h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 20 ΜΑΪΟΥ

20/05/2013

,

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ,

,

20 Μαῒου

,

325.—Η συντάξασα το Σύμβολον τής Πίστεως πρώτη Οικουμενική Σύνοδος αρχίζει τας εργασίας της εν Νικαία, κατόπιν συγκλήσεώς της από τον  Μέγα Κωνσταντίνο.

921.—Ο πρωτότοκος γιος τού Ρωμανού Α’ Λεκαπηνού, Χριστόφορος, στέφεται συναυτοκράτορας, τρίτος στη σειρά μετά τον πατέρα του και τον Κωνσταντίνο Ζ’.  «Οι αυτοκράτορες τής δυναστείας τών Μακεδόνων έλαβαν μέτρα για την υπεράσπιση τών ιδιοκτησιών τών αγροτών και τών στρατιωτών.Απαγόρευσαν στους ισχυρούς να αγοράζουν ή να παίρνουν στην κατοχή τους κτήματα που ανήκαν στους αγρότες και τους στρατιώτες.Η προσπάθεια αυτή έγινε με βάση μία «Νεαρά» που δημοσιεύτηκε το 922 από τον Ρωμανό Α’ Λεκαπηνό. Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, σ’ ένα μεταγενέστερο διάταγμά του αναφέρει επίσημα ότι δεν τηρούνταν οι παλαιότεροι νόμοι. Οι περιορισμοί που έβαλε ο Κωνσταντίνος στους πλούσιους ξεπέρασαν και αυτούς του Ρωμανού».

1067.—Πεθαίνει ο Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Ι’ Δούκας. Στον θρόνο ανέρχεται η σύζυγός του Ευδοκία η Μακρεμβολίτισσα, ως επίτροπος τού ανήλικου γιου της Μιχαήλ Ζ’ Δούκα Παραπινάκιου. [Αργότερα η Ευδοκία παντρεύτηκε τον ηρωικό Ρωμανό Δ’ Διογένη.]

1571.—Σύσταση συμμαχίας ανάμεσα στον πάπα και χριστιανικές χώρες τής εποχής (Sacra Liga) με σκοπό την απελευθέρωση της Ανατολής από τους τούρκους.

1622.—Πεθαίνει ο Οσμάν ο Β’, σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

1769.—Γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης (Ύδρα 20/5/1769 – 11/6/1835 Πειραιάς), ήρωας και αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης.

1821.—Ο πρόκριτος Χρήστος Καψάλης, ο προύχοντας Αθανάσιος Ραζηκότσικας, ο Δημήτριος Μακρής και ο Αναστάσιος Παπαλουκάς υψώνουν την Ελληνική Σημαία στο τουρκικό διοικητήριο του Μεσολογγίου και κηρύσσουν την Επανάσταση, ανακηρυχθέντος αρχηγού τού Αθαν. Ρατζηκότσικα.

.—Ο Ελληνικός στόλος υπό τους Μιαούλην, Μπότασην Γκίκαν ευρίσκονται έξω του Μεσολογγίου.

1822.— Έναρξη Γενικής Συνελεύσεως Κρητών στους Αρμένους Αποκορώνα Κρήτης. Ο Αφεντούλης (διορισμένος από τον Υψηλάντη ως Γενικός Αρχηγός) κατάφερε να συγκεντρώσει τους αρχηγούς της Επαναστάσεως οι οποίοι, κατά τα πρώτυπα τής Εθνοσυνέλευσης τής Επιδαύρου, εξέδωσαν το ‘’Προσωρινόν Πολίτευμα Κρήτης’’ καθώς και το ‘’Σχέδιον Προσωρινής Διοικήσεως τής νήσου Κρήτης’’. Η λήξη τής Συνέλευσης αυτής, έγινε στις 22 του ίδιου μήνα.

1825.—Ο Παπαφλέσσας αποφασίζει ν’ αντιμετωπίση τόν Ιμβραήμ εις το Μανιάκι, με 1300 μόνον άνδρας. Αλλ’ εκ τούτων οι περισσότεροι έφυγαν, βλέποντες «τον κάμπον να μαυρίζη υπό τον στρατόν των Αιγυπτίων». Απαντών εις τας συστάσεις εκείνων που του υπεδείκνυον να υποχωρήσουν, ο Παπαφλέσσας είπε: «Εγώ δεν ήρθα εδώ να μετρήσω το στρατό του Μπραῒμη πόσος είναι. Ήρθα για να πολεμήσω… Τη φευγάλα να μην την βάζετε καθόλου εις τον νούν σας. Καθήστε εδώ να πεθάνωμε σαν αρχαίοι Έλληνες». Ο δε Βοϊδής Μαυρομιχάλης εφώναξε: «Πάμε στα ταμπούρια μας κι’ όποιος ξημερωθή αύριο, ας ακούη τών γυναικών τα μοιρολόγια».

.—Ναυμαχία τού Καφηρέως. Ελληνική μοίρα υπό τόν Γεώργιον Σαχτούρην διέλυσε τον υπό τον Τοπάλ πασσάν τουρκικόν στόλον εκ 51 πλοίων, ανετίναξε την ναυαρχίδα (καπιτάναν), κατέστρεψε τρία βρίκια καί ηχμαλώτισε πέντε μεταγωγικά με πολεμεφόδια. Εις την αναφοράν του ο Σαχτούρης γράφει διά την ανατίναξιν τής ναυαρχίδος, πού ήτο βαρύ πολεμικόν σκάφος μέ 62 κανόνια: «Θέαμα φρικτόν αληθινά να βλέπη τινάς 800 τών εχθρών, οίτινες ηυρίσκοντο εις την ρηθείσαν καπιτάναν, να εκσφενδονίζωνται εις τον αέρα, ομού με κανόνια, κατάρτια, ξύλα κτλ. έως τον ουρανόν ».

1828.—Ο φιλέλλην Άγγλος Πλοίαρχος Άστιγξ, ο οποίος συνεισέφερε τα μάλα  για την απελεύθερωση των Ελλήνων, πεθαίνει συνεπεία τραύματος στην χείραν εις το λοιμοκαθαρτήριο τής Ζακύνθου. Από τού 1826 ήτο κυβερνήτης τής ατμοκινήτου «Καρτερίας», διά την κατασκευήν τής οποίας διέθεσεν εξ ιδίων 5.000 λίρας.

1833.—Συνιστάται διά διατάγματος τής Αντιβασιλείας η Χωροφυλακή διά τήν εμπέδωσιν τής τάξεως καί τής ασφαλείας εις το εσωτερικόν της χώρας.

1834.—Συνιστάται «Αριστείον Αγωνιστών», πρός αναγνώρισιν καί βράβευσιν τών υπηρεσιών τών αγωνισθέντων διά τήν ελευθερίαν τής πατρίδος κατά τήν Επανάστασιν.

1835.—Ο Όθων ενηλικιωθείς αναλαμβάνει αυτοπροσώπως τά καθήκοντά του. Τό γεγονός ανηγγέλθη εις τας Αθήνας δι’ 75 κανονιοβολισμών, αι δέ στρατιωτικαί μουσικαί περιήλθον την πόλιν παιανίζουσαι θούρια.

.—Ο αντιβασιλέας κόμης Άρμανσμπεργκ αναλαμβάνει την προεδρία τού υπουργικού συμβουλίου (πρωθυπουργός). Θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι τον Φεβρουάριο τού 1837.

1901.—(ν. ημερ.) Η Κρητική Βουλή ζητά με ψήφισμά της την Ένωση τού νησιού με την Ελλάδα.

1902.—Πλείστες Ελληνίδες τής Αιγύπτου αρνούνται τον χριστιανισμό και ασπάζονται το ισλάμ.

1906.—Οι ομοεθνείς μας τής ρουμανίας, επιβαρύνονται ιδιαίτερα με τα νέα πρόσθετα τέλη που τους επέβαλε η κυβέρνηση τής χώρας.

1911.—Ημερομηνία επίσημης παραλαβής του Θωρηκτού «ΑΒΕΡΩΦ».

1913.—Ελλάδα και Σερβία εν’ όψη τού βουργάρικου κινδύνου, υπογράφουν συνθήκη.

1919.—Ο αρχιμανδρίτης Πανάρετος, σε έκθεσή του προς τον συνταγματάρχη Κατεχάκη αποκαλύπτει στατιστικά στοιχεία της τραγωδίας των Ποντίων «… Η επαρχία Αμασείας είχε προ του πολέμου 136.768 ελληνικό πληθυσμό. Εκ του ολικού αριθμού, 73.375 του πληθυσμού μετετοπίστησαν ή εξορίσθησαν, εκ των οποίων το 70% απέθανον εν τη εξορία, μόλις δε οι 30% επανήλθον… Εκ των 25.000 εξορισθέντων της επαρχίας Νεοκαισαρείας, εκ μεν των χωρικών εσώθησαν μόλις 6% και ούτοι συντετριμμένοι ως ναυαγοί της σατανικής τουρκικής θηριωδίας, εκ δε των κατοίκων των πόλεων 35% ρακένδυτοι και κατεσυληκότες, ζωντανά μαρτύρια της τουρκικής βαρβαρότητος… Η επαρχία Κολωνίας εξ ολοκλήρου κατεστράφη, όλα τα χωριά αυτής ηρημώθησαν, ελάχιστοι ομογενείς σώζονται εν Νικοπόλει… Η επαρχία Χαλδείας-Κερασούντος… είχε… ολικόν πληθυσμόν 167.450. Εκ τούτων 45.000 περίπου εξηνηγκάσθησαν κατά τον χρόνον της ανακατοχής να καταφύγωσιν εις Ρωσίαν, άνω δε των 90.000 μετετοπίσθησαν και εξορίσθησαν εις τα βάθη της Μ. Ασίας… Εκ των εξορισθέντων 80% απέθανον εκ πείνης, εκ των διωγμών, των δεινοπαθημάτων και των δαρμών… Εκ των 72 ελληνικών χωρίων του τμήματος Κερασούντος ουδέν σώζεται...». Παρόμοιες στατιστικές υπάρχουν και για άλλες περιοχές του Πόντου.

.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μικράν Ασίαν εκκαθαρίζει από τούρκους άτακτους την περιοχήν

1920.—Ολοκληρώνεται η απελευθέρωση τής Δυτικής Θράκης από τον Ελληνικό Στρατό.

.—Σε ολόκληρον το μέτωπον στη Μ. Ασίαν ο ελληνικός στρατός ενεργεί δια περιπόλων.

1921.—Ο Ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία εδραιώνει τις θέσεις του.

1922.—Η Ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία προβαίνει σε αναγνωριστικές επιχειρήσεις.

1941.—Αρχίζει η Μάχη της Κρήτης με την ρίψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών  (επιχείρηση Ερμής). Η αντίσταση των συμμαχικών στρατευμάτων της Μεγαλονήσου και του άμαχου πληθυσμού της κατέπληξε τον κόσμο ολόκληρο.

.—Οι Γερμανοί ρίπτουν εις τα Χανιά εμπρηστηκάς βόμβας, αίτινες προεκάλεσαν μεγάλας πυρκαϊάς. Επετέθησαν ταυτοχρόνως κατά τού Ρεθύμνου καί τού Ηρακλείου. Εις την τελευταίαν πόλιν, οι Γερμανοί στρατιώται εισήλθον, αφού έβαλαν μπροστά των γυναικόπαιδα ως ασπίδα. Αλλά εξωντώθησαν ακολούθως εις σκληράς οδομαχίας. Κατά την ιδίαν ημέραν, διεξήχθησαν σφοδραί μάχαι πέριξ του αεροδρομίου Μαλέμε.

1944.—Στο «Εθνικό Συμβούλιο» τού Λιβάνου συμφωνήθηκε μεταξύ των εκπροσώπων όλων των κομμάτων και των οργανώσεων της Εθνικής Αντίστασης ότι μετά την απελευθέρωση ο Ελληνικός λαός «θα αποφασίσει κυριάρχως και δια το πολίτευμα και δια το κοινωνικό καθεστώς και την κυβέρνηση της αρεσκείας του». Οι συμφωνίες επικυρώνονται και διευρύνονται στην Καζέρτα (24/9/1944).

1946.—Παραχωρείται από το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό το αντιτορπιλικό Αιγαίον ΙΙ.

1947.— Κατακρεουργήθηκε από τους κομμουνιστοσυμμορίτες ο  Αρχιμ. Ευάγγελος Δεληγιάννης.

1949.—Θάνατος τού Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Τό κοσμικόν του όνομα ήτο Δημήτριος Παπανδρέου, κατήγετο δέ από τήν Δόρβιτσαν τής Ναυπακτίας. Είχεν αναπτύξει σπουδαίαν εθνικήν καί κοινωνικήν δράσιν κατά τήν περίοδον τής Κατοχής, διετέλεσε δέ πρωθυπουργός καί Αντιβασιλεύς.

1951.—Ο Κωνσταντίνος Κοτζιάς γίνεται Δήμαρχος Αθηνών για ενάμισο μήνα. Στις 6 Ιουλίου τις ίδιας χρονιάς αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, για μόλις πέντε ημέρες, όπου θα συνεχίσει και πάλι ο Κοτζιάς.

1972.—Δυο Κούροι, πολύ μεγάλης αξίας, ανακαλύπτονται στο Μαρκόπουλο Αττικής.

1980.—Απάτη εκατομμυρίων ξεσκεπάζεται σε βάρος του ΟΑΕΔ. Συλλαμβάνονται 32 άτομα.

1993.—Αθώος κρίνεται ομόφωνα ο επιχειρηματίας Γιώργος Λούβαρης, ο οποίος κατηγορήθηκε για την υπόθεση της αγοράς των πυραύλων Μάτζικ.

.—Τα Σκόπια διαμαρτύρονται στις ελληνικές αρχές για τις δυσκολίες που δημιουργούν Έλληνες φρουροί και τελωνειακοί των συνόρων, σε πολίτες και αυτοκίνητα των Σκοπίων, που φέρουν στα χαρτιά τους την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας«.

1994.—Στις ΗΠΑ, πεθαίνει η Τζάκι Κένεντι-Ωνάση, σε ηλικία 64 ετών, από καρκίνο.

.—Ψηφίζεται στη Βουλή η σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες του Κων/νου Μητσοτάκη, Γιάννη Παλαιοκρασσά και Ανδρέα Ανδριανόπουλο για το θέμα της πώλησης της ΑΓΕΤ.

1996.—Σε ηλικία 65 ετών πεθαίνει ο ζωγράφος Δημήτρης Κοντός.

2004.—Στις ΗΠΑ βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, για 5ήμερη επίσκεψη, μετά από πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου Τζορτζ Μπους. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ανδρών στο Λευκό Οίκο, οι διμερείς σχέσεις, η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, το Κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά και θέματα της ομογένειας.

 .

.

πιτρέπεται ναπαραγωγ μερομηνιν, μὲ τὴν προϋπόθεση ν ναφέρεται ς πηγ  τ «λληνικ μερολόγιο»

.

 .

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: