h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 06 ΙΟΥΝΙΟΥ

06/06/2013

.

sansimera.

06 Ἰουνίου

,

552.—Ο Στρατός τής Αυτοκρατορίας μας, υπό τον Στρατηγό Ναρσή, ανακαταλαμβάνει την Ρώμη, την οποία κατείχαν οι Γότθοι. Ο Αυτοκράτωρ Ιουστινιανός πραγματοποιεί έτσι το όραμα τής αποκαταστάσεως τής Αυτοκρατορίας στην παλαιά της έκταση και αίγλη.

913.—Πεθαίνει ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος ήταν Αυτοκράτορας τού Βυζαντίου στα 912 – 913. Γιος τού Αυτοκράτορα Βασιλείου Α’ τού Μακεδόνα και τής Ευδοκίας, γεννήθηκε 23 Νοεμβρίου 872. Στις 11 Μαΐου 912 διαδέχθηκε στο θρόνο τον αδελφό του Λέοντα ΣΤ’ (τον Σοφό). Πέθανε από αποπληξία μετά βασιλεία ενός μόλις έτους και 27 ημερών, στις 6 Ιουνίου 913.

1821.—Μάχη τού Δραγατσανίου. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, επιθυμών ν’ αναπτερώση το φρόνημα τών στρατιωτών του, έπειτα από διαφόρους προδοσίας καί λιποταξίας πού είχον σημειωθή, συνεκέντρωσε τας δυνάμεις του εις το Δραγατσάνι, με την βεβαιότητα ότι θα ηδύνατο να νικήση τούς εκεί ευρισκομένους τούρκους. Αλλά τα σώματα έφθασαν καταπεπονημένα, λόγω τής επί ημέρας πιπτούσης συνεχώς βροχής, επί πλέον δε ο Καραβιάς, παρά τας αντιθέτους διαταγάς τού Υψηλάντη, εβιάσθη να επιτεθή με το ιππικόν του κατά τών Τούρκων, συμπαρασύρας καί τούς υπό τον Ν. Υψηλάντην Ιερολοχίτας. Οι τούρκοι, λαβόντες, εν τω μεταξύ, ενισχύσεις, αντεπετέθησαν με ορμήν, και, αφού διέλυσαν το σώμα τού Καραβιά, περιεκύκλωσαν τον Ιερόν Λόχον. Οι Ιερολοχίται παρέμειναν ακλόνητοι εις τας θέσεις των καί επολέμησαν με απαράμιλλον γενναιότητα, έπεσαν δε οι πλείστοι εξ αυτών. Τριάντα επτά, οίτινες συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, ωδηγήθησαν εις το Βουκουρέστι, όπου απεκεφαλίσθησαν. Μετά τών Ιερολοχιτών εφονεύθη καί ο Ελβετός φιλέλλην Μπουρντιέ.

.—Οι τούρκοι επιτίθενται κατά τού Ελληνικού πληθυσμού τών Κυδωνιών καί προβαίνουν εις αγρίας σφαγάς. Σωροί πτωμάτων εκάλυψαν τούς δρόμους καί χιλιάδες νεαρών γυναικών καί παίδων ηχμαλωτίσθησαν, διά να μεταφερθούν εις τα σκλαβοπάζαρα. Ενώ διήρκουν αι σφαγαί, κατέπλευσε μοίρα τού Ελληνικού στόλου, ήτις, έπειτα από αγωνιώδεις προσπαθείας, κατώρθωσε να σώση περί τας 25.000 Κυδωνιέων. Ούτοι μετεφέρθησαν εις Ψαρά, Σκύρον, Σπέτσας καί Υδραν. Αι Κυδωνίαι παρεδόθησαν εν τέλει υπό τών Τούρκων εις τας φλόγας.

.—Οι Έλληνες επαναστάτες υπό τους Χορμόβα, Σκαλτσοδήμο, Σιαδήμα, Πιλάλαν επιτίθενται σφοδρώς εναντίον τών τούρκων τού φρουρίου Αντιρρίου χωρίς να μπορούν να το κυριεύσουν. Κατά την μάχην εφονεύθη ο οπλαρχηγός Χορμόβας.

ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ1822.— Ο Ψαριανός, τριαντάχρονος τότε, Κανάρης και ο Υδραίος Ανδρέας Πιπίνος τη νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου, κι ενώ τα τουρκικά πληρώματα εόρταζαν αμέριμνα το ραμαζάνι, επιτέθηκαν με τα πυρπολικά τους εναντίον της ναυαρχίδας και της υποναυαρχίδας του τουρκικού στόλου αντίστοιχα. Ο Κανάρης με έξοχο ελιγμό κόλλησε εύστοχα το πυρπολικό του στο εχθρικό τρίκροτο, το οποίο σε διάστημα λίγων ωρών έγινε παρανάλωμα του πυρός παρασύροντας στο θάνατο 2.300 ανθρώ­πους, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο τον Καρά Αλή. Όταν, χρόνια μετά, ερωτήθη ο Κανάρης, πού έβρισκε το θάρρος ξεκινώντας για αυτά τα κατορθώματά του, απάντησε: Πριν ξεκινήσω έλεγα στον εαυτό μου, «Κωνσταντή θα πεθάνεις«. Έπαιρνε την απόφαση ο μεγάλος ήρωας ότι θα πέθαινε για την Πατρίδα και δεν τον σταματούσε τίποτε πια.

1823.—(ή στις 7 Ιουνίου) Παρά τις αντιρρήσεις τού Έλληνα Αρμοστή Κρήτης Τομπάζη, στο Σέμπρωνα, οι αγωνιστές περικύκλωσαν την πομπή  οπλοφόρων και αμάχων και σκότωσαν πάνω από 1000 εχθρούς. Η εικόνα τής σφαγής ήταν αληθινά τραγική, εδώ βγήκε το μίσος όλων τών χρόνων τής σκλαβιάς και τών εξευτελισμών.  Λάφυρα δεν υπήρξαν και όσοι τόλμησαν να πάρουν το πλήρωσαν με τη ζωή τους λόγω τής πανώλης. Οι απώλειες τών Ελλήνων ήταν 30 αγωνιστές και ο γενναιότατος οπλαρχηγός Πωλιός Μποτωνάκης.

1825.—Στην Δραμπάλαν Μεσσηνίας οι Έλληνες υπό τον Θ. Κολοκοτρώνην υπέστησαν επίθεσιν από τους τουρκοαιγυπτίους. Οι Έλληνες ημύνθησαν σθεναρά.

1852.—Απέθανε ο γερουσιαστής Λάζαρος Κουντουριώτης (αδελφός τού Γεωργίου), όστις είχε διαθέσει υπέρ τά 2 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα διά τόν Αγώνα καί είχε συντελέσει πολλαπλώς εις την επιτυχίαν του.

1854.—Τουρκική επίθεση κατά των Θεσσαλών επαναστατών που υποχωρούν στην Καλαμπάκα. Τερματίζεται η Θεσσαλική Επανάσταση

1863.—(ν. ημερ.) Επιτροπή εκλεγμένη από την Εθνοσυνέλευση και αποτελούμενη από τους Κωνσταντίνο Κανάρη, Θρασύβουλο Ζαΐμη και Δημήτριο Γρίβα μεταβαίνει στην Κοπεγχάγη και προσφέρει το Στέμμα στον Γεώργιο τον A΄.

1906.—Στις φυλακές Μοναστηρίου φονεύονται οι Μακεδονομάχοι Οδ. Παναγιωτάκος, Εμμ. Επισκοπάκης και Ν. Τζόβελος.

1907.—Πλημμύρες σε Τρίκαλα και Θεσσαλία. Η υπερχείλιση του ποταμού Ληθαίου τών Τρικάλων άφησε πίσω της τουλάχιστον 100 νεκρούς.

.—Ο Ανδρέας Παπαμικρόπουλος εκ Πατρών, διδάσκαλος τού πτωχοκομείου, προσπάθησε να φοβίσει και να αφυπνίσει την τότε Ελληνική βουλή για την κατάντια της χώρας, με την ρίψη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, χωρίς όμως επιτυχία.

1909.—Ισχυρός σεισμός, με επίκεντρο τη Λαμία, γίνεται αισθητός σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

1917.—Το πραξικόπημα τής Θεσσαλονίκης, ξεκινά τους εξοστρακισμούς τών εχθρών του. Στο Υπουργείο τών Εσωτερικών, διαβιβάζονται πίνακες πολιτικών, στρατιωτικών και άλλων προσώπων οι οποίοι πρέπει να απελαθούν από την χώρα […..]

1919.—Οι Ελληνικές δυνάμεις τής στρατιάς Μικράς Ασίας συνάπτουν μάχας με τους Τούρκους στα υψώματα τής Περγάμου.

1920.—Το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο δίνει την άδεια να προελάσει ο Ελληνικός Στρατός προς κατάληψιν τής σιδηροδρομικής γραμμής μέχρι την Πάνορμο.

1921.—Η ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία επεκτείνει τη δραστηριότητα των προφυλακών της δια λήψη επαφής.

1922.—Στη Μ. Ασία σημειώνεται δράση περιπόλων.

1923.—Στην Διάσκεψη της Λωζάνης καθορίζονται οριστικά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Σύνορο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ορίζεται το μέσο του ρου του ποταμού Έβρου. Η Άγκυρα ανακαλεί κάθε αντίρρηση για παραχώρηση στην Ιταλία τού Καστελόριζου.

1929.—Παραιτείται η κυβέρνηση Βενιζέλου, προκειμένου να ανασχηματισθεί.

1931.—Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα έρχονται στο φως από τις ανασκαφές στην Αρχαία Αγορά, που διενεργεί η Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή, υπό τον καθηγητή Σίαρ.

1933.—Γίνεται απόπειρα δολοφονίας τού Ελευθερίου Βενιζέλου, παρά τήν λεωφόρον Κηφισιάς, εν Αθήναις. Κατά την απόπειραν αυτήν ετραυματίσθη η ευρισκομένη μετ’ αυτού σύζυγός του Έλενα. Αποκαλύπτεται ότι την απόπειρα είχε σχεδιάσει ο διοικητής τής Γενικής Ασφαλείας τής Αθήνας Ι. Πολυχρονόπουλος με το γνωστό ληστή Καραθανάση. Ο Βενιζέλος στην κατάθεσή του αναφέρει, ανάμεσα στα άλλα, και τα εξής: «Θεωρώ διά την απόπειραν υπεύθυνον την Κυβέρνησιν και κυρίως, τον Υπουργόν των Εσωτερικών, Ιω. Ράλλην».

1943.—Εις σύσκεψιν γενομένην εις Λιάσκοβο, μεταξύ τών ανταρτικών οργανώσεων Ε.Δ.Ε.Σ., Ε.Λ.Α.Σ. καί τής εν Ελλάδι βρεττανικής αποστολής, απεφασίσθη η ίδρυσις κοινού στρατηγείου, διά τήν διεξαγωγήν τού εναντίον τών Γερμανοϊταλών κατακτητών αγώνος. Η λειτουργία τού εν λόγω κοινού στρατηγείου υπήρξε πρόσκαιρος, διότι ο Ε.Λ.Α.Σ. απεσίσθη μετ’ ολίγον καί ηκολούθησε ιδίαν γραμμήν.

1944.—Ιερολοχίτες ανατινάζουν γερμανικό πολεμικό υλικό στον λιμένα τής Χίου.

.—Απόβαση της Νορμανδίας. Η μεγαλύτερη συμμαχική στρατιωτική δύναμη της ιστορίας αποβιβάζεται για την απελευθέρωση της Ευρώπης από τους Γερμανούς. Στην απόβαση μετέχουν οι Κορβέτες «ΚΡΙΕΖΗΣ» και «ΤΟΜΠΑΖΗΣ», το Αντιτορπιλλικό «ΣΑΛΑΜΙΣ» και Εμπορικά Πλοία.

1949.—Νέος αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο Ιωαννίνων Σπυρίδων. Γεννήθηκε στη Χηλή, μια παραθαλάσσια πόλη της Βιθυνίας, στα 1873, το κοσμικό του όνομα ήτο Σπυρίδων Βλάχος. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Ως αρχιερατικός επίτροπος και ιεροκήρυκας στη Καβάλα αρχίζει να προσφέρει ηθική αλλά και υλική υποστήριξη στο Μακεδονικό Αγώνα. Το 1906 εκλέγεται Μητροπολίτης Βελλάς, ενώ οι υπηρεσίες του κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-1913) και στο ζήτημα της Β. Ηπείρου κρίθηκαν σπουδαίες και μεγάλες. Τον Φεβρουάριο του 1914 συμμετείχε ως μέλος στην προσωρινή κυβέρνηση της Βορείου Ηπείρου, το 1916 θα εκλεγεί Μητροπολίτης Ιωαννίνων ενώ τέλος το 1949 εκλέγεται παμψηφεί Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων υπήρξε από τις λαμπρότερες εκκλησιαστικές μορφές της σύγχρονης εποχής. Απέθανε το 1956 όπου και τον διαδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Δωρόθεος.

.—Μία Ντακότα τής Τ.Α.Ε. συνετρίβη κοντά στη Μαλακάσα. Η πτήση εκτελούσε τη διαδρομή Καβάλα – Αθήνα. Και οι 22 επιβαίνοντες (18 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος) σκοτώθηκαν.

1964.—Νέος Δήμαρχος Αθηνών ο Ιωάννης Παπακωνσταντίνου. Στην θέση αυτήν παρέμεινε για 3 μήνες, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου του 1964, όπου και την παρέδωσε τελικά στον Γεώργιο Πλυτά.

1967.—Το καθεστώς απαγορεύει την πώληση δίσκων του Μ. Θεοδωράκη, καθώς και την αναμετάδοση τής μουσικής του.

.

.

 Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

 .

 .

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: