Archive for the ‘ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ’ Category

h1

ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

21/05/2013

.

Κέρκυρα, Γιορτή στο Γαστούρι Κέρκυρας, 1903.

.

ΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

.. 

.

Ἡ Ἑπτανησιακὴ ἐλευθερία ὑπῆρξεν ἀποτέλεσμα σκληροτάτων ἀγώνων καὶ μεγίστων θυσιῶν, μακρᾶς ἀναμονῆς καὶ ἐθνικῆς ἐγκαρτερήσεως. Κατὰ τὴν μακραίωνα δουλείαν των, αἱ Ἰόνιοι Νῆσοι διετήρησαν ἀλώβητον τὴν παρακαταθήκην τῆς  παραδόσεως, παρέσυραν πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸν στοιχεῖα ξένα καὶ ἀλλότρια, συνέθεσαν τὴν σοφίαν τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῆς ἀναγεννητικῆς ἐμπειρίας τῆς Δύσεως καὶ διεμόρφωσαν ἐξαίρετον πολιτισμὸν, ἴδρυσαν τὰς πρώτας αὐτονόμους Ἑλληνικὰς πολιτείας καὶ διέπλασαν ἡγέτιδα πνευματικὴν καὶ πολιτικὴν τάξιν.

 .

Κρινόμενος ἐν τῷ συνόλῳ τῶν πνευματικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ Ἑπτανησιακὸς πολιτισμὸς παρουσιάζει ἰδιορρυθμίας. Αἱ εἰδικαὶ συνθῆκαι,  ὑφ’ἄς τὸ τμῆμα τοῦτο τοῦ Ἑλληνισμοῦ διετέλεσεν ἐπὶ μακρότατον διάστημα, οἱ ἰδιάζοντες θεσμοὶ, οἱ ὁποῖοι ἀνεπτύχθησαν ἐν αὐτῷ, οἱ παράγοντες ἀπομονώσεως καὶ ἐπικοινωνίας, οἵτινες ἵσχυσαν παρ’αὐτῷ, συνετέλεσαν εἰς τὴν εἰδικωτέραν του διαμόρφωσιν.

Ἡ Κρήτη ὑπῆρξεν ἐν πολλοὶς τὸ πρότυπον καὶ ἡ πηγὴ ἐμπνεύσεως Ἑπτανησιακοῦ πολιτισμοῦ.

Κρῆτες ζωγράφοι ἐκ τῶν διαπρεπεστέρων, ὁ Μιχαὴλ Δαμασκηνὸς, ὁ Ἐμμανουὴλ  Τζάνε Μπουνιαλῆς  ( ἀσφαλῶς τῷ 1654 εὐρίσκετο ἐν Κερκύρᾳ ) ὁ Θεόδωρος Πουλάκης ( 1622 – 1692 ), ὁ Λέων καὶ ὁ Ἰωάννης Μόσκος, ὁ Ἠλίας Μόσκος, ἐργάζονται ἐν Ἑπτανήσῳ  καὶ δημιουργοῦν τὴν Ἑπτανησιακὴν παράδοσιν τῆς Κρητικῆς Τέχνης.

Ἡ ἀνάπτυξις καὶ ἡ ἐπέκτασις τῆς παιδείας εἶχον ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀνύψωσιν τῆς πνευματικῆς στάθμης καὶ ἐν τέλει τὴν δημιουργίαν νέων πνευματικῶν δυνατοτήτων καὶ νέων προσανατολισμῶν.  Καὶ κατὰ τὴν περίοδον ταύτην ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τὸ κέντρον περὶ τὸ ὁποῖον στρέφεται ὁ βίος τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ μεγαλοφυῒα τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ ὑπέταξε τὰς ξενικὰς ἐπιδράσεις, δαψιλεῖς καὶ ζωογόνους, εἰς μίαν θεσπέσιαν σύνθεσιν ἀπαραμίλλου Ἑλληνικοῦ ἤθους.

Ἀλλ’ἡ τελευταῖα αὔτη φάσις τοῦ Ἑπτανησιακοῦ πνεύματος, ἡ φάσις τοῦ λυρικοῦ λόγου, συγχέεται μὲ τὴν χαραυγὴν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐλευθερίας !….

 .

.

 Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

.

.

Συντομευμένος σύνδεσμος  —  http://wp.me/p12k4g-2M6

ν

ν

.

.

.

h1

Η ΙΘΑΚΗ ΣΤΑ1821

06/10/2012

….

.

ΛΑΒΑΡΟ ΙΘΑΚΗ 1821.

.

Η ΙΘΑΚΗ ΤΟ 1821

 .

.

ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

,

Όταν ξεκινά η Επανάσταση του 1821, η Αγγλία είναι ένα από τα πέντε μέλη της Ιερής Συμμαχίας – ενός συνασπισμού ευρωπαϊκών δυνάμεων, που μοναδικό στόχο έχει τη διατήρηση της «νέας τάξης πραγμάτων» όπως αυτή είχε διαμορφωθεί με τη Συνθήκη του Παρισιού το 1815: διαφύλαξη – εδραίωση των ανελεύθερων – δεσποτικών καθεστώτων και κατάπνιξη κάθε φιλελεύθερου – επαναστατικού κινήματος.

Για τα δικά της γεωπολιτικά και οικονομικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ταχθεί – τουλάχιστο μέχρι το 1823 τυπικά και ουσιαστικά – υπέρ της ακε­ραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επομένως κατά του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων.

Read the rest of this entry ?

h1

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

14/04/2012

.

.

ΚΕΡΚΥΡΑ

.

Την Κυριακή των Βαΐων, στις 11 το πρωί, γίνεται η Λιτανεία του Σεπτού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα. Είναι μία Λιτανεία που γίνεται από το 1630 σε ανάμνηση της απαλλαγής του νησιού από την φοβερή αρρώστια της πανώλης που το 1629 θέρισε τους Κερκυραίους. Η Λιτανεία αυτή είναι η πιο μεγάλη του νησιού, παίρνουν δε μέρος και οι 14 Φιλαρμονικές του νησιού.
Την Μ. Παρασκευή στις 4μ.μ. ξεκινά από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, ο Επιβλητικός Επιτάφιος. Μέχρι της 9.30 το βράδυ, από κάθε εκκλησία βγαίνει ο Επιτάφιος με την απαραίτητη μπάντα της κάθε ενορίας, τις χορωδίες, τους πιστούς. Τελευταίος βγαίνει ο επιτάφιος της Μητρόπολης. Μεγαλοπρεπέστατος με τις φιλαρμονικές να παίζουν πένθιμη μουσική, όπως το Adagio του Albignoni. Τον συνοδεύουν ο ιερός κλήρος, η μεγάλη χορωδία της Μητρόπολης και οι αρχές του νησιού. Η πραγματοποίηση τεχνητού σεισμού αποτελεί παράδοση για τον Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων. Γίνεται το πρωί του Μ. Σαββάτου στις 06.00 (στο τέλος του Απόστολου). Αποτελεί δε αναπαράσταση του σεισμού που περιγράφεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, σαν επακόλουθο-θριαμβικό γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου.
.
.
Η συνέχεια ΕΔΩ
.
.
.

h1

ΚΕΡΚΥΡΑ, 28-6-1797

28/06/2011

.

.

.

Μετά τήν υπό τού Βοναπάρτου κατάλυσι τής Ενετικής Δημοκρατίας, γαλλικά στρατεύματα, υπό τόν στρατηγό Ζαντιλί, κυριεύουν τήν Κέρκυρα.

Ο Γάλλος στρατηγός εξέδωκε τήν επομένην προκήρυξιν είς τήν γαλλικήν, τήν ιταλικήν καί τήν ελληνικήν. Τό κείμενον τής ελληνικής προκηρύξεως έχει επί λέξει ώς εξής : «Ελευθερία, Φιλανθρωπία, Ισότης.— Α. Γεντίλης αρχιστράτηγος διβιζιονάριος, προστάζων τήν Διβιζιόν τού Λεβάντε.— Είς τούς κατοίκους τών Κορφών. Οι Φραντσέζοι έφεραν τήν ελευθερίαν είς τήν Βενετίαν. Οι Βενετζιάνοι αναγεννώμενοι, μαζί μέ τούς Φραντσέζους, έρχονται νά δώσουν τήν ελευθερίαν είς τούς Κορφιάτας, απογόνους τού πρώτου λαού, ό οποίος έγινε λαμπρός διά πολιτικάς νομοθεσίας. Ας αναβλαστήσουν είς εσάς οί αρεταίς τών προγόνων σας. Αποδώσατε είς τό όνομα τών Ελλήνων τήν πρώτην των λαμπρότητα καί δόξαν, κάμνοντες νά αποκτήση πάλιν τήν παλαιάν του δύναμιν καί ενέργειαν. Η ελευθερία, κυβερνωμένη καί σωφρονισμένη από τούς Νόμους, ή Ισότης τού Δικαίου κοινή είς όλους, ή φύλαξις τών υπαρχόντων τού καθενός, τό σέβας τής Θρησκείας όπου επικρατεί είναι τά χρέη είς τά οποία ημείς ήλθομεν νά σάς ανακαλέσωμεν. Η Φράντζα θέλει διαφωτίζη καί φυλάττη μέ όλην τήν δύναμιν τά Δίκαια όπου εσείς έχετε. Ή Φράντζα, λέγω, ή οποία εχάρισε τής Ιταλίας τήν Ελευθερίαν. Εγώ σάς υπόσχομαι έξ ονόματος τού Γενεράλη Βοναπάρτου καί τής Ρεπούβλικας τών Φραντσέζων (ή οποία είναι φυσική σύμμαχος καί βοηθός τών ελευθέρων λαών) μεγάλαις καί επίσημες ευεργεσίες». Ο πρωτοπαπάς τής Κερκύρας Χαλκιόπουλος Μάντζαρος προσέφερε είς τόν Γάλλον στρατηγόν αντίτυπον τής «Οδυσσείας» τού Ομήρου, λέγων «Εν τή νήσω ταύτη ευρίσκετε λαόν αδαή τών επιστημών καί τεχνών δι’ ών δοξάζονται τά έθνη. Μήν περιφρονήσετε, όμως, αυτόν, αλλά διδαχθήτε νά τόν εκτιμάτε, αναγιγνώσκοντες τό βιβλίον τούτω». Η «Χρυσή Βίβλος» τών ευγενών ερρίφθη είς τήν πυράν, ό δέ λαός ενθουσιών, έψαλλε τά θούρια τού Φεραίου. Κατά τόν τον τρόπον κατελήφθησαν καί αί υπόλοιποι νήσοι. Είς τήν Ζάκυνθον καί τήν Κεφαλληνίαν, εγένοντο επιθέσεις κατά τών ευγενών, κατασταλείσαι ταχέως.

.

.

.

h1

Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1916-1919

06/06/2011

Κερκυραίοι, παρακολουθούν την αποβίβαση των γαλλικών στρατευμάτων στην Κέρκυρα

.

.

Ιστορικό  [π.ημ.29/12/1915]

Τέλη Δεκεμβρίου 1915. Στην Ευρώπη μαίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ενώ η Ελλάδα έχει ήδη περιέλθει σε σοβαρή πολιτική κρίση, που είναι γνωστή ως «Εθνικός Διχασμός». Η κατάληψη της Κέρκυρας από τις Δυνάμεις της Αντάντ, αποτελεί μια από τις πολλές ελληνικές περιπέτειες που προκάλεσαν η διεθνής και η εσωτερική πολιτική συγκυρία.

Στις 29 Δεκεμβρίου 1915 (11 Ιανουαρίου 1916, με το νέο ημερολόγιο που ίσχυε για τα ευρωπαϊκά κράτη), αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας γαλλικά στρατεύματα, έχοντας κοινοποιήσει στην ελληνική κυβέρνηση Σκουλούδη την απόφαση τους να καταλάβουν το νησί, μόλις την προηγούμενη μέρα.

Ως δικαιολογία προβλήθηκε η στρατιωτική ασφάλεια των συμμάχων από τον υποβρυχιακό πόλεμο των Γερμανών (οι οποίοι, κατά τους συμμάχους, ανεφοδιάζονταν στην Κέρκυρα) και η ανάγκη υποδοχής του σερβικού στρατού, ύστερα από την κατάρρευση του σερβικού μετώπου (Νοέμβριος 1915). Πρέπει να επισημανθεί ότι η κατάληψη της Κέρκυρας, δεν παραβίαζε μόνο την ουδετερότητα της χώρας, αλλά και την διεθνή νομική κατάσταση του νησιού που βρισκόταν υπό καθεστώς διαρκούς ουδετερότητας, σύμφωνα με την συνθήκη του Λονδίνου (17/29-3-1864). Read the rest of this entry ?