h1

Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ

18/04/2011

ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗ

Ο ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΥΜΕΛΑ,
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΕΟΦΥΤΟΝ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΝ

Μοναδικόν αλλά καί βασικόν βοήθημα διά την ιστορίαν τής ιδρύσεως τής μονής Σουμελά έν τω Μικρασιατικώ Πόντω ώς καί τής βιογραφίας τών Αθηναίων μοναχών, ιδρυτών ταύτης, παραμένει τό βιβλίον Ε. Κυριακίδου, Ιστορία τής παρά τήν Τραπεζούντα Ιεράς μονής τής υπεραγίας Θεοτόκου τής Σουμελά, έν Αθήναις 1898. Ο σοφός εκείνος ιστορικός, διά νά αφηγηθή τά ανωτέρω γεγονότα, εβασίσθη τελείως εις τό τελευταίον τών τριών έργων τών εκτυπωθέντων κατά τήν χρονικήν περίοδον 1768 – 1775.
1. Τό 1768 έν Βουκουρεστίω εκτυπούται εις ελληνικήν καί τουρκικήν γλώσσαν Χριστιανική κατήχησις υπό τόν ελληνικόν τίτλον «Διδασκαλία Χριστιανική τής Ορθοδόξου ημών πίστεως. Περιέχουσα τά αναγκαιότερα Άρθρα. Τά οποία κάθε Χριστιανός έχει χρέος νά ηξεύρη διά νά σωθή. Καί μάλιστα οι παιδαγωγοί οφείλουσι νά διδάσκουσι δι’ Ερωταποκρίσεως τά τών Χριστιανών παιδία. Επί τής Θεοστηρίκτου Ηγεμονίας τού Υψηλοτάτου ημών Αυθέντου καί Ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας. Κυρίου Κυρίου Ιωάννου Αλεξάνδρου Σκαρλάτου Γκίκα Βοεβόδα. Αρχιερατεύοντος τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Αγίου Ουγγροβλαχίας Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου. Νυν πρώτον τυπωθείσα Δίγλωττος εις Απλήν Ρωμαϊκήν Γλώσσαν, καί Τουρκικήν. Εν τή Νέα Τυπογραφία τού Ορθοδόξου Γένους τών Ρωμαίων, Τη συσταθείση υπό τήν Έκλαμπρον Ηγεμονικήν Προστασίαν καί υπεράσπισιν τής αυτού Υψηλότητος. Εν Βουκουρεστίω Έτει ,αψξη’.»
Εις τήν σελίδα γ’ υπάρχει τουρκιστί ό τίτλος, ό οποίος παρέχει μνείαν καί τής πρώτης προσπαθείας τού Παρθενίου Μεταξοπούλου διά τήν σύνθεσιν ιστορίας τής μονής Σουμελά: «Ταλήμ Μισιχή Ορθόδοξος Μονουμήν…… βέ ική Ντίλληλιν κογιουλτού Χριστιανλαρίν Κιφαετλιγή ιλζήν.
Σουμελά Παναγίανην. Αζήμ Πατισσαχλήκ Μοναστηρινήν Τζεμαετή τέν ολάν Παρθένιος Ιερομόναχος Μεταξόπουλος.»
Τό σπάνιον καί ανεύρετον τούτο βιβλίον δέν ηρευνήθη εισέτι υπό τών μελετητών τής ιστορίας τόσον του βίου τών ιδρυτών τής μονής Σουμελά όσον καί αυτής ταύτης τής μονής. Αναμφιβόλως τάς εκεί πληροφορίας ό συγγραφεύς Παρθένιος Μεταξόπουλος διωχέτευσεν καί εις τά δύο επόμενα δημοσιεύματα. Πάντως παραλαμβάνοντες έκ του Ε. Legrand αναγράφομέν τινα χρήσιμα διά τό ημέτερον θέμα:
Εις τήν σ. ε’ υπάρχει πρόλογος Παρθενίου καί ελληνιστί καί τουρκιστί, έν ψ από τής σ. με’ (45) μέχρι τής ξβ’ (62) δημοσιεύεται ή πρώτη έν τύποις νομίζομεν προσπάθεια συγγραφής ιστορίας τής μονής Σουμελά υπό τόν τίτλον: «Περί τής σεβασμίας βασιλικής καί πατριαρχικής μονής τής Παναγίας του Σουμελά ωραία διήγησις.» Μετά ταύτα ακολουθούν επτά ιαμβικοί στίχοι διά τήν μονήν, προσευχή εις τήν Θεοτόκον ώς καί τά τροπάρια «Τή υπερμάχω» καί «Επί σοι χαίρει».

Η συνέχεια του κειμένου ΕΔΩ

.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: