h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

10/04/2013

.

sansimera

.

.

10 Ἀπριλίου

.
.

401.—Ημερομηνία γεννήσεως του αυτοκράτορος Θεοδοσίου Β’.

1195.—Ο Ισαάκιος Β’ Άγγελος εκθρονίζεται από τον αδελφό του Αλέξιο Γ’, ο οποίος ανεβαίνει στον θρόνο.

1444.—Οι τούρκοι, υπό τον Μουράτ Β‘, νικούν στην Βάρνα τους Σταυροφόρους από την Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία, υπό τον βασιλέα της Ουγγαρίας Λαδίσλαο. Η ενέργεια αυτή είναι η τελευταία απόπειρα βοηθείας χριστιανικών κρατών προς την Κωνσταντινούπολη.

1763.—Ο ψαράς στο επάγγελμα Νεομάρτυρας Δήμος από την περιοχή της Αδριανουπόλεως, αφού πρώτα υπέστη δεινά μαρτύρια στις φυλακές της Σμύρνης, καρατομείται. Είχε συκοφαντηθεί από τον τούρκο εργοδότη του.

1821.—5.000 γενίτσαροι,  συνοδευόμενοι καί υπό υποκινομένου όχλου, εισορμούν είς τά Πατριαρχεία τής Κωνσταντινουπόλεως. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’ απάγεται καί οδηγείται έν μέσω προπηλακισμών καί ύβρεων είς τήν κεντρικήν πύλην τών Πατριαρχείων, όπου οί δήμιοί του τόν εκρέμασαν. Ακολούθως, ενώ τό πτώμα ήσπαιρεν ακόμη, τού επέρασαν είς τόν λαιμόν τόν «γιαφτάν», δηλαδή τό σουλτανικόν διάταγμα, πού ανέφερε τούς λόγους τής καταδίκης του. Ο κυριώτερος τούτων ήτο ότι είχε γεννηθή είς τήν Πελοπόννησον, «όπου κατά πρώτον εξερράγη η Επανάστασις».

.—Επίσης εθανατώθησαν  οκτώ άλλοι αρχιερείς ο Μυριοφύτου, ο Γάνου καί Χώρας, ο Σωζοπόλεως, ο Σερρών, ο Αρτης, ο Λαρίσης ο Ιωαννίνων καί ό Γρεβενών. Πεντακόσιοι, έξ άλλου, Πελοποννήσιοι, συλληφθέντες διότι κατήγοντο από τόν τόπον τής Επαναστάσεως, εφορτώθησαν ώς κτήνη είς πλοιάρια, διά νά σταλούν δήθεν είς εξορίαν, αλλ’ επνίγησαν πρό τής Νικομηδείας.

.—Κατά τόν ίδιον τρόπον εθανατώθησαν καί διακόσιοι Ρουμελιώται, Αιγαιοπελαγίται καί Κρήτες.

.—Ο Νικολής Αποστόλης μέ επτά Ψαριανά πλοία καταβυθίζει εν τουρκικόν σκάφος καί αιχμαλωτίζει τέσσαρα άλλα πλήρη στρατού. Ο στρατός ούτος μετεφέρετο είς τήν Πελοπόννησον. Οι ηρωϊκοί Ψαριανοί εισέρχονται στον Αγώνα δια την Ελευθερίαν του Ελληνικού Έθνους.

.—Οι Τούρκοι συλλαμβάνουν τούς άρχοντας τής πόλεως τών Αθηνών Προκόπιον Μπενιζέλον, Άγγελον Γέροντα καί Παλαιολόγον Μπενιζέλον, τούς προκρίτους Άγ. Μπενιζέλον, Ι. Πανταζήν, Γ. Μπάρμπανον, Δ. Καρόρην, Φ. Γουναράκην, Σπ. Γουναράκην, Β. Σαράντην καί δύο κληρικούς, τούς οποίους μετέφεραν είς τήν Ακρόπολιν καί έρριψαν μέσα είς σκοτεινήν φυλακήν.

.—Οι έγκλειστοι εις το φρούριον τής Αμφίσσης Τούρκοι παραδίδονται είς τούς Γκούραν καί Πανουργιάν.  

1824.—Γίνεται εκφορά του λειψάνου του Λόρδου Βύρωνος.

1826.—Οι ηρωϊκοί πρόμαχοι της ελευθερίας Μεσολογγίται προβαίνουν στην ηρωϊκήν των έξοδον. Κατά την έξοδον διεδραματίσθησαν γεγονότα αφαντάστου ηρωϊσμού και δόξης. Εκ των εξερχομένων διεσώθη ελάχιστον ποσοστόν καθότι η έξοδος είχε προδοθεί εις τους Τουρκοαιγυπτίους. Εντός του Μεσολογγίου ο Καψάλης γίνεται ολοκαύτωμα.

1835.—Το «Κεντρικόν Σχολείον», το πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα του νεοελληνικού κράτους, μεταφέρεται από την Αίγινα στην Αθήνα.

1862.—Μετά την 01:30 επτά σεισμοί σημειώνονται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

1864.—Έναν μήνα μετά τον σχηματισμό της (5 Μαρτίου), παραιτείται η κυβέρνηση του Κανάρη. Ο Βόλβης σχηματίζει νέα μεταβατική κυβέρνηση.

1867.—Η κυβέρνηση αποφασίζει την ανάθεση του έργου της κοπής των νομισμάτων στην Γαλλία.

1871.—Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αφορίζει τη Βουλγαρική Εξαρχία.

1896.—Ο εξ Αμαρουσίου Σπύρος Λούης ανεκηρύσσεται, κατά τούς τελεσθέντας είς Αθήνας πρώτους διεθνείς Ολυμπιακούς αγώνας, νικητής είς τόν Μαραθώνιον, διανύσας τήν απόστασιν τών 40 χιλιομέτρων είς 2 ώρας 58’ καί 50”.

1897.—Ο τουρκικός στρατός συνεχίζει την επίθεσιν εναντίον των Ελλήνων και επιτυγχάνει προώθησίν του.

1901.—Στο Μοναστήρι της Μακεδονίας, οι βούργαροι δολοφονούν τον Μητροπολίτη Παρθένιο.

1905.—Η Κρητική Βουλή εγκρίνει ενωτικό ψήφισμα, και το επιδίδει στον αρμοστή της νήσου. Ο πρίγκηψ υπόσχεται κάθε δυνατή βοήθεια προς πλήρωση του σκοπού.  

1911.—Στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας, 280 βούλγαροι φοιτητές, φτάνουν στον Πειραιά φιλοξενούμενοι του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1914.—Έντονες οι διαμαρτυρίες της χώρας μας προς την τουρκία, εξ αιτίας της γενοκτονίας των δευτέρων κατά των Ελλήνων της Θράκης.

1916.—Ο πρόεδρος της προσωρινής Ολυμπιακής Επιτροπής, ανακοινώνει από το Παρίσι, την αναβολή των Ολυμπιακών αγώνων για μετά το τέλος του πολέμου.

1920.—Ο ελληνικός στρατός στην Μ. Ασία καταδιώκει Τούρκους ατάκτους.

1921.—Σε όλο το μέτωπο της Μ. Ασίας επικρατεί ηρεμία.

1922.—Η ελληνική στρατιά στην Μ. Ασία δίνει μάχες προφυλακών.

1924.—Καταγράφεται η πρώτη ληστεία τρένου στην Ελλάδα, κοντά στη Λάρισα. Μεταξύ των θυμάτων, ένας υπουργός και ο γενικός διοικητής Μακεδονίας.

1926.—Καταστέλλεται εγκαίρως το στασιαστικό κίνημα στην Θεσσαλονίκη, και συλλαμβάνονται οι πρωταίτιοι συνταγματάρχες,  Μπακιρτζής, Τζαβέλλας και Καρακούφας.

1939.—Ο βρετανικός στόλος της Μεσογείου πλέει για να προστατεύσει Ελλάδα και Τουρκία από πιθανή επέμβαση της Ιταλίας.

1941.—Η γερμανική αεροπορία εβομβάρδισε την Κοζάνην.

.—Στο Αλβανικό μέτωπο γίνεται δράση περιπόλων.

.—Μηχανοκίνητες ναζιστικές μονάδες κατερχόμενες από το Μοναστήρι, καταλαμβάνουν την πόλη της Φλωρίνης.

1943.—Το Ολοκαύτωμα της Βουνιχώρας Φωκίδος από τους φασίστες της Ιταλίας. «Οι Ιταλοί στρατιώτες, ξεχύθηκαν αστραπιαίως μέσα στο χωριό. Τα σπίτια άρχισαν να καίγονται με μια πιστολιά που ξέρναγε φωτιά και φλόγα.  Οι παππούδες μας, με τρόπο βίαιο και απάνθρωπο, υπό την απειλή της λόγχης, συγκεντρώνονται χωριστά από τα γυναικόπαιδα και κατευθύνονται προς τον  «κρανίου τόπον» (Μάνδρα Σκαρτσίνη)»…

1944.—Αναλαμβάνει στην τελική της σύνθεση η ‘’Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης’’ η ‘’Κυβέρνηση του Βουνού’’, με πρόεδρο τον Αλέξανδρο Σβώλο.

1968.—Αρχίζει η κατασκευή του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη.

1969.—Οι κάτοικοι των χωριών Μεγάλα Καλύβια, Καματερό και Πύλη Τρικάλων αντιδρούν στην απαλλοτρίωση των εδαφών τους.

1974.—Ούτε έναν μήνα μετά την ελληνική ανακοίνωση για εντοπισμό τους, η τουρκική κυβέρνηση ανακοινώνει τις προθέσεις της να προχωρήσει σε υποθαλάσσιες έρευνες για υδρογονάνθρακες σε περιοχές που βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

1981.—Εκατοντάδες έλληνες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας λόγω του νέφους.

1994.—Αλβανικό φυλάκιο στην περιοχή της Επισκοπής δέχεται επίθεση από αγνώστους. Σκοτώνονται δύο Αλβανοί στρατιώτες. Η αλβανική κυβέρνηση κατηγορεί την Ελλάδα ως υποκινητή της «τρομοκρατικής ενέργειας», όπως την αποκάλεσε ο εκπρόσωπός της.

1995.—Αρχίζει η πειραματική εφαρμογή των μέτρων για τον αποκλεισμό όλων των αυτοκινήτων και των δικύκλων από το εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας.

.—Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Ερντάλ Ινονού δηλώνει ότι, η Κύπρος δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν επιλυθεί το Κυπριακό.

1997.—Συλλαμβάνεται ο οδηγός ταξί Δημήτρης Βακρινός, που είχε διαπράξει πέντε δολοφονίες και 10 περίπου ληστείες, την τελευταία δεκαετία.

2000.—Το ΠαΣοΚ νικά στις εκλογές που διεξάγονται με διαφορά περίπου 1% (70.000 ψήφοι) επί του συνόλου των ψήφων από τη ΝΔ. Ο Κώστας Σημίτης σχηματίζει κυβέρνηση.

.

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: