Archive for the ‘ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ’ Category

h1

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ Α’ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

16/09/2010

1903.—Τούρκοι καταστρέφουν την πόλη της Καστοριάς σκοτώνοντας και 10.000 Βουλγάρους.


1912.—(π. ημ.) Η Ελλάς κηρύσσει γενικήν επιστράτευσιν (πρώτος βαλκανικός πόλεμος).

h1

17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΒΥΖΑΝΤΙΟ

16/09/2010

642.—Οι Άραβες κατακτούν την Αίγυπτο. Ο Ελληνικός Στόλος εγκαταλείπει την Αλεξάνδρεια.

1176.—Οι Τούρκοι εγκαθίστανται οριστικώς είς Μ. Ασίαν. Οι Σελτζούκοι τούρκοι νικούν τον Στρατό της Αυτοκρατορίας μας, υπό τον άξιο αλλά ατυχήσαντα τελικώς Αυτοκράτορα Μανουήλ Α’ Κομνηνό, στο Μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας. Δεινή ήττα που εσήμανε και την οριστική απώλεια της Ανατολικής Μικράς Ασίας.

h1

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΕΛΛΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ

15/09/2010

1909.—Οργανώνεται στην Καρδίτσα το πρώτο αγροτικό συλλαλητήριο.

1918.—Υπογράφεται συνθήκη ανακωχής ανάμεσα στην Αντάντ και τη Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι υποχρεώνονται να εκκενώσουν την Μακεδονία.

1919.—Στη Μ. Ασία ο ελληνικός στρατός μάχεται με μάχες περιπόλων.

1920.—Στο μέτωπο στη Μικρά Ασία οι Έλληνες μάχονται εναντίον των Τούρκων στην περιοχή Ουσάκ.

1921.—Οι ελληνικές δυνάμεις της στρατιάς Μικράς Ασίας μάχονται σκληρά εναντίον των Τούρκων στον τομέα του Αφιόν Καραχισάρ. Παρ’ όλην την ορμήν των Τούρκων οι Έλληνες αποκρούουν αυτούς.

1922.—Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος καί ή οικογένειά του αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Ελλάδα και μεταβαίνει στο Παλέρμο της Ιταλίας.

.—Στην Ελλάδα, για πρώτη φορά στα χρονικά σχηματίζεται κυβέρνηση, η οποία διαρκεί λιγότερο από 24 ώρες (Πρωθυπουργός για μία ημέρα διορίζεται ο Αναστάσιος Χαραλάμπης και σε λίγες ώρες σχηματίζεται νέα κυβέρνηση, με Πρωθυπουργό τον Σωτήριο Κροκιδά).

h1

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

15/09/2010

1905.—(π. ημερολόγιο) Τα ανταρτικά σώματα Μακρή και Βλαχογιάννη συγκρούονται και σχεδόν διαλύουν το κομιτατζήδικο τμήμα (τσέτα) του βοεβόδα Ναούμ, ανάμεσα στα χωριά Γραδέσνιτσα και Δράγος της περιοχής Μοναστηρίου-Φλώρινας.

h1

16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

15/09/2010

1828.—Τουρκική επίθεση κατά των ανδρών των Ε. Μακρυγιάννη και Ι. Φαρμάκη στη θέση Μυρμηγκάρι Ναυπάκτου. Η μάχη έληξε με νίκη των Ελλήνων, οι οποιοί έτρεψαν σε άτακτη φυγή τους Τούρκους που εγκατέλειψαν στο πεδίο μάχης 50 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

.—600 τούρκοι επιτίθενται στα Καστέλλια Φωκίδος εναντίον των Ελλήνων, υπό τον Β. Μαστραπά και τον Μ. Γκόλη. Μετά από πολύωρη μάχη οι Έλληνες, αφού ενισχύθηκαν από 300 άνδρες, υπό τον Πανοιμάρα, συντρίβουν τους τούρκους.

h1

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

14/09/2010

1942.— Οι δημόσιοι υπάλληλοι κηρύσσουν απεργίαν είς ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τόν αναχρονιστικόν θεσμόν τής ομηρείας καί τά άλλα βάρβαρα καί πιεστικά μέτρα τών Γερμανο – Ιταλών κατακτητών.

1944.—Οι Ναζί εκτελούν 43 άντρες, 2 γυναίκες και ένα βρέφος 6 μηνών στην κοινότητα Γδόχια Κρήτης.


h1

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Η ΕΛΛΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ

14/09/2010

1918.—Τό 35ον σύνταγμα εκδιώκει διά τής ξιφολόγχης τούς Βουλγάρους από τό οχυρόν Γκόλο-Μπέλο καί τούς καταδιώκει μέχρι τού Πορόϊτ. Διά τής καταλήψεως τού Γκόλο-Μπέλο εδημιουργήθη σοβαρώτατον ρήγμα είς τό έν Μακεδονία γερμανοβουλγαρικόν μέτωπον (α’ παγκόσμιος πόλεμος).

1919.—Η ημερήσια εφημερίδα «Καθημερινή» εκδίδεται στην Αθήνα.

.—Στο μέτωπο στη Μ. Ασία επικρατεί ηρεμία.

1920.—Ο ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία μάχεται εναντίον των Τούρκων στην περιοχή Ουσάκ.

.—Καταργούνται οι φυλακές Παλαμηδίου στο Ναύπλιο.

1921.—Οι ελληνικές δυνάμεις της στρατιάς της Μικράς Ασίας μάχονται κατά των επιτιθεμένων Τούρκων στην περιοχή Αφιόν Καραχισάρ.

.—Πραγματοποιείται στο προάστιο του Λονδίνου Χαϊγκέιτ ο γάμος του Ελευθέριου Βενιζέλου με την πλούσια ομογενή Έλενα Σκυλίτση.

1922 .—Μετά τη συγκρότηση της Τριανδρίας σε Χίο-Μυτιλήνη, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, χωρίς καμιά συνεννόηση με τους ηγέτες της Επανάστασης, οργανώνει διευθυντήριο και αρχίζει να διοικεί την Αθήνα, να διορίζει στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη και να πραγματοποιεί συλλήψεις.

1936.—Απέθανε εις ηλικίαν 82 ετών, ό Αλέξανδρος Ζαΐμης, διατελέσας πολλάκις υπουργός καί πρωθυπουργός. Τό 1906 διεδέχθη τόν πρίγκιπα Γεώργιον είς τήν Υπάτην Αρμοστίαν Κρήτης, ένθα παρέμεινε μέχρι τής ενσωματώσεως τής νήσου είς τήν Ελλάδα. Εχρημάτισεν ακολούθως επί επταετίαν διοικητής τής Έθνικής Τραπέζης, πρόεδρος Οικουμενικών κυβερνήσεων κλπ. Τό 1929 εξελέγη Πρόεδρος τής Δημοκρατίας καί παρέμεινε είς τό αξίωμα τούτο μέχρι τού 1935. Διεκρίνετο διά τό ολιγόλογον, τό διαλλακτικόν πνεύμα του καί τήν βαθείαν σύνεσίν του, ήτις τού επέτρεψε νά παίξη σημαντικόν ρόλον είς κρισίμους διά τήν ‘Ελλάδα στιγμάς.

[6 φορές πρωθυπουργός (1897-99, 1901-02, 1915-15, 1916-16, *1917-17, 1926-28) και Πρόεδρος της Δημοκρατίας (1929-35)].

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 95 ακόμα followers