Archive for the ‘ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ-Β.ΘΡΑΚΗ’ Category

h1

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

14/05/2014

,

,

Ἀγῶνας ἀρματοδρομίας.Λεπτομέρεια ταφικοῦ μνημείου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνατολική Ρωμυλία. [Σημερινὴ ὁνομασία περιοχῆς: Καζανλᾶκ].Τὸ εὕρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «θολωτῶν τάφων» δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ [15ος- 13oς αἰῶνας π.Χ.].

Ἀγῶνας ἀρματοδρομίας.Λεπτομέρεια ταφικοῦ μνημείου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνατολική Ρωμυλία. [Σημερινὴ ὁνομασία περιοχῆς: Καζανλᾶκ].Τὸ εὕρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «θολωτῶν τάφων» δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ [15ος- 13oς αἰῶνας π.Χ.].

,

,

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

,

,

Ευαγγέλου Ἀλμπανίδη, «Ἀθλητικοί ἀγῶνες στὴν Θράκη κατὰ τοὺς ἑλληνιστικούς καὶ ρωμαϊκοὺς χρόνους», Κομοτηνὴ, 1995-1998.

,

,

Ὁ χῶρος ποὺ φέρει τὸ ὅνομα Θράκη ἀπό τοὺς ἀρχαιοτάτους ἀκόμη χρόνους, δὲν εἶχε σαφὴ καὶ καθορισμένα ὅρια. Στὴν ἔρευνά μας, ἡ Θράκη ἐξετάζεται μὲ τὰ εὑρύτερά της ἐθνολογικά καὶ γεωγραφικὰ ὅρια, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁ Στρυμόνας πρὸς δυσμᾶς, ὁ Δούναβης πρὸς βορρὰν, τὸ Θρακικὸ πέλαγος πρὸς νότο, ὁ Εὕξεινος Πόντος καὶ ἡ Προποντίδα πρὸς ἀνατολᾶς. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

13/05/2014

,

,

Μεσημβρία (σημερινὸ Nesebar) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Παντοκράτορος·14ος αἰῶνας.

Μεσημβρία (σημερινὸ Nessebar) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Παντοκράτορος·14ος αἰῶνας.

,

,

,

Παραθαλάσσια πόλη τῆς Θράκης στὰ σύνορα τῆς Κάτω Μοισίας, στὸν Εὔξεινο Πόντο.
Πέτρινες άγκυρες της Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ἀπό τὸ βόρειο λιμάνι τῆς Μεσημβρίας τῆς Ποντικῆς σημερινὸ NessebarΕἶναι ἀρχαιότατη πόλη. Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι ἰδρύθηκε γύρω στὸ 493 π.Χ. ἀπό ἀποίκους τοῦ Βυζαντίου κυρίως, καὶ ἀπό Καρχηδονίους. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸν Στράβωνα καὶ ἄλλους, κτίσθηκε ἀπό ἀποίκους Μεγαρεῖς καὶ ὀνομαζόταν πρῶτα Μενεβρία ἀπό τὸν ἀρχηγό τῶν ἀποίκων Μένα, καὶ ἀπό τὴν Θρακικὴ λέξη «βρία», ποὺ σημαίνει πόλη. Ἡ μεγάλη ἰκανότητα τῶν κατοίκων της στὰ ναυτικὰ καὶ ὁ φυσικὸς πλοῦτος τῆς γύρω χώρας, τὴν ὁδήγησαν σὲ μεγάλη ἀκμή.

[Στὴν φωτογραφία, ἀπεικονίζονται πέτρινες ἄγκυρες τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ἀπό τὸ βόρειο λιμάνι τῆς Μεσημβρίας τῆς Ποντικῆς].

 

Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΑΒΑΚΛΗ

03/07/2013

.

ΚΑΒΑΚΛΗ - Άποψη Καβακλή 1904.

.

Καβακλὴ –  Ἀνατολικὴ Ρωμυλία  

.

.

Ελληνική πόλη χτισμένη σε απόσταση 40 χιλ. βόρεια από την Αδριανούπολη, στις βορειανατολικές πλαγιές του «Σακάρ Πλάνινα».

Δεν είναι ακριβώς γνωστό πότε χτίστηκε το Καβακλή, όμως η παράδοση αναφέρει πως ήταν ένα μικρό χωριό, στο οποίο από το τέλος του 18ου αιώνα άρχισαν να συγκεντρώνονται ‘Ελληνες από την ‘Ηπειρο, που έφευγαν για να γλυτώσουν από τις διώξεις του Αλή Πασά. ‘Ετσι από άσημο μικρό χωριό εξελίχθηκε σιγά-σιγά σε πραγματική μικρή πολιτεία.

Βουλγάρους κατοίκους δεν είχε καθόλου το Καβακλή, εκτός από λίγους δημοσίους υπαλλήλους με τις οικογένειές τους, κι αυτούς ύστερα από το 1885. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΣ

21/04/2013

.

Ἐνθύμιον Φιλιττπουπόλεως (06-02-1920)

.

.

Φιλιππούπολις Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας 

.

.

«Στὰ 1863 ζοῦσαν στὴν Φιλιππούπολη περίπου 18.000 Ἕλληνες.

Στὰ 1903 ζοῦσαν στὴν Φιλιππούπολη 5.000 Ἕλληνες.

Αὐτονόητο εἶναι ὅτι ἡ Φιλιππούπολη ἀποτέλεσε τὸν φάρο τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὴν Βόρεια Θράκη.

Διάφοροι Εὐρωπαῖοι περιηγητὲς ποὺ πέρασαν ἀπὸ δῶ, σημείωσαν τὴν ὑπεροχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἔναντι τοῦ βουλγαρικοῦ.  Εἶχε δὲ ἡ πόλη 8 ἐκκλησίες καὶ ἦταν σπουδαῖο οἰκονομικὸ κέντρο.

Τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο ὑπέστη καὶ δῶ πολλὲς διώξεις καὶ σφαγές».

.

Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος Ἱστορία τοῦ  Βορείου Ἑλληνισμού – Θράκη  έκδ. «Ἀφοί Κυριακίδη» Θεσσαλονίκη, 1991

.

.

Πηγὴ: Τὸ ἐ ξ α ι ρ  ε τ ι κ ό  λεύκωμα τῶν ἐκδόσεων τοῦ περιοδικοῦ ἐνδοχῶρα «Στῶν Ἑλλήνων τὶς Πατρίδες», ἀπό τὴν συλλογὴ τοῦ Ἰωάννου Γεωργόπουλου.

.

.

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΣ

,
Η Φιλιππούπολη πριν και μετά την Ρωμαϊκή κατάσταση. Read the rest of this entry ?

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 96 ακόμα followers