h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 01 ΜΑΪΟΥ

01/05/2013

.

sansimera

.

01 Μαῒου 

.

431.—π.Χ. Εισβολή τών Λακεδαιμονίων στην Αττική. Έναρξις τού Πελοποννησιακού πολέμου.

408.—Πεθαίνει ο αυτοκράτορας Αρκάδιος. Υπήρξε Αυτοκράτορας του Βυζαντίου από το 395.

.—Ο Θεοδόσιος Β΄ ανακηρύσσεται αυτοκράτορας του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους (Βυζάντιο). Θα παραμείνει στο θρόνο μέχρι τις 28 Ιουλίου του 450.

.—Ο Ανθέμιος αρχίζει να οχυρώνει την Κωνσταντινούπολη με ισχυρό τείχος,  πιο γνωστό ως θεοδοσιανό. Η ανέγερσή του ολοκληρώνεται έπειτα από πέντε περίπου χρόνια. Σημαντικά τμήματα του τείχους σώζονται σε καλή κατάσταση (2003).

880.—Εγκαινιάζεται στην Κωνσταντινούπολη η Νέα Εκκλησία, θέτοντας το πρότυπο για όλες τις μεταγενέστερες ορθόδοξες εκκλησίες βυζαντινού ρυθμού.

1068.—Ο δεύτερος σύζυγος της Ευδοκίας, Ρωμανός Δ΄ ο Διογένης, αναγορεύεται αυτοκράτορας.

1811.—Γεννιέται στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς ο συγγραφέας Ανδρέας Λασκαράτος.

1816 .—Στην Κωνσταντινούπολη, οι Αγαρηνοί αποκεφαλίζουν τον οσιομάρτυρα Ακάκιο από το Νεοχώρι της Θεσσαλονίκης. Υπέστη πάνδεινα μαρτύρια.

1821.—Μάχη τού Γαλατσίου (Μολδαυῒας). Ο Γιουσούφ Περκόφτσαλης μέ 2.000 πεζούς, 3.000 ιππείς καί πυροβολικόν επιτίθεται εναντίον τής ανθούσης ελληνικής πόλεως, τήν οποίαν υπερήσπιζεν ο έκ τών υπαρχηγών το Αλεξ. Υψηλάντου Αθανάσιος Καρπενησιώτης. Οι Τούρκοι, έπειτα από σφοδρόν βομβαρδισμόν κατέλαβον τούς δύο προμαχώνας τής πόλεως. Είς τόν τρίτον απέμειναν υπό τόν Καρπενησιώτην μόνον 45 άνδρες, οίτινες, αφού ημύνθησαν ολόκληρον τήν ημέραν, απεχώρησαν τήν νύκτα διά μυστικής διόδου. Οι νεκροί τής μάχης υπερέβησαν τούς τριακοσίους. Ο Περκόφτσαλης, γενόμενος κύριος τού Γαλατσίου, κατέσφαξεν όσους έκ τών κατοίκων δέν επρόφθασαν νά φύγουν καί παρέδωσε τήν ωραίαν πόλιν είς τάς φλόγας.

.—Ο Άνθιμος Γαζής, εις γεύμα που εδόθη εις το σπίτι τού Γιάννη Δήμου, εις τις Μηλιές τού Βόλου, εδιάβασε τας προκηρύξεις τού Α. Υψηλάντου καί ηυχήθη τήν ανάστασιν τού γένους. Όλοι οι παριστάμενοι, κατά το πλείστον Φιλικοί, ανέκραξαν « Ζήτω η Ελευθερία!». Αυτό ήτο το πρώτον σύνθημα τής Επαναστάσεως εις τήν Θεσσαλομαγνησία.

.—Ο Ιακ. Τομπάζης καταβυθίζει τουρκικήν γολέταν έξω της Χίου.

.—Ο μουσταφάμπεης Κεχαγιάς του Χουρσίτ Μεχμέτ πασά φθάνει στην Τρίπολη.

.—Σφαγές Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη.

1823.—Γίνεται μάχη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων παρά τα Λεχώνια Μαγνησίας. Οι Τούρκοι καταστρέφουν τα χωριά Λεχώνια, Άγιον Λαυρέντιον, Άγιον Αθανάσιον και Βυζίτσαν.

1827.—Η Γ’ εν Τροιζήνι Εθνική Συνέλευσις ψηφίζει το «Πολιτικόν Σύνταγμα τής Ελλάδος». Διά τούτου ωρίζετο ότι η κυριαρχία ενυπήρχεν εις το Έθνος και ότι άπασαι αι εξουσίαι επήγαζον εκ τού λαού καί υπήρχον εξ αυτού. Όλαι αι επαρχίαι, αίτινες είχον λάβει τα όπλα πρός αποτίναξιν τού τουρκικού ζυγού, εθεωρούντο ως συνιστώσαι αυτοδικαίως τήν ελληνικήν επικράτειαν, ήτις εκηρύσσετο μία καί αδιαίρετος. Το Σύνταγμα τής Τροιζήνος καθιέρωσε, εξ άλλου, τήν ελευθερίαν τού τύπου καί εκήρυσσε τήν ισότητα απέναντι τών νόμων.

1831.—Εκδηλώνεται στρατιωτικό κίνημα κατά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια από τον ταγματάρχη Δημήτριο Τσάμη Καρατάσο. Θα κατασταλεί στις 8 Μαΐου.

1878.—Οι Κρήτες επαναστάται νικούν τούς Τούρκους είς σκληράν μάχην παρά τά Πραιτώρια Μονοφατσίου.

1897.—Στον τομέα της Ηπείρου οι Ελληνικές δυνάμεις μάχονται εναντίον των Τουρκικών δυνάμεων. Ο ανεξάρτητος συνταγματάρχης Βότσαρης δίνει μάχη με τους Αλβανούς τους οποίους νικά (κατά την μάχην είχε 60 νεκρούς Έλληνες).

1906.—Οι αθλητές των Η.Π.Α. οι οποίοι γιά πρώτη φορά κατέρχονται ως ομάδα και όχι ατομικά, κατακτούν τους ενδιάμεσους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε αυτούς τους αγώνες οι Φινλανδοί αγωνίστηκαν υπό την Ρωσική σημαία.

1907.—Πεθαίνει στην Οδησσό της Ρωσίας (όπου και γεννήθηκε) ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής.

1908.—Το παλάτι αποφασίζει να απολύσει όλο το προσωπικό του Βασιλικού Θεάτρου. Για μεγάλο διάστημα οι παραστάσεις δίδονταν σε κενά εδώλια.

1909.—Γεννιέται εις Μονεμβασίαν ο νομπελίστας ποιητής Ιωάννης Ρίτσος.

1913.—Υπογράφεται ελληνοσερβική στρατιωτική σύμβαση.

1917.—Το 2ο Τάγμα του 1ου Συντάγματος Σερρών, με Διοικητή τον Λοχαγό Γρηγόριο Γουλιανό , καταλαμβάνει την αμυντική τοποθεσία του Ραβινέ (ανατολικά του Σκρα). Η κατάληψη του Ραβινέ, υπήρξε λαμπρή ελληνική επιτυχία και η πρώτη σπουδαία νίκη του Ελληνικού Στρατού. Οι απώλειες όμως ήταν βαρύτατες: νεκροί 5 αξιωματικοί και 51 οπλίτες, τραυματίες 9 αξιωματικοί και 225 οπλίτες. Ο Τχης Γουλιανός Γρηγόριος  αν και τραυματισμένος δήλωσε «Το ΡΑΒΙΝΕ έπεσε και θα κρατηθεί πάση θυσίας». 

.—Ως διά μαγείας[…], ο Ελευθέριος Βενιζέλος από την Θεσσαλονίκη, ανακαλύπτει χίλιους τόνους σίτου που τους διαθέτει στον λαό της Παλαιάς Ελλάδος.

1919.—Αρχίζει η απόβασις ελληνικού στρατού εις Σμύρνην, συμφώνως πρός τας διατάξεις τής συνθήκης τών Σεβρών.

1920.—Ο ελληνικός στρατός στη Μ. Ασία εξουδετερώνει τους επιτιθέμενους Τούρκους.

1921.—Σε ολόκληρο το μέτωπο της Μ. Ασίας γίνεται περιορισμένη δράση περιπόλων.

1922.—Η ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία δρα δια πυροβολικού και περιπόλων.

1923.—Οι Τούρκοι απορρίπτουν όλες τις προτάσεις των Συμμάχων στη Λοζάννη.

1924.—Ο αντιβασιλέας Παύλος Κουντουριώτης ορκίζεται προσωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

.—Αιματηρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώνονται στην συγκέντρωση, που οργανώνει το ΚΚΕ στην πλατεία Θεάτρου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 17.

1925.—Η Κύπρος γίνεται αποικία της Βρετανίας.

1930.—Ο πλανήτης Πλούτων λαμβάνει επισήμως την ελληνική ονομασία του.

1938.—Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Λύσσανδρος Δικαιόπουλος αφήνει την τελευταία του πνοή στο γήπεδο στον αγώνα ΠΑΟ- ΑΕΚ όταν διεκδικώντας την μπάλα με άλμα από τον αντίπαλό του Τρύφωνα Τζανετή πέφτει στο έδαφος χτυπώντας στο κεφάλι.

1941.—Οι Γερμανοί κατόπιν μάχης με Βρεττανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν την Καλαμάτα.

1944.—Τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν 200 Έλληνες στο σκοπευτήριο της Καισαριανής.

1945.—«Όχι δεν ερυθριώ»  διακηρύσσει στο δικαστήριο που δικάζει τους δοσίλογους ο Γεώργιος Ράλλης και αυτοαποκαλείται «μέγας ανήρ».

.—Καταδρομική επιχείρηση του Ιερού λόχου αρχίζει στα νησιά Ρόδο και Αλιμιά.

1946.—Η Διάσκεψη των Παρισίων αποφασίζει την επιστροφή των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.

1947.—Επίσημη παραλαβή του ελληνικού Αρματαγωγού «Αλιάκμων ΙΙ» στην Αγγλία.

1948.—Ο υπουργός τής Δικαιοσύνης Χρ. Λαδάς δολοφονείται υπό κομμουνιστού κατά τήν έξοδόν του από τήν εκκλησία, τού Αγίου Γεωργίου Καρύτση, όπου είχε μεταβή διά νά παρακολουθήση τήν πρώτην Ανάστασιν (πρωῒα μεγάλου Σαββάτου). Την πρώτη Μαῒου του 1948, Μεγάλο Σάββατο, στις εννιά το πρωί, ο Χρήστος Λαδάς πήγε στην εκκλησία του Αγ.Γεωργίου στην πλατεία Καρύτση στο κέντρο της Αθήνας. Ένα τέταρτο μετά βγήκε από την εκκλησία και μόλις μπήκε στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο τον πλησίασε ο 22χρονος Ευστάθιος Μουτσογιάννης, που φορούσε στολή σμηνία και έριξε μέσα στο αυτοκίνητο μια χειροβομβίδα με αποτέλεσμα ο Λαδάς να τραυματιστεί βαριά στην αριστερή και στη δεξιά νεφρική χώρα και στο τριχωτό της κεφαλής. Μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ταξί και παρά τις προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε στις 10.20 το βράδυ. Ο Μουτσογιάννης συνελήφθη λίγο μετά τη δολοφονία του Λαδά, τραυματισμένος στο θώρακα και στο μηρό, και αφού προηγουμένως είχε ρίξει δύο χειροβομβίδες στους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν, προκαλώντας το θάνατο του αστυφύλακα Αθανάσιου Πινακούλια.

Ακολουθεί συνέντευξις του καθάρματος δολοφόνου της ΟΠΛΑ στην Καθημερινή 3-11-07 ,ο οποίος καταδικάσθη εις ισόβια δεσμά αλλά αποφυλακίσθη το 1964 … 

1949.—Αρχίζει η επιχείρηση ‘’πύραυλος’’ του Εθνικού στρατού για την εκκαθάριση της Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας από τις συμμορίες των ανταρτών.

1954.—Μετά από απόφαση που πάρθηκε στις 24/11 του ’53, αρχίζει η κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων χωρίς τα τρία τελευταία μηδενικά και τα οποία εκδόθηκαν με βάση τη νέα ισοτιμία δολαρίου και δραχμής (1$=30 δρχ.).

1976.—Χάνει την ζωή του σε τροχαίο, στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, ο Αλέκος Παναγούλης.

1983.—Απονέμεται στον συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη το βραβείο Λένιν για την ειρήνη.

1989.—Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου συναντάται με τον Πρόεδρο της Νικαράγουας, Ντανιέλ Ορτέγκα, που πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

1990.—Πετρελαιοκηλίδα μήκους 25 χλμ., που διαρρέει από δεξαμενόπλοιο, απειλεί με οικολογική καταστροφή τον Αργοσαρωνικό.

1991.—Υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της ενότητας της Κύπρου τάσσεται το Ισραήλ, κατά την επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΕΞ Αντώνη Σαμαρά στην Ιερουσαλήμ.

1993.—Η Διεθνής Διάσκεψη στη Βουλιαγμένη για το Βοσνιακό καταλήγει σε αποτυχία, παρά την κατ’ αρχάς θετική στάση του Ράντοβαν Κάρατζιτζ απέναντι στο Σχέδιο Βανς-Όουεν.

.—Πεθαίνει σε ηλικία 84 ετών η κυρία Κατερίνα (Κατερίνα Ανδρεάδη), η ηθοποιός και θιασάρχης, που λάμπρυνε την ελληνική σκηνή επί τέσσερις δεκαετίες.

1997.—Στην έκθεση της για την παγκόσμια τρομοκρατία, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επικρίνει την Ελλάδα διότι δεν είχε πραγματοποιήσει καμία πρόοδο στην καταδίωξη των Ελλήνων τρομοκρατών και κυρίως της «17 Νοέμβρη».

2004.—Η ευρωπαϊκή οικογένεια υποδέχεται 10 νέα μέλη, την Κύπρο, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Μάλτα, σε μία εντυπωσιακή τελετή, που διοργάνωσε η Ιρλανδική Προεδρία, στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύρυνση, που έγινε ποτέ στην ιστορία της Ε.Ε., η οποία την καθιστά τον ισχυρότερο εμπορικό συνασπισμό στον κόσμο, με 460 εκατομμύρια κατοίκους να παράγουν σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πλούτου, ενώ επανενώνεται η δυτική και η ανατολική Ευρώπη. «Άρωμα» γιορτής στα 10 νέα κράτη-μέλη. Πανηγυρισμοί στη Λευκωσία. Η νύχτα γίνεται μέρα από τα πυροτεχνήματα, ενώ χιλιάδες Ελληνοκύπριοι συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία της πόλης για να γιορτάσουν την ένταξη.

.

.

Ἐπιτρέπεται ναπαραγωγ μερομηνιν, μὲ τὴν προϋπόθεση ν ναφέρεται ς πηγ  τ » λληνικ μερολόγιο»

.

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: