Archive for the ‘ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ’ Category

h1

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΙΔΕ Ο ΚΙΡΚΕΓΚΩΡ

05/03/2014

,

,

ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

.

.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΙΔΕ Ο ΚΙΡΚΕΓΚΩΡ

 .

.

Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ

 Ἀπό τὸ Τιμητικὸ Ἀφιέρωμα στὸν Καθηγητὴ Ἰωάννη Ο.Καλογήρου, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς, Τμῆμα Ποιμαντικῆς, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1992

.

.

 .

(…) μὲ τὴν τέχνη τῆς διαλεκτικῆς ὁ Σωκράτης κατόρθωνε νὰ ἀνατρέπῃ τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος, νὰ περνᾷ ἀπό μίαν ἔννοια στὴν ἄλλη, νὰ ἐμφανίζῃ τὶς ἀμφισημίες ἐκεῖ ποὺ τὰ νοήματα φαίνονταν στὴν ἀρχή νὰ εἶναι καθαρὰ καὶ αὐτονόητα.

(…) κάτω ἀπό τὶς διάφορες κατηγορίες τῆς σκέψης τοῦ Σωκράτη, ὅπως αὐτές προβάλλονται μέσα ἀπό τὸν προφορικὸ του λόγο καὶ μέσα ἀπό τὶς ἠθικές ἀξίες ποὺ σφράγισαν ἀποφασιστικά τὴν ζωὴ του, τὸ κύριο χαρακτηριστικὸ τοῦ φιλοσόφου, πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ στὴν συνειδητὴ ἀθωότητα τοῦ ἐρωτήματος ποὺ θέτει.

Ὁμολογεῖ ὅτι δὲν κατανοεῖ. Οἱ σωκρατικὲς ἀπορίες, πίσω ἀπό τὴν μᾶσκα τῆς εἰρωνείας, ἄφησαν τὰ ἴχνη τους στὸ πνεῦμα τοῦ Kierkegaard καὶ ἄσκησαν βαθιὰ ἐπίδραση στὸ μέτρο ποὺ τὸ ἀπορεῖν ἐμφανίζεται ὡς ὕψιστη ἔκφραση γνώσης· μιᾶς γνώσης ποὺ θέλει νὰ εἶνε μὴ-γνώση· μιᾶς γνώσης ποὺ γίνεται γνώση, μόνο μέσα ἀπό τὴν ἅγνοια.

Ἡ θεμελιώδης ἀπορία τοῦ Σωκράτη, ἐκφράζεται πολὺ ἁπλᾶ μὲ τὸ ἐρώτημα: γνωρίζουμε κάτι ἤ μήπως δὲν γνωρίζουμε τίποτε; Read the rest of this entry ?

h1

ΈΛΛΗΝΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΕ

08/11/2013

.

.

8-11-1637.

.

Έλληνας ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε

.

.

Οι τελευταίες ανακαλύψεις του Πανεπιστημίου «BILGI» ανατρέπουν τα ιστορικά κατεστημένα.

Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε για πρώτη φορά στον κόσμο τον 17ο αιώνα.

Τώρα έρχονται στο φως μυστικά φυλαγμένα για αιώνες.

Σύμφωνα με τον Τούρκο καθηγητή ΣΙΝΑΝ ΤΣΕΤΙΝ, Έλληνας ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πέταξε.

Όπως αναφέρει, ο τούρκος χρονογράφος και περιηγητής Evliya Celebi ,στο φημισμένο δεκάτομο έργο, του Seyahatnâme – «Βιβλίο τών ταξιδιών», τον 170 αιώνα και συγκεκριμένα στις 8 Νοεμβρίου 1637,  κάποιος ονόματι, Αχμέτ Τσελεμπί  με φτερά που κατασκεύασε ο ίδιος πέταξε από τον Πύργο τού Γαλατά, απέναντι στην Ασιατική ακτή τής Κωνσταντινούπολης.

 ./

Read the rest of this entry ?

h1

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΕ

07/11/2013

.

.

Τὸ σάλπισμα ἐξορμήσεως πρὸ τῆς Κλεισοῦρας

Τὸ σάλπισμα ἐξορμήσεως πρὸ τῆς Κλεισοῦρας

.

.

Ἄγετ᾿, ὦ Σπάρτας εὐάνδρῳ

κῶροι πατέρων πολιατᾶν

λαιᾷ μὲν ἴτυν προβάλεσθε,

δόρυ δ᾿ εὐτόλμως ἄνχεσθε,

μὴ φειδόμενοι τὰς ζωάς·

οὐ γὰρ πάτριον τᾷ Σπάρτᾳ!

 .

.

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΕ

 .

.

Κείμενο : Επχος Γεώργιος Γιώτης

.

.

Στὴν σημερινὴ ἐποχή, αὐτό ποὺ οἱ περισσότεροι ἀποκαλοῦν εἰρήνη, εἶναι ἁπλῶς μία λέξις, ἐνῷ ἡ καθημερινὴ πρακτικὴ, ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄποψι ὅτι παντοῦ καὶ πάντοτε, ἐπικρατεῖ ἕνας ἀκήρυκτος πόλεμος. Ὁ πόλεμος αὐτός, πολυσχιδὴς στὴν φύση του, δὲν θὰ πρέπει νὰ ταυτίζεται μὲ τὴν ἔνοπλη μάχη καὶ θὰ πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ σὲ διαφόρους τομεῖς τῆς ζωῆς μας, ὅπως στὸν οἰκονομικό, τὸν διπλωματικὸ καὶ βεβαίως τὸν ψυχολογικὸ. Ἡ βία ἀποτελεῖ ἐσχάτη μορφὴ πολέμου, ἐνῷ ἐπιδιώκεται πλέον ἡ ἐπιβολή τῆς θελήσεώς μας στὸν ἀντίπαλο, ἐπηρεάζοντας τὴν καρδιὰ καὶ τὸ μυαλὸ του. Στὸ σημεῖο αὐτό, δραστηριοποιοῦνται οἱ Ψυχολογικὲς Ἐπιχειρήσεις (ΨΕ), οἱ ὁποῖες χρησιμοποιώντας τὴν ἐπικοινωνία, ἐπηρεάζουν τὸν ψυχισμὸ τοῦ κοινοῦ στὸ ὁποῖο ἀπευθύνονται. Ἕνα ἀπό τὰ πολλαπλᾶ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ΨΕ, εἶναι καὶ ἡ μουσικὴ, εἰδικότερα δὲ τὰ πολεμικὰ ἄσματα.

/

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΩΠΙΝΟΣ ΨΥΧΙΣΜΟΣ

/

Ἐρευνώντας τὶς ἀρχαιοελληνικές ἀντιλήψεις γιὰ τὴν μουσικὴ, ὅπως ἀποκρυσταλλώθηκαν στὴν φιλοσοφικὴ σκέψη τοῦ 5ου καὶ 4ου αἰῶνος π.Χ. στὰ ἀρχαία κείμενα καὶ εἰδικῶς στὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, ὅπου προσεγγίζεται θεωρητικῶς τὸ θέμα τῆς ψυχοσωματικῆς ἐπιδράσεως  τῆς μουσικῆς, ἀναφέρεται συχνὰ «ἡ τῆς μουσικῆς δύναμις».

Κατὰ τὸν Δάμωνα, μεγάλο θεωρητικὸ τῆς μουσικῆς καὶ δάσκαλο τοῦ Σωκράτη καὶ τοῦ Περικλῆ, ἡ δύναμις αὐτή ὁφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μουσικὴ ἀντιπροσωπεύει κινήσεις τῆς ψυχῆς. Ἀναλόγως μὲ τὸ εἶδος της,  ποὺ καθορίζεται ἀπό τὸ μουσικὸ ὅργανο, τὸν μουσικὸ τρόπο, τὸν ρυθμὸ κ.λ.π., ἡ μουσικὴ μπορεῖ νὰ ἔχει διττῆ ἐπίδρασι διότι, ἀφ’ἑνός, μπορεῖ νὰ ἐπενεργήσῃ στὸ ἦθος τῶν ἀνθρώπων, χαλιναγωγῶντας πάθη καὶ ἐπιθυμίες, ἀποκτῶντας ἔτσι μεγάλη παιδευτικὴ ἀξία, καὶ ἀφ’ἑτέρου μπορεῖ νὰ ἐπιδράσῃ στὸ ἄλογο μέρος τῆς ψυχῆς, ὅταν αὐτό ὑφίσταται διαταραχὲς, λειτουργῶντας θεραπευτικῶς μὲ τὴν χρήση κυρίως ὁμοιοπαθητικῶν μεθόδων. Στὴν πρώτη περίπτωσι, ἡ μουσικὴ συνδέεται μὲ τὴν διδασκαλία, ἐνῷ στὴν δεύτερη περίπτωσι μὲ τὴν κάθαρσι.

.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ

.

Read the rest of this entry ?

h1

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΧΑΣΜΩΝ

29/05/2013

.

.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ ΠΥΛΗ ΡΩΜΑΝΟΥ 1453

.

Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΧΑΣΜΩΝ

.

 .

Στὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται: «γιατὶ ἐτούρκεψε τὸ Βυζάντιο», ῥίπτεται ἡ εὐθύνη, στὴν μερίδα τῶν ἀνθενωτικῶν, ποὺ θεωροῦνται ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν πτώση τῆς Αὐτοκρατορίας. Καὶ σ’ αὐτὸ ὀδηγεῖ ἡ ἀπολυτοποίηση τῶν φαινομένων, ὀφειλομένη στὴν ἄγνοια τῶν πραγμάτων στὸ σύνολό τους. Ἀποτέλεσμα, ἡ «ἀγιοποίηση» τῆς ἀντιπάλου μερίδος τῶν Ἑνωτικῶν, ἡ διχαστικὴ θεώρηση τῆς ἱστορίας καὶ ἡ ἀδυναμία ἀντικειμενικῆς ἑρμηνείας της. Read the rest of this entry ?

h1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ

28/05/2013

.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

..

.

Ὁ τελευταῖος Παλαιολόγος

.

Τὸν εἶδες μὲ τὰ μάτια σου, γιαγιά, τὸν Βασιλέα,
ἢ μήπως καὶ σὲ φάνηκε, σὰν ὄνειρο, νὰ ποῦμε,
   σὰν παραμύθι τάχα;

-Τὸν εἶδα μὲ τὰ μάτια μου, ὡσὰν καὶ σένα νέα,
πὰ νὰ γενῶ ἑκατὸ χρονῶ, κι᾿ ἀκόμα τὸ θυμοῦμαι,
   σὰν νἄταν χτὲς μονάχα.

Στὴν Πόλη, στὴν Χρυσόπορτα, στὸν πύργον ἀπὸ κάτου,
εἶν᾿ ἕνα σπήλαιο πλατύ, στρωμένο σὰν παλάτι,
   σὰν ἅγιο παρακκλήσι;

Κανένας Τοῦρκος δὲν μπορεῖ νὰ κρατηθῇ κοντά του,
κανεὶς τῆς σιδερόπορτας ναὕρη τὸ μονοπάτι,
   νὰ πὰ νὰ τὸ μηνύσῃ. Read the rest of this entry ?

h1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ – ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ

28/05/2013

.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.

.

Τὸ Μπαλουκλί
(Τὰ ψάρια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς)

 .

Σαράντα μέρες πολεμᾷ ὁ Μωχαμὲτ νὰ πάρῃ
την Πόλη τὴν μεγάλη.
Σαράντα μέρες ἔκαμεν ὁ ῾γούμενος τὸ ψάρι
στὰ χείλη του νὰ βάλῃ.

Ἀπ᾿ τὲς σαράντα κι ὕστερα, πεθύμησε νὰ φάγῃ
τηγανισμένο ψάρι.
–Ἂν μᾶς φυλάγ᾿ ἡ Παναγιὰ καθὼς μᾶς ἐφυλάγει,
τὴν Πόλη ποιὸς θὰ πάρη;

Ρίχτει τὰ δίχτυα στὸν γιαλό, τρία ψαράκια πιάνει,
–Θεός νὰ τὰ βλογήσῃ!
Τὸ λάδι βάλλει στὴν φωτιὰ μὲς στ᾿ ἀργυρὸ τηγάνι,
για νὰ τὰ τηγανίσῃ.

Τὰ τηγανίζ᾿ ἀπὸ τὴν μιά, καὶ πά᾿ νὰ τὰ γυρίσῃ
κι ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος.
Ὁ παραγιός του βιαστικὰ πετᾷ νὰ τοῦ μιλήσῃ,
καὶ τάχασεν ὁ γέρος!

–Μην τηγανίζῃς, γέροντα, καὶ μὄσχισε τὸ ψάρι
στην Πόλη τὴν μεγάλη!
Τὴν Πόλη τὴν ἐξακουστὴ οἱ Τοῦρκοι ἔχουν πάρει,
μᾶς κόβουν τὸ κεφάλι!

–Στὴν Πόλη Τούρκου δὲν πατοῦν κι Ἀγαρηνοῦ ποδάρια!
Μὲ φαίνεται σὰν ψεύμα!
Μ᾿ ἂν εἶν᾿ ἀλήθεια τὸ κακό, νὰ σηκωθοῦν τὰ ψάρια
νὰ πέσουν μὲς στὸ ρεῦμα!

Ἀκόμ᾿ ὁ λόγος βάσταγε, τὰ ψάρι᾿ ἀπ᾿ τὸ τηγάνι,
τὴν μία μεριὰ ψημένα,
πηδήξανε κι ἐπέσανε στῆς λίμνης τὴν λεκάνη,
γερά, ζωντανεμένα.

Ἀκόμ᾿ ὡς τώρα πλέουνε, κόκκιν᾿ ἀπὸ τὸ μέρος,
ὅπου τὰ εἶχε ψήσει.
Φυλάγουν τὸ Βυζάντιο ν᾿ ἀναστηθῇ κι ὁ γέρος
νὰ τ᾿ ἀποτηγανίση.

 

Πηγὴ

.

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος  —  http://wp.me/p12k4g-2OF

,

,

.

.

h1

ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ «ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΙ» Η΄ «ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ»!

15/05/2013

.

παιδοβιαστες 2.

.

Παιδοβιαστὲς καὶ ὄχι «παιδόφιλοι» ἤ «παιδεραστὲς»!

Τοῦ ψυχολόγου Dr. Μητσάκη Χρήστου.

.

Οἱ «παιδόφιλοι», μόνον φίλοι τῶν παιδιῶν δὲν εἶναι, ὅπως καὶ οἱ «παιδεραστὲς» δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ἐραστὲς τους.

.

Ἡ σεξουαλικὴ καὶ ἡ ψυχικὴ κακοποίηση, ἡ ἄσκηση σωματικῆς βίας καὶ ἡ πρόκληση σωματικῶν βλαβῶν, οἱ ἀπειλὲς, ὁ ἐκφοβισμὸς, ἡ ἐξαπάτηση καὶ ἡ ἀποπλάνηση δὲν εἶναι στοιχεῖα χαρακτηριστικὰ οὔτε τῆς φιλίας οὔτε καὶ τοῦ ἔρωτα.

.

Παραδόξως όμως…. καμμία συγκροτημένη προσπάθεια δὲν ἔχει ἀναληφθεῖ καὶ καμμία σημαντικὴ πρωτοβουλία δὲν ἔχει ἐκδηλωθεῖ, ἀπὸ δημόσιους ἤ ἰδιωτικοὺς φορεῖς, ὀργανώσεις ἤ καὶ μεμονωμένα ἄτομα, ποὺ ἔχουν ἔργο τους καὶ ἀποστολὴ τους τὴν προστασία τῶν παιδιῶν, γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τῶν ἀνακριβῶν καὶ παραπλανητικῶν ὅρων «παιδόφιλος» καὶ «παιδεραστὴς», ἀπὸ ἄλλους ἀκριβέστερους.

.

Τὸ «προοδευτικὸ» κίνημα ὑπέρ τῆς «παιδεραστίας» θὰ κάνει ἐντονότερη τὴν παρουσία του τὰ ἐπόμενα χρόνια, προερχόμενο ἀπὸ δύο πλευρές.

.

Ἡ μία πλευρὰ θὰ εἶναι ἀπὸ τοὺς ἐπαγγελματίες ὑπέρμαχους τῶν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων» τῆς Δυτικής Ευρώπης…

ἡ δεύτερη πλευρὰ θὰ εἶναι οἱ κοινότητες τῶν μουσουλμανικῶν μειονοτήτων στὴν Εὐρώπη….

 

 Σημείωσις τοῦ ἱστολογίου. Τὸ ἄρθρο θὰ μποροῦσε νὰ φέρει ἐπίσης τὸν τίτλο,

» Ὁ σωματικὸς καὶ ψυχικὸς βιασμὸς ἀθώων ψυχῶν, ὁ  κατ’ ἐξακολούθηση βιασμὸς τῆς Ἑλληνικῆς Γλῶσσας καὶ ἡ ὕποπτη ἀνοχὴ τῶν «προοδευτικῶν»…..

,

Read the rest of this entry ?