h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

03/04/2013

san_simera

.

03 Ἀπριλίου

.

1078.—Ο Νικηφόρος Γ΄ ο Βοτανειάτης μετά τη φυγή του Μιχαήλ Ζ΄ ανακηρύσσεται και επίσημα πλέον αυτοκράτορας του Βυζαντίου, αλλά θα παραμείνει μόνον για 3 χρόνια όπου θα ανατραπεί από τον Αλέξιο Α’ τον Κομνηνό.

1463.—Κατόπιν προδοσίας ενός τοπικού ιερέα, οι Τούρκοι της Πελοποννήσου καταλαμβάνουν το Άργος.

1770.—Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γράφει είς τήν αυτοβιογραφίαν του: «Εγεννήθηκα είς τά 1770, Απριλίου 3, τήν δευτέραν τής Λαμπρής… είς ένα βουνό, ονομαζόμενον Ραμοβούνι, είς τήν παλαιάν Μεσσηνίαν, είς ένα δένδρο αποκάτω».

1780.—Ο ηγεμών τής Μάνης Τζανέτος Γρηγοράκης κυριεύει τό φρούριον τού Πασσαβά καί κατασφάζει τους είς αυτό εγκεκλεισμένους Τουρκαλβανούς.

1821.—Ο Γιουσούφ πασσάς, έχων συνεπίκουρον τόν εν Πάτραις Άγγλον πρόξενον Γκρήν, όστις διά παραπειστικών φημών είχεν ενσπείρει τόν πανικόν είς τούς κατοίκους, εισέρχεται είς τήν πόλιν, τήν οποίαν παραδίδει είς τήν διαρπαγήν καί τάς φλόγας. Οι Τούρκοι στρατιώται κατέσφαζον άνδρας και γυναίκας αδιακρίτως, πληρωνόμενοι από τόν Γιουσούφ ένα χρυσούν μαχμουτιέν κατά κεφαλήν. Πολλαί γυναίκες εβιάσθησαν καί άλλαι επωλήθησαν είς δημοπρασίαν. Αί σφαγαί καί οί βανδαλισμοί διήρκεσαν ολόκληρον τήν Μεγάλην Εβδομάδα (ή είσοδος τών Τούρκων εγένετο τήν Κυριακήν τών Βαΐων). Υπέροχος, τουναντίον, υπήρξεν ή στάσις τού Γάλλου προξένου Πουκεβίλ, όστις μέ πρωτοφανή ηρωϊσμόν καί «αυτοθυσίαν, κατώρθωσε νά σώσει μεγάλον αριθμόν γυναικοπαίδων.

.—Οι οπλαρχηγοί Βασ. Μπούσδος και Ι. Λάππας εισέρχονται στην Θήβα, εκδιώκουν τους τούρκους και υψώνουν την Σημαία της Επαναστάσεως.

.—Στον Πύργο της Ηλίας γίνεται μάχη μεταξύ Ελλήνων επαναστατών υπό τους Ι. Κολοκοτρώνη, Μοσχούλα Βιλαέτη και Τούρκους Λαλαίους.

.—Επαναστατούν οι Σπέτσες (ιδέ και 3/4), Πόρο, Αίγινα και Σαλαμίνα. Οι πρόκριτοι των Σπετσών αποφασίζουν να συμπαρασταθούν στον ναυτικό αγώνα και προσφέρουν αξιόλογη μοίρα από τον στόλο τους.

1822.—Στην Χίον συνεχίζονται οι σφαγές των Ελλήνων από τας ορδές των Τούρκων οι οποίοι έσφαξαν και τα νήπια. Επιτίθενται κατά του χωριού Άγιος Γεώργιος και σφάζουν 2.300 Χιώτες και Σαμιώτες.

1826.—Γίνεται σφοδρή ναυμαχία αμφίρροπος παρά τον Πάπα, μεταξύ Ελλήνων υπό τον Μιαούλη και Τούρκων.

1827.—Σύσταση αντικυβερνητικής επιτροπής υπό τους Γ. Μαυρομιχάλη, Γιαννούλη Νάκο και Μαρκή Μιλαέτη, η οποία θα κυβερνήσει τη χώρα μέχρι την άφιξη του Καποδίστρια.

.—Την αυτήν ημέραν ο Ρίτσαρντ Τσορτς διορίζεται αρχιστράτηγος.

1833.—Ο Σπυρίδων Τρικούπης σχηματίζει τη δεύτερη κυβέρνησή του μέσα στην ίδια χρονιά, η οποία θα είναι και αυτή ιδιαίτερα βραχύβια.

.—Εγένετο τό πρώτον η διαίρεσις τού κράτους είς νομούς, οίτινες ήσαν οί ακόλουθοι δέκα: Αργολίδος καί Κορινθίας, μετά τών νήσων Ύδρας, Σπετσών καί Πόρου (πρωτεύουσα: Ναύπλιον), Αχαΐας καί Ήλιδος (πρωτεύουσα: Πάτραι), Μεσσηνίας (πρωτεύουσα η Κυπαρισσία, καλουμένη τότε Αρκαδία), Αρκαδίας (πρωτεύουσα: Τριπολιτσά), Λακωνίας (πρωτεύουσα Μυστράς), Ακαρνανίας καί Αιτωλίας (πρωτεύουσα: τό Αγρίνιον καλούμενον τότε Βραχώρι), Φωκίδος καί Λοκρίδος (πρωτεύουσα: Σάλωνα, η σημερινή Άμφισσα), Αττικής καί Βοιωτίας (πρωτεύουσα: Αθήναι), Ευβοίας (πρωτεύουσα: Χαλκίς), Κυκλάδων (Πρωτεύουσα: Ερμούπολις). Συνετήθησαν επίσης 47 επαρχίαι.

1876.—Πεθαίνει σε ηλικία 66 ετών ο μέγας Έλλην ευεργέτης και Βαρόνος, Σίμων Σίνας.

1881.—Μέγας σεισμός στην Χίο ενώ σώθηκαν ελάχιστες κατοικίες. Τα θύµατα έφθασαν τις 3.800. Μεγάλη ήταν η καταστροφή, ειδικά στη νότια Χίο. Στα Μαστιχοχώρια που βρίσκονται στο νότιο τµήµα του νησιού, διατηρήθηκαν δύο σπίτια στο χωριό Ληθί. Το πατρικό σπίτι του Α. Συγγρού και της οικογένειάς του, το οποίο διατηρείται µέχρι τώρα. Ακόµα και µέχρι σήµερα στις γενέθλιες ηµέρες των σεισµών, τελούνται λειτουργίες και θρησκευτικές εορτές. Επίκεντρο: 11:30 38.200 26.200 7.30M και 1881 08 26 38.400 26.100, από τα δεδοµένα του NEIC, U. S. GEOLOGICAL SURVEY.

1896.—(ν. ημερ.) Κηρύσσεται η λήξη των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που έλαβαν χώρα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

1897.—Ελληνική δύναμη Φυλακίου της Ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Θεσσαλία εισέρχεται στο τουρκικό έδαφος και καταλαμβάνει το ύψωμα Ανάληψη που βρισκόταν σε ουδέτερο έδαφος. Το μεθοριακό αυτό επεισόδιο έγινε αφορμή Ελληνοτουρκικού πολέμου.

1903.—Τουρκικές αρχές επιτίθενται και διαλύουν ομάδες Ελλήνων επαναστατών στην περιοχή του Μοναστηρίου.

1907.—Ξεκινά η οργάνωση πολιτοφυλακής στην Κρήτη.

1916.—Το θέατρο “Αθήναιον” της πρωτεύουσας, μεταβάλλεται σε πεδίο μάχης μεταξύ πολιτικά αντιφρονούντων. Τα επεισόδια επαναλαμβάνονται και στον Πειραιά.

1919.—Το ελληνικόν εκστρατευτικό σώμα στην Ουκρανία δίνει μάχην εναντίον των Μπολσεβίκων.

1920.—Ο ελληνικός στρατός μάχεται με περιπόλους εναντίον των Τούρκων.

1921.—Η ελληνική στρατιά στη Μ. Ασία δέχεται μικροεπιθέσεις τουρκικών αποσπασμάτων.

1922.—Σε ολόκληρο το μέτωπο στη Μ. Ασία γίνεται αγώνας περιπόλων.

1924.—Με νομοθετικό διάταγμα,  κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος σε Μακεδονία, Ήπειρο, Σάμο και Λέσβο.

1928.—Δικάζονται ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Δημήτρης Γληνός, με την κατηγορία για διάδοση ανατρεπτικών ιδεών.

1939.—Πεθαίνει ο Σπυρίδων Μερκούρης, πρώην δήμαρχος Αθηναίων.

1941.—Στο Αλβανικό μέτωπο οι Έλληνες επιτίθενται εναντίον των Ιταλών στην περιοχή Τρεμπεσίνας.

1944.—Τμήμα 30 Ιερολοχιτών υπό τον Αντισυνταγματάρχη Ανδρέα Καλίνσκη επιχειρεί καταδρομή εναντίον του Διδασκαλείου της Μυτιλήνης και απελευθερώνει από τους Γερμανούς τους Έλληνες ομήρους που εκρατούντο εκεί. Απώλειες Γερμανών 6 νεκροί.

1948.—Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, υπογράφει το Σχέδιο Μάρσαλ, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται οικονομική βοήθεια σε χώρες της Ευρώπης ύψους 13 δις δολαρίων, ενώ ταυτόχρονα διευρύνει τη ζώνη εμπορίου των ΗΠΑ. Από το σχέδιο εξαιρέθηκαν οι χώρες του «Σιδηρού Παραπετάσματος».

1949.—Ιορδανία και Ισραήλ υπογράφουν στην νήσο Ρόδο την μεταξύ τους ανακωχή.

1951.—Η Βουλή ψηφίζει νόμον διά τού οποίου παραχωρείται δικαίωμα ψήφου είς τάς Ελληνίδας κατά τάς δημοτικάς εκλογάς.

1959.—Οι άνεργοι στα αστικά κέντρα της Ελλάδος φτάνουν τους 110.000.

1962.—Πεθαίνει ο μεγάλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μανώλης Καλομοίρης.

1963.—Ανοίγει για πρώτη φορά στην χώρα μας η Τράπεζα Επενδύσεων.

1967.—Η κυβέρνηση Παρασκευόπουλου παραιτήται. Λίγες ημέρες αργότερα η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης δίνεται στον αρχηγό της ΕΡΕ Παναγιώτη Κανελλόπουλο με τη σύμφωνη γνώμη του αρχηγού της Ένωσης Κέντρου Γ. Παπανδρέου.

1984.—Ελληνικό, απόπειρα δολοφονίας του Αμερικάνου αρχιλοχία Ρόμπερτ Τζάντ από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

1989.—Κλείνει η απογευματινή εφημερίδα «Βραδινή».

1990.—Ο καρδιοχειρουργός Γεώργιος Τόλης πραγματοποιεί την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στην Ελλάδα.

1992.—Δημοσιεύεται η έκθεση Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία στη βόρεια Κύπρο, η οποία συντάχθηκε το 1983 και έκανε λόγο για στέρηση της ελευθερίας πολλών Κυπρίων και απόκρυψη πληροφοριών σχετικά με την τύχη κάποιων άλλων.

1994.—Στην Αλβανία, ο σοσιαλιστής ηγέτης Φάτος Νάνο καταδικάζεται σε κάθειρξη 12 ετών για υπεξαίρεση επτά εκατ. δολαρίων και πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων. Ήταν αυτός που δεν έχανε ευκαιρία να μας χαρακτηρίζει με διάφορα κοσμιτικά επίθετα, που δεν έχανε ευκαιρία να μιλά για «Τσαμουριά» και, που μετά από αυτό το γεγονός οι γείτονες τον έκαναν άλλες δύο φορές πρωθυπουργό τους (!!!!!).

 1997.—Στην Αλβανία, έξι άτομα σκοτώνονται σε επεισόδια, ενώ τόσο το ελληνικό προξενείο στο Αργυρόκαστρο όσο και η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα δέχονται επιθέσεις από ενόπλους.

1999.—Γαλάτσι, ρουκέτα κατά των γραφείων του ΠΑΣΟΚ από την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν.

2003.—Ισχυρή έκρηξη συγκλονίζει την Κόρινθο ενώ έξι άνθρωποι χάνουν την ζωή τους και τρεις τραυματίζονται, στη »Σωληνουργεία Κορίνθου», όταν κατά την αντικατάσταση φιαλών προκαλείται διαρροή οξυγόνου. Επτά στελέχη της εταιρίας συλλαμβάνονται , σε βάρος των οποίων ασκείται δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Τέσσερις μήνες μετά, το πόρισμα τους εργαζόμενους.

 .

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

 .

.

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: