Archive for the ‘ΟΜΗΡΟΣ’ Category

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

19/12/2012

 

.

.

Στρεπτή δε γλώσσ’ εστί βροτών, πολλέες δ’ ένι μύθοι παντοίοι, επέων δε πολύς νόμος ένθα και ένθα. οποίον κ’ είπησθα έπος, τοιόν κ’ επακούσαις.

.

Στρεφτή είναι η γλώσσα των θνητών και πλήθος ομιλίες γεννά, εδώ και εκεί πλατύς των λόγων είναι ο τόπος. Ώστε όποιον λόγον κι αν ειπής, όμοιον και εσύ θα ακούσεις (μτφρ. Πολυλά).

.
.
.

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

16/12/2012

 

.

.

….Πάντες δε θεών χατεύουσιν άνθρωποι.

.

Όλοι μας, των θεών, ανάγκη έχομε οι άνθρωποι.

.
.
.

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

08/12/2012

 

.

.

….θεοί δε τα πάντα ίσασι.

.

Οι θεοί τα πάντα γνωρίζουν.

(………)

 .

.
.

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

30/11/2012

http://melisigenis.files.wordpress.com/2012/09/cf8ccebcceb7cf81cebfcf82.jpg?w=600.

.

….κάκιον πενθήμεναι άκριτον αιεί.

.

Απρεπές το πένθος χωρίς να υπάρχει κάποια λογική (που να το επιβάλει).

(Το χρησιμοποιούμε, συνήθως, για ανθρώπους που κλαίνε δίχως λόγω την μοίρα τους).

 .

.

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, του Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαβάλας.

               .     

.        

.

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

24/11/2012

 

.

.

Ιητρός γάρ ανήρ πολλών αντάξιος άλλων.

.

Γιατί ένας γιατρός είναι αντάξιος πολλών ανδρών μαζί.

(………..)       
.
.
.

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

19/11/2012

 

.

.

Ουδέ τι μήκος ρεχθέντος κακού έστ’ άκος ευρείν.

.

Ουδένα μέσον, όταν έρθει το κακό, θα βρεθεί για να γιατρέψει.

Π.χ. Καλά κάνεις και προνοείς από τώρα, ουδέ τι μήκος ρεχθέντος κακού έστ’ άκος ευρείν.

.
.

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, του Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαβάλας.

                     .        

 .

.

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

04/11/2012

 

.

.

Ος και θεοίς επιπείθεται, μάλα τ’ έκλυον αυτού.

.

Αν τους θεούς υπακούς, κι αυτοί εσένα με συμπάθεια θα σε συνακούσουν.

Π.χ. Τώρα που βρίσκεσαι σε δυσκολία όπως και πάντα, να δείχνεις ευσέβεια και ταπείνωση. Διότι ος και θεοίς επιπείθεται, μάλα τ’ έκλυον αυτού.

.

.

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, του Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαβάλας.

.                    

.

 .

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

26/10/2012

 

.

.

Άλλος γάρ τ’ άλλοισιν επιτέρπεται έργοις

.

Ότι σ’ άλλα έργα αρέσκεται τούτος και σ’ άλλα εκείνος

(μτφρ. Πολυλά)

.
.
.

h1

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

21/10/2012

 

.

.

Πολλοί γάρ κακά κέρδεα βουλεύουσι.

.

Διότι πολλοί είναι αυτοί που παράνομα επιβουλεύονται.

Π.χ. Έβαλα ότι είχα στην τράπεζα και φρόντισα την ασφάλεια του σπιτιού. Οι καιροί είναι δύσκολοι και πολλοί γάρ κακά κέρδεα βουλεύουσι.

.

 .

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, του Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαβάλας.

  .                  

 .

 .

 

h1

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΗΡΟ – ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

16/10/2012

.

.

Η Βουλή των Γερόντων

 .

Η Οδύσσεια μας παρουσιάζει τη Βουλή ως θεσμό ουσιώδη και σύμφυτο με κάθε πολιτισμένο κράτος. Στο θέμα αυτό, πού το έχουμε ήδη αναφέρει, θα ξαναγυρίσουμε αναλυτικά στο τέλος του κεφαλαίου. Στο μεταξύ ας δούμε τι μας παραδίδει σχετικά η Ιλιάδα, γιατί σ’ αυτήν η εικόνα πού δίνεται για τον κόσμο των Αχαιών είναι πιο ομοιογενής και καθολική, αν και λίγο συνοπτική.

Η Βουλή των Γερόντων περιγράφεται κυρίως στο Β 54 κ.έ., 405 κ.έ., Ι 88 κ.έ., στο Κ 1-272 και, τέλος, στο Ξ 27-108 τής Ιλιάδας. Ο ποιητής την παρουσιάζει ως μέρος του συνόλου των θεσμών οι οποίοι διέπουν τον αχαϊκό στρατό. Θα πρέπει, πάντως, να διακρίνουμε τη Βουλή από τις άλλες περιστασιακές ανεπίσημες συγκεντρώσεις των αχαιών αρχηγών —όπως π.χ. αυτή πού έγινε στη σκηνή του Αγαμέμνονα όταν ό Αίας νίκησε τον Έκτορα— αν και πολλές φορές, στις συναντήσεις αυτές, συζητιούνταν θέματα πολύ σημαντικά, όπως π.χ. αλλαγές στην πολεμική τακτική (επίθεση αντί για άμυνα) ή ακόμη και η κατάπαυση των εχθροπραξιών και η αποκατάσταση τής ειρήνης.

Η Βουλή των Γερόντων εμφανίζεται εξωτερικά ως το Γενικό Επιτελείο τού αχαϊκού στρατού, παρόμοιο με τα επιτελεία πού έχουν όλοι οι στρατοί του κόσμου. Εξαιτίας όμως τής σύνθεσής του και καθώς η ατμόσφαιρα μετά τη σύγκρουση του Αχιλλέα με τον Αγαμέμνονα έχει πολιτικοποιηθεί έντονα, το Γενικό αυτό Επιτελείο έχει ακόμη μέσα στο στρατόπεδο το σημαντικό ρόλο μιάς Βουλής πού πρέπει να αποφασίζει τόσο για τις διοικητικές όσο και για τις στρατιωτικές υποθέσεις. Από αυτή την άποψη, η Βουλή καθρεφτίζει ή διαθλά τις πολιτικές θέσεις και δυνάμεις πού κυριαρχούν στους Αχαιούς. Για τούς λόγους αυτούς μας φαίνεται χρήσιμο να περιγράψουμε με κάθε λεπτομέρεια τις δραστηριότητές της, αφού πρώτα δείξουμε συνοπτικά τη σύνθεση και τη λειτουργία της…..

.

.

.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.e-istoria.com

m

m

[  shortlink ]  :  http://wp.me/p12k4g-249

,

,