h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

10/06/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

10 Ἰουνίου

,

Μέγας Ἀλέξανδρος323 π.Χ.—Εκπνέει στην Βαβυλώνα, σε ηλικία 33 ετών, ο μέγιστος ηγέτης τών αιώνων, το κεραύνιο δόρυ και ο φωτοβόλος πυρσός τού Ελληνισμού, το θείο τέκνο τού Διός, ο Μέγας στρατηλάτης και κοσμοκράτωρ Αλέξανδρος. Πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, στην ερώτηση τών εταίρων σε ποιόν «την βασιλείαν απολείπει», αποκρίθηκε «τω κρατίστω». Για τον ξαφνικό θάνατο τού στρατηλάτη διατυπώθηκαν πολλές εκδοχές από την δηλητηρίαση μέχρι τους ελώδεις πυρετούς και τον τύφο. [Παραδοσιακά, ως ημερομηνία θανάτου τού Μεγάλου Αλεξάνδρου λαμβάνεται η 13η Ιουνίου, από την νεώτερη όμως και πλέον επισταμένη μελέτη τών πηγών, προκύπτει ως ορθότερη χρονολόγηση το βράδυ τής 10ης προς 11η Ιουνίου.

1190.—Ο Γερμανός αυτοκράτορας Φρειδερίκος Α’ Βαρβαρόσσας πνίγεται στον ποταμό Καλύκαδνο στη διάρκεια τής Τρίτης Σταυροφορίας πρίν φτάσει στους Αγίους Τόπους.

1470.—Ενετοί και Έλληνες Stradioti προβάλλουν ηρωική άμυνα, στο Παλαιόκαστρο Λήμνου, ενάντια των τούρκων, υπό τον Μαχμούτ πασά, ο οποίος αναγκάζεται να εγκαταλείψει την επιχείρηση. [Λίγα λόγια γιὰ τοὺς Ἕλληνες Στρατιώτες ]. «Πελοποννήσιοι και, κατά το πλείστον, Λάκωνες στην καταγωγή , σχημάτισαν -κατ΄ αρχήν- αυτοδιοίκητες Ίλες ελαφρού Ιππικού για να συναντήσουν πάνω στ΄ άλογά τους τον εχθρό και ν΄ αναμετρηθούν μαζύ του. «…Το όνομα ‘Στρατιώτης’ δηλοί τον κατ΄ εξοχήν Ιππέα.» και, πράγματι οι Στρατιώτες ήσαν δεινοί  Ιππείς, τολμηροί κι ευέλικτοι, οπλισμένοι με το ξακουστό «ωτιόσχημο» μαχαίρι, το δόρυ, το ρόπαλο αλλά και το τόξο. Γράφει σχετικά ο Marino Sanuto : «Δεν αιχμαλωτίζουν αλλά κόβουν κεφάλια παίρνοντας κατά την συνήθειά τους ένα δουκάτο για το καθένα. Τρώνε λίγο κι ευχαριστιούνται με ο,τιδήποτε ενώ περιποιούνται πολύ τα άλογά τους.». Στον κυρίως ελλαδικό χώρο διαπρέπουν ως πολεμιστές και αναγνωρίζονται από τους συμμάχους τους στον κατά του κοινού εχθρού αγώνα : «…άνδρες γενναιόψυχοι και ικανοί για κάθε επιχείρηση …»

1570.—Ενετοί και Έλληνες υπό τον Ιάκωβο Celsi και τον Μανώλη Μόρμορη απελευθερώνουν το Σοποτό Χιμάρας από τους τούρκους.

1821.—Φτάνει στο στρατόπεδον τών Βερβένων ο Δημήτριος Υψηλάντης.

.—Ο Ομέρ Βρυώνης και ο Κιοσσέ Μεχμέτ επιπίπτουν κατά τής Λειβαδιάς καί την παραδίδουν εις την σφαγήν, την διαρπαγήν και τας φλόγας. Εις χιλίους ανήλθον περίπου οι νεκροί, μεταξύ των οποίων ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών που εσφάγησαν δεν ήτο μικρός. Δυόμισι χιλιάδες γυναικόπαιδα ηχμαλωτίσθησαν και εις δύο ακόμη χιλιάδας υπελογίσθησαν οι κλεισθέντες εις το φρούριον». Ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος τους είχε προτρέψει να αποσύρουν άμεσα όλα τα γυναικόπαιδα τη νύκτα αλλά δυστυχώς δεν εισακούσθηκε λόγω τού ενθουσιασμού και της απειρίας των Λειβαδιωτών.

(10 με 11/6).—Οι τούρκοι παραδίδουν το Αγρίνιο (Βραχώρι) στους Έλληνες πολιορκητές. Η δύναμη των 1800 ανδρών που είχε στείλει ο Χουρσίτ με τον Ισμαήλ Πλιάσα, προς ενίσχυση των τούρκων δεν κατόρθωσε να περάσει το Μακρυνόρος, γιατί τους έφραξε τον δρόμο ο Ανδρέας Ίσκος.  Οι πολιορκημένοι τούρκοι που δεν περίμεναν πλέον καμμία βοήθεια, μη έχοντας άλλη διέξοδο ήρθαν σε συμφωνία με τους Έλληνες να παραδοθούν, υπό τον όρο να γίνει σεβαστή η ζωή και η τιμή τους. Η συμφωνία τηρήθηκε: οι έγκλειστοι στο Βραχώρι τούρκοι, με τον Δερβέν αγά Ταχήρ Παπούλια, υπογράψανε συμφωνία με τον Γ.Βαρνακιώτη, που υποχρέωνε τους Τούρκους να παραδώσουν τα όπλα και να πάνε όπου θέλουν. Έτσι, έπεσε το Βραχώρι (Αγρίνιο), που ήταν το προπύργιο τών τούρκων στη Δυτική Ελλάδα.

1822.—Κατόπιν υπογραφείσης συμφωνίας, οι τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολιν εις τους Αθηναίους, οίτινες εισήλθον εις αυτήν την 8ην πρωϊνήν με επί κεφαλής τον Μητροπολίτην Διονύσιον.    Ο τούρκος φρούραρχος παραδίδων εις αυτόν επί αργυρού δίσκου τα κλειδιά, είπε: «Αυτό ήτο το θέλημα τού Υψίστου». Οι κλεισθέντες εις την Ακρόπολιν κατά την έναρξιν τής πολιορκίας τούρκοι ανήρχοντο εις 2.500. Εκ τούτων εξήλθον δυνάμει τής συμφωνίας μόνον 1.160. Οι υπόλοιποι είχον φονευθή κατά τας μάχας πρός τούς πολιορκούντας αυτούς Αθηναίους ή είχον αποθάνει εκ τών στερήσεων καί τών ασθενειών. Οι Αθηναίοι, αμέσως μετά την είσοδόν των, ύψωσαν την Ελληνικήν Σημαίαν εν μέσω κανονιοβολισμών, χρησιμοποιούντες τα παραδοθέντα από τους Τούρκους πυροβόλα. Αλλά την χαράν των διέκοψεν απρόοπτον δυστύχημα. Ο ορισθείς φρούραρχος Παναγής Κτενάς, από τον ενθουσιασμόν του διά την κατάληψιν τού φρουρίου, εγέμιζε μόνος τα κανόνια και τούς έβαζε φωτιά. Από απροσεξίαν όμως, ένα απ’ αυτά, που ευρίσκετο εις το χείλος τού εξωτερικού τείχους, εξερράγη, ο δε ατυχής Κτενάς κατεκρημνίσθη εις το κενόν και εύρε τραγικόν θάνατον.

.—Στο Κομπτότι  Άρτης έγινε σφοδρά μάχη μεταξύ Ελλήνων υπό τους Μπότσαρην, Νόρμαν και τούρκων. Την μάχην εκέρδισαν οι Έλληνες.

ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ.—(10 με 13) Η μάχη τών Βασιλικών. Ακολουθεί η σύγκρουσις τού Χάψα και τών συμπολεμιστών του στα Βασιλικά, στη λυσσαλέα εκείνη φονική μάχη με την αυτοθέλητη θυσία όλων των παλικαριών, μαζί και του καπετάνιου στο πεδίο τής τιμής. Θυσία που μόνο με εκείνη του Παπαφλέσσα στο Μανιάκι μπορεί να συγκριθεί.

1823.—10.000 τούρκοι, υπό τον Γιουσούφ πασά Περκοφτσαλή, πυρπολούν την Αράχωβα και το Καστρί Δελφών.

1825.—Ο Ιμβραήμ Πασάς καταλαμβάνει την Τρίπολιν. Στην μάχη πέφτουν οι αγωνιστές Αλεβίζος από τα Καλάβρυτα, Διάκος από την Ζάκυνθο και Γρηγόριος ηγούμενος στην Τσιπιανίτη Κυνουρίας.

1829.—Οι Έλληνες υπό τον Ευμορφόπουλον έξω τών Θηβών ενίκησαν τους Τούρκους.

1877.—Σύστασις τού Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με πρωτοβουλίαν τής βασιλίσσης  Όλγας και πρώτον πρόεδρον τον Μάρκον Ρενιέρη.

1900.—Εξακολουθεί ο διωγμός τών Ελλήνων τής Φιλιππούπολης από τους βούργαρους.

1904.—Καταπλέει στον Πειραιά ο γαλλικός στόλος.

1908.— Στο Ρεβάλ τής Εσθονίας συναντήθηκαν ο βασιλεύς τής Αγγλίας Εδουάρδος Ζ’ και ο Τσάρος Νικόλαος Β’ και συμφώνησαν για την πολιτική στην Ελληνική Χερσόνησο. Μεταξύ άλλων, συζήτησαν για την επί δεκαετίες ένοπλη σύγκρουση μεταξύ διάφορων εθνοτικών ομάδων στις ευρωπαϊκές επαρχίες της αυτοκρατορίας και απειλή για την οθωμανική κυριαρχία στην περιοχή. Η πρόταση αυτή θα βασιζόταν στον έλεγχο των Δυνάμεων, που θα επέτρεπαν στο σουλτάνο μόνο μια τυπική επικυριαρχία.

1910.—Σύμφωνα με έκθεση τής Διεθνούς Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου, τα χρέη της Ελλάδος έχουν ως εξής: Σε χρυσό 725.939.500 φράγκα και σε τραπεζικά γραμμάτια 17.629.436 δραχμές.

1912.—Στην Ελλάδα, αρχίζουν να μελετώνται μέτρα για τον περιορισμό τού μεταναστευτικού ρεύματος. Μέχρι το 1915 περίπου 250.000 Έλληνες ήταν θύματα γενοκτονίας ΜΟΝΟ στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης!!….

1919.—Ο Ελληνικός στρατός εκκαθαρίζει την περιοχή του από άτακτους Τούρκους.

1920.—Ο Ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το Σαλιχλή. Οι Ελληνικές δυνάμεις τής Μικράς Ασίας εις τον τομέα τού Σαλιχλί μάχονται εναντίον τών τουρκικών δυνάμεων και καταλαμβάνουν τις επιδιωκόμενες θέσεις. Στον τομέα Ομερλού οι Ελληνικές δυνάμεις κατόπιν σκληρού αγώνος ανατρέπουν τους τούρκους.

1921.—Η Ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία δέχεται επιθέσεις τούρκων στην περιοχή Γενικιός.

.—Γεννιέται στο Μον Ρεπό στην Κέρκυρα ο πρίγκηπας Φίλιππος, μετέπειτα σύζυγος τής βασίλισσας Ελισσάβετ τής Αγγλίας. Γονείς του ήταν ο Πρίγκιπας Ανδρέας τής Ελλάδας και η Πριγκίπισσα Αλίκη.

1922.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία μάχεται με μάχες αποσπασμάτων και πυροβολικού.

1924.—Την παραίτηση τού υπουργού στρατιωτικών Γ. Κονδύλη,  ακολουθούν οι παραιτήσεις τών υπουργών συγκοινωνιών Ησαῒα, και οικονομικών Ρούσου.

1927.—Η κυβέρνηση δίνει χάρη στους Ζέρβα και Ντερτιλή,  οι οποίοι συνελήφθησαν οκτώ μήνες νωρίτερα με την κατηγορία υποκινήσεως πραξικοπήματος. Το αδίκημά τους χαρακτηρίσθηκε ως πολιτικό.

1930.—Η υπογραφή Ελληνοτουρκικής σύμβασης στην Άγκυρα από τον Βενιζέλο. Με αυτή την συμφωνία, η Ελλάδα καλούνταν να πληρώσει 425.000 λίρες Αγγλίας ως αποζημίωση για τους τούρκους που έφυγαν από τη χώρα και σε αντάλλαγμα η τουρκία δεχόταν να αναγνωρίσει τους Έλληνες τής Κωνσταντινούπολης ως μόνιμους κατοίκους. Με το παραπάνω Σύμφωνο το οποίο κυρώθηκε με το Ν. 4793/1930, αποσβέσθηκαν οριστικά όλες οι εκατέρωθεν αξιώσεις των δύο κρατών από τις ανταλλάξιμες περιουσίες. Έτσι αποσβέσθηκε συμψηφιστικά ή περιουσία των 100 δισεκ. Δραχμών (σταθεροποιημένων σε τιμές του 1924)  που είχε να εισπράξει η Ελλάδα, με τα 12,5 δις δραχμών που είχε να εισπράξει η Τουρκία (όπως θα έλεγαν σήμερα κάποιοι στην μπακάλικη γλώσσα: «Από δω και πέρα ούτε σου χρωστάω ούτε μου χρωστάς») .Και φυσικά το Σύμφωνο αυτό, εκλόνισε τον προσφυγικό ελληνισμό, γιατί παρά το λεγόμενο, την εξουσία δεν την ασκεί ο Λαός αλλά οι Κυβερνήσεις. Και το Σύμφωνο αυτό δεν το υπέγραψε ο Λαός, αλλά η Κυβέρνηση. Ο Βενιζέλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κατανοώ την πικρία των προσφύγων, αλλά αντί της ολοκληρωτικής αποζημιώσεως τους παρέχω την ολοκληρωτική αποκατάστασιν»[!!!].

1931.—Σύγκρουση σημειώνεται στη Βουλή μεταξύ του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου και του αρχηγού των Προοδευτικών Γεωργίου Καφαντάρη για τον περί Τύπου Νόμο, που ψηφίζεται στη Βουλή.

1941.—Η Ελλάδα, έπειτα από απόφαση της Ανώτερης Γερμανικής Διοίκησης, χωρίζεται σε ζώνες κατοχής, τη γερμανική, την ιταλική και τη βουλγαρική.

1942.—Ο βασιλεύς Γεώργιος επισκέπτεται τας Ηνωμένας Πολιτείας, διά να εκθέση εις τούς Αμερικανούς επισήμους και τον αμερικανικόν λαόν τα δίκαια τής Ελλάδος. Δύο ημέρας μετά, οι κυβερνήσεις τών ΗΠΑ και τής Μεγάλης Βρετανίας ανακοινώνουν την απόφασήν τους να αποσταλούν 18.000 τόνοι τροφίμων στην Ελλάδα.

1943.—Το Αντιτορπιλλικό «ΚΑΝΑΡΗΣ» εισέρχεται πρώτο στο λιμάνι τής Αυγούστας. Το Αντιτορπιλλικό «Β. ΟΛΓΑ» με άλλα Αγγλικά Αντιτορπιλλικά καταλαμβάνει τα νησιά Παντελλάρια και Λαμπιδούσα.

1944.—Οι Γερμανοί, εκδικούμενοι διά τας εναντίον των επιθέσεις τών ανταρτικών ομάδων, εισέρχονται διά δολίου τεχνάσματος εις το Δίστομον καί εξολοθρεύουν ολόκληρον σχεδόν τον πληθυσμόν τού, μη φεισθέντες ουδέ τών νηπίων, τών οποίων έσπαζαν τα κεφάλια εις τούς τοίχους ή τα εξεκοίλιαζαν μπροστά εις τούς γονείς των. Η σφαγή ήταν απίστευτης ωμότητας, σκληρότητας και βαρβαρότητας με σκηνές που ξεπερνάνε κάθε φαντασία, ακόμα και άρρωστη..Τα θύματα τής ναζιστικής θηριωδίας ανήλθον εις 218 από τα οποία 20 βρέφη, 15 παιδιά και 42 υπερήλικες.

.—Πυρπολείται από τους γερμανοΝαζί το χωριό Αργίνια της Κεφαλληνίας. Από τα 35 σπίτια, πού είχε το χωριό, κάψανε τα 25.

1949.—Απολύονται από τα διάφορα στρατόπεδα, όπου κρατούνται, 1.000 κομμουνιστές, οι οποίοι υπέγραψαν δήλωση μετάνοιας.

1958.—Λεηλασίες Ελληνικών καταστημάτων στην Λευκωσία από τους τούρκους.

1965.—Ιδρύεται η Ιερά Σύνοδος τής Καθολικής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

1990.—Η τρομοκρατική οργάνωση 17Ν, χρησιμοποιώντας βαρύ οπλισμό από τις κλοπές στο στρατόπεδο Συκουρίου και το Πολεμικό Μουσείο, βομβαρδίζει κτήριο στη Λεωφόρο Συγγρού 167, όπου στεγαζόταν αμερικανική εταιρία.

1991.—Την κατάθεσή του στο ειδικό δικαστήριο αρχίζει ο Γιώργος Κοσκωτάς.

1993.—Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν ότι θα στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στην ΠΓΔΜ για να βοηθήσουν τους 700 Σκανδιναβούς στρατιώτες του ΟΗΕ που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή.

1995.—Αντιδράσεις σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση προκαλεί η θέση του νεοδημοκράτη βουλευτή Αθανάσιου Δαβάκη υπέρ τής συνταγματικής μοναρχίας.

1996.—Επίτιμο μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών εκλέγεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

2004.—Ο πρώην πρωθυπουργός και ακαδημαϊκός Ξενοφών Ζολώτας, απεβίωσε σε ηλικία 100 ετών. Ο Ξενοφών Ζολώτας, ως αντιπρόσωπος της Ελλάδας, με τον απροσδόκητο λόγο του στις 26 Σεπτεμβρίου 1957, ενώπιον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προέβει σε μία από τις πιο ουσιαστικές του ενέργειες για την προβολή τής Ελληνικής Γλώσσας. Ο εκλιπών, μίλησε Ελληνικά και τον κατάλαβαν όλοι γιατί χρησιμοποίησε ατόφια την «αγγλική» γλώσσα!

 .

.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

.

.

 Βασική πηγή: www.e-istoria.com

΄

Πηγῆ ὀπτικοακουστικοῦ : http://www.youtube.com/user/Gladiator33111

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: