Archive for the ‘ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ’ Category

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

25/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

25 Αὐγούστου

,

450.—Ὁ Θρᾳκικῆς καταγωγῆς Μαρκιανὸς, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Θεοδόσιου ΙΙ, ὰνακηρύχθηκε ἀπό τὸν βάρβαρο Ἄσπαρ καὶ τὴν ὑποστήριξι τῶν Γότθων, ποὺ ἐκείνη τὴν περίοδο εἶχαν διεισδύσει σὲ σημαντικὲς στρατιωτικὲς θέσεις, ἀσκώντας ἔλεγχο σὲ μερίδα τοῦ στρατοῦ, αὐτοκράτορας τοῦ Ἀνατολικοῦ τμήματος τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Γι’ αὐτό καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας του, κατόρθωσε μὲν νὰ ἐξαφανίσῃ τὸν κίνδυνο τῶν Οὔνων, ἀλλά ὁ γοτθικός παράγοντας ἐξακολούθησε νὰ ἀσκῇ ἐπιῥῤοή στὸν στρατὸ. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

24/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

24 Αὐγούστου

,

410.— Ο Αλάριχος μετά από δεινή τειχομαχία, κατόρθωσε να παραβιάσει μία αδύναμη πύλη που του υπέδειξαν κατάσκοποί του και να εισβάλει στην Ρώμη, διερχόμενος μάλιστα από την νικηφόρα αψίδα, την οποία 7 χρόνια νωρίτερα είχε αναγείρει ο Ονώριος για να πανηγυρίσει την καταστροφή των Γότθων. Επί 6 ημέρες, οι Γότθοι επιδίδονται σε σφαγές, δηώσεις και καταστροφές. Σεβαστές έμειναν μόνο οι εκκλησίες και οι βασιλικές των Αγίων Πέτρου και Παύλου, κατά διαταγή τού ιδίου. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

23/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

,

,

23 Αὐγούστου

,

480 π. Χ..—Ο ενωμένος ελληνικός στόλος υπό το Σπαρτιάτη ναύαρχο Ευρυβιάδη, εξαναγκάζει σε υποχώρησι τον περσικό, στην περιοχή Αρτεμίσιο της Βορείου Ευβοίας και οι Έλληνες κατόρθωσαν να πετύχουν τον στόχο τους, που ήταν η εμπόδιση της εισόδου των Περσών στον Μαλιακό κόλπο. Η σύγκρουσι ήταν ιδιαίτερα σκληρή και προκλήθηκαν βαριές απώλεις και στις δύο πλευρές. Οι Αθηναίοι Λυκομήδης και Κλεινίας, πατέρας του Αλκιβιάδου, αρίστευσαν στην ναυμαχία. Μετά το τέλος της, έφθασε στον ελληνικό αγκυροβόλιο μία τριακόντορος πού ανήγγειλε την ελληνική ήττα στις Θερμοπύλες και τον ηρωικό θάνατο των υπερασπιστών του στενού. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

22/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

22 Αὐγούστου

,

392.— Ὁ Ἀρβογάστης πρόδοσε τὴν ἐμπιστοσύνη ποὺ τοῦ ἔδειξε ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Ἀνατολικοῦ τμήματος τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, Θεοδόσιος Α’, δολοφονώντας τὸν Οὐαλεντινιανό Β’ καὶ ἀνακηρύσσοντας αὐτοκράτορα τῆς Δυτικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας τὸν ῥήτωρα Φλάβιο Εὐγένιο, στὸ Λούγδουνο· ὁ νέος αὐτοκράτορας ἀποκηρύξε τὸ βάπτισμά του κι ἐπέστρεψε στὴν Ἐθνική λατρεῖα. Τὸν Μάιο τοῦ 394, ὁ Θεοδόσιος ἐξεστράτευσε ἐναντίον τοῦ Εὐγένιου κατανικώντας τον, καὶ παραμένοντας πλέον ὁ μόνος αὐτοκράτορας σὲ Ἀνατολή καὶ Δύση. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

21/08/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

21 Αὐγούστου

.

705.—Μετὰ ἀπό ἑπτά χρόνια στὸν θρόνο τοῦ Βυζαντίου ποὺ εἶχε καταλάβει πραξικοπηματικὰ ἐκτοπίζοντας τὸν αὐτοκράτορα Λεόντιο, ὁ πιθανολογούμενης γοτθικῆς, περσικῆς ἤ ἀρμενικῆς καταγωγῆς, Δρουγγάριος Ἀψύμαρος, μετονομασθεῖς σὲ αὐτοκράτορα Τιβέριο ΙΙΙ, ἀνατράπηκε μὲ τὴν σειρά του ἀπό τὸν Ἰουστινιανό ΙΙ. Στὶς 15 Φεβρουαρίου τοῦ ἐπομένου ἔτους, ἀποκεφαλίστηκε μαζὶ μὲ τὸν αὐτοκράτορα Λεόντιο, ποὺ εἶχε ὁ ἴδιος καθαιρέσει τὸ 698. Ὁ γυιὸς του Θεοδόσιος, διέφυγε τὴν ἐκτέλεσι καὶ ἀργότερα ἀπέκτησε μεγάλη φήμη ὡς ἐπίσκοπος Ἐφέσου καὶ ὁπαδός τῆς εἰκονοκλαστικῆς παράταξης. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20/08/2014

.

.

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

,

,

20 Αὐγούστου

,

480 π.Χ..—ΜΑΧΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (σύμφωνα μὲ πηγὲς, σὰν σήμερα ἄρχισε ἡ σύρραξι). Ὁ Βασιλιὰς τῆς Σπάρτης Λεωνίδας, μὲ 300 ὀπλίτες του καὶ 700 Θεσπιεῖς, πέφτουν ἡρωικά μέχρις ἐνός,στὸ πεδίο τῆς μάχης, ὑπερασπιζόμενοι τὸ στενὸ τῶν Θερμοπυλῶν κατὰ τῶν ἀσυγκρίτως ὑπερτέρων ἀριθμητικῶς δυνάμεων τῶν Περσῶν καὶ ὑπεραμυνόμενοι τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τοῦ Ἔθνους μας. Ὁ Διηνέκης, ὁ Ἀλφαῖος, ὁ Μάρων καὶ ὁ Διθύραμβος, διακρίνονται ἰδιαιτέρως στὴν μάχη. Ἠ θυσία αὐτή ἀποτελεῖ ἔκτοτε παράδειγμα πρὸς μίμησι γιὰ τὶς μεταγενέστερες γενεὲς.   Read the rest of this entry ?

h1

ΚΑΛΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ [+20/8/1922]

20/08/2014

,

,

20-8-1922 Καλλάρης  Ἄγγελος,

,

,

Στὶς 20 αὐγούστου τοῦ 1922,  ὁ ὑπολοχαγός πυροβολικοῦ, Ἄγγελος Καλλάρης, ἔπεσε ἡρωικῶς στὴν μάχη τοῦ Οὐσάκ στὸ Ἐσκί Σεχίρ, ὑποστηρίζοντας μὲ τὰ κανόνια του τὴν ὑποχώρησι τμημάτων πεζικοῦ παρ’ ὅτι εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ ἀπό ἀνωτέρους του.

Ἦταν ὁ μικρότερος γυιὸς τοῦ Στρατηγοῦ Καλλάρη καὶ τὸ δεὐτερο παιδὶ του ποὺ ἔπεσε σὲ πεδίο μάχης ὑπέρ τῆς Πατρίδος. Ὁ μεγαλύτερος ἀδελφός του, Σπυρύδων, εἶχε πέσει στὴν μάχη τῆς Μανωλιάσσας στὴν Ἠπειρο.[βλ.Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο 4/12/1912].

Στὸ ἴδιο μέτωπο τοῦ 1912, ὑπηρετοῦσε καὶ ὁ Στρατηγὸς πατέρας Καλλάρης, ποὺ μπροστὰ στὴν σορὸ τοῦ παιδιοῦ του, ἀφοῦ φίλησε τὸ ματωμένο του μέτωπο, εἶπε ἥρεμα: «Ἡ ἡμέρα αὐτή παιδί μου, εἶναι ἡμέρα εὐτυχίας διὰ τὸν στρατηγὸν καὶ δυστυχίας διὰ τὸν πατέρα. Ἀνθυπολοχαγέ Καλλάρη, ἐξετέλεσες λαμπρὰ τὸ καθῆκον σου. Εὔγε! Aἰωνία σου ἡ μνήμη παιδί μου» καὶ κατόπιν, ἀφοῦ ἔδωσε ἐντολή γιὰ τὴν κηδεία τοῦ παιδιοῦ του, ἔφυγε καλπάζοντας γιὰ τὸ μέτωπο….

,

,

,

Διαβᾶστε περισσότερα γιὰ τὸν ἥρωα πεσόντα στὸ:  http://arxiokallari.blogspot.gr/

,

,

Συντομευμένος σύνδεσμος :   http://wp.me/p12k4g-5mo

,

,

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 79 other followers