Archive for the ‘ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ’ Category

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

23/10/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

23 Ὀκτωβρίου

,

326 π.Χ.—Ο υπό τον  ναύαρχο τού Μεγάλου Αλεξάνδρου Νέαρχο στόλος, αποτελούμενος από 1.800 πλοία εισπλέει στον Ινδό ποταμό. Η εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ασία, θα είχε μείνει στην Ιστορία μόνο ως ένα στρατηγικό επίτευγμα, αν δεν έφερε μέσα της τους γόνους της παγκοσμίου πολιτιστικής αναμορφώσεως. Η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην Ασία, αποδεδειγμένη μέσω αρχαιολογικών αποστολών, τον κατέστησε οικουμενικό για πολλούς αιώνες – τρείς στην Κ. Ασία και σχεδόν δέκα στην Μ. Ανατολή-, έως τον εξισλαμισμό και ακόμα μετά. Έναν αιώνα και πλέον μετά την κατάκτηση από τους Άραβες, η Δαμασκός και η Αλεξάνδρεια, συνέχιζαν να έχουν τα Ελληνικά ως επίσημη γλώσσα του κράτους (642-750 μ.Χ.). Αυτό έγινε χάρη στους Μακεδόνες βασιλείς και σήμερα πολύ λίγοι το αναφέρουν. Ο Αλέξανδρος ίδρυσε 70 Αλεξάνδρειες σύμφωνα με τον Πλούταρχο, εκ των οποίων 9 στην αρχαία Βακτριανή – σημερινό Αφγανιστάν – και ιδίως κοντά στα όρια της Αυτοκρατορίας του με την τότε Ινδία -σημερινό Πακιστάν-. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

22/10/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

22 Ὀκτωβρίου

,

333 π. Χ..— [βλ.& 12/22-11]Τὸν Μαιμακτηριῶνα, – τὸν πέμπτο μῆνα τοῦ Ἀττικοῦ Ἡμερολογίου, ἤ Ἁπελλαῖο βάσει τοῦ Μακεδονικοῦ, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ διάστημα ἀπό 15/10 ἔως 15/11 στὸ σύγχρονο ἡμερολόγιο -, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος συγκρούεται μὲ τὸν Περσικὸ στρατὸ τοῦ Δαρείου στὴν Ἰσσό καὶ τὸν κατατροπώνει. [Ἐπικρατέστερος μῆνας θεωρείται ὁ Νοέμβριος]. Στὴν μάχη αὐτή ὁ Ἀλέξανδρος τραυματίστηκε στὸν μηρὸ, πράγμα ποὺ δὲν τὸν ἐμπόδισε τὴν ἐπομένη νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς τραυματίες. Ὁ Δαρεῖος τράπηκε σὲ φυγὴ ἐγκατείποντας τὴν μητέρα του, τὴν γυναίκα του, τὸν μικρὸ του υἱό, δύο κόρες του καὶ εὐγενεῖς περσίδες τῆς ἀκολουθίας· ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος, τοὺς φέρθηκε μὲ σεβασμὸ καὶ μεγαλοψυχία. Στὴν διπλωματικὴ ἀλληλογραφία του μὲ τὸν Δαρεῖο, ἐκτός τῆς στρατιωτικῆς καὶ πολιτικῆς του ἰδιοφυίας καὶ τῆς διπλωματικῆς του ἰκανότητας, ἀποκαλύπτεται καὶ ἡ ἄψογη, ὑψηλόφρων συμπεριφορὰ του πρὸς τοὺς γενναίως ἀγωνισθέντες καὶ ἡττηθέντες ἀντιπάλους του. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

21/10/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

21 Ὀκτωβρίου

,

1097.—Οι Σταυροφόροι αρχίζουν την πολιορκία της Αντιόχειας.

1665.—Επαύθη από τα καθήκοντά του ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος Γ΄ Βαρδαλής. Διετέλεσε Πατριάρχης την περίοδο 1662-1665. Με προτροπή του συστήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Μανουήλ Καστοριανό το ανώτερο τμήμα της Μεγάλης τού Γένους Σχολής (1663), το οποίο αργότερα ονομάσθηκε Πατριαρχικὴ Ακαδημία. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

20/10/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

20 Ὀκτωβρίου

,

460.—Πεθαίνει στα Ιεροσόλυμα η Αυτοκράτειρα Ευδοκία, δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του Αυτοκράτορα και συζύγου της Θεοδοσίου Β’· αφορμή για την διαμονή της στα Ιεροσόλυμα, ήταν η βεβαιότητα του αυτοκράτορα ότι οι συκοφαντίες που της είχαν προσάψει κύκλοι του Παλατιού, ήταν αληθινές. Η Ευδοκία γεννήθηκε το 401 στην Αθήνα και ονομαζόταν Αθηναΐς πριν βαπτιστεί Χριστιανή. Έργα της ως Αυγούστας, ήταν η ίδρυση του Πανδιδακτηρίου, και η προώθηση της ελληνικής γλώσσας και ρητορικής. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

19/10/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

19 Ὀκτωβρίου

,

1448.—Παρ’ όλο που η παπαρούνα είναι σπάνιο φυτό στη Σερβία, ωστόσο την άνοιξη η πεδιάδα τού Κοσσυφοπεδίου κοκκινίζει από τις αναρίθμητες που φύονται εκεί. Ο λαός πιστεύει ότι το έντονο κόκκινο χρώμα τους οφείλεται στο αίμα των σκοτωμένων στρατιωτών. Για τους Σέρβους το Κοσσυφοπέδιο είναι ιερός τόπος και η κοιτίδα τους. Εκεί δόθηκαν πολλές μάχες για την ελευθερία· σε μία από αυτές, ο περίφημος πολεμιστής Ιωάννης Ουνυάδης, βοεβόδας της Τρανσυλβανίας και διοικητής του Βελιγραδίου, σφοδρός πολέμιος των τούρκων, οργάνωσε εναντίον τους σταυροφορία αλλά ηττήθηκε από τον Μουράτ Β‘ στις 17‐19 Οκτωβρίου 1448. «Καὶ τότε ὁ σουλτὰν Μουράτης ἐμάζωξε τὰ φουσσᾶτα του. Καὶ ἔμαθε πὼς ὁ Δουνυάδης ἦρθε εἰς τοὺς κάμπους τοῦ Κοσσόβου. Τότε ἐδιάβη καὶ ὁ Μουράτης μὲ ἑκατόν πενῆντα χιλιάδες φουσσᾶτα καὶ ἐτεντώσανε κοντὰ ἕνας ἀπό τὸν ἄλλο. Καὶ τὴν δευτεροημέρα ἑτοιμάστησαν εἰς πόλεμον. Καὶ τὸ φουσσᾶτο τῆς Ρούμελης ἐμπῆκε πρῶτα εἰσέ πόλεμον· καὶ τὸ φουσσᾶτο τῆς Ἀνατολῆς ἐστεκότονε κοντὰ μὲ τὸν σουλτὰν Μουράτη. Καὶ οἱ Ρουμελιῶτες ἐπολεμούσανε ἀνδρειωμένα». Κατὰ τὸν Χάμμερ «ὁ Οὐνιάδης ἀντί τοῦ παριμεῖναι τοὺς ἀλβανούς ἐπικούρους ἐν τοῖς χαρακώμασι, κατέλιπε τὸ στρατόπεδον καὶ διελθὼν τὸν Σιτνίτζαν παρὰ τὴν κώμην Βρόδον ἐπῆλθεν ἐπί τὸν ἐχθρόν. Γραῖα τις ἐκ Σερβίας θρηνοῦσα, προεῖπεν αὐτῷ τὴν ἥτταν ἐκ τῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἐχθροῦ διανύσαντος τρεῖς ἡμέρας πρὸς διάβασιν τοῦ ποταμοῦ, ἐν ᾦ ὁ οὐγγρικός στρατὸς διέβη αὐτόν ἐν μιᾷ ἡμέρα». Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18/10/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

18 Ὀκτωβρίου

,

412.—Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, μετά την κοίμηση του θείου και προκατόχου του Θεοφίλου, αναμετράται με τον αρχιδιάκονο Τιμόθεο για τον πατριαρχικό θρόνο. Στην αναμέτρηση αυτή βγαίνει νικητής και ανέρχεται στον πατριαρχικό θώκο της Αλεξανδρείας. Πολλά έχουν ειπωθεί [ειδικώς τα τελευταία χρόνια ] για τον ρόλο που έπαιξε ο Πατριάρχης Κύριλλος στην άγρια δολοφονία της εξηκονταετούς φιλοσόφου Υπατίας, χωρίς όμως οι κατήγοροί του να βασίζονται σε ιστορικές πηγές αλλά παρουσιάζοντας μία ιστορία βασιζομένη σε κινηματογραφικά σενάρια. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

17/10/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

17 Ὀκτωβρίου

,

322 π.X..—Πηγές θέλουν η σημερινή [βλ.& 12/10] να είναι η ημέρα που αυτοκτονεί με δηλητήριο ο Δημοσθένης, ο μεγαλύτερος ρήτορας της αρχαιότητας, για να μην συλληφθεί και εκτελεστεί από τους Μακεδόνες, των οποίων υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους πολέμιους. Χαρακτηριστικό τού μεγάλου Αθηναίου ρήτορα και πολιτικού, ήταν η ισχυρή του θέληση, χάρις στην οποία ξεπέρασε προβλήματα βραδυγλωσσίας και αρθρώσεως, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο ρήτορα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ίσως και όλων των εποχών. Με τους λόγους του που είναι γνωστοί ως «Φιλιππικοί», εναντιώθηκε στην κατά την γνώμη του επεκτατική πολιτική του Φιλίππου, επιδρώντας καταλητικά στην εξωτερική πολιτική των Αθηνών.Υπήρξε από τους πρωτοστάτες της Αντιμακεδονικής πτέρυγας, και ουδέποτε έκρυψε την αντίθεσή του. Παρά την στρατιωτική παντοδυναμία των Μακεδόνων στην Αθήνα του 324 π.Χ., η αντιμακεδονική πολιτική πτέρυγα ήταν πανίσχυρη. Την περίοδο εκείνη, ο Δημοσθένης ενεπλάκη σε οικονομικό σκάνδαλο με αφορμή την άφιξη στην Αθήνα του Αρπάλου, διαχειριστή και καταχραστή για δεύτερη φορά, του βασιλικού θησαυροφυλακίου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρ’ ότι ο Αλέξανδρος είχε δεχθεί την μετάνοιά του την πρώτη φορά, επαναδιορίζοντάς τον οικονομικό διαχειριστή.Το περιστατικό αυτό δείχνει τον πλήρη εκμαυλισμό και την σήψη που είχε επέλθει στην Αθηναϊκή δημοκρατία την εποχή εκείνη. Ο Δημοσθένης διωκόμενος από τον Αντίπατρο, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της Αθήνας να επαναστατήσει και να αποκτήσει την ανεξαρτησία της έναντι των μακεδόνων, αυτοκτόνησε. Έχουν διασωθεί 27 δημόσιοι και 31 ιδιωτικοί λόγοι του όπως επίσης 6 επιστολές και 1 βιβλίο που περιέχει 24 προοίμια λόγων. Ως γνήσιοι από τους λόγους του, θεωρούνται μόνο 34 ή 37. Read the rest of this entry ?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 89 other followers