h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 03 ΙΟΥΝΙΟΥ

03/06/2013

,

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

.

03 Ἰουνίου 

,

323 π.Χ..—Ο Μ. Αλέξανδρος, ενώ είχε τερματίσει τας προπαρασκευάς του διά την μεγάλην εκστρατείαν, την οποίαν εσχεδίαζε προς κατάκτησιν τής Αραβίας, ασθενεί αιφνιδίως εις την Βαβυλώνα.

713.—Τα στρατεύματα τού θέματος τού Οψικίου, που μεταφέρθηκαν από την Αία για να αντιμετωπίσουν τους βούργαρους, επαναστατούν και ανατρέπουν τον αυτοκράτορα Φιλιππικό Βαρδάνη,υποστηρικτή του μονοφυσιτισμού, τον οποίο και τυφλώνουν.

1098.—Οι Σταυροφόροι μετά από τρίμηνη πολιορκεία καταλαμβάνουν την Αντιόχεια, (οι τούρκοι κατακτητές την ονομάζουν Antakya) στο τότε σελτζουκικό σουλτανάτο. Αν και υπήρχε συμφωνία με τον Αυτοκράτορα Αλέξιο Α’Κομνηνό,αρνήθησαν και δεν τού παρέδοσαν την πόλη.

1397.—Ο Γιακούπ πασσάς καταλαμβάνει το Άργος καί το Λεοντάρι. Οι κάτοικοι τού Άργους, ανερχόμενοι εις 30.000 μετεφέρθησαν ομαδικώς εις Μικράν Ασίαν, όπου διεσκορπίσθησαν εις διάφορα μέρη.

1789.—Ο Λάμπρος Κατσώνης καταναυμαχεί τόν τουρκικόν στόλον έξωθι τής Τήνου. Ο Κατσώνης ναυμαχεί και κατανικά τους τούρκους συνεχώς επί 4 χρόνια, μέσα στα οποία προάγεται στα θαλασσινά πεδία των μαχών διαδοχικά σε Αντισυνταγματάρχη (1789) και Συνταγματάρχη (1790). Τον τελευταίο βαθμό αποκτά παρά την ήττα του στην ναυμαχία της Άνδρου, στον Κάβο Ντόρο, αφού κρίθηκε από τον Πατιόμκιν και την Αυτοκράτειρα ουσιαστικός νικητής.

1821.—Οι Τούρκοι διενεργούν σφαγές των χριστιανών Ελλήνων εις Κυδωνίας, Μοσχονήσια και Σμύρνην.

.—Τα Μαντεμοχώρια Χαλκιδικής εισέρχονται στον Αγώνα.

1824.—Στην Σκουληκαριά τής Ηπείρου οι Έλληνες υπό τους Ράγκον, Τσόγκα, Δημοτσέλιον τρέπουν τους τούρκους σε φυγή κατόπιν σκληρής μάχης. Η επανάσταση στα Τζουμέρκα δεν κηρύχτηκε επίσημα. Προηγήθηκε σύσκεψη στην Μονή Αγίου Γεωργίου πριν απ’ τις 30 Μαῒου 1821.Οι οπλαρχηγοί τής περιοχής κατέλαβαν τις διαβάσεις τού Μακρυνόρους και απ’ τις 8 Ιουνίου ως τις 3 Ιουλίου 1821, συγκρούονταν με τους τούρκους, για να μην τους επιτρέψουν να διαβούν προς τη Δυτική Ελλάδα και καταστείλουν την Επανάσταση.  

.—Στην Σούδαν Κρήτης ο Ελληνικός στόλος εναυμάχησε με τον Τουρκικόν άνευ ουσιωδών αποτελεσμάτων παρά μόνον την βύθισην μίας φρεγάτας των εχθρών.

1901.—Έκπτωτος για σκάνδαλα ο ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Πεντέλης.

1906.—Φονεύεται στις φυλακές Μοναστηρίου ο Μακεδονομάχος Φ. Σερόνης.

.—Εξ αιτίας τού θέματος τών «κουτσόβλαχων» που ανέγειρε η ρουμανία, διακόπτονται επίσημα οι διπλωματικές μας σχέσεις.

1908.—Τίθεται ο θεμέλιος λίθος τού Ιερού Ναού τού Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.

1910.—Οι τούρκοι επεκτείνουν το μποϋκοτάζ εναντίων τών Ελληνικών ατμόπλοιων από το λιμάνι τής Σμύρνης μέχρι και τα λιμάνια τού Ευξείνου Πόντου.

1914.—Η τουρκία, την ώρα που παραλαμβάνει επτά κανονιοφόρους από την Γαλλία, καλεί στα όπλα έξι ηλικίες τής ξηράς.

1915.—Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τών βουλευτικών εκλογών τής 31ης Μαΐου, ο λαός υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία το Κόμμα τών Φιλελευθέρων τού Ελευθέριου Βενιζέλου.

1919.—Στην περιοχήν τής Περγάμου αι Ελληνικαί δυνάμεις συνεχίζουν την μάχην εναντίον τών επιτιθεμένων Τούρκων.

1920.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία μάχεται μάχες περιπόλων.

1921.—Η Ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία κατόπιν διαταγής του στρατηγείου συνεχίζει την αναδιοργάνωσή της για νέες μάχες.

.—Κεμαλικοί συλλαμβάνουν 1.320 επιφανείς Έλληνες κατοίκους τής Σαμσούντας τού Πόντου. Την επομένη δολοφονούν 701 από τους κρατούμενους. Τα θύματα θάβονται σε ομαδικό τάφο πίσω από την οικία του Μπεκίρ πασά. Οι υπόλοιποι τών κρατουμένων εξορίζονται στο εσωτερικό τής Ανατόλιας.

Καλαποθάκης Δημήτριος .—Ανακοινώνεται ο θάνατος τού μεγάλου Έλληνα πατριώτη και Μακεδονομάχου Δημήτριου Καλαποθάκη εκ Μάνης, ιδιοκτήτου και διευθυντού τής εφημερίδος «Εμπρός». O Δημήτριος Καλαποθάκης γεννήθηκε το 1862 στην Αρεόπολη. Συνέλαβε την ιδέαν τής συστάσεως του Μακεδονικού Κομιτάτου. Τούτο ουσιαστικώς ήτο έργον δικόν του και ως σύλληψις ιδέας εις την αρχήν και ως προώθησις και αξιοποίησις προς δράσιν αργότερον. Ήτο προσφορά την οποίαν όλοι του ανεγνώρισαν. Εις τα γραφεία του «Εμπρός» την 22αν Μαῒου 1904 συνεστήθη το Μακεδονικόν Κομιτάτον, του οποίου ο Καλαποθάκης γίνεται πρόεδρος.

1922.—Η Ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία δρα με πυροβολικό και περιπόλους.

1927.—Τίθεται σε ισχύ το Σύνταγμα της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας γνωστό ως Δημοκρατικό Σύνταγμα τού 1927.

.—Έναρξις λειτουργίας τής Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

1941.—Οι Γερμανοί, έπειτα από σκληράς καί πολυημέρους μάχας, εισέρχονται εις την Κάνδανον (Κρήτη), φονεύουν τούς εναπομείναντας εντός αυτής ηρωϊκούς υπερασπιστάς της καί ανασκάπτουν το χωρίον εκ θεμελίων. Εις ανάμνησιν τής θηριωδίας των έστησαν κατόπιν τρείς πινακίδες. Μία εξ αυτών  έγραφε: «Εδώ ήτο η Κάνδανος. Κατεστράφη προς εξιλασμόν τής δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών». Ήταν το πρώτο χωριό στην Ευρώπη, το οποίο έκαψαν ολοσχερώς, προσπάθησαν να εκθεμελιώσουν κάθε πέτρα οικήματος και απαγόρευσαν στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσο διαρκούσε η κατοχή. Ἐγκλημα πολέμου, όπου ο θύτης όχι μόνον αναγνωρίζει το έγκλημά του, αλλά το προπαγανδίζει προς παραδειγματισμό τών υπολοίπων. 

1942.—Τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν στο χωριό Γάζι τού Ηρακλείου 62 προκρίτους τής πόλεως Ηρακλείου, σε αντίποινα δολιοφθοράς στο αεροδρόμιο τής πόλεως από Έλληνες και Βρετανούς δολιοφθορείς.  

.—Παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό από το Βρετανικό Ναυτικό το αντιτορπιλικό συνοδείας «Πίνδος». Στις 8 Αυγούστου 1943 βύθισε το Υ/Β ‘U-458’, ενώ συμμετείχε στην απόβαση τής Νότιας Γαλλίας. Μετά τον πόλεμο συμμετείχε στις επιχειρήσεις τού εμφυλίου και στις 18 Δεκεμβρίου 1959 επεστράφη στο Βρετανικό Ναυτικό.

1945.—Μπαίνει σε εφαρμογή ένα νέο σταθεροποιητικό πρόγραμμα της ελληνικής οικονομίας -Νόμος 362/1945- περισσότερο γνωστό ως πείραμα Κυριάκου Βαρβαρέσου (διοικητής τραπέζης της Ελλάδος και υπουργός Συντονισμού).

1961.—Έργα του Θεόφιλου εκθέτονται στο Λούβρο, όπου οι φιλότεχνοι τα υποδέχονται με ενθουσιασμό.

1979.—Μετά από επιθυμία τής ίδιας, η τέφρα τής Μαρίας Κάλλας διασκορπίζεται στο Αιγαίο.

1980.—Σεισμός σημειώνεται στα Γιαννιτσά με τραυματίες και ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια.

1981.—Εμπρησμοί σημειώνονται στα καταστήματα «Κλαουδάτος» και «Ατενέ», στο κέντρο της Αθήνας. Και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την εισβολή όλων των πολυεθνικών (βλ. αντεθνικών – δουλοκτητικών) εταιρείων… Οι επιθέσεις στα πολυκαταστήματα δεν έχουν εξιχνιαστεί μέχρι σήμερα και έχουν παραγραφεί δικαστικά. 

1985.—Στην τελική καταμέτρηση ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της χώρας, νικητής αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 45,82%, που του εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο με 157 έδρες.

1996.—Εν ψυχρώ δολοφονία του 19χρονου εθνοφρουρού Στέλιου Παναγή από τα στρατεύματα κατοχής στην ουδέτερη ζώνη της Λευκωσίας.

.

.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

.

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: