Archive for the ‘ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ’ Category

h1

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

15/09/2010

1828.—Τουρκική επίθεση κατά των ανδρών των Ε. Μακρυγιάννη και Ι. Φαρμάκη στη θέση Μυρμηγκάρι Ναυπάκτου. Η μάχη έληξε με νίκη των Ελλήνων, οι οποιοί έτρεψαν σε άτακτη φυγή τους Τούρκους που εγκατέλειψαν στο πεδίο μάχης 50 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

.—600 τούρκοι επιτίθενται στα Καστέλλια Φωκίδος εναντίον των Ελλήνων, υπό τον Β. Μαστραπά και τον Μ. Γκόλη. Μετά από πολύωρη μάχη οι Έλληνες, αφού ενισχύθηκαν από 300 άνδρες, υπό τον Πανοιμάρα, συντρίβουν τους τούρκους.

h1

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

14/09/2010

1942.— Οι δημόσιοι υπάλληλοι κηρύσσουν απεργίαν είς ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τόν αναχρονιστικόν θεσμόν τής ομηρείας καί τά άλλα βάρβαρα καί πιεστικά μέτρα τών Γερμανο – Ιταλών κατακτητών.

1944.—Οι Ναζί εκτελούν 43 άντρες, 2 γυναίκες και ένα βρέφος 6 μηνών στην κοινότητα Γδόχια Κρήτης.


h1

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΕΛΛΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ

14/09/2010

1918.—Τό 35ον σύνταγμα εκδιώκει διά τής ξιφολόγχης τούς Βουλγάρους από τό οχυρόν Γκόλο-Μπέλο καί τούς καταδιώκει μέχρι τού Πορόϊτ. Διά τής καταλήψεως τού Γκόλο-Μπέλο εδημιουργήθη σοβαρώτατον ρήγμα είς τό έν Μακεδονία γερμανοβουλγαρικόν μέτωπον (α’ παγκόσμιος πόλεμος).

1919.—Η ημερήσια εφημερίδα «Καθημερινή» εκδίδεται στην Αθήνα.

.—Στο μέτωπο στη Μ. Ασία επικρατεί ηρεμία.

1920.—Ο ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία μάχεται εναντίον των Τούρκων στην περιοχή Ουσάκ.

.—Καταργούνται οι φυλακές Παλαμηδίου στο Ναύπλιο.

1921.—Οι ελληνικές δυνάμεις της στρατιάς της Μικράς Ασίας μάχονται κατά των επιτιθεμένων Τούρκων στην περιοχή Αφιόν Καραχισάρ.

.—Πραγματοποιείται στο προάστιο του Λονδίνου Χαϊγκέιτ ο γάμος του Ελευθέριου Βενιζέλου με την πλούσια ομογενή Έλενα Σκυλίτση.

1922 .—Μετά τη συγκρότηση της Τριανδρίας σε Χίο-Μυτιλήνη, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, χωρίς καμιά συνεννόηση με τους ηγέτες της Επανάστασης, οργανώνει διευθυντήριο και αρχίζει να διοικεί την Αθήνα, να διορίζει στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη και να πραγματοποιεί συλλήψεις.

1936.—Απέθανε εις ηλικίαν 82 ετών, ό Αλέξανδρος Ζαΐμης, διατελέσας πολλάκις υπουργός καί πρωθυπουργός. Τό 1906 διεδέχθη τόν πρίγκιπα Γεώργιον είς τήν Υπάτην Αρμοστίαν Κρήτης, ένθα παρέμεινε μέχρι τής ενσωματώσεως τής νήσου είς τήν Ελλάδα. Εχρημάτισεν ακολούθως επί επταετίαν διοικητής τής Έθνικής Τραπέζης, πρόεδρος Οικουμενικών κυβερνήσεων κλπ. Τό 1929 εξελέγη Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί παρέμεινε είς τό αξίωμα τούτο μέχρι τού 1935. Διεκρίνετο διά τό ολιγόλογον, τό διαλλακτικόν πνεύμα του καί τήν βαθείαν σύνεσίν του, ήτις τού επέτρεψε νά παίξη σημαντικόν ρόλον είς κρισίμους διά τήν ‘Ελλάδα στιγμάς.

[6 φορές πρωθυπουργός (1897-99, 1901-02, 1915-15, 1916-16, *1917-17, 1926-28) και Πρόεδρος της Δημοκρατίας (1929-35)].

h1

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

14/09/2010

1904.—Ο Θεόδωρος Μόδης, εκ των κυρίων μελών της «Επιτροπής Αμύνης Μοναστηρίου», φονεύεται σε ενέδρα μέσα στην πόλη από κομιτατζήδες.

Ο έμπορος και μυστικός πράκτορας του Μ.Α. Θεόδωρος Μόδης

h1

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

14/09/2010

1811.—Ο Ιωάννης ο εκ Κρήτης, νεομάρτυρας, δολοφονήται από τους Τούρκους.

1821.—Ο Γ. Δράκος μέ 500 Σουλιώτης κατακόπτει είς τά στενά τών Πέντε Πηγαδιών τήν εμπροσθοφυλακήν τού Μουσταφά πασσά έξ 800 ανδρών. Εκ τούτων 123 εφονεύθησαν καί 97 ηχμαλωτίσθησαν, οί δέ υπόλοιποι έφυγαν είς κακήν κατάστασιν πρός τήν Άρταν. Μετ’ ολίγον, προσεπάθησε νά διέλθη διά τών στενών καί τό κύριον σώμα, άλλ’ απεκρούσθη υπό τών Σουλιωτών, καί ηναγκάσθη νά υποχωρήση, εγκταλείψαν είς τό πεδίον τής μάχης υπερδιακοσίους νεκρούς καί πολλούς τραυματίας.

.—Οι Τούρκοι πληρεξούσιοι και οι Έλληνες συσκέπτονται στην θέσιν Άγιος Αθανάσιος Τριπόλεως δια την παράδοσιν της Τριπόλεως στους Έλληνας.

1822.—Ο τουρκικός στόλος καταπλέει στην Σούδαν Κρήτης αποβιβάζει στρατόν και επιτίθεται εναντίον των Ελλήνων άνευ αποτελέσματος.

1823.—Έγινε ναυμαχία παρά την Λήμνον και Άγιον Όρος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων.

1824.—Παρά την Πανάσαρην Δωρίδος οι Έλληνες μάχονται με τους Τούρκους. Στην μάχη εφονεύθη ο οπλαρχηγός Γ. Χορμοβίτης.

h1

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΥΖΑΝΤΙΟ

14/09/2010

668.—Κώνστας Β΄ , 37, Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, δολοφονείται στις Συρακούσες της Σικελίας (τον διαδέχεται ο γιος του Κωνσταντίνος Δ’ ο Πωγωνάτος -αν και πολλοί σύγχρονοι ιστορικοί ονομάζουν έτσι τον πατέρα του Κώνσταντα Β΄). Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Κώνστας Β’, αναφερόμενος και ως Πωγωνάτος (δηλαδή γενειοφόρος) [1], κάθισε στο θρόνο από το 641 μέχρι το θάνατό του το 668.

Ήδη από τα χρόνια του παππού του Ηρακλείου, ο ισχυρότερος εχθρός της Αυτοκρατορίας ήταν οι Σαρακηνοί (οι Μουσουλμάνοι Άραβες), οι οποίοι προχώρησαν δυτικά στα βορειοαφρικανικά παράλια, καταλαμβάνοντας την Αλεξάνδρεια. Το 647, συνέτριψαν το στρατό του Εξάρχου της Ραβέννας Γρηγορίου, ενώ το 650 ο στρατός του χαλίφη Μουαΐγια κατέστρεψε την Κύπρο και το 654 τη Ρόδο και την Κώ. Ο Κώνστας δεν πραγματοποίησε μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες. Ασχολήθηκε πάντως με λεπτά θεολογικά ζητήματα, προσπαθώντας να εξουδετερώσει τις διάφορες αιρέσεις. Το 648, σε ηλικία μόλις 17 ετών, δημοσίευσε τον Τύπο, ένα έδικτο (edictum) που καθιστούσε ανενεργό το δόγμα του μονοθελητισμού. Το έδικτο καταδίκασε ο πάπας Μαρτίνος Α, με συνέπεια να συλληφθεί από τα αυτοκρατορικά αποσπάσματα και να οδηγηθεί στην Πόλη. Εκεί διαπομπεύθηκε και φυλακίστηκε.

Χωρίς να είναι εξέχον πρόσωπο, ο Κώνστας κατάφερε να διατηρήσει ζωντανή την αυτοκρατορία στα χρόνια του, δείχνοντας ικανότητα και θέληση. Τόσο η διαπόμπευση του πάπα, όσο και η δολοφονία του αδελφού του για την εξασφάλιση της εξουσίας, φανερώνει πάντως ιδιαίτερη σκληρότητα στο χαρακτήρα του. [πηγή: Βικιπαίδεια]

Ο Κώνστας Β' και ο γιός του

h1

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

13/09/2010

Ημέρα Εθνικής Μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

από το τουρκικό κράτος. Με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων το 1998.

(η απόφαση αυτή, και πάλι από την Βουλή ανακλήθηκε !!!…)

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 95 ακόμα followers