h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 08 ΜΑΪΟΥ

08/05/2013

.

sansimera.

.

08 Μαῒου

.

1808.—(5-8/5)Εξακόσιοι αντάρται υπό τόν Δημήτριον Βλαχάβαν  (αδελφόν τού παπά-Ευθυμίου/Θύμιου Μπλαχάβα), οίτινες είχον οχυρωθή εις Καλαμπάκαν, αποκρούουν επί δεκάωρον τας λυσσώδεις επιθέσεις εξακισχιλίων Τουρκαλβανών, τούς οποίους είχεν οδηγήσει εναντίον των ο Μουχτάρ πασσάς, υιός τού τυράννου τών Ιωαννίνων Αλή πασσά, εν τέλει, δε, εξαντλήσαντες τα πολεμεφόδιά των, εξέρχονται ξιφήρεις καί πίπτουν πάντες.

Ο Μουχτάρ διέταξε να εκδάρουν τας κεφαλάς των καί, αφού έρριξε άφθονον αλάτι εις τα δέρματα, τα έστειλε εις τόν πατέρα του με καραβάνι από ημιόνους, με τα πτώματά των δε έκτισε πυραμίδα, συγκολλήσας αυτά μεταξύ των με λάσπην από ασβέστι καί άμμον. Επιστρέφων εις Ιωάννινα, επυρπόλησε πλείστα χριστιανικά χωρία καί κατέσφαξε τούς κατοίκους των.

1821.—Γιγαντομαχία εις το Χάνι τής Γραβιάς.   Ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος, διά ν’ αναχαιτίση τούς κατερχομένους πρός την Άμφισσαν, οπόθεν εσκόπουν να διαπεραιωθούν εις Πελοπόννησον, εννεακισχιλίους Τουρκαλβανούς τού Ομέρ Βρυώνη καί Μεχμέτ Κιοσσέ, οχυρούται με 120 παλληκάρια εις τό Χάνι τής Γραβιάς. Οι θαρραλέοι υπερασπισταί εισήλθον ο εις μετά τόν άλλον, χορεύοντες καί άδοντες το γνωστό κλέφτικο τραγούδι: «Κάτω στού Βάλτου τα χωριά…». Μεταξύ τούτων ήσαν ο Γκούρας, ο Τράκας, ο Παπανδρέας, ο Αγγελής Γοβγίνας, από τήν Εύβοιαν, ο Κατσικογιάννης, ο Αθ. Καπλάνης κ.ά. Αι λυσσώδεις επιθέσεις τών Τούρκων διεδέχοντο η μία τήν άλλην, ο δε Ομέρ Βρυώνης είχε προκηρύξει αμοιβήν πεντακοσίων πουγγίων (5.000 περίπου σημερινών δραχμών) εις εκείνον που θα εισήρχετο πρώτος εις το Χάνι. Αλλ’ η ορμή τών Τούρκων ανεκόπτετο από το εύστοχον πυρ τών ευρισκομένων εις αυτό. Ο Ομέρ Βρυώνης, βλέπων τήν μεγάλην φθοράν τού στρατού του, εσταμάτησε τας επιθέσεις με τήν δύσιν τού ηλίου καί παρήγγειλεν εις τήν Λαμίαν νά τού στείλουν κανόνια. Αλλά την νύχτα ο Οδυσσεύς με τούς συντρόφους του εξήλθον ξιφήρεις από το Χάνι, επέρασαν ως λαίλαψ διά μέσου τού εχθρικού στρατοπέδου καί εξηφανίσθησαν πρός το Χλωμό. Εις τήν γιγαντομαχίαν αυτήν εφονεύθησαν 6 Έλληνες, τούς οποίους οι σύντροφοί των έθαψαν μέσα εις το Χάνι, προτού επιχειρήσουν την ηρωϊκήν έξοδόν των.

.—Ο Λυκούργος Λογοθέτης  αναλαμβάνει τήν διοίκησιν τής επαναστατησάσης Σάμου.

Υψώνεται η Σημαία τής Επαναστάσεως στο Καρλόβασι. Οι επαναστάτες προσβάλλουν τα παράλια απέναντι από το νησί και διώχνουν τους τούρκους σε μεγάλο βάθος.

1823.— Ο Κιουταχής αφού καταπνίγει την Επανάσταση στην Εύβοια ( την πρώτη Μαΐου του 1823), βαδίζει ενάντια στο Πήλιο,  όπου  καίει και λεηλατεί το Προμύρι .

1828.—Στην Κρήτη, οι Μανουσέλης, Μανουσογιαννάκης, Δεληγιαννάκης και Χατζημιχάλης χτύπησαν τους Τούρκους στο Ρέθυμνο. Οι Τούρκοι είχαν 40 νεκρούς και αρκετούς αιχμαλώτους, ενώ οι αγωνιστές τους πήραν  χιλιάδες ζώα.

1831.—Καταστέλλεται το στρατιωτικό κίνημα εναντίον του Καποδίστρια του οποίου αρχηγός ήταν ο  Δημήτριος Τσάμης Καρατάσος

1886.—Αι Ελληνικαί δυνάμεις αποκρούουν τας παρά τόν Νεζερόν (Ἀγιος Στέφανος-Λάρισα)  τουρκικάς επιθέσεις καί εισελθούσαι εντός τού τουρκικού εδάφους, κυριεύουν τρείς σταθμούς καί καταστρέφουν διάφορα οχυρωματικά έργα.

ΑΜΑΛΙΑ1875.—Η βασίλισσα Αμαλία αποθνήσκει εξόριστος εις τήν Βαμβέργην τής Βαυαρίας. Νοσταλγούσα πάντοτε τας Αθήνας («Αθήνα, Αθήνα, ας ήταν να σ’ έβλεπα άλλη μιά φορά πρίν πεθάνω», έλεγε συχνά). Είχε αγοράσει ένα κτήμα, το οποίον ήθελε να το κάμη όμοιον με εκείνο πού είχε παρά τα Λιόσια (τόν γνωστόν « Πύργον τής Αμαλίας») καί, κατά τάς συχνάς επισκέψεις της εκεί, εκρυολόγησε καί προσεβλήθη από πνευμονίαν, η οποία τής εστοίχισε την ζωήν. Ήτο 57 ετών.

1907.—Φονεύεται ο Μακεδονομάχος Ανθλγός Παπαδάς Ζαχαρίας (καπετάν Φούφας), σε επίθεση κατά των βουλγάρων κομιτατζήδων στο Παλαιοχώρι (Φούφα) Κοζάνης.

.—Πραγματοποιείται η καθέλκυση του θρυλικού Αντιτορπιλικού Βέλος I. Έλαβε μέρος στους πολέμους του 1912 – 1913 καθώς επίσης σε όλα τα σημαντικά γεγονότα μέχρι την παρόπλησή του, το 1926.

1908.—Πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός της έκρηξης που συνέβη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Αθήνα.

1919.—Ο Ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τήν Μαινεμένην.

.—Ο ύπατος αρμοστής της Σμύρνης, Αριστείδης Στεργιάδης, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του.

1920.—Στο μέτωπο της Μ. Ασίας σημειώνεται δράση περιπόλων.

1921.—Σ’ ολόκληρον το μέτωπο της Μ. Ασίας επικρατεί ηρεμία.

.—Ο Ύπατος Αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη κύριος Βότσης, στέλνει διάβημα προς τους Συμμάχους με αφορμή τα επεισόδια που προκάλεσαν αξιωματικοί τής Άμυνας της πόλης.

1922.—Η ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία δρα δια πυροβολικού εναντίον των Τούρκων.

.—Οι σφαγές από τους κεμαλικούς στην Μικρά Ασία συνεχίζουν. Η ωμότητα των υπανθρώπων τούρκων είναι τέτοια,  που το θέμα έρχεται να συζητηθεί ακόμη και στην Αγγλική Βουλή.

1936.—Ο «Μάης του ’36» στη Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Τα επεισόδια διήρκησαν δύο ημέρες.

1940.—Εγκαινιάζεται η νεοκατασκευασθείσα γέφυρα στο Νέστο ποταμό, καθώς και η σιδηροδρομική γραμμή Μύρινας-Τσάγεζι.

 1941.—Οι γερμανοί καταλαμβάνουν τελικώς την νήσο Μήλο και οι ιταλοί την Σάμο.

1943.—Τα επιτεταγμένα από τους Ναζί Γερμανούς πλοία μας ‘’Μαρία’’ και ‘’Βαρβάρα’’ καταβυθίζονται στην περιοχή του Ηρακλείου από το υποβρύχειο ‘’Παπανικολής’’. Προηγήθηκε η περισυλλογή των πληρωμάτων τους.

1945.—Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία αναγκάζεται να παραδοθεί άνευ όρων.

.—Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό έγινε δεκτή στην Ελλάδα η πληροφορία για την κατάρρευση της Γερμανίας και τον τερματισμό τού πολέμου στην Ευρώπη.

.—Παραδίδεται η γερμανική φρουρά της Ρόδου. Ο νέος αρχηγός των γερμανικών Δυνάμεων κατοχής στρατηγός Wagener υπογράφει στην Σύμη το πρωτόκολλο τής χωρίς όρους παράδοσης τής Δωδεκανήσου στους Βρετανούς συμμάχους και στο διοικητή τού Ιερού Λόχου, συνταγματάρχη Χριστόδουλο Τσιγάντε.

.—Απελευθέρωση τής νήσου Σύμη των Δωδεκανήσων.

1952.—Ογκώδες συλλαλητήριο πραγματοποιείται στην Αθήνα για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.

1970.—Εγκαινιάζεται ο υδροηλεκτρικός σταθμός του φράγματος Καστρακίου στην Αιτωλοκαρνανία.

1980.—Νέος αρχηγός της ΝΔ και νέος Πρωθυπουργός της χώρας, ο Γεώργιος Ράλλης με 88 ψήφους υπέρ, ενώ ο αντίπαλός του Ε. Αβέρωφ, θα πάρει 84.

1989.—Αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα κατά του πρώην υπουργού Γιώργου Πέτσου, το όνομα του οποίου αναμίχθηκε στην υπόθεση Κοσκωτά, πραγματοποιεί η «17Ν». Έκρηξη σημειώθηκε σε παγιδευμένο αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι του στη Φιλοθέη.

1991.—Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» χτυπά με δύο ρουκέτες, ( που είχαν κλαπεί από το στρατόπεδο Συκουρίου της Λάρισας)  τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας «Siemens», στο Μαρούσι.

1995.—Διατάσσεται προκαταρκτική εξέταση σχετικά με δημοσιεύματα για παράνομες υιοθεσίες και αγοραπωλησίες βρεφών, που έγιναν στο βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» της Θεσαλλονίκης από την περίοδο της Κατοχής έως σήμερα.

.

.

πιτρέπεται ναπαραγωγ μερομηνιν, μὲ τὴν προϋπόθεση ν ναφέρεται ς πηγ  τ «λληνικ μερολόγιο»

.

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: