h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 07 ΙΟΥΝΙΟΥ

07/06/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

07 Ἰουνίου

.

913.—Ο διάδοχος τού αυτοκράτορα Αλέξανδρου, Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος, υιός τού Λέοντος ΣΤ’ τού Σοφού, ανακηρύσσεται αυτοκράτορας τού Βυζαντίου. Eπιτροπεύεται από ένα συμβούλιο αντιβασιλείας, με επικεφαλής τον πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό. Βασίλεψε μέχρι τον θάνατό του το 959. Ήταν, όπως και ο πατέρας του, εξαιρετικά μορφωμένος και διανοούμενος.

1572.—Ο νικητής τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου (1571) γράφει πρός τον αρχιεπίσκοπον Επιδαύρου Λιμηράς Μακάριον Μελισσηνόν: «Ελπίζω να έλθω αυτού εις αύξησιν τής βοηθείας τών χριστιανών καί πρός κοινήν αγαθοποιῒαν». Οι Έλληνες, πιστεύσαντες εις την βοήθειαν τής Δύσεως, εξεγείρονται. 3.000 Γαλαξειδιώται πολιορκούν την Αμφισσαν (Σάλωνα), αλλά, παραμείναντες αβοήθητοι, συνθηκολογούν με τούς τούρκους, οίτινες παρασπονδήσαντες, τούς κατέσφαξαν. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος καί ο αδελφός του Θεόδωρος κατήρτισαν, εξ άλλου, στρατόν εξ 25.000 πεζών καί 3.000 ιππέων, κατά το πλείστον Μανιατών καί Λακεδαιμονίων, αλλά καί ούτοι ουδεμιάς έτυχον βοηθείας, καί τελικώς διελύθησαν. Οι τούρκοι, μαινόμενοι διά τας σημειωθείσας εξεγέρσεις, κατέσφαξαν άνω των 80 χιλιάδων Ελλήνων, έκαυσαν δε ζωντανούς τούς Μητροπολίτας Θηβών καί Θεσσαλονίκης. Πολλοί Έλληνες κατέφυγαν τότε εις την Μικράν Ασίαν, όπου έκτισαν τας Κυδωνίας (Αϊβαλή).

1750.—Μεγάλος σεισμός συνταράσσει την Πελοπόννησο και τα Κύθηρα. Η ένταση τού σεισμού φέρετε να ξεπερνούσε τους 8 βαθμούς, ενώ πόλεις καταστράφηκαν και άνω των 2.000 κατοίκων απωλέσθησαν.

ΟΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ ΜΑΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙ του ΠΕΤΕΡ ΦΟΝ ΕΣ1821.—Μάχη τού Δραγατσανίου [άρχισε από τις 6 του μηνός]. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, επιθυμών ν’ αναπτερώση το φρόνημα τών στρατιωτών του, έπειτα από διαφόρους προδοσίας καί λιποταξίας που είχον σημειωθή, συνεκέντρωσε τας δυνάμεις του εις το Δραγατσάνι, με την βεβαιότητα ότι θα ηδύνατο να νικήση τούς εκεί ευρισκομένους τούρκους. Αλλά τα σώματα έφθασαν καταπεπονημένα, λόγω τής επί ημέρας πιπτούσης συνεχώς βροχής, επί πλέον δε ο Καραβιάς, παρά τας αντιθέτους διαταγάς τού Υψηλάντη, εβιάσθη να επιτεθή με το ιππικόν του κατά τών τούρκων, συμπαρασύρας καί τούς υπό τον Ν. Υψηλάντην Ιερολοχίτας. Οι τούρκοι, λαβόντες, εν τώ μεταξύ, ενισχύσεις, αντεπετέθησαν με ορμήν, καί, αφού διέλυσαν το σώμα τού Καραβιά, περιεκύκλωσαν τόν Ιερόν Λόχον. Οι Ιερολοχίται παρέμειναν ακλόνητοι εις τας θέσεις των καί επολέμησαν με απαράμιλλον γενναιότητα, έπεσαν δε οι πλείστοι εξ αυτών. Τριάντα επτά, οίτινες συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, ωδηγήθησαν εις το Βουκουρέστι, όπου απεκεφαλίσθησαν. Μετά τών Ιερολοχιτών εφονεύθη καί ο Ελβετός φιλέλλην Μπουρντιέ. 

1822.—Στην Χίο συνεχίζονται αι σφαγαί τών χριστιανών ιδίως στα μαστιχοχώρια.

1823.—Οι τούρκοι επιτίθενται εναντίον τών Ελλήνων στο μοναστήριον Ιερουσαλήμ Λεβαδείας.

1824.—Αντικυβερνητικοί υπό τον Πάνο Κολοκοτρώνη παραδίδουν το φρούριο τού Ναυπλίου στην κυβέρνηση.

k00-0742[1].—Η τουρκία βοηθούμενη από την Αίγυπτο, προσπαθεί να καταπνίξει την επανάσταση στην Πελοπόννησο. Ο αρχηγός της επιχείρησης, Ισμαήλ Γιβραλτάρ, αποφάσισε να καταστείλει πρώτα την αντίσταση τής Κάσου,    προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να έχει ελεύθερη την δίοδο με την Κρήτη και ανεμπόδιστο τον ανεφοδιασμό του στρατεύματός του. Η πολιορκία της Κάσου ξεκίνησε την 20η Μάιου 1824, με ανηλεή βομβαρδισμό. Παρά την ηρωική αντίσταση των υπερασπιστών του νησιού επί 19 ημέρες, τελικά μετά από προδοσία, οι τουρκοαιγύπτιοι αποβιβάζονται στο νησί με αποτέλεσμα το ολοκαύτωμα της Κάσου. 7.000 Κασιώτες νεκροί ή αιχμαλώτοι για τα σκλαβοπάζαρα της Αλεξανδρείας. Για αρκετά χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, το νησί παρέμεινε εντελώς ξερό και έρημο. Ο πειρατής Ισμαήλ Γιβραλτάρ, που του ανατέθηκε το ξεπάστρεμα του νησιού, φαίνεται να είπε στον Δεριγνύ: «Η Κάσος δεν υπάρχει πια, την κατέστρεψα εντελώς και δεν άφησα ρουθούνι να ανασάνει!…..βέβαια πρέπει να έχουν διαφύγει ορισμένοι».

1825.—Οι Έλληνες υπό τον Θ. Κολοκοτρώνην έδωσαν μάχην στο όρος Τραμπάλα (Δραμπάλα) Μεγαλουπόλεως εναντίον τού Ιμβραήμ άνευ αποτελέσματος. Παρά τις σοβαρές απώλειες, οι δυνάμεις του Ιμπραήμ προελαύνουν στο κέντρο της Πελοποννήσου.

1877.—Ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ για να αντιμετωπίσει την κατάσταση σχηματίζει οικουμενική κυβέρνηση με πρόεδρο τον Κ. Κανάρη και υπουργό εξωτερικών τον Χ. Τρικούπη.

1900.—Η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως σπουδαία ευρύματα τής Ερέτριας.

1903.—Μετά από ανάκριση, ο βούργαρος έξαρχος δεν αρνείται την συμμετοχή δασκάλων και ιερέων ομοεθνών του σε επαναστατικά κινήματα στην περιοχή της Μακεδονίας. Στις 12/5 είχαν συλληφθεί 888 δάσκαλοι και καθηγητές, όλοι τους βούργαροι.

1911.—Η κυβέρνηση λαμβάνει έκτακτα μέτρα, όταν τηλεγράφημα από τα Χανιά αναγγέλει είκοσι κρούσματα χολέρας στην Νεάπολη της Ιταλίας και άλλα δεκαπέντε στην Σμύρνη.

1914.—Το ανεξάρτητον Ελληνικόν τάγμα του Καρασεβδά συνάπτει μάχην εναντίον τών Αλβανών στο χωρίον Ταταζάτη (παρά την Χιμάραν) Ηπείρου.

1917.— Οι Δυνάμεις τής ΑΝΤΑΝΤ μετέφεραν τον Ελευθέριο Βενιζέλο από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με γαλλικό καταδρομικό.

1919.—Αποχωρούν και τα τελευταία στρατεύματα τών «Συμμάχων» από την Κέρκυρα.

.—Ο Ελληνικός στρατός τής στρατιάς Μ. Ασίας ανακαταλαμβάνει την Πέργαμο και εκκαθαρίζει την περιοχήν του.

1920.—Η Ελληνική στρατιά δρα δια περιπόλων και αποσπασμάτων.

.—Ο Ελληνικός στρατός προελαύνει εις την Ανατολικήν Θράκην.

1921.—Το 17ον σύνταγμα τής ΧΙ μεραρχίας τής Ελληνικής στρατιάς Μ. Ασίας εδέχθη επίθεσιν τουρκικήν στην θέσιν Μπουγιούν Δερβέν Νικομηδείας. Παρά την σφοδρότητα τής επιθέσεως οι Έλληνες κράτησαν τις θέσεις των.

1922.—Η Ελληνική στρατιά δρα δια πυροβόλων και με μονάδες αναγνωρίσεως.

1923.—Η Εθνοσυνέλευση στην Λευκωσία εγκρίνει ψήφισμα υπέρ τής ενώσεως τής Κύπρου με την μητέρα Ελλάδα.

1929.—Στην νέα κυβέρνηση, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναλαμβάνει και το Υπουργείο Υγιεινής, έπειτα από σχετική υπόσχεσή του στην Κοινωνία τών Εθνών. Η κυβέρνηση αυτή παραιτήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου τής ίδιας χρονιάς.

1938.—Ιδρύεται από την Τράπεζα τής Ελλάδος το «Τυπογραφείον Τραπεζογραμματίων τής Τραπέζης».

1951.—Μετεφέρθησαν εις Αθήνας οι πρώτοι τραυματίαι τού εις Κορέαν ελληνικού εκστρατευτικού σώματος.

1958.—Στην Λευκωσία, μαινόμενοι τούρκοι επιδίδονται σε όργιο αίματος και καταστροφής Ελληνικών περιουσιών. Σκοτώνουν 2 Έλληνες και τραυματίζουν δεκάδες.

1975.—Ψηφίζεται στην Βουλή το Σύνταγμα της χώρας.

1989.—Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αρχηγός τής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητά την άμεση απέλαση τού τούρκου προξένου στην Κομοτηνή, λόγω απροκάλυπτης παρέμβασής του στις εκλογές στη Ροδόπη και στη Θράκη.

1991.—Ποινική δίωξη για παράβαση τού νόμου περί προστασίας τών πολιτών από το οργανωμένο έγκλημα, ασκείται κατά τών υπευθύνων εφημερίδων, που αναδημοσίευσαν την προκήρυξη τής 17Ν.

1992.—Έκκληση στους Ίμβριους να επιστρέψουν στις πατρογονικές εστίες τους, απευθύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, κατά την επίσκεψή του στο νησί, όπου διαμένουν πλέον μόνο 300 Έλληνες.

.—Σύμφωνα με στοιχεία τού ΟΗΕ, ο συνολικός αριθμός τών προσφύγων υπολογίζεται σε 17 εκατομμύρια. Τα στοιχεία αυτά, φυσικά, δεν συμπεριλαμβάνουν τους πρόσφυγες από την Κύπρο, τον Πόντο, την Μικρά Ασία, την Θράκη και λοιπούς Ελληνικούς πληθυσμούς θύματα γενοκτονιών.

1995.—Αρχίζει στο Πρωτοβάθμιο Κακουργιοδικείο Αθήνας η δίκη των σατανιστών, Κατσούλα, Δημητροκάλη, και Μαργέτη, που κατηγορούνται για τις δολοφονίες τριών γυναικών.

.—Αντιπαραθέσεις έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό της ΝΔ το ενδεχόμενο να παραστούν στο γάμο του πρίγκιπα Παύλου βουλευτές τού κόμματος, που έχουν λάβει προσκλήσεις από τον τέως βασιλιά.

1996.—Ο Κύπριος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης και ο Αμερικανός πρεσβευτής Μπάουτσερ δηλώνουν ότι, δεν υπάρχει κοινή βάση για την έναρξη τών συνομιλιών σχετικά με το Κυπριακό.

2002.—Πεθαίνει, σε ηλικία 50 ετών, η δημοσιογράφος, συγγραφέας και σεναριογράφος Μαλβίνα Κάραλη.

 .

 .

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

 .

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: