Archive for the ‘ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ’ Category

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

14/08/2014

.,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

14 Αὐγούστου

,

582.—Πεθαίνει ὁ γεννημένος στὴ Θρᾲκη,Τιβέριος Β’, [TIBERIUS II CONSTANTINUS], αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου ἀπό τὸ 578· κατάφερε νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν αὐτοκρατορία ἔναντι τῶν Περσῶν στὴν Ἀνατολή, ἀλλά δέχθηκε ἐπιθέσεις καὶ ἀπό τοὺς Ἀβαρους και Σλαύους στὸν Βορᾶ καὶ τὴν Δύση.  Εἶχε ὑπηρετήσει στὶς ἐκστρατείες κατὰ τῶν Ἀβάρων στὰ Βαλκάνια ὑπό τὸν αὐτοκράτορα, Ἰουστίνο ΙΙ, ποὺ τὸν υἱοθέτησε ὡς γυιὸ του, καὶ στὶς 7 Δεκεμβρίου 574 τὸν ὁνόμασε Καίσαρα, ἐνῶ τὸν ἔστεψε αὐτοκράτορα στὶς 26 Σεπτεμβρίου τοῦ 578, λίγο πρὶν τὸν θάνατό του. [Ὡς ἡμερομηνία θανάτου του, ἀναφέρεται καὶ ἡ 6η Αὐγούστου, καὶ βάσει αὐτῆς ὁ Μαυρίκιος χρήσθηκε αὐτοκράτορας στὶς 5 αὐγούστου]. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

13/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

13 Αὐγούστου

,

612.—Πεθαίνει ἀπό ἐπιληψία στὸ παλάτι τῶν Βλαχερνῶν, ἡ ἀγαπημένη σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα Ἠρακλείου, Εὑδοκία. Ὁ γάμος τους εἶχε γίνει πρὶν ἀπό δύο σχεδὸν χρόνια, τὴν ἴδια ἡμέρα ποὺ ὁ Ἠράκλειος στέφθηκε αὐτοκράτορας ἀπό τὸν Πατριάρχη Σέργιο [5/10/610], στὸ παρεκκλήσι τοῦ Ἀγίου Στεφάνου στὸ Μέγα Παλάτιον. Τὸ ἀρχικό ὅνομα τὴς ἄνασσας ἦταν Φαβία· Εὑδοκια ὁνομάστηκε μετὰ τὸν γάμο της. Στὸ σύντομο διάστημα ποὺ ὑπῆρξε σύζυγος καὶ αὐτοκράτειρα, χάρισε στὸν Ἠράκλειο δύο παιδιὰ· τὴν Ἐπιφανία καὶ τὸν Ἠράκλειο-Κωνσταντῖνο. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

12/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

12 Αὐγούστου

,

323 π.Χ.—Πεθαίνει ο Διογένης, ο κυνικός φιλόσοφος. Είχε γεννηθεί στη Σινώπη του Ευξείνου Πόντου, περίπου το 412 π.Χ. ή με άλλες πηγές το 399 π.Χ., και πέθανε το 323 π.Χ στην Κόρινθο. Θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της Κυνικής Φιλοσοφίας. Χρησιμοποιούσε τον αστεϊσμό και το λογοπαίγνιο ως μέσο για τα διδάγματά του, θεωρώντας ότι η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στη φυσική ζωή και πως μόνο με την αυτάρκεια, την λιτότητα, την αυτογνωσία και την άσκηση μπορεί κανείς να την εξασφαλίσει. Επεδίωκε ριζική μεταβολή και μεταμόρφωση της ανθρωπίνης κοινωνίας και της διεφθαρμένης ανθρωπίνης φύσεως. “Ο άνθρωπος πρέπει να σπουδάση τον εαυτό του και να κατανοήση την ανθρώπινη φύση”. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

11/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

,

,

11 Αὐγούστου

,

480 π.X.—Οἱ Ἕλληνες ναυμαχοῦν τοὺς Πέρσες στὸ Ἀρτεμίσιο. Στὸ συνέδριο τῆς Κορίνθου, ἡ συμμαχία τῶν ἑλληνικῶν πόλεων, ἀρχικά ἀποφάσισε νὰ ἀντιμετωπιστοῦν οἱ Πέρσες στὸ στενὸ τῶν Τεμπῶν. Ὡστόσο, ἐπειδή οἱ Θεσσαλοὶ δήλωσαν ὑποταγή, προτιμήθηκε νὰ ἀφήσουν τοὺς Πέρσες νὰ διασχίσουν τὴν Θεσσαλία καὶ νὰ τοὺς ἐμποδίσουν στὸ στενὸ τῶν Θερμοπυλῶν, ἐνῶ ὁ ἑλληνικός στόλος, μετακινούμενος στὸ Ἀρτεμίσιο, θὰ ἐμπόδιζε τὸν περσικὸ νὰ εἰσέλθει στὸν Μαλιακὸ κόλπο καὶ νὰ κτυπήσῃ τοὺς ὑπερασπιστές τῶν Θερμοπυλῶν. Οἱ ἐπιχειρήσεις ἄρχισαν τὸν Ἰούλιο καθὼς ὁ περσικὸς στρατὸς ἔφθασε στὶς Θερμοπύλες καὶ τὸ περσικὸ ναυτικὸ στὴ Μαγνησία, ἀπέναντι ἀπό τὸ Ἀρτεμίσιο. Μετὰ ἀπό περίοδο ἀναγνωριστικῶν κινήσεων, ἀψιμαχιῶν, καθὼς καὶ μίας σοβαρῆς καταστροφῆς ποὺ ὑπέστη ὁ περσικὸς στόλος ἀπό ξαφνικὴ καταιγίδα, οἱ δύο στόλοι ναυμάχισαν στὸ Ἀρτεμίσιο. Προσπάθεια τῶν Περσῶν νὰ κυκλώσουν τοὺς Ἕλληνες, ἀπέτυχε καὶ ἡ σύγκρουσι ποὺ ἀκολούθησε, ἦταν ἰδιαίτερα σκληρὴ. Οἱ Ἕλληνες πέτυχαν τὸν στόχο τους, ἐμποδίζοντας τὴν εἴσοδο τῶν Περσῶν στὸν Μαλιακὸ κόλπο καὶ παράλληλα ἀνέβηκε τὸ ἠθικό τους, διαπιστώνοντας ὅτι μποροῦσαν νὰ νικήσουν τοὺς Πέρσες. Ἐπί πλέον, οἱ μεγάλες ἀπώλειες τῶν Περσῶν, μετέβαλαν τὴν ἀναλογία δυνάμεων πρὶν τὴν μεγάλη σύγκρουση στὴν Σαλαμίνα. Μετὰ τὸ τέλος τῆς ναυμαχίας, ἔμαθαν καὶ γιὰ τὸν ἡρωικό θάνατο τῶν Σπαρτιατῶν στὶς Θερμοπύλες. [βλ.& 21/8] Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

10/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

,

,

10 Αὐγούστου

,

1821.—Μάχη της Γράνας. Ο Θ.Κολοκοτρώνης, με την κατασκευή μεγάλης τάφρου από το χωριό Μπεκτένι μέχρι τον λόφο τού Αγίου Λουκά, κοντά στα Τσιπιανά Τριπόλεως, παγίδευσε 3.000 περίπου τούρκους, που είχαν βγεί λόγω της πολιορκίας για αναζήτηση τροφής, και μετά από ορμητική επίθεση, τους εξώντωσε. Οι νεκροί έφτασαν τους 800, οι δε τραυματίες ξεπέρασαν τους 1000. Από τους Έλληνες φονεύθηκαν 30. Όσοι επέζησαν κατόρθωσαν να επιστρέψουν απελπισμένοι και χωρίς τρόφιμα στην Τρίπολη. Η επιτυχής έκβαση της μάχης έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση της απελευθέρωσης της Τρίπολης. Μετά την μάχη, οι τούρκοι δεν επιχείρησαν νέα έξοδο από την Τρίπολη. Ο Κολοκοτρώνης πίστευε ότι η Πελοπόννησος, και κυρίως το κέντρο της, η Τριπολιτσά, ήταν το εφαλτήριο για τη νίκη της Ελλάδας. [ ] Έλεγε: «Θέλω να ʼμαι αγνάντια στην Τριπολιτσά. Γρήγορα θα καταλάβουν οι καπετάνιοι πως ετούτος ο πόλεμος άλλο σκοπό δεν μπορεί ναʼχει παρά να κλείσουμε τους τούρκους στην Τριπολιτσά και να τους πάρουμε όλους μαζί». [Ο Κανέλος Δεληγιάννης στα απομνημονεύματά του, παρουσιάζει την μάχη με διαφορετικό τρόπο, απαξιώνοντας τον ρόλο του Κολοκοτρώνη].  Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

09 Αὐγούστου

,

48 π.Χ.— Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ῥωμαϊκοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ἡ Φάρσαλος τῆς Θεσσαλίας ἔγινε τὸ πεδίο μάχης στὸ ὁποῖο ὁ Ἰούλιος Καίσαρας, παρ’ὅλο ποὺ ἀριθμητικά μειονεκτοῦσε ἔναντι τῶν στρατευμάτων τοῦ Γάϊου Πομπήιου, νίκησε. Δύο σημεῖα καθόρισαν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μάχης. Οἱ κρυμμένοι ἀκοντιστές τοῦ Ἰουλίου Καίσαρα, ποὺ αἰφνιδίασαν τὸ ἱππικό τοῦ Πομπήϊου, καὶ ἡ λανθασμένη ἀπόφαση τοῦ Πομπήιου νὰ μὴν ἀφήσῃ τὸ πεζικὸ του νὰ προελάσῃ, πιστεύοντας ὅτι ἀφήνοντας στὸν ἀντίπαλό του τὴν πρώτη κίνηση, θὰ τὸν κούραζε. Μετὰ τὴν ἥττα του, ὁ Πομπήϊος κατέφυγε στὴν Αἴγυπτο, ὅπου δολοφονήθηκε ἀπό τὸν Πτολεμαῖο 13ο, καὶ ἡ πλάστιγγα στὴν προτίμησι τῶν Συγκλητικῶν, ἔγειρε ὑπέρ τοῦ Ἰούλιου Καίσαρα. Ἡ περιοχή τῆς Φαρσάλου, εἶχε γίνει πεδίο πολεμικῶν μαχῶν καὶ στὸ παρελθὸν, ὅπως μεταξὺ τοῦ 200 καὶ 168 π.Χ. κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β’και Γ’ Μακεδονικοῦ πολέμου μεταξὺ τοῦ Φιλίππου Ε’ τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Ῥωμαίων. Κοντὰ στὴν Φάρσαλο ἔγινε ἡ μάχη τῶν «Κυνός Κεφαλῶν», ὅπου ὁ Φίλιππος Ε’ ἡττήθηκε ἀπό τὸν Ῥωμαῖο στρατηγὸ,Τίτο. Ἔτσι ἡ Φάρσαλος πέρασε στὴν Ῥωμαϊκή κυριαρχία. Προκάτοχη πόλη τῆς Φαρσάλου ἦταν ἡ Φθία, πρωτεύουσα τῶν μυθικῶν Μυρμιδόνων, καὶ ἡ ὁποία ἦταν σίγουρα προθεσσαλικὴ. Ἥρωες τῶν Φαρσαλίων ἦταν ὁ Ἀχιλλέας καὶ ὁ Πάτροκλος, ἐνῶ λατρεύονταν μεταξὺ ἄλλων ὁ Δίας Σωτῆρ, ὁ Ἑρμῆς, ἡ Ἀφροδίτη Πειθῶ, ἡ Θέτις, ὁ Πᾶν καὶ ὁ Χείρων. Read the rest of this entry ?

h1

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΣΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ [8/8/1821]

08/08/2014

,

,

Πίνακας τοῦ Peter von Hess μὲ τὴν παράδοση τῆς Πύλου

Πίνακας τοῦ Peter von Hess μὲ τὴν παράδοση τῆς Πύλου

,

,

,

Μετὰ τὴν μονομερὴ ὑπογραφή ἀπό τοὺς Ἕλληνες τῆς πράξης παραδόσεως τοῦ Νεοκάστρου, [βλ.7/8], οἱ τοῦρκοι ἄρχισαν νὰ στέλνουν τὴν κινητὴ περιουσία τους, στὰ ἑλληνικά πλοῖα ποὺ θὰ τοὺς παραλάμβαναν. Παρ’ ὅλη ὅμως τὴν ἄθλια κατάστασι στὴν ὁποία εἶχαν περιέλθει, ἀπό τὴν μία δὲν ὑπόγραφαν τὴν παράδοσι τοῦ κάστρου καὶ ἀπό τὴν ἄλλη καθυστεροῦσαν τὴν ἐπιβίβασί τους, ἐλπίζοντας σὲ βοήθεια ἀπό τοὺς τούρκους τῆς Μεθώνης ἤ τοῦ τουρκικοῦ στόλου. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

08/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

08 Αὐγούστου

,

626.—Οι Άβαρες πολιορκητές της Κωνσταντινουπόλεως, νικημένοι κατά κράτος, αποχωρούν. Χαρακτηριστικό περιστατικό της ημέρας είναι η απάντηση που έδωσε ο πατρίκιος Βώνος στον χαγάνο των Αβάρων που του ζήτησε συνάντηση, λέγοντάς του πως είναι πια αργά και ότι «θα σε κυνηγήσω μέχρι να σε πετάξω στον Δούναβη· τότε θα μιλήσουμε». Read the rest of this entry ?

h1

ΚΥΠΡΟΣ-Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΩΜΑ ΛΩΡΟΒΟΥΝΟ

07/08/2014

,

,

7-8-1964 ΠΕΣΟΝΤΕΣ,

,

 

Στὶς 7 Αὐγούστου 1964, σὲ μάχη γιὰ τὸ ὕψωμα Λωρόβουνο, σκοτώθηκαν ὁ ὑπολοχαγός Παπαγεωργίου, ὁ διαβιβαστὴς του,καταδρομέας Γεώργιος Ἀπληκιώτης, καὶ ὁ ὁπλοπολυβολητής Μιχαήλ Κουσουλίδης.

Read the rest of this entry ?

h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

07/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

07 Αὐγούστου

,

480 π.Χ..—Αρχίζει η τιτανομαχία στις Θερμοπύλες. Ἕνα ἀπό τὰ πλέον ἐνδιαφέροντα ἀλλά καὶ ἀμφισβητούμενα ζητήματα, εἶναι ὁ χρονολογικὸς προσδιορισμὸς τῆς μάχης τῶν Θερμοπυλῶν. Ἀπό τὴν ἀλληλουχία τῶν γεγονότων τῶν Περσικῶν πολέμων, κυρίως ἀπό τὴν μάχη τῶν Πλαταιῶν, προκύπτει κατὰ τρόπο ἀνεπίδεκτο ἀμφισβητήσεως ὅτι οἱ μάχες στὶς Θερμοπύλες καὶ τὸ Ἀρτεμίσιο ἔγιναν τὸ καλοκαίρι τοῦ 480 π.Χ. Ὁ Ἠρόδοτος ἀναφέρει ὡς βασικὸ λόγο ἀνεπαρκοῦς ἀποστολῆς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν Περσῶν, τὸν ἑορτασμό τῶν Καρνείων, ὁ ὁποῖος βάσει τῶν θρησκευτικῶν νόμων καὶ παραδόσεων τῆς Σπάρτης, ἦταν ἀνυπέρβλητο κώλυμα γιὰ τὴν ἔναρξη ἐκστρατείας. Τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ Λεωνίδας ξεκίνησε μαζὶ μὲ τὶς Πελοποννησιακὲς δυνάμεις γιὰ τὶς Θερμοπύλες, ὁ ἑορτασμός τῶν Καρνείων ἤ εἶχε ἤδη ἀρχίσει, ἤ ἐπρόκειτο νὰ ἀρχίσῃ σὲ λίγες ἡμέρες. Ἡ δὲ μάχη τῶν Θερμοπυλῶν, ἤ εἶχε λάβει τέλος πρὶν τὴν λήξη τῶν Καρνείων, ἤ ἔληξε λίγες ἡμέρες μετὰ [ἀπό μία ἔως πέντε]. Read the rest of this entry ?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 77 other followers