h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 08 ΙΟΥΝΙΟΥ

08/06/2013

.

sansimera,

08 Ἰουνίου

,

452.—Οι Ούννοι, με επικεφαλής τον Αττίλα, εισβάλλουν στην Ιταλία. Οι σύγχρονοι τούρκοι, πιστοί στις …παραδόσεις τής κεντρικής Ασίας, τιμούν τον καταστροφέα Αττίλα δίνοντας με περηφάνεια το όνομά του σε νεογέννητα (συναντάται και στη Θράκη), σε οδούς πόλεων της τουρκίας, σε πλοία και ιδρύματα. Και φυσικά η εισβολή στην Κύπρο το 1974, πήρε την ονομασία «Αττίλας», θέλοντας να θυμίσει πως αν και οι αιώνες έχουν περάσει, η τουρκική συμπεριφορά τών απογόνων του Αττίλα, παραμένει πάντοτε η ίδια…

1821.—Άλλη μία  ιστορική μάχη στο Κομπότι (Άρτης) από τους Καραϊσκάκη, Κουτελίδα και Μπακόλα, όπου ο πρώτος δείχνει τα πισινά του στους εχθρούς…..και τραυματίζεται. Το ολιγάριθμο Ελληνικό σώμα νικά 3.000 τούρκους και τους τρέπει εις άτακτον φυγήν.

.—150 τούρκοι στρατιώται, ακολουθούμενοι από 50 περίπου τσιγγάνες καί παιδιά, εξήλθον από τήν Ακρόπολιν, διά να θερίσουν τα πέριξ ευρισκόμενα ώριμα σπαρτά. «Οι Αθηναίοι ώρμησαν αμέσως εναντίον των καί επηκολούθησε πεισματώδης σύγκρουσις, η οποία,  αρχίσασα εις την Αρβανίτικην πόρταν, συεχίσθη κατόπιν εις τον περίβολον τού ναού τού Αγίου Γεωργίου. Κατ’ αυτήν, εφονεύθησαν 15 Τούρκοι και 20 τσιγγάνες, πολλοί δε ετραυματίσθησαν. Οι τούρκοι επέστρεψαν τότε εις την Ακρόπολιν, ήρπασαν από τας φυλακάς οκτώ εκ τών κρατουμένων ομήρων, καί, οδηγήσαντες αυτούς εις το βόρειον τείχος, τούς απεκεφάλισαν τον ένα μετά τον άλλον καί έρριψαν κάτω τα κεφάλια των. Τού ιερομονάχου Φιλαρέτου Τριανταφύλλη το κεφάλι εσταμάτησε εις ένα βράχον, μετέωρον. Κατά την νύχτα τολμηροί Αθηναίοι ανερριχήθησαν εις τον βράχον, επήραν το κεφάλι τού Τριανταφύλη καί το έθαψαν. Καθ’ όλην την ημέραν, οι τούρκοι από την Ακρόπολιν καί οι Αθηναίοι από τα γύρω υψώματα αλληλοεπυροβολούντο αδιακόπως, οι δε τουρκάλες έρριπτον μεγάλους λίθους εναντίον τών Ελλήνων.

.—Ο Δημήτριος Υψηλάντης φθάνει εις Υδραν, ως πληρεξούσιος τού αδελφού του Αλεξάνδρου.

1825.—Ο Κιουταχής προσεπάθησε με εφόδο να καταλάβη το Μεσολόγγιον αλλ’ απέτυχε.

1827.—Εις το δημόσιον ταμείον δεν υπήρχαν χρήματα. Αι αποθήκαι τών Τροφίμων ήσαν κεναί. Οι στρατιώται, πεινασμένοι καί κουρελιασμένοι, είχον συγκεντρωθή απειλητικοί εις την κεντρικήν πλατείαν τού Ναυπλίου. «Η κυβέρνησις ευρίσκετο εις μεγάλην αμηχανίαν, διότι εφοβείτο διαρπαγάς καί αναρχίαν. Την κατάστασιν έσωσε τότε ο Γεώργιος Γεννάδιος.  Ανέβηκεν εις μίαν πέτραν καί ωμίλησεν εις τούς στρατιώτας. Εξύμνησε το θάρρος καί την παλληκαριά τους, υπέμνησε τα ηρωϊκά κατορθώματά τους καί τούς ετόνισε το ιερόν χρέος τους να διαφυλάξουν αμόλυντον την ιδέαν τής ελευθερίας καί να προστατεύσουν τούς γέρους γονιούς τους, τίς αδερφές, τίς γυναίκες καί τα παιδιά τους από το μαχαίρι τού τούρκου. «Δεν έχομεν χρήματα, αλλά θα τα εύρωμεν», εβροντοφώνησε. Κι’ έβγαλεν αμέσως από τη φτωχή δασκαλίστικη τσέπη του τέσσερεις χρυσές λίρες καί τις προσέφερε. Έγινε τότε το θαύμα. Έμποροι, επαγγελματίαι, κληρικοί, εργάται, στρατιωτικοί, άρχισαν να προσφέρουν,  ό,τι είχεν ο καθένας, χρήματα, ακριβά άρματα, τα πάντα. Αι γυναίκες έδωκαν τα χρυσαφικά τους. Μέσα εις ελαχίστας ώρας, ο επίσκοπος Δαμαλών συνεκέντρωσεν εις την εκκλησίαν τού Αγίου Γεωργίου 150.000 γρόσια καί πολλά πολύτιμα αντικείμενα. Έτσι, εσώθη το Ναύπλιον καί η Ελλάς από την αναρχίαν. Με τον ίδιον τρόπον συνεκεντρώθησαν άλογα καί κατηρτίσθη ιππικόν».

1855.—Ο Κωνσταντίνος Γαλάτης είναι ο νέος Δήμαρχος Αθηνών.Η θητεία του έληξε στις 24 Μαρτίου του 1857 όπου τον διαδέχθηκε ο Σπυρίδων Βενιζέλος.

1881.— Πεθαίνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ΄, κατά κόσμον Γεώργιος Φουρτουνιάδης. Εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης στις 26 Σεπτεμβρίου 1835, επαύθη από τον Σουλτάνο και επανεξελέγη 27 έτη αργότερα.

1897.—Μετά από συνέλευση στους Αρμένους, οι επαναστάτες Κρήτες εκλέγουν πρόεδρο τον Μητροπολίτη Κισσάμου και Σελίνου Δωρόθεο.  

1907.—Ο Ανδρέας Παπαδημητρόπουλος είναι ο δράστης τής επίθεσης με δυναμίτιδα στην Βουλή.

1914.—Παρά την συνθήκη ανακωχής, οι αλβανοί επιτίθενται εναντίον τών Βορειοηπειρωτών

1915.—Η προσωρινή κυβέρνηση Γούναρη, μετά τις εκλογές τής 31ης Μαΐου , σκέπτεται να αναβάλει την σύγκληση νέας Βουλής λόγω της σοβαρής ασθένειας τού Βασιλιά.

1916.—Υπό τις απειλές τών «συμμαχικών» κατοχικών δυνάμεων και επί πλέον υπό την απειλή απόβασης στρατού τους στο Φάληρο, η κυβέρνηση τής χώρας παραιτείται.

1917.—Οι ιταλοί καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα.

1918.—Τα όργια τών βουργάρων εναντίων τού Ελληνικού στοιχείου στην Δυτική Θράκη είναι ανομολόγητα. Εκτοπισμοί Ελλήνων ηλικίας από 16 έως 45 ετών.

1919.—Οι Ελληνικές δυνάμεις τής στρατιάς τής Μ.Ασίας συνάπτουν μάχες εναντίον τών τούρκων παρά το Νασλή Μ.Ασίας.

.—Αρχίζει η μεταφορά τού Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Μεσημβρινής Ρωσίας στο Γαλάζιο Ρουμανίας, η οποία ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουνίου 1919.

1920.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία δρα διά περιπόλων.

1921.—Η Ελληνική στρατιά είναι έτοιμη διά νέες μάχες. Μεγάλη εκστρατεία εναντίον τού στρατού τού Μουσταφά Κεμάλ αποφασίζεται στο Κορδελιό, κατά το πολεμικό συμβούλιο, που συγκροτείται υπό την προεδρία τού βασιλιά Κωνσταντίνου και τη συμμετοχή όλης τής στρατιωτικής ηγεσίας.

1922.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία με αποσπάσματα ερευνά τις θέσεις τού στρατού τών τούρκων.

1928.— Η Ελλάς παραλαμβάνει από τα γαλλικά ναυπηγεία “Gironde & Loire”, το υποβρύχιο «ΚΑΤΣΩΝΗΣ».

.—Το αεροπλάνο «Ελλάς», τύπου Πρεγκέ, με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόϊ για να πραγματοποιήσει το γύρο τής Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιομέτρων.

1930.—Ο Τζιμ Λόντος (Χρήστος Θεοφίλου), έπειτα από περηφανή νίκη, ανακηρύσσεται για πρώτη φορά πρωταθλητής κόσμου. Το 1936 οι αντζέντηδές του οργάνωσαν αγώνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τον τούρκο Ντεναρλί. Ο Δημήτρης Ψαθάς, την επόμενη ημέρα στα “ΝΕΑ”: περιγράφει, με αρκετή δόση σαρκασμού, τον αγώνα αλλά και το κλίμα που επικράτησε “Η Ελληνοτουρκική φιλία επέρασε χθες στιγμάς σκληράς δοκιμασίας εις το Στάδιον. Υπέστη χειρολαβάς και ποδολαβάς, κεφαλοκλειδώματα, ψαλιδοκλειδώματα και αεροπλανικά κόλπα τόσον άγρια, ώστε επί μίαν ώραν να ξεχαστούν τα σύμφωνα και να αναζήσει επί τού ρινγκ, ολόκληρον το παλαιόν φυλετικόν μίσος και αι προαιώνιαι διαφοραί μεταξύ τών δύο λαών”.

.—Γεννιέται ο Έλληνας συνθέτης και μουσικολόγος Γιάννης Ιωαννίδης.

1932.— Κατατίθεται και ψηφίζεται το πρώτο Νομοσχέδιο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις από την κυβέρνηση Βενιζέλου. Ο Νόμος 5733/1932 που καθόριζε να εφαρμοστεί μετά πέντε μήνες δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Όταν την άνοιξη τού 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, ως Αντιπρόεδρος στην Κυβέρνηση Δεμερτζή και Υπουργός των Στρατιωτικών, ανέλαβε την Πρωθυπουργία, με 240 ψήφους από το Κοινοβούλιο, άρχισε την ανασυγκρότηση του κράτους. Τα μέτρα υπέρ των εργατών άρχισαν να εφαρμόζονται αμέσως πριν την πολιτειακή μεταβολή  της 4ης Αυγούστου 1936.

1933.—Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταθέτει στον ανακριτή για τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του.

1939.—Αποφασίζεται η κατάργηση τών οκτατάξιων σχολείων και η ίδρυση εξατάξιων γυμνασίων.

1952.—Αναχωρούν για την Κορέα 400 Έλληνες στρατιώτες.

1955.—Οι τούρκοι σφάζουν τους Κ. Γεωργίου και Κυρ. Κατώλη στην Λάρνακα.

1960.—Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, Αμπντέλ Νάσερ.

1962.—Πεθαίνει ο καθηγητής τής Οδοντιατρικής Σχολής και λογοτέχνης Στέλιος Σπεράντζας.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ1966.—Εγκαινιάζεται το Ευγενίδειο Πλανητάριο. Το ποσό που δαπανήθηκε για το σκοπό αυτό ήταν υπέρογκο για την εποχή εκείνη, ενώ ο πολύ μεγάλης αξίας κεντρικός πλανηταριακός προβολέας, ήταν δωρεά του Νικόλαου Βερνίκου-Ευγενίδη. Εκπληρώθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο πληρέστερα η επιθυμία και το όραμα του εθνικού ευεργέτη Ευγένιου Ευγενίδη   «να συμβάλει εις την εκπαίδευσιν νέων ελληνικής ιθαγενείας εν τω επιστημονικώ και τεχνικώ πεδίω». Σημαντική ήταν επίσης και η προσφορά τού αστρονόμου Κωνσταντίνου Χασάπη, ο οποίος ως δεινός ομιλητής, συνέπαιρνε κυριολεκτικά το πολυπληθές ακροατήριό του στις εβδομαδιαίες αστρονομικές του διαλέξεις στο Αμφιθέατρο τού Ιδρύματος, ιδιαιτέρως δε τα δύο τελευταία χρόνια τής ζωής του (1970-1972).

1969.—Καταστέλλεται στη γέννησή της, αντιδικτατορική κίνηση απόστρατων αξιωματικών.

1973.—Πεθαίνει ο λογοτέχνης και κριτικός Μάρκος Αυγέρης.

1991.—Το Εθνικό Συμβούλιο τής Κύπρου συνεδριάζει υπό την κοινή προεδρία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Προέδρου Γιώργου Βασιλείου.

1993.—Κυπριακή επιτροπή απευθύνει έκκληση για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, που καταστρέφεται από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα, στην περιοχή της Αμμοχώστου.

1995.—Η απόφαση τής τουρκικής Εθνοσυνέλευσης να καταφύγει σε στρατιωτικά μέσα, αν η Ελλάδα ασκήσει το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, προκαλεί την έντονη αντίδραση τής ελληνικής κυβέρνησης.

2000.—Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη διαπράττει την δολοφονία τού Βρετανού στρατιωτικού ακολούθου Στίβεν Σόντερς. Η εμπλοκή τής βρετανικής Σκότλαντ Γιαρντ στις έρευνες και η αναδιάρθρωση τών εντεταλμένων για την δίωξη τών τρομοκρατών υπηρεσιών τού κράτους σύντομα οδηγούν στην εξάρθρωση τών τρομοκρατικών δικτύων στην Ελλάδα.

2003.—Σοκ προκαλεί η δολοφονία τής 32χρονης αρχιτέκτονος και μητέρας τεσσάρων μικρών παιδιών, Χρυσάνθης Π., στο κέντρο τής Μαδρίτης. Η άτυχη γυναίκα δέχεται επίθεση από δύο νεαρούς Μαροκινούς τοξικομανείς, οι οποίοι τη μαχαιρώνουν στην προσπάθειά τους να τής αρπάξουν την τσάντα. Οι δύο δράστες συλλαμβάνονται σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον τόπο του εγκλήματος.

΄

.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

 .

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: