεις εναντίον του.

1920.—Οι Ελληνικές δυνάμεις της Μικράς Ασίας εκκαθαρίζουν την περιοχήν Προύσης.

1921.—Οι Ελληνικές δυνάμεις της στρατιάς Μικράς Ασίας ενισχυθείσαι επιτίθενται σφοδρώς εναντίον των τούρκων εις τον τομέα του Αφιόν Καραχισάρ.

Read the rest of this entry ?

h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

26/06/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

26 Ἰουνίου

,.
.
1409.—Ο Πέτρος Φιλάργης εκ Κρήτης, ανακηρύσσεται Πάπας με το όνομα Αλέξανδρος Ε’, κατά τη διάρκεια τού Μεγάλου Σχίσματος τής Καθολικής Εκκλησίας. Σήμερα θεωρείται Αντιπάπας. Στην υπό Ενετικής κατοχής Κρήτη, στάλθηκε ( ως Φραγκισκανός μοναχός)  από το ισχυρό τάγμα του Αγίου Φραγκίσκου στην Πάδοβα, όπου φοίτησε στο εκεί πανεπιστήμιο και συνέχισε τις σπουδές του στη Θεολογία στα περίφημα πανεπιστήμια τής Οξφόρδης και τών Παρισίων, όπου αναγορεύθηκε διδάκτωρ, διδάσκοντας μάλιστα επί ένα διάστημα, μέχρις ότου ανακυρήχθηκε Πάπας.
.
1813.—Οι τούρκοι απαγχονίζουν τον νεομάρτυρα Δαβίδ από τις Κυδωνιές της Μικράς Ασίας.

1814.—Ο επίτροπος τών συμμαχικών δυνάμεων στρατηγός Κάμπελ, παραλαμβάνει την εξουσία της Κέρκυρας.

1821.—Οι δύο χιλιάδες Λειβαδίται, οίτινες είχον κλεισθή εις το φρούριον τής Λειβαδιάς, εξέρχονται ομού με τα γυναικόπαιδα και κατορθώνουν να διέλθουν διά μέσου τών τουρκικών γραμμών και να σωθούν. Εκ τών εξελθόντων εφονεύθησαν μόνον εξήκοντα. Περιγράφει  ο Ιωάννης Φιλήμων: «Μετά παρέλευσιν δε τριών ημερών απεφάσισαν, συμφωνήσαντες προς αλλήλους οι Λεβαδειείς, όπως οι μεν παντη αδύνατοι, ανίκανοι και άοπλοι μείνωσιν εν τω φρουρίω, οι δε λοιποί εξέλθωσιν διά πολέμου. Ητο ήδη 17η ημέρα της πολιορκίας . Ούτω δε εξελθόντες εκ της μικράς προς το Τροφώνειον πύλης οι ένοπλοι, επέπεσον αίφνης κατά τών εκεί εχθρών, κατεδιώχθησαν ωσεί μίαν ώραν, και διεσώθησαν απωλεσθέντες περίπου εξήκοντα. Ηκολούθησαν αυτούς και ικανά γυναικόπαιδα εκ των μάλλον ευρώστων και ωκυπόδων».

.—Απαγχονίζεται από τους τούρκους ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, αποκεφαλίζονται οι Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κυρήνειας και κατακρεουργούνται πολλοί από τους κρατουμένους στις φυλακές.

.—Στην πεδιάδα τής Μαλάξης Κρήτης έγινε μάχη μεταξύ Ελλήνων και τούρκων ’ στην μάχην ενίκησαν οι Έλληνες και συνέλαβον αιχμαλώτους πολλούς τούρκους. Ο Πούκεβιλ γράφει για την κατάσταση και τους Σφακιανούς:  << Οι Σφακιανοί, καίτοι ήσαν σφόδρα παροργισμένοι προς τους Τούρκους, εδείκνυον όμως εν ταις μάχαις τόσην γενναιότητα, όσην εκείνοι σκληρότητα και βαρβαρότητα. Ουδένα Τούρκον εκακοποίουν συλλαμβανόμενον εν αρχή άοπλον. Εις τους οπλισμένους όμως δεν εχαρίζοντο. Αλλ΄ ότε είδον ότι οι εντός των πόλεων αδελφοί των εσφάζοντο και αδιακρίτως εκρεμούντο εις τας επάλξεις των φρουρίων, δεν εβράδυναν και ούτοι να επηρεασθώσιν υπό τις εκείνων θηριωδίας και να βλάπτωσιν, ους δεν έβλαπτον εως τότε εξερχομένους εκ των φρουρίων αόπλους προς ζήτησιν χρειωδών >>.

1836.—Πρώτος Δήμαρχως Πατρών ο Ιωάννης Χαίμης.

1842.—Τίθεται ο θεμέλιος λίθος του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το Αστεροσκοπείον ανεγέρθη δαπάνη του μεγάλου Βορειοηπειρώτη ευεργέτη, Βαρώνου Γεωργίου Σίνα.

1862.—«Παύσατε τας κατά τών φορολογουμένων απηνείς καταδιώξεις. Μην καταπιέζητε την γεωργικήν τάξιν..» αναφέρεται σε άρθρο τής εφημερίδας «Εθνοφύλαξ».

1913.— Η III Μεραρχία το πρωῒ τής 26ης Ιουνίου κατόπιν υποχωρήσεων των βουλγαρικών τμημάτων, καταλαμβάνει την πόλη τής Στρωμνίτσης .

.—Το αντιτορπιλικό «Δόξα», υπό τον Πλωτάρχη Κριεζή, και τα ανιχνευτικά «Πάνθηρ» και «Ιέραξ» εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στην συνέχεια άγημα του «Δόξα» απελευθερώνει την πόλη και γίνεται δεκτό από τους κατοίκους με άκρατο ενθουσιασμό. Οι βούργαροι είχαν εγκαταλείψει την πόλη παίρνοντας ως ομήρους τον Μητροπολίτη και τριάντα προκρίτους.

1919.—Ο ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις από Τούρκους τακτικούς και ατάκτους που εξορμούν από τις περιοχές που ελέγχουν οι Ιταλοί.

.—Ολοκληρώνεται η μεταφορά τού Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Μεσημβρινής Ρωσίας στο Γαλάζιο Ρουμανίας, η οποία άρχισε στις 8 Ιουνίου 1919.

1920.—Οι Ελληνικές δυνάμεις στη Μικράν Ασίαν εκκαθαρίζουν την περιοχήν Προύσης.

1921.—Ολόκληρος η Ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία έτοιμος δια την προέλασίν της.

.—Η Ελλάδα αρνείται τη μεσολάβηση στο τουρκικό ζήτημα και καταλαμβάνει το Ισμίντ στη θάλασσα του Μαρμαρά.

1922.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασίαν μάχεται με περιπόλους και πυροβολικό.

Read the rest of this entry ?

h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

25/06/2013

.

sansimera.

25 Ἰουνίου

.

363 ἤ 362 .—Σύμφωνα με κάποιες πηγές, σαν σήμερα απέθανε ο Αυτοκράτορας Ιουλιανός σε ηλικία 31 ετών. Η είδησις πως η ρωμαϊκή εμπροσθοφυλακή δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση έκανε τον Ιουλιανό, πιστό στο καθήκον, να σπεύσει στο επεισόδιο. Στην ένταση τής μάχης και χωρίς να αισθάνεται τον κίνδυνο, αποκόπηκε από τη φρουρά του και «εν μέσω τοις πολεμίοις γενόμενος, δόρατι βάλλεται κατά τής πλευράς». Καταβάλλει ενστικτώδη προσπάθεια να ανασύρει από το σώμα του το δόρυ, αλλά αποκόπτει το χέρι του και χάνει τις αισθήσεις του. Ετάφη στο ναό τών Αγίων Αποστόλων σε σαρκοφάγο από πορφυρίτη.

1470.—Κατασκευή μεγάλης πλωτής γέφυρας δίνει την δυνατότητα στον Μωάμεθ Β’ να περάσει στην άλλη πλευρά τού Ευβοϊκού κόλπου τις δυνάμεις του που πολιορκούσαν (επί 17 ημέρες ) την βενετοκρατούμενη Χαλκίδα.

1810.—Οι τούρκοι φονεύουν στην Σμύρνη τον νεομάρτυρα ιερέα Προκόπιο από την Βάρνα.

1821.—Αι κωμοπόλεις Καλλαρύται και Συράκον Ηπείρου εισέρχονται εις τον Αγώνα υπό τον Ιωάννην Κωλέττη. Οι τούρκοι επιτίθενται εναντίον τών Ελλήνων επαναστατών και τών δύο κωμοπόλεων και τους νικούν.

1822.—Οι Γενναίος Κολοκοτρώνης, Π. Γιατράκος, Σ. Πανάς μετά τών σωμάτων των καί τών Φιλελλήνων, καταλαμβάνουν τό Πέτα.

1823.—Οι τούρκοι απαγχονίζουν στην Κρήνη τής Μικράς Ασίας τον νεομάρτυρα Γεώργιο από την Αττάλεια.

1824.—Η Κυβέρνηση, μετά την δίκη του (βλ. 1 Απριλίου), αποκατέστησε τον Καραϊσκάκη στο ανατολικό τμήμα τής Στερεάς Ελλάδος. Κατόπιν, εκλέχθηκε από τους οπλαρχηγούς ‘’στρατοπεδάρχης απολύτου εξουσίας’’, ενώ, συγκρότησε στα Σάλωνα (Άμφισσα) το Α’ Ελληνικό στρατόπεδο.

1826.—Μάχη τού Διρού. Ο Ιμβραήμ, ενώ επεχείρει την δευτέραν επίθεσίν του κατά τής Βέργας (24/6), επεβίβασε ταυτοχρόνως ισχυράς δυνάμεις εις τόν Διρόν, διά να κτυπήση τους Μανιάτας εκ τών όπισθεν. Η ίδια πανωλεθρία περίμενε τον επαρμένο σερασκέρη και στο δεύτερο μέτωπο πού άνοιξε στρατηγικώτατα στην καρδιά τής Μάνης, στο Διρό, όπου οι γυναίκες με τα δρεπάνια τού θερισμού, με πέτρες, με ξύλα, με τα δόντια και τα νύχια ακόμα, ξέσχισαν και θέρισαν στην κυριολεξία τις δυνάμεις του. Οι τρομερές σκηνές άφθαστου ηρωισμού πού λαμβάνουν χώρα στα λουριά τού Διρού και σ’ όλη την γύρω περιοχή, είναι απίστευτοι ιστορικού και εθνικού μεγαλείου. «…Οἱ γυναῖκες ἐν τῷ ἄμα, κάμανε μεγάλο θᾶμα. Ἀνασκουμπώνουν τὶς ποδιὲς καὶ βάνουν πέτρες στρογγυλὲς. Καύκαλα ἀνοίγουνε πολλὰ ἤ σκορποῦνε τὰ μυαλὰ καὶ ἀρπάζουν τὰ δραπάνια καὶ τοὺς κόβουν τὰ κεφάλια…»

1829.—Οι Έλληνες εις τον Αρμενόκαμπον Κρήτης νικούν τους τούρκους.

1830.—Ο οπλαρχηγός Ν. Μαλικούτης συλλαμβάνεται σε μάχη κοντά στο Ρέθυμνο και απαγχονίζεται στο Ηράκλειο.

1911.—Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώνεται στο Βασιλικό Περίπτερο τού Πειραιά, καταστρέφοντας το μισό δάσος. Οι δράστες είναι μάλλον χασισοπότες και περιθωριακοί.

1912.—Εις τούς Ολυμπιακούς αγώνας τής Στοκχόλμης, ο Έλλην Κωστής Ηρ.Τσικλητήρας, ανακηρύσσεται Ολυμπιονίκης εις το άλμα εις μήκος άνευ φοράς, πηδήσας 3μ.&37εκατοστά. Λίγους μήνες μετά την Ολυμπιάδα τής Στοκχόλμης ξέσπασε ο Βαλκανικός πόλεμος. Ο Τσικλητήρας θεωρώντας ότι ως Ολυμπιονίκης έπρεπε να δώσει πρώτος το καλό παράδειγμα, πήγε γραμμή στο γραφείο κατατάξεως στην Καλαμάτα και δήλωσε παρών στο κάλεσμα τής πατρίδος. Αρνήθηκε την προταση να υπηρετήσει στο Φρουραχείο Αθηνών και ζήτησε να πάει στο μέτωπο. Εκεί, στην πρώτη γραμμή, προσβλήθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα από μηνιγγίτιδα. Στις 10 Φεβρουαρίου τού 1913 ο μεγάλος – από κάθε άποψη – ήρωας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

1913.—Ο Ελληνικός στρατός, μετά διήμερον σκληρόν αγώνα, εκδιώκει τούς βούλγαρους από την οροσειράν τού Μπέλες καί κατέρχεται εις την κοιλάδα τής Στρωμνίτσης.

1919.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις ατάκτων τούρκων.

1920.— Η φάλαγξ Σταυριανοπούλου στην Μικράν Ασίαν κατόπιν σφοδρής μάχης κατέλαβεν την Προύσαν.

.—Οι κεμαλικοί ανασυντάσσονται στη γραμμή Προύσας – Αφιόν Καραχισάρ.

.—Ο στρατός μας αιχμαλωτίζει 8.000 τούρκους κοντά στην Σμύρνη.

Read the rest of this entry ?

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 97 ακόμα followers