Archive for the ‘ΘΡΑΚΗ’ Category

h1

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΑΡΧΟΥ-[ΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΣΩ ΑΡΧΑΙOΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ]

18/03/2014

,

,

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

,

,

,Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΑΡΧΟΥ-[ΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΣΩ ΑΡΧΑΙOΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ]

,

,

Εις την περιοχήν της αρχαίας Φιλιππουπόλεως, πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Panajurishte [ 40 χλμ. Β.Δ. της πόλεως Plovdiv] ευρέθησαν το 1949, εννέα χρυσά σκεύη, εις τα οποία συμβατικώς εδώθη η ονομασία θησαυρός του Panajurishte. Τα σκεύη αυτά, αποκείμενα σήμερον εις το Μουσείον του Plovdiv, είναι τα ακόλουθα :

Α) Επτά χρυσά ρυτά, έχοντα τα μεν τέσσερα, μορφήν κεφαλής ζώου, ο δε τρία κεφαλήν γυναικός· β) χρυσή φιάλη, μεσόμφαλος· και γ) χρυσούς αμφορεύς.

Εξαιρέσει της φιάλης, η οποία φέρει επαλλήλους σειράς κεφαλών Αιθιόπων, ως και των τριών, υπό μορφήν γυναικείας κεφαλής, ρυτών τα οποία στερούνται οιασδήποτε παραστάσεως, τα άλλα πέντε σκεύη του θησαυρού, ήτοι τα τέσσερα, υπό μορφήν κεφαλής ζώου, ρυτά και ο αμφορεύς φέρουν παραστάσεις, και δη τα μεν ρυτά επί του λαιμού, ο δε αμφορεύς επί του σώματος.

Και η μεν παράστασις των τεσσάρων τούτων ρυτών έχει ευκόλως αναγνωρισθή, διότι συνοδεύεται υπό επιγραφών. Αλλ’ η του αμφορέως έχει παραμείνει προβληματική, διότι ελλείπει εξ αυτής οιαδήποτε επιγραφή.

Ούτω, κατά την μαρτυρίαν των επιγραφών των, τα τέσσερα εκ των ως άνω ρυτών, εικονίζουν τα ακόλουθα θέματα: το έν την Κρίσιν του Πάριος, το δεύτερον τον Ηρακλήν και τον Θησέα, το τρίτον τον Διόνυσον και την μαινάδα Ηριόπην και το τέταρτον την Ήραν, την Άρτεμιν και τον Απόλλωνα.

Ο ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΤΟΥ ΙΠΠΙΑΑλλ’ ο αμφορεύς, στερούμενος επιγραφών, Read the rest of this entry ?

h1

ΡΩΜΑΪΚΕΣ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

13/03/2014

.

.

2 ΑΜΑΞΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΙΚΟ ΤΥΜΒΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ ΖΩΝΗΣ.

.

,

Δύο τετράτροχες ἄμαξες ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 1ο αἰ.μ,Χ. μαζὶ μὲ τοὺς σκελετοὺς τῶν ἀλόγων, ἀποκαλύφθηκαν στὸν ταφικὸ τῦμβο τοῦ χωριοῦ Μικρὴ Δοξιπᾶρα, στὴν διάρκεια σωστικῆς ἀνασκαφῆς ποὺ διεξάγει ἡ Ιθ’ Ἐφορεῖα Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Κομοτηνῆς.

Πρόκειται γιὰ ἐντυπωσιακὰ εὐρήματα, ἰδιαίτερα σημαντικὰ καὶ μοναδικὰ γιὰ τὸν ἑλλαδικό χῶρο καὶ πιθανότατα μὲ τὶς ἄμαξες αὐτές μεταφέρθηκαν οἱ νεκροὶ γιὰ νὰ καοῦν στὴν πυρᾶ. Ἡ μεταλλικὴ διακόσμηση στὶς καρότσες καὶ στοὺς ζυγοὺς, καὶ στὶς δύο ἄμαξες εἶναι ἐντυπωσιακή.

Στὴν πρώτη ἄμαξα, οἱ σκελετοὶ τῶν ἀλόγων ποὺ τὴν ἔσερναν διατηροῦνται σὲ καλύτερη κατάσταση, ἐνῷ ἄριστη εἶναι καὶ ἡ κατάσταση τῶν μεταλλικῶν στοιχείων. Στὴν ἄμαξα αὐτή, βρέθηκε καὶ ὁ σκελετὸς ἑνός σκύλου. Στὴν δεύτερη ἄμαξα, σώζονται ἴχνη τοῦ ξύλινου σκελετοῦ τῆς καρότσας καὶ τῶν ἀκτινωτῶν τροχῶν της.

.
(…)  ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ὁ τῦμβος, ἕνας ἀπό τοὺς μεγαλύτερους τοῦ βορείου Ἔβρου, εἶναι σὲ περίοπτη θέση, πάνω στὸν ὀδικό ἄξονα ποὺ συνδέει τὴν περιοχὴ μὲ τὴν Βουλγαρία…..

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com
.

.

[ shortlink ]   :  http://wp.me/p12k4g-4g0

,

,

h1

ΟΙ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ

04/03/2014

.

.

Ἀπό τὸ φωτογραφικὸ ἀρχεῖο τοῦ Πέτρου Θεοχαρίδη.

Ἀπό τὸ φωτογραφικὸ ἀρχεῖο τοῦ Πέτρου Θεοχαρίδη.

.

.

ΟΙ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ

.

.

Στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα, ἡ Ροδόπη ἦταν πλήρως ἐνταγμένη στὸ ὀθωμανικό σύστημα διοίκησης [Παπαδημητρίου Π. (2003)Οι Πομάκοι της Ροδόπης. Ἀπό τὶς ἐθνοτικές σχέσεις στοὺς Βαλκανικοὺς ἐθνικισμούς (1870-1990) εκδ. Κυριακίδη, 63-65] ποὺ διαιροῦσε τὸ κρᾶτος σὲ βιλαέτια (vilayet), ἀποτελούμενα ἀπό σαντζάκια (sancak), τὰ ὁποῖα διαιροῦνταν σὲ καζᾶδες (kaza), οἱ ὁποῖοι χωρίζονταν σὲ περιοχὲς (nahije). Ἡ Ροδόπη, ὑπάγονταν στὸ βιλαέτι τῆς Ἀδριανούπολης…

(…)  Tὸ 1871-2, στὸν καζᾶ Ἀχή Τσελεμπὴ, ὑπάγονται 14 χωριὰ μὲ συνολικὸ ἀριθμό 4.191 οἰκογενειῶν. Ἀπό αὐτές, οἱ 2961 εἶναι οἰκογένειες Πομάκων, οἱ 1500 χριστιανῶν Βουλγάρων καὶ οἱ 240, γύφτων, οἱ ὁποῖοι συνήθως ἀποκαλοῦνταν «ἀγκούπτι» καὶ ἐργάζονταν ὡς σιδερᾶδες [Raichevsky, S. (2004)The Mohammedan Bulgarians (Pomaks). Sofia:National Museum of Bulgarian Books and Polygraphy, 77] … Read the rest of this entry ?

h1

ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

22/10/2013

.

.

..

 

.

Παντελὴ Καβακόπουλου, μουσικολόγου
.

.

.

ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ(…) Τὰ θρακιώτικα καθιστικὰ τραγούδια, ξεχωρίζουν ἀναμφισβήτητα ἀπό τὰ καθιστικὰ τοῦ ὑπολοίπου ἑλλαδικοῦ χώρου. Τὰ καθιστικὰ τῆς Θράκης, ἀποτελοῦν μία ἰδιαίτερη μορφολογικὴ κατηγορία. Παράλληλα, οἱ χορευτικοὶ σκοποὶ καὶ τὰ τραγούδια, παρουσιάζουν κι αὐτά μία ἐντονοτάτη ρυθμολογικὴ κινησιακὴ καὶ ἐκφραστική διαφοροποίηση, ἀναλόγως μὲ τὴν γεωγραφικὴ κατανομὴ τους, ἀλλά καὶ σοβαρὲς ἰδιοτυπίες – αὐτό ἰσχύει ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς χοροὺς τῆς δυτικῆς Θράκης – σχετικῶς μὲ τοὺς χοροὺς τῆς ὑπολοίπου Ἑλλάδος.(…)

(…) Θὰ ἤθελα ἐδῶ νὰ ἀναφερθῶ σχετικῶς μὲ τὴν συγγένεια, τοῦ Βυζαντινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους καὶ τοῦ θρακιώτικου δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, ἐξ αἰτίας κοινοῦ φορέος. Ὁ Σαμουῆλ Μπομποβὺ λέει πὼς : «τὸ ἐκκλησιαστικό καὶ κοσμικὸ τραγούδι, ἔβγαινε ἀπό τὰ ἴδια στόματα». Παλαιότερα ὁ Π. Παπαχριστοδούλου, ἐπεσήμανε τὴν ἀλληλεπίδρασι τοῦ θρακιώτικου δημοτικοῦ τραγουδιοῦ καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας μέλους. (…)

(…) Οἱ μακρόσυρτες φράσεις τους, ταυτόσημες σχεδὸν μὲ τὰ ἀργά στιχηραρικὰ μέλη τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, τὴν παρεμβολὴ μέσα στοὺς τρόπους ποὺ ἀκολουθοῦν, ἄλλων τρόπων, τὸν τρόπο ποὺ ἀποδίδονται, ἡ χροιὰ καὶ τὸ ὕφος τους, δὲν διαφέρουν ἀπό τὰ ἀργά μέλη τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἀποτελοῦν μία ξεχωριστὴ καὶ ἰδιότυπη κατηγορία μελῶν, ἀκόμη καὶ μέσα στὴν ἴδια μουσικὴ λαογραφία τῆς Θράκης.(…)

(…) Ἄν θελήσουμε νὰ διατυπώσουμε τὶς χαρακτηριστικὲς διαφορὲς τῶν καθιστικῶν τραγουδιῶν τῶν παραλίων τοῦ Εὐξείνου, Σωζοπόλεως, Ἀγαθουπόλεως, σὲ σχέση μὲ τὴν γενικὴ μορφὴ τῶν καθιστικῶν τραγουδιῶν τοῦ κυρίως Ἑλλαδικοῦ χώρου καὶ τῆς δυτικῆς Θράκης, θὰ μπορούσαμε νὰ τὶς συνοψίσουμε στὰ ἑξῆς σημεῖα:….

 .

.

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com  

 .

.

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται, μὲ τὴν αὐτονόητον πάντοτε ἀναφορά στὴν πηγὴ

.

.

.

 

h1

Η ΘΡΑΚΗ ΤΩΝ ΡΑΨΩΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

07/10/2013

.

.

ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΛΟΣ.

.

ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΙ ΘΡΑιΚΕΣ ΑΟΙΔΟΙ-ΡΑΨΩιΔΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ


Κ. Γ. Κουρτίδης, Ιστορία της Θράκης


Οι Θράκες ούτοι αοιδοί, ραψωδοί και μουσικοί αποτελούν ιδιαίτερον γνώρισμα των αρχαίων θρακών και δίδουν όλως εξαιρετικήν και ιδιάζουσαν σημασίαν εις την προϊστορικήν του Ελληνικού βίου περίοδον. Κατά γενικήν ομολογίαν ούτοι υπήρξαν οι πρωτοπόροι και εισηγηταί της ποιήσεως και μουσικής εις τας Ελληνικάς χώρας. Από την ψυχράν του βορρά χωράν, την θράκην, ερρίφθησαν εις την πέραν του Όλυμπου Ελλάδα αι πρώται θρησκευτικαί ακτίνες. Είνε δε αξία ιδιαιτέρας προσοχής η εξαιρετική επιμονή, με την οποίαν οι Έλληνες μυθογράφοι, ποιηταί και ιστορικοί αποδίδουν εις την θράκην τους πρώτους της Ελλάδος αοιδούς, ραψωδούς και μουσικούς. Και αυτός ο Πλάτων εις τον Ίωνα λέγει, ότι από τους ποιητάς άλλοι μεν εξαρτώνται και ενθουσιάζονται από τον Μουσαίον, άλλοι από τον Ορφέα, οι δε περισσότεροι κατέχονται και κρατούνται από τον Όμηρον.

.

ΟΡΦΕΥΣ

.
Υπήρξεν ο αρχαιότερος μυθικός αοιδός των θρακών, των οικούντων παρά το Αιγαίον, των Κικόνων κατά πάσαν πιθανότητα. Κέντρα της δράσεως του ήσαν η πεδιάς του Έβρου, η παρά τον Όλυμπον Πιερία Θράκη, ο Παρνασσός και ο Ελικών. Ο Οβίδιος εις τας Μεταμορφώσεις του αποκαλεί τον Ορφέα Ροδόπειον. Ο Ορφεύς ήτο υιός του βασιλέως Οιάγρου ή κατά την μυθολογικήν εκδοχήν υιός του Απόλλωνος και της μούσης Καλλιόπης. Έλαβε δε σύζυγον την Ευρυδίκην.

Ο Ορφεύς, υιός Οιάγρου και Καλλιόπης, κατά τον μυθογράφον Κόνωνα εβασίλευσεν εις τους Μακεδόνας Πίερας, ως και εις την χωράν των Οδρυσών, διότι το γένος των Μακεδόνων και των θρακών εσέβετο πολύ τους σοφούς. Κατά δε τον Βεργίλιον εβασίλευσεν εις το όρος Ίσμαρον και την Ροδόπην, τα οποία ήκουον με έκστασιν την μουσικήν του Ορφέως

Read the rest of this entry ?

h1

ΤΑ ΑΒΔΗΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΚΑΠΑΝΗΣ

04/10/2013

.

.ΑΒΔΗΡΑ ΝΟΜΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ

.

.

 

Περιεχόμενα :

Τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, Δημόσιος βίος, Ἰδιωτικός βίος,  Ἔθιμα ταφῆς, Ἄβδηρα – Πολύστυλον, Περιήγησις

.

.

(…) Τὰ Ἄβδηρα, ἰδρύθηκαν ἀπό Ἴωνες κατοίκους τῶν Κλαζομενῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, στὰ μέσα τοῦ 7ου αἰῶνος π.Χ. Τὸ 545 π.Χ. ἡ ἀποικία ἐνισχύθηκε ἀπό κατοίκους τῆς Ἰωνικῆς Τέω. [***]  Οἱ Τήιοι, ἐγκαταστάθηκαν στὴν ἴδια περιοχὴ, ἀλλά στὰ μέσα τοῦ 4ου αἰῶνος π.Χ., ἀναγκάστηκαν νὰ μεταφέρουν τὴν πόλη τους νοτιότερα. Ὁ βόρειος περίβολος σταδιακὰ ἐγκαταλείφθηκε.

Ἡ νέα πόλη χτίστηκε σύμφωνα μὲ τὸ Ἱπποδάμειο πολεοδομικὸ σύστημα (ὀριζόντιοι καὶ κάθετοι δρόμοι ποὺ διασταυρώνονται μεταξὺ τους, σχηματίζοντας οἰκοδομικά τετράγωνα) καὶ διέθετε ἰσχυρό τετράπλευρο περίβολο, ἀκρόπολη, δύο λιμάνια καὶ θέατρο. Στὶς κατοικίες ὑπῆρχε ἐσωτερική πλακόστρωτη αὐλή ποὺ εἶχε πηγάδι καὶ περιβαλλόταν ἀπό στοὲς στὶς ὁποῖες ἔβλεπαν τὰ δωμάτια.

Στὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητας τὰ τείχη τοῦ νοτίου περιβόλου, καταστράφηκαν καὶ ἐπιχώθηκαν.

Στὰ ὑστερορρωμαϊκά χρόνια, δὲν ὑπῆρχε τὸ ὀδικό σύστημα τῆς Ἱπποδαμείας πόλεως. Ἀργότερα ὁ οἰκισμός συρρικνώθηκε περισσότερο καὶ οἱ κάτοικοι ἐγκαταστάθηκαν στὸν λόφο τῆς ἀρχαίας ἀκροπόλεως. Στὴν περιοχὴ τῆς δυτικῆς πύλης, δημιουργήθηκε ἐκτεταμένο νεκροταφεῖο ποὺ χρησιμοποιήθηκε ὡς τὰ βυζαντινὰ χρόνια. Στοὺς μεσοβυζαντινοὺς χρόνους (9ος αι. μ.Χ.) τὸ πολίχνιο, μετονομάστηκε σὲ Πολύστυλον’ παραφθορά τῆς λέξεως εἶναι ἡ νεότερη ὀνομασία τῆς περιοχῆς: Μπουλούστρα.

Ἡ ὀχύρωση τῆς βυζαντινῆς πόλεως, ἀκολουθεῖ σὲ γενικὲς γραμμὲς τὸ περίγραμμα τῆς κορυφῆς τοῦ λόφου. Ἡ βορειοδυτικὴ πλευρᾶ της, ἐνισχύεται μὲ προτείχισμα. Δύο πῦλες στὴν βόρεια πλευρᾶ καὶ μία μικρὴ πυλίδα στὴν δυτικὴ, ἐξασφάλιζαν τὴν ἐπικοινωνία τῆς πόλεως. Ἡ περιμετρικὴ ὀχύρωσις, τέμνεται εγκάρσια ἀπό δύο ἐσωτερικά τείχη. Τὸ πρῶτο, χωρίζει τὴν πόλη σὲ δύο ἴσα τμήματα, ἐνῶ τὸ δεύτερο, μαζὶ μὲ τὸ ἀνατολικό ἐξωτερικό τεῖχος, σχηματίζει τὴν ἐσωτερική βυζαντινὴ ἀκρόπολη.

ΑΡΧΑΙΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΒΔΥΡΩΝΟἱ ἀνασκαφές ἄρχισαν τὸ 1950 ἀπό τὸν Δημήτρη Λαζαρίδη. Μέχρι σήμερα ἔχει ἀνασκαφεῖ μεγάλο τμῆμα τῆς πόλεως. Ἡ ἔκτασις ὅμως αὐτή δὲν εἶναι ἑνιαῖα καὶ μερικὲς ἀνασκαμμένες περιοχὲς δὲν εἶναι προσιτὲς στὸν ἐπισκέπτη. Ὁ ἐπισκέψιμος χῶρος, στὸν ὁποῖο ὑπάρχει φυλάκιο καὶ ἐγκαταστάσεις γιὰ τοὺς ἐπισκέπτες, βρίσκεται κοντὰ στὸ λιμάνι. Ἡ περιοχή αὐτή κατοικήθηκε συνεχῶς γιὰ πολλοὺς αἰῶνες. Ἡ νεότερη φάση, ἀνήκει στὸν 12ο αἰῶνα μ.Χ. καὶ ἡ παλαιότερη στὸν 4ο αἰῶνα π.Χ….

.

.

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

.,

Συντομευμένος σύνδεσμος :   http://wp.me/p12k4g-3w3

 

[***] Σημείωσις ἀπό τὸ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ [5/7/2014]:

Βάσει τῆς εἰκοσαετοῦς [1988-2013] ἔρευνας τοῦ καθηγητοῦ κυρίου Χαράλαμπου Σπυρίδη, γιὰ τὸ (ΕΜΜΕΤΡΟ) ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΩ ΕΝ ΘΡΑιΚΗ», γνωστὸ ὡς  «Δακτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο»,  Θρᾷκες ἀποίκησαν τὴν Εὕβοια, κατόπιν πῆγαν στὴν Τέω τῆς Λυδίας –ΙΩΝΙΑ – στὴν χερσόνησο Ἐρυθραίας, δημιούργησαν μία πόλη ποὺ ἤκμασε, καὶ τελικὰ ἐπέστρεψαν – μαζὶ μὲ τὸ δαχτυλίδι ποὺ βρέθηκε στὸ σημερινὸ Ἐζέροβο -, στὴ Νέα Τέω τῆς Θρᾲκης, στὰ Δυρβαία τῆς Σκυθίας καὶ ὄχι στὰ Ἄβδηρα. 

.

….

h1

ΘΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

25/09/2013

Ο Θράκας Λεύκιππος

.

.

ΘΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 .

Πληροφορίες για οργανωμένη εκπαιδευτική κίνηση στο χώρο της Θράκης κατά την αρχαιότητα δεν υπάρχουν, όμως επίσης και για την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή.

Όμως έφτασαν μέχρι τις ημέρες μας ονόματα μυθικών προσώπων καθώς και ιστορικών προσωπικοτήτων που έζησαν στο Θρακικό χώρο και ξεκινώντας απ’ αυτόν, με τα όσα συνέλαβαν στον κόσμο των ιδεών και με τα όσα δίδαξαν συνέβαλαν στην πνευματική άνοδο του ελληνισμού.

Από το χώρο της μυθολογίας προέρχεται το όνομα του Ορφέα. Σ’ αυτή τη μυθική [ὑπαρκτό πρόσωπο τῆς προϊστορίας μας] προσωπικότητα, που καταγόταν από την Θράκη, είχαν αποδοθεί οι ιδιότητες του μουσικού, του προφήτη και του ανακαινιστή των θρησκευτικών ιδεών. Οι διάφοροι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι ήταν γιός του Θράκα βασιλιά Οιάγρου και της Μούσας Καλλιόπης, ότι έζησε στις περιοχές της Πιερίας, του Παγγαίου και της Ροδόπης κι’ ότι πήρε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία. Πέρα από τα όσα έχουν γραφεί για την μουσική του δεινότητα και τα διάφορα περιστατικά της ζωής του, υπάρχουν οι αναφορές διαφόρων συγγραφέων με αντικείμενο της φιλοσοφικές του ιδέες και τις κοσμογονικές του αντιλήψεις που αποτελούσαν τη διδασκαλία των Ορφικών. Για παράδειγμα ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος αναφέρεται σε σχόλιο του στον πλατωνικό διάλογο «Τίμαιος» όπου μιλά για τον Δία ως ποιητή του κόσμου και καταλήγει:

«Και ταύτα πάντα η Ορφέως εδίδαξεν υφήγησις» (2).

Αν η προσωπικότητα του Ορφέα παραμένει βυθισμένη μέσα στην αχλύ του μύθου, είναι γνωστές από την ιστορία πολλές προσωπικότητες κατοίκων της Θράκης οι οποίοι κατά την κλασική και ελληνιστική αρχαιότητα στάθηκαν φωτισμένοι δάσκαλοι που δίδαξαν πολλά στους συνανθρώπους τους…..

.

.

.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www. e-istoria.com

,

,

[ shortlink ]  :  http://wp.me/p12k4g-1W1

,

,

.

.

.

 

.

.

.