Archive for the ‘ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ’ Category

h1

Η ΘΡΑΚΗ ΤΩΝ ΡΑΨΩΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

07/10/2013

.

.

ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΕΛΟΣ.

.

ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΙ ΘΡΑιΚΕΣ ΑΟΙΔΟΙ-ΡΑΨΩιΔΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ


Κ. Γ. Κουρτίδης, Ιστορία της Θράκης


Οι Θράκες ούτοι αοιδοί, ραψωδοί και μουσικοί αποτελούν ιδιαίτερον γνώρισμα των αρχαίων θρακών και δίδουν όλως εξαιρετικήν και ιδιάζουσαν σημασίαν εις την προϊστορικήν του Ελληνικού βίου περίοδον. Κατά γενικήν ομολογίαν ούτοι υπήρξαν οι πρωτοπόροι και εισηγηταί της ποιήσεως και μουσικής εις τας Ελληνικάς χώρας. Από την ψυχράν του βορρά χωράν, την θράκην, ερρίφθησαν εις την πέραν του Όλυμπου Ελλάδα αι πρώται θρησκευτικαί ακτίνες. Είνε δε αξία ιδιαιτέρας προσοχής η εξαιρετική επιμονή, με την οποίαν οι Έλληνες μυθογράφοι, ποιηταί και ιστορικοί αποδίδουν εις την θράκην τους πρώτους της Ελλάδος αοιδούς, ραψωδούς και μουσικούς. Και αυτός ο Πλάτων εις τον Ίωνα λέγει, ότι από τους ποιητάς άλλοι μεν εξαρτώνται και ενθουσιάζονται από τον Μουσαίον, άλλοι από τον Ορφέα, οι δε περισσότεροι κατέχονται και κρατούνται από τον Όμηρον.

.

ΟΡΦΕΥΣ

.
Υπήρξεν ο αρχαιότερος μυθικός αοιδός των θρακών, των οικούντων παρά το Αιγαίον, των Κικόνων κατά πάσαν πιθανότητα. Κέντρα της δράσεως του ήσαν η πεδιάς του Έβρου, η παρά τον Όλυμπον Πιερία Θράκη, ο Παρνασσός και ο Ελικών. Ο Οβίδιος εις τας Μεταμορφώσεις του αποκαλεί τον Ορφέα Ροδόπειον. Ο Ορφεύς ήτο υιός του βασιλέως Οιάγρου ή κατά την μυθολογικήν εκδοχήν υιός του Απόλλωνος και της μούσης Καλλιόπης. Έλαβε δε σύζυγον την Ευρυδίκην.

Ο Ορφεύς, υιός Οιάγρου και Καλλιόπης, κατά τον μυθογράφον Κόνωνα εβασίλευσεν εις τους Μακεδόνας Πίερας, ως και εις την χωράν των Οδρυσών, διότι το γένος των Μακεδόνων και των θρακών εσέβετο πολύ τους σοφούς. Κατά δε τον Βεργίλιον εβασίλευσεν εις το όρος Ίσμαρον και την Ροδόπην, τα οποία ήκουον με έκστασιν την μουσικήν του Ορφέως

Read the rest of this entry ?

h1

ΘΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

25/09/2013

Ο Θράκας Λεύκιππος

.

.

ΘΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 .

Πληροφορίες για οργανωμένη εκπαιδευτική κίνηση στο χώρο της Θράκης κατά την αρχαιότητα δεν υπάρχουν, όμως επίσης και για την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή.

Όμως έφτασαν μέχρι τις ημέρες μας ονόματα μυθικών προσώπων καθώς και ιστορικών προσωπικοτήτων που έζησαν στο Θρακικό χώρο και ξεκινώντας απ’ αυτόν, με τα όσα συνέλαβαν στον κόσμο των ιδεών και με τα όσα δίδαξαν συνέβαλαν στην πνευματική άνοδο του ελληνισμού.

Από το χώρο της μυθολογίας προέρχεται το όνομα του Ορφέα. Σ’ αυτή τη μυθική [ὑπαρκτό πρόσωπο τῆς προϊστορίας μας] προσωπικότητα, που καταγόταν από την Θράκη, είχαν αποδοθεί οι ιδιότητες του μουσικού, του προφήτη και του ανακαινιστή των θρησκευτικών ιδεών. Οι διάφοροι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι ήταν γιός του Θράκα βασιλιά Οιάγρου και της Μούσας Καλλιόπης, ότι έζησε στις περιοχές της Πιερίας, του Παγγαίου και της Ροδόπης κι’ ότι πήρε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία. Πέρα από τα όσα έχουν γραφεί για την μουσική του δεινότητα και τα διάφορα περιστατικά της ζωής του, υπάρχουν οι αναφορές διαφόρων συγγραφέων με αντικείμενο της φιλοσοφικές του ιδέες και τις κοσμογονικές του αντιλήψεις που αποτελούσαν τη διδασκαλία των Ορφικών. Για παράδειγμα ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος αναφέρεται σε σχόλιο του στον πλατωνικό διάλογο «Τίμαιος» όπου μιλά για τον Δία ως ποιητή του κόσμου και καταλήγει:

«Και ταύτα πάντα η Ορφέως εδίδαξεν υφήγησις» (2).

Αν η προσωπικότητα του Ορφέα παραμένει βυθισμένη μέσα στην αχλύ του μύθου, είναι γνωστές από την ιστορία πολλές προσωπικότητες κατοίκων της Θράκης οι οποίοι κατά την κλασική και ελληνιστική αρχαιότητα στάθηκαν φωτισμένοι δάσκαλοι που δίδαξαν πολλά στους συνανθρώπους τους…..

.

.

.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www. e-istoria.com

,

,

[ shortlink ]  :  http://wp.me/p12k4g-1W1

,

,

.

.

.

 

.

.

.

h1

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

21/09/2013

..

.

Ἐλγίνειο.Ἔργο τοῦ ζωγράφου Νίκου Ἰωάννη.

Ἐλγίνειο.Ἔργο τοῦ ζωγράφου Νίκου Ἰωάννη.

..

.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

.

.

Κείμενο: Εὐγένιος Ἀρ. Γιαρένης, Στρατιωτικὸς Δικαστὴς, Ὑπ.Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

.

.

Θὰ ἦταν ἐξαιρετικά χρήσιμη γιὰ τὸν σύγχρονο Ἕλληνα ἡ ἐξέτασι τῆς πολεμικῆς ἰδεολογίας τῶν Ἑλλήνων τῆς κλασικῆς, ἰδίως, περιόδου, ὅπως ἡ ἰδεολογία αὐτή ἀποτυπώθηκε στὰ ἔργα τῆς κλασικῆς ἑλληνικῆς τέχνης καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος γενικότερα.

Ὡς ἰδεολογία, ὁρίζουμε βέβαια, ἕνα σύστημα ἰδεῶν γύρω ἀπό τὸν πόλεμο, τὸ ὁποῖο ἀποτέλεσε προϊὸν τῆς ἀρχαιοελληνικῆς κοινωνίας στὴν ὁλότητά της.

(…) Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ, θὰ ἐξεταστοῦν μερικὲς εἰδικότερες πτυχὲς τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος, ἐνῶ, εὐλόγως, ἡ σχετικὴ ἐνασχόλησἰ μας μὲ τὸ ζήτημα τῆς περὶ πολέμου ἀρχαιοελληνικῆς ἰδεολογίας, δὲν θὰ μποροῦσε παρὰ νὰ ξεκινήσῃ ἀπό τὸ ἔργο τοῦ «πατέρα τῆς Ἱστορίας», κατὰ τὸν Κικέρωνα, δηλαδὴ τοῦ Ἡροδότου ἀπό τὴν Ἀλικαρνασσό (484-425 π.Χ.).

.

Ἀξίες καὶ ἱεράρχησἰ τους στὶς » Ἱστορίες» τοῦ Ἡροδότου.

.

Ὁ Ἡρόδοτος, ὡς ἱστορικός, ἐπικέντρωσε τὴν ἐργασία του στὴν ἀναζήτησι τῶν αἰτιῶν τοῦ πολέμου, ὅπως μᾶς δηλώνει στὴν ἐναρκτήρια πρότασι τῶν Ἱστοριῶν του, περιγράφοντας παράλληλα τὰ ἀποτελέσματά του πάνω στὸν ἄνθρωπο, ἰδίως τὸν χαρακτῆρα καὶ τὶς ἠθικές ἀρχές του.

(…) Ζωτικῆς σημασίας ρόλο, γιὰ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτεται καὶ συγγράφει ὁ Ἡρόδοτος πρᾶγμα ποὺ δικαιολογεῖ ἄλλωστε καὶ τὰ θέματα τῶν συγγραφικῶν ἐπιλογῶν του, ἔχει ἡ συνειδητοποίησι τῆς ἐφήμερης φύσης τῆς εὐδαιμονίας στοὺς ἀνθρώπους, λέξι ἡ ὁποία σημαίνει βέβαια ταυτοχρόνως εὐτυχία καὶ εὐημερία. (…) Στὸ Ἕβδομο Βιβλίο, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Ξέρξης εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐξαπολύσῃ τὰ στρατεύματά του ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ὁ θεῖος του Ἀρτάβανος, ἐπαναλαμβάνει τὶς ἴδιες πάνω κάτω σκέψεις, προσπαθώντας νὰ τὸν ἀποτρέψῃ…

,

,

,

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο : www.e-istoria.com

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος :   http://wp.me/p12k4g-3t2

,

,

h1

ΘΕΟΙ ΑΙΤΙΟΙ – ΟΙ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

07/08/2013

.

ΑΘΗΝΑ ΑΧΑΝΑ.

.

.

Νικολάου Π. Μπεζαντάκου – Λέκτορος τοῦ Φιλοσοφικοῦ Τμήματος

 ,

 ,

Ἡ ἔντονη ἐπέμβασις τῶν θεῶν καὶ ὁ συσχετισμὸς της πρὸς τὴν ἀνθρώπινη εὐθύνη στὰ ὁμηρικά ἔπη, εἶναι γνωστὸ ὅτι ἀποτελεῖ πρόβλημα δύσλυτο.

Ὡστόσο, τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδίως μετὰ τὶς ἔρευνες τοῦ A. Lesky,  ἔχει ἀρχίσει νὰ κερδίζῃ ἔδαφος ἡ γνώμη ὅτι οἱ διάφορες ἐπεμβάσεις τῶν θεῶν, δὲν ἀφαιροῦν ἀπό τὸν ἄνθρωπο τὴν ὑπευθυνότητά του, οὔτε τοῦ στεροῦν τὴν ἐλευθερία βουλήσεως.

Εἶναι εὔκολο νὰ παρατηρήσομε ὅτι οἱ θεϊκὲς καὶ οἱ ἀνθρώπινες ἐνέργειες στὰ δύο ἔπη, συμπληρώνουν ἡ μία τὴν ἄλλη, καθὼς ἡ ὅλη δράσις καὶ στὴν Ἰλιάδα καὶ στὴν Ὀδύσσεια, ἐκτυλίσσεται σὲ δύο ἐπίπεδα, τὸ θεϊκὸ καὶ τὸ ἀνθρώπινο ὅλη ἡ ἐξέλιξη τῆς Ἰλιάδος ἀποτελεῖ μίαν ἁλυσίδα, στὴν ὁποῖα ἐναλλάσσονται σὰν κρίκοι οἱ θεϊκὲς καὶ οἱ ἀνθρώπινες ἐνέργειες, καθὼς οἱ μὲν συνεχίζουν καὶ συμπληρώνουν τὶς δὲ.

Ἀκόμη καὶ σὲ φράσεις στὶς ὁποῖες ρητῶς γίνεται λόγος γιὰ θεϊκὲς παρεμβάσεις, παρατηροῦμε ὅτι συνυπάρχει καὶ τὸ ἀνθρώπινο στοιχεῖο, ἡ ἀνθρώπινη βούλησις, ὡς ἀχώριστος παράγων τῆς δράσεως ἔτσι συχνὰ παρουσιάζεται ἀμοιβαιότητα μεταξὺ θεϊκῶν καὶ ἀνθρωπίνων ἐνεργειῶν καὶ διπλὴ αἰτιολόγησις τῶν πράξεων.

Read the rest of this entry ?

h1

ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ – ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΙΣΜΩΝ

07/08/2013

.

Ἐρυθρόμορφος ἐλικωτός κρατήρας 410-400 π.Χ. Ἀπεικονίζεται χορὸς πρὸς τιμὴ τοῦ Ἀπόλλωνος Καρνείου. Ἐθνικόν Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον Τάραντος.

Ἐρυθρόμορφος ἐλικωτός κρατήρας 410-400 π.Χ. Ἀπεικονίζεται χορὸς πρὸς τιμὴ τοῦ Ἀπόλλωνος Καρνείου. Ἐθνικόν Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον Τάραντος.

.

.

.

Ἀπόστολου Β. Δασκαλάκη

Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν

Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Σπουδαστηρίου

 .

.

Ἀποσπάσματα τοῦ ἄρθρου :

,

Ἕν ἐκ τῶν πλέον ἐνδιαφερόντων, ἀλλὰ καὶ λίαν ἀμφισβητουμένων ζητημάτων τῶν σχετιζομένων πρὸς τὴν μάχην τῶν Θερμοπυλῶν, εἶναι καὶ ὁ χρονολογικὸς αὐτῆς καθορισμὸς.

Ἄλλωστε ὁ καθορισμὸς οὗτος λύει καὶ τὸ παρεμφερὲς ζήτημα τῆς χρονολογίας τῆς ναυμαχίας τοῦ Ἀρτεμισίου, ἡ ὁποῖα συνέπεσε χρονικῶς.

Ἐκ τῆς ἀλληλουχίας τῶν γεγονότων τῶν Περσικῶν πολέμων, κυρίως ἀπό τῆς μάχης τῶν Πλαταιῶν, προκύπτει κατὰ τρόπον ἀνεπίδεκτον ἀμφισβητήσεως ὅτι αἱ μάχαι ἐν Θερμοπύλαις, ὡς καὶ ἐν Ἀρτεμισίῳ, συνήφθησαν ἐν πλήρει θέρει τοῦ ἔτους 480 π.Χ.

Ἀλλ’ὡς πρὸς τὴν ἀκριβῆ χρονολόγησιν, αἱ ἀρχαῖαι πηγαὶ παρέχουν μόνον ἐνδείξεις, αἱ ὁποῖαι, αὐταὶ καθ’ἑαυτάς, σχετιζόμεναι ἤ ἐξαρτώμεναι ἐκ τῶν λίαν δυσχερῶν καθορισμῶν τῶν ἡμερολογίων τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, τῶν βάσει τούτων τελουμένων θρησκευτικῶν ἑορτῶν, ἔτι δὲ ἐκ μετεωρολογικῶν τινων συμβάντων καὶ ἀστρονομικῶν δεδομένων, παρέχουν λίαν γόνιμον ἔδαφος συζητήσεων.

Ὡς ἐκ τούτου ἡ ἐξέτασις τοῦ θέματος τῆς χρονολογικῆς τοποθετήσεως καὶ τῆς ἐν χρονικῇ ἀλληλουχίᾳ διαπιστώσεως τῶν γεγονότων Ἀρτεμισίου καὶ Θερμοπυλῶν, πέρα θεωρητικῆς καὶ ἐντοπισμένης ἱστορικῆς ἐρεύνης, παρουσιάζει εὐρύτερον ἐνδιαφέρον διὰ τὴν καθόλου ἑλληνικὴν ἀρχαιότητα. Τὸ δὲ ἐνδιαφέρον τοῦτο ἀπετέλεσε τὸν ἄξονα ἐν τῇ ἐρευνητικῇ προσπαθείᾳ καὶ τῇ ἐν γένει πραγματεύσει τοῦ θέματος τῆς μελέτης ταύτης. (…)

 ‘

(…) Ὡς λόγος ἀποστολῆς τοσοῦτον άνεπαρκῶν διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς μεγάλης Περσικῆς στρατιᾶς δυνάμεων, προβάλλεται ὑπό τοῦ Ἡροδότου ὁ ἑορτασμός τῶν Καρνείων, ὁ ὁποῖος ἀπετέλει κατὰ τοὺς θρησκευτικοὺς νόμους καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Σπάρτης, ἀνυπέρβλητον κώλυμα διὰ τὴν ἔναρξιν ἐκστρατείας.

Ἔτι πλέον, μετὰ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Καρνείων συνέπιπτον κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο, 480 π.Χ., καὶ οἱ Ὀλυμπιακοί ἀγῶνες, οἱ ὁποῖοι παρημπόδιζον τοὺς Πελοποννησίους συμμάχους νὰ μετάσχουν εἰς ἔξω τῆς Πελοποννήσου ἐκστρατείαν. (…)

 .

(…) Ἐκ τῶν πληροφοριῶν τούτων τοῦ Ἡροδότου, προκύπτουν δεδομένα τινὰ, δυνάμενα νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς θεμελιώδη διὰ τὴν χρονολογίαν τῆς μάχης τῶν Θερμοπυλῶν :

Read the rest of this entry ?

h1

Η ΑΡΧΑΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

19/07/2013

.

Ὁ ὑπόγειος, κιβωτιόσχημος τάφος ὁ λεγόμενος «Τῆς Περσεφόνης» εἶναι ὁ μικρότερος τάφος τῆς Μεγάλης Τούμπας τῆς Βεργίνας μὲ διαστάσεις θαλάμου 3,50x3μ. Τὸ μνημεῖο ἀνακαλύφθηκε  ἀπό τὸν Μανώλη Ἀνδρόνικο καὶ ἀποκάλυψε μία ζωγραφικὴ σύνθεση μοναδικῆς ὀμορφιᾶς.

Ὁ ὑπόγειος, κιβωτιόσχημος τάφος ὁ λεγόμενος «Τῆς Περσεφόνης» εἶναι ὁ μικρότερος τάφος τῆς Μεγάλης Τούμπας τῆς Βεργίνας μὲ διαστάσεις θαλάμου 3,50×3μ. Τὸ μνημεῖο ἀνακαλύφθηκε ἀπό τὸν Μανώλη Ἀνδρόνικο καὶ ἀποκάλυψε μία ζωγραφικὴ σύνθεση μοναδικῆς ὀμορφιᾶς.

.

.

.

Τοῦ Μανώλη Ἀνδρόνικου

.

 .

.

Ὅλα τὰ ἐγχειρίδια τῆς ἑλληνικῆς τέχνης, μᾶς πληροφοροῦν ὅτι τὰ μνημεῖα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ζωγραφικῆς ἔχουν καταστραφεῖ σχεδὸν ὁλοκληρωτικά.

Οἱ φιλολογικὲς μαρτυρίες, ὅσο πλούσιες κι ἄν εἶναι, δὲν μποροῦν νὰ προσφέρουν τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴν γνώση τῆς μεγάλης ἀπώλειας.

Ἡ άγγειογραφία μπορεῖ νὰ βεβαιώσῃ τὴν ἀριστοτεχνική τεχνικὴ στὸ σχέδιο, δὲν εἶναι ὅμως δυνατὸ ν’ἀντικαταστήσῃ τὶς μεγάλες ζωγραφικὲς συνθέσεις ποὺ ἔχουν χαθεῖ.

Μεταγενέστερες τοιχογραφίες τῶν ρωμαϊκῶν πόλεων, ὅπως τῆς Πομπηῒας, ποὺ μαρτυροῦν ἀδιαφιλονίκητα τὶς ἑλληνικές κι ἑλληνιστικές ἐπιδράσεις, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ μαντέψουμε πόσες κατακτήσεις εἶχε κάνει ἡ ζωγραφικὴ στὴν Ἑλλάδα, ὅμως ἡ χρονικὴ ἀπόστασις ἀπό τὰ ἑλληνικά πρότυπα εἶναι ἀρκετά μεγάλη καὶ ἔτσι ἀπομένει πάντοτε ἡ ἀμφιβολία γιὰ τὸν βαθμὸ ἐξαρτήσεως καὶ γιὰ τὴν διαφορὰ στὴν ποιότητα τῶν ἔργων.

Ὅμως ἡ ἀρχαιολογική ἔρευνα μὲ ἐπιμονή καὶ μέθοδο προχωρεῖ ὁλοένα καὶ κατορθώνει νὰ μᾶς ἀποκαλύψει μνημεῖα ποὺ φωτίζουν σκοτεινὲς ἄλλοτε περιοχὲς τοῦ ἀρχαίου κόσμου.

Ἡ Μακεδονία ἦταν πάντοτε ἕνα ἔνδοξο ὄνομα τῆς ὕστερης ἑλληνικῆς ἱστορίας, καταυγασμένο ἀπό τὴν ἐκπληκτική λάμψι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Read the rest of this entry ?

h1

ΣΑΠΦΩ Η ΔΕΚΑΤΗ ΜΟΥΣΑ

04/07/2013

.

sappho-coomans-cr2[1].

..

.

Σαπφῶ ἡ δεκάτη Μοῦσα

 .

 

Συκοφαντημένο, διαστρεβλωμένο καὶ μιαρὸ παρουσιάζεται τὸ θηλυκὸ πρόσωπο τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος. Ἡ οὐσία του ὅμως, ἡ πραγματικότητα καὶ ἡ ἀλήθεια,  βρίσκονται ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα.

,

Ἡ Σαπφῶ ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες μορφὲς τῆς ἀρχαίας λυρικῆς ποιήσεως μαζὺ μὲ τὸν Ἀλκαῖο. Φαίνεται πὼς ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τὴ μουσικὴ καὶ κάθε ὀμορφιᾶ.

Πολλοὶ τὴν ἔχουν ἀποκαλέσει «δεκάτη μοῦσα» ἤ καὶ «θνητὴ μοῦσα» (τῆς λυρικῆς καὶ τῆς ἐρωτικῆς ποιήσεως) ἐνῶ ὁ Πλάτων τὴν ἔχει ἀποκαλέσει «σοφὴ».

,

Τὸ 380 μ.Χ. ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνὸς διέταξε γιὰ πρώτη φορὰ νὰ καίγονται τὰ ποιήματα τῆς Σαπφοῦς. Στὴ συνέχεια τὸ 1073, οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς τοῦ Βυζαντίου καὶ τῆς Ρώμης, διέταξαν νὰ καοῦν ὅλα τὰ βιβλία ποὺ εἶχαν ἀπομείνει μὲ ἐρωτικὰ ποιήματα τῆς Σαπφοῦς, μὲ συνέπεια τὰ ἐλάχιστα ἀποσπάσματα ποὺ σώζονται σήμερα νὰ καλύπτουν ἕνα πολὺ μικρὸ ποσοστὸ τοῦ συνολικοῦ της ἔργου….

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com

Πιθανὸν νὰ ἀντιμετωπίσετε πρόβλημα στὸ ἄνοιγμα τοῦ συνδέσμου μέσω τῆς Google chrome

.

.

.

Ἀναδημοσίευσις ἐπιβάλλεται μὲ τὴν αὐτονόητη πάντοτε ἀναφορᾶ στὴν πηγῆ

.

.

.