h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 25 ΜΑΪΟΥ

25/05/2013

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ.

.

25 Μαῒου 

.

1453.—Οι Τούρκοι συνεχίζουν αδιακόπως τόν βομβαρδισμόν τής Κωνσταντινουπόλεως από όλα τα σημεία. Τήν νύχτα, ο Κωνσταντίνος ΙΑ’ επισκέπτεται έφιππος διάφορα σημεία τών εξωτερικών οχυρώσεων. Από τας μετακινήσεις τών τουρκικών στρατευμάτων, αντιλαμβάνεται ότι η τελική έφοδος επίκειται. Εκείνοι που τον περιστοιχίζουν τον βλέπουν να κλαίη σιωπηλά.

1571.—Η Ενετία συνάπτει μετά τού Πάπα και τής Ισπανίας Ιεράν Συμμαχίαν, αποβλέπουσαν εις την εκδίωξιν τών τούρκων εκ τών χριστιανικών χωρών. Αποτέλεσμα αυτής τής συμμαχίας υπήρξεν η γενομένη μετ’ ολίγον ναυμαχία τής Ναυπάκτου.

1821.—Ο οπλαρχηγός Βαρνακιώτης ξεσηκώνει το Ξηρόμερο (Ακαρνανία) στον Αγώνα.

1822.—Ο Ελληνικός στόλος υπό τους Μιαούλην, Μπόταση κανονιοβολεί το φρούριον τής Ναυπάκτου. Οι οπλαρχηγοί τής περιοχής κανιοβολούν αυτό από την ξηρά.

1823.—Ο Χοσρέφ πασσάς, ηγούμενος ισχυράς μοίρας τού τουρκικού στόλου, καταπλέει εις Κάρυστον καί αποβιβάζει στίφη γενιτσάρων, που ενούνται με τούς στρατιώτας τού Ομέρ μπέη και αρχίζουν την συστηματικήν εξόντωσιν τού ελληνικού πληθυσμού. Οι γενίτσαροι εθανάτωναν με μαρτύρια τούς άνδρας, ήνοιγαν τας κοιλίας εγκύων γυναικών και αποσπούσαν με τα χέρια των από τα σπλάγχνα των τα έμβρυα, διεμέλιζον μικρά παιδιά, απεγύμνωναν παρθένους και νεαράς γυναίκας καί τας εβίαζαν εμπρός εις τα μάτια τών δεμένων συζύγων, πατέρων καί αδελφών των. Τόση ήτο η αποθηρίωσίς των, ώστε ο ίδιος ο Ομέρ μπέης συνεκινήθη καί έκρυψε πολλούς Έλληνας καί Ελληνίδας εις τον γυναικωνίτην τού σπιτιού του. Το παράδειγμά του εμιμήθησαν καί άλλοι ισχυροί τούρκοι τής Καρύστου.

.—Σφαγές Ελλήνων σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα από τους τούρκους.

.—Οι τούρκοι τού φρουρίου Κισσάμου παραδίδονται εις τους Έλληνας.

1828.—Εις τα στενά Χαλάρων Κρήτης έγινε σφοδρή μάχη μεταξύ Ελλήνων και τούρκων. Εις την μάχην ενίκησαν οι Έλληνες.

1832.—Υπογράφεται στο Λονδίνο η Συνθήκη, με την οποία η Ελλάδα ανακηρύσσεται Βασίλειο.

1834.—Οι Θ. Κολοκοτρώνης καί Δ. Πλαπούτας εισάγονται εις δίκην με την κατηγορίαν ότι παρεσκεύαζον εμφύλιον πόλεμον και ότι ενήργουν «επί σκοπώ καταργήσεως τής Υψηλής Αντιβασιλείας, ήγουν επί σκοπώ καταργήσεως τού καθεστώτος πολιτεύματος». Το δικαστήριον, με πλειοψηφίαν μιάς μόνον ψήφου (μειοψηφισάντων τού προέδρου Α. Πολυζωϊδου καί τού δικαστού Γ. Τερτσέτη ) κατεδίκασεν αμφοτέρους εις θάνατον. Την επομένην ο βασιλεύς Όθων μετέτρεψε την ποινήν εις 20ετή ειρκτήν. Ο Κολοκοτρώνης, όταν το επληροφορήθη ανέκραξε με την γνωστήν θυμοσοφίαν του «θα τον γελάσω τον μεγαλειότατο. Δεν θα ζήσω 20 χρόνια». Μετά την ενηλικίωσίν του, ο Όθων απένειμε πλήρη χάριτα εις τούς καταδικασθέντας καί ετίμησε πολλαπλώς τον Γέρο τού Μοριά.

1857.—Ο Σπυρίδων Βενιζέλος είναι ο νέος Δήμαρχος Αθηνών. Η θητεία του έληξε στις 3 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους όπου τον διαδέχθηκε ο Γεώργιος Σκούφος.

1863.—Εις τα ανάκτορα τής Κοπεγχάγης, εγένετο παρουσία τής ελληνικής αντιπροσωπείας εκ τών Κ. Κανάρη, Θ. Ζαΐμη καί Δ. Γρίβα, η επίσημος τελετή τής αποδοχής τού ελληνικού στέμματος υπό τού πρίγκιπος Γουλιέλμου-Γεωργίου τής Δανίας (Γεωργίου Α’).

1898.—Αποχώρηση τού τουρκικού στρατού από τη Θεσσαλία.

.—Την ημέρα ακριβώς τής αποχώρησης από την πόλη τὠν τουρκικών στρατευμάτων κυκλοφορεί και η εφημερίδα Θεσσαλία. Έκτοτε κυκλοφορεί αδιάλειπτα και είναι η μακροβιότερη επαρχιακή εφημερίδα. Αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες εφημερίδες τής ελληνικής περιφέρειας, με πολλούς ανταποκριτές και συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με μεγάλη κυκλοφορία. Το 1914 την έκδοση και διεύθυνση τής Θεσσαλίας ανέλαβε ο δημοσιογράφος Τάκης Οικονομάκης.

1900.—Ο 78χρονος ΈΪρ Μ.Σο, γίνεται ο γηραιότερος χρυσός ολυμπιονίκης στην δεύτερη Ολυμπιάδα τής Γαλλίας.

1904.—Νέα σημαντικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην Κνωσό τής Κρήτης.

1905.—Οι Κρήτες συναθροίζονται εκ νέου στον Θέρισο και καταθέτουν νέο υπόμνημα.

1911.—Η Βουλή ψηφίζει τον Νόμο ΓΨΠΓ΄ (Φ.Ε.Κ. 27.5.1911), με τον οποίο εγκρίνεται δαπάνη 140.000 δραχμών για την ανέγερση Βιβλιοθήκης τής Βουλής, που έως τότε στεγαζόταν σε επτά αίθουσες της Παλαιάς Βουλής. Το κτήριο ανεγείρεται στον περίβολο του Βουλευτηρίου και τη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη και Ανθίμου Γαζή.

1916.—Οι συμμαχικές δυνάμεις κηρύττουν μερικό θαλάσσιο αποκλεισμό τής χώρας (μεταξύ άλλων, απέκλεισαν το λιμάνι τής Θεσσαλονίκης) απαιτώντας την αποστράτευση τού κράτους τών Αθηνών και την αποκατάσταση τής πολιτικής ομαλότητας [τίποτε δεν άλλαξε από τότε…]

1917.—Οι Ιταλοί αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία τής αλβανίας, ενώ προελαύνουν προς τα Ιωάννινα.

1919.—Συνεχίζεται η εκκαθάρισις τού καταληφθέντος εδάφους εις Μ.Ασίαν υπό τού Ελληνικού στρατού.

1920.—Στο μέτωπο σημειώνεται δράσις περιπόλων μεταξύ τών εμπολέμων Ελλήνων και τούρκων.

1921.—Η ελληνική στρατιά στη Μ. Ασίαν δρα δια πυροβολικού και περιπόλων.

1937.—Φτάνει στην Αθήνα ο τούρκος πρωθυπουργός Ισμέτ Ινονού και αρχίζουν οι συνομιλίες των δύο κρατών.

1941.—Ο βασιλεύς Γεώργιος Β’ καί η ελληνική κυβέρνησις εγκαταλείπουν τήν Κρήτην καί μεταβαίνουν εις Αίγυπτον, διά νά συνεχίσουν εκείθεν τον αγώνα κατά τών κατακτητών.

.—Οι Γερμανοί συνεχίζουν τις επιθέσεις των εναντίον τών Ελληνοβρετανών στα ορεινά σημεία της Κρήτης, καταλαμβάνοντας το χωριό Γαλατάς Χανίων, το οποίο ανακαταλαμβάνεται τις βραδινές ώρες από Ελληνικά τμήματα.

.—Καταλαμβάνεται η Κάντανος τής Κρήτης.

.—Σκοτώνεται από τους γερμανούς κατακτητές ο  Ιερεύς Αντώνιος Λιουδάκης. Ήταν εφημέριος Καμάρας-Κουμούλη.

1942.—Ο Άρης Βελουχιώτης, κατά κόσμον Θανάσης Κλάρας, συγκροτεί την πρώτη ένοπλη ομάδα του ΕΑΜ και ξεκινά την δράση του.

1955 (ή το ’54).—Υπογράφεται μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας η «Δήλωση των Παρισίων», με την οποία αποκαθίστανται οι σχέσεις των δύο χωρών.

.—Αποφασίζεται η επιβολή τού ενιαίου φόρου, αντικατασταθέντος τού ισχύοντος πρότερου φορολογικού συστήματος.

1959.—Η Βουλγαρία αρνείται ευσχήμως την πληρωμή πολεμικών επανορθώσεων στην Ελλάδα.

1968.—Θεμελίωσις τής Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών και καθιέρωσις τού θεσμού των φοιτητικών δανείων.

1973.—Αποκαλύπτεται μυστική οργάνωση στο Πολεμικό Ναυτικό, που σκοπεύει να ανατρέψει με στάση τη χούντα. Συλλαμβάνονται οι αντιναύαρχοι ε.ε. Κ. Εγκολφόπουλος, πρώην αρχηγός Στόλου, και Ι. Μηναίος.

.—Το αντιτορπιλικό Βέλος ΙΙ ενώ συμμετείχε σε άσκηση του NATO, για να αντισταθεί στην στρατιωτική δικτατορία της Ελλάδας στασίασε και αγκυροβόλησε στο Φιουμιτσίνο της Ιταλίας, αρνούμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα.

1983.—Στο Ολυμπιακό Στάδιο διεξάγεται ο τελικός του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και το Αμβούργο κερδίζει τη Γιουβέντους 1-0 με γκολ-φάουλ του Φελιξ Μαγκαθ στα πρώτα λεπτά. Ο πρώτος σκόρερ του θεσμού με 6 γκολ, Πάολο Ρόσι, δεν σκοράρει, παρ’ ότι πλαισιώνεται από τους Πλατινί, Μποντζεκ, Μπετεγκα, Σιρέα.

1991.—Για πρώτη φορά Γερμανός ηγέτης, ο Χέλμουτ Κολ, παραβρίσκεται στα Χανιά για τον εορτασμό τής επετείου από τα 50 χρόνια τής Μάχης τής Κρήτης.

1993.—Πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς ο γλύπτης Μέμος Μακρής.

1997.—Ο Άρης υποβιβάζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του στη Β’ Εθνική.

2006.—Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για αναθεώρηση του Συντάγματος 1975/1986/2001.

.

.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

.

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

,

,

,

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: