Archive for the ‘ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ’ Category

h1

Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΑΡΧΟΥ-[ΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΣΩ ΑΡΧΑΙOΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ]

18/03/2014

,

,

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

,

,

,Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΑΡΧΟΥ-[ΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΣΩ ΑΡΧΑΙOΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ]

,

,

Εις την περιοχήν της αρχαίας Φιλιππουπόλεως, πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Panajurishte [ 40 χλμ. Β.Δ. της πόλεως Plovdiv] ευρέθησαν το 1949, εννέα χρυσά σκεύη, εις τα οποία συμβατικώς εδώθη η ονομασία θησαυρός του Panajurishte. Τα σκεύη αυτά, αποκείμενα σήμερον εις το Μουσείον του Plovdiv, είναι τα ακόλουθα :

Α) Επτά χρυσά ρυτά, έχοντα τα μεν τέσσερα, μορφήν κεφαλής ζώου, ο δε τρία κεφαλήν γυναικός· β) χρυσή φιάλη, μεσόμφαλος· και γ) χρυσούς αμφορεύς.

Εξαιρέσει της φιάλης, η οποία φέρει επαλλήλους σειράς κεφαλών Αιθιόπων, ως και των τριών, υπό μορφήν γυναικείας κεφαλής, ρυτών τα οποία στερούνται οιασδήποτε παραστάσεως, τα άλλα πέντε σκεύη του θησαυρού, ήτοι τα τέσσερα, υπό μορφήν κεφαλής ζώου, ρυτά και ο αμφορεύς φέρουν παραστάσεις, και δη τα μεν ρυτά επί του λαιμού, ο δε αμφορεύς επί του σώματος.

Και η μεν παράστασις των τεσσάρων τούτων ρυτών έχει ευκόλως αναγνωρισθή, διότι συνοδεύεται υπό επιγραφών. Αλλ’ η του αμφορέως έχει παραμείνει προβληματική, διότι ελλείπει εξ αυτής οιαδήποτε επιγραφή.

Ούτω, κατά την μαρτυρίαν των επιγραφών των, τα τέσσερα εκ των ως άνω ρυτών, εικονίζουν τα ακόλουθα θέματα: το έν την Κρίσιν του Πάριος, το δεύτερον τον Ηρακλήν και τον Θησέα, το τρίτον τον Διόνυσον και την μαινάδα Ηριόπην και το τέταρτον την Ήραν, την Άρτεμιν και τον Απόλλωνα.

Ο ΑΜΦΟΡΕΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΤΟΥ ΙΠΠΙΑΑλλ’ ο αμφορεύς, στερούμενος επιγραφών, Read the rest of this entry ?

h1

ΡΩΜΑΪΚΕΣ ΑΜΑΞΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

13/03/2014

.

.

2 ΑΜΑΞΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΙΚΟ ΤΥΜΒΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΟΞΙΠΑΡΑΣ ΖΩΝΗΣ.

.

,

Δύο τετράτροχες ἄμαξες ποὺ χρονολογοῦνται στὸν 1ο αἰ.μ,Χ. μαζὶ μὲ τοὺς σκελετοὺς τῶν ἀλόγων, ἀποκαλύφθηκαν στὸν ταφικὸ τῦμβο τοῦ χωριοῦ Μικρὴ Δοξιπᾶρα, στὴν διάρκεια σωστικῆς ἀνασκαφῆς ποὺ διεξάγει ἡ Ιθ’ Ἐφορεῖα Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων Κομοτηνῆς.

Πρόκειται γιὰ ἐντυπωσιακὰ εὐρήματα, ἰδιαίτερα σημαντικὰ καὶ μοναδικὰ γιὰ τὸν ἑλλαδικό χῶρο καὶ πιθανότατα μὲ τὶς ἄμαξες αὐτές μεταφέρθηκαν οἱ νεκροὶ γιὰ νὰ καοῦν στὴν πυρᾶ. Ἡ μεταλλικὴ διακόσμηση στὶς καρότσες καὶ στοὺς ζυγοὺς, καὶ στὶς δύο ἄμαξες εἶναι ἐντυπωσιακή.

Στὴν πρώτη ἄμαξα, οἱ σκελετοὶ τῶν ἀλόγων ποὺ τὴν ἔσερναν διατηροῦνται σὲ καλύτερη κατάσταση, ἐνῷ ἄριστη εἶναι καὶ ἡ κατάσταση τῶν μεταλλικῶν στοιχείων. Στὴν ἄμαξα αὐτή, βρέθηκε καὶ ὁ σκελετὸς ἑνός σκύλου. Στὴν δεύτερη ἄμαξα, σώζονται ἴχνη τοῦ ξύλινου σκελετοῦ τῆς καρότσας καὶ τῶν ἀκτινωτῶν τροχῶν της.

.
(…)  ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ὁ τῦμβος, ἕνας ἀπό τοὺς μεγαλύτερους τοῦ βορείου Ἔβρου, εἶναι σὲ περίοπτη θέση, πάνω στὸν ὀδικό ἄξονα ποὺ συνδέει τὴν περιοχὴ μὲ τὴν Βουλγαρία…..

,

,

,

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στὸ : www.e-istoria.com
.

.

[ shortlink ]   :  http://wp.me/p12k4g-4g0

,

,

h1

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

18/07/2012

.

.

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

 .

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ του ελληνικού χώρου και η αποψίλωση του από τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς, δεν είναι προνόμιο σημερινών ασυνείδητων αρχαιοκαπήλων ή κακή συνήθεια κάποιων άγγλων λόρδων του πρόσφατου παρελθόντος· προδιδάξαντες υπήρξαν οι Φράγκοι που κυριολεκτικά κατέκλεψαν τη Βασιλεύουσα στα 1201 και πριν από αυτούς οι πνευματικοί τους πατέρες οι Ρωμαίοι. Οι τελευταίοι, με την ιδιότητα του κατακτητή, κατάφεραν εύκολα ν’ αποσπάσουν έναν τεράστιο αριθμό αριστουργημάτων τέχνης, επίπλωσης, γενικά ό,τι μπορούσε να μεταφερθεί, για να στολίσουν τις πόλεις, πλατείες, ανάκτορα, επαύλεις και ό,τι άλλο τους ενδιέφερε. Read the rest of this entry ?

h1

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

16/03/2011

.

.

.

.,

.

.

Το σπήλαιο Πετραλώνων ανακαλύφθηκε το 1959 από τον κάτοικο της ομώνυμης κοινότητας Φίλιππο Χαντζαρίδη. Εκατό περίπου μέτρα νοτιότερα από τη σημερινή τεχνητή είσοδο (πίσω από το Μουσείο), βρίσκεται μία σχισμή τού βράχου τής οροφής, απ’ όπου συγχωριανοί τού μπάρμπα-Φίλιππα κατέβηκαν με σχοινιά και αντίκρισαν το καταστόλιστο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες εσωτερικό του έγκοιλου, αντί για κάποια πηγή νερού που περίμεναν να βρουν. Παγκόσμια γίνεται γνωστό το 1960, όταν ένας άλλος κάτοικος της κοινότητας Πετραλώνων, ο Χρήστος Σαρηγιαννίδης, βρήκε το περίφημο κρανίο του Αρχανθρώπου. Read the rest of this entry ?