h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΠΟΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

09/05/2011

  1770.—Οι Μανιάται, μένεα πνέοντες διά την επιδειχθείσαν υπό τού Χατζή Οσμάν πασσά θηριωδίαν έναντι τών απεσταλμένων των (3-5-1770), περικυκλώνουν τήν νύχτα παρά τό βουνόν τής Ξινοκαβάλλας τό στρατόπεδον τών Τούρκων καί επιπίπτουν πανταχόθεν εναντίον των, προξενήσαντες είς αυτούς τρομακτικήν πανωλεθρίαν, έν ταυτοχρόνως άλλαι ομάδες κατακόπτουν τήν τουρκικήν οπισθοφυλακήν παρά τήν κοιλάδα τού Βαθέος. Εκ τού έκ 16.000 τουρκικού στρατού μόλις περί τάς 5.000 διεσώθησαν έν κακή καταστάσει είς τόν Μυστράν. Μεταξύ τών φονευθέντων ήσαν ό Χατζή Οσμάν πασσάς καί υπέρ τούς 80 αξιωματικοί του. Είς χείρας τών νικητών περιήλθον άφθονα όπλα καί πολεμοφόδια, δέκα πυροβόλα καί όλαι αί αποσκευαί τού τουρκικού στρατού. Είς τήν επίθεσιν αυτήν έλαβον σπουδαίον μέρος καί περί τάς 2.000 γυναίκες, έκ τών οποίων 10 εφονεύθησαν καί 18 ετραυματίσθησαν.

.

.

.

  1859.—Τα περίφημα Σκιαδικά. Πολλοί μαθηταί τών έν Αθήναις γυμνασίων και άλλων ανωτέρων σχολών, εμφορούμενοι από πνεύμα ενισχύσεως τής εγχωρίου παραγωγής, επρομηθεύθησαν ψάθινα καπέλλα έκ Σκιάθου καί ενεφανίσθησαν μέ αυτά είς τόν κυριακάτικον περίπατον, πού εγίνετο τότε πρός τό μέρος τού Πολυγώνου (αρχή λεωφόρου Αλεξάνδρας ). Αλλ’ οί υπάλληλοι τών εσαγόντων έκ τού εξωτερικού ψάθινα καπέλλα ωργάνωσαν απειλητικήν διαδήλωσιν εναντίον των καί εκακοποίησαν τινάς έξ αυτών. Οι μαθηταί αντεπετέθησαν μέ μεγάλην ορμήν καί επηκολούθησεν αληθινή σύρραξις. Επενέβη τότε ό διευθυνής τής αστυνομίας, ό οποίος εστράφη κατά τών μαθητών καί, συλλαβών μερικούς έξ αύτών, τούς εφυλάκισε. Ολίγην ώραν βραδύτερον, συνεκροτήθη ογκωδεστάτη διαδήλωσις όλων τών μαθητών τής πρωτευούσης, οίτινες, περικυκλώσαντες τήν οικίαν τού υπουργού τών Εσωτερικών Προβελεγγίου, εζήτουν τήν άμεσον απόλυσιν τών συλληφθέντων. Είς τήν μικράν πρωτεύουσαν τής εποχής εκείνης καί τά πλέον ασήμαντα γεγονότα έπαιρναν τεραστίας διαστάσεις. Εκινητοποιήθησαν αμέσως στρατιωτικαί μονάδες καί συνεκλήθη εκτάκτως τό υπουργικόν συμβούλιον, πού, έπειτα από πολλάς αμφιταλαντεύσεις καί δισταγμούς, απεφάσισε τήν απόλυσιν τών συλληφθέντων. Ούτως έληξαν τά Σκιαδικά, τά οποία επί τινάς ώρας έδωσαν είς τήν πρωτεύουσαν όψιν αναρχουμένης πόλεως.

.

.

.

  1956.—Οι Άγγλοι απαγχονίζουν είς τό προαύλιον τών φυλακών τής Λευκωσίας τούς νεαρούς Κυπρίους αγωνιστάς Μιχαήλ Καραολήν καί Ανδρέαν Δημητρίου. Ολόκληρος ή Ελλάς πενθεί τόν θάνατόν των. Ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας συγκροτούνται καθ’ άπασαν τήν χώραν.

Οι Μιχαλάκης Καραολής (γεννηθείς στις 13-2-1933  στο Παλαιοχώρι Πιτσιλιάς και ήταν αθλητής του στίβου στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ) και Ανδρέας Δημητρίου από τον Άγιο Μάμα Λεμεσού γεννηθείς στις 18-9-1934, ήταν εκ των πρώτων που συνετάχθησαν εις τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ.

Παγκόσμια κατακραυγή δια την βαναυσότητα των στυγνών κατακτητών.

.
.
.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

 .

.

Advertisements

One comment

  1. […] 1770.—Οι Μανιάται, μένεα πνέοντες διά την επιδειχθείσαν υπό τού Χατζή Οσμάν πασσά θηριωδίαν έναντι τών απεσταλμένων των (3-5-1770), περικυκλώνουν τήν νύχτα παρά τό βουνόν τής Ξινοκαβάλλας τό στρατόπεδον τών Τούρκων καί επιπίπτουν πανταχόθεν εναντίον των, προξενήσαντες είς αυτούς τρομακτικήν πανωλεθρίαν, έν ταυτοχρόνως άλλαι ομάδες κατακόπτουν τήν τουρκικήν οπισθοφυλακήν παρά τήν κοιλάδα τού Βαθέος. […]Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: