Archive for the ‘ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ’ Category

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

13/07/2014

,

,

ΑΒΑΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,

,

13 Ἰουλίου

,

1261.—Ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, ανακτά την Κωνσταντινούπολη από τους Λατίνους τους οποίους και εκδιώκει από τα παράλια του Βοσπόρου. Ο Μιχαήλ ήταν άριστος στην διπλωματική μηχανορραφία, (βλ. Σικελινοί Εσπερινοί) την υπονομευτική τακτική και την ανατρεπτική συνωμοσία, αλλά συγχρόνως και άνδρας πολυμήχανος, δυνατός, γενναίος και αγωνιστής. Η κατάσταση στην οποία βρήκε την Βασιλεύουσα ήταν πάρα πολύ άσχημη λόγω των λεηλασιών και των βαρβαροτήτων των Φράγκων κατακτητών. Από το 1204 που η βασιλεύουσα έπεσε στα χέρια των Σταυροφόρων, η αυτοκρατορία της Νίκαιας, ιδρυθήσα υπό του Θεοδώρου Λάσκαρι, κατόρθωσε να κρατήσει ζωντανό τον Ελληνισμό και με υπομονή και επιμονή να σχεδιάσει και πραγματοποιήσει την απελευθέρωση της Κωνσταντινουπόλεως. Η οικογένεια των Παλαιολόγων, ακολούθησε το Θεόδωρο Α΄ Λάσκαρι στη Νίκαια, στο κράτος της οποίας συνέχισαν να καταλαμβάνουν υψηλά αξιώματα. Ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, ως επίτροπος του ανηλίκου Ιωάννη Δ΄ Λάσκαρι, κατόρθωσε την απελευθέρωση της Βασιλεύουσας. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

12/07/2014

,

,

ΑΒΑΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

,

,

12 Ἰουλίου

,

,

375 ἤ 400.— Ο σεισμός που σημειώθηκε, στο Γύθειο καταπόντισε την πόλη στα νερά του Λακωνικού κόλπου. Τμήματα των ερειπίων της αρχαίας πόλεως, βρίσκονται στο βόρειο άκρο της σημερινής πόλης. Η σεισµική δόνηση έγινε αισθητή στην Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πολλές πόλεις πανελλαδικά καταστράφηκαν εκτός από την Αθήνα. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

11/07/2014

,

,

ΑΒΑΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,

,

11 Ἰουλίου

,

813.—Ενώ ο Κρούμος πλησιάζει απειλητικά τα τείχη της βασιλεύουσας, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Α’ Ραγκαβές παραιτήται του θρόνου και με δική του προτροπή νέος αυτοκράτορας αναγορεύεται ο ικανότατος στρατηγός του, Λέων Ε’. Η διαφορά των δύο αυτοκρατόρων όσον αφορά τις ενέργειες αντιμετώπισης της βουλγαρικής απειλής στην Θράκη είναι χαρακτηριστική. Σε αντίθεση με τον διστακτικό και υποχωρητικό Ραγκαβέ, ο Λέων Ε΄, έδειξε αποφασιστικότητα που συνδιασμένη με τις στρατηγικές του ικανότητες, κατάφερε να αντιμετωπίσει νικηφόρα τους βούλγαρους, και μετά τον θάνατο του Κρούμου, να κλείσει ειρήνη και να ησυχάσει η αυτοκρατορία από την απειλή τους για αρκετά χρόνια. Κατά την διάρκεια της ειρηνικής περιόδου φρόντισε να οργανώσει τα διοικητικά του κράτους και να ανοικοδομήσει τις κατεστραμμένες από τις βουλγαρικές επιδρομές πόλεις της Θράκης και της Μακεδονίας. Στην θρησκευτική πολιτική του, είναι γνωστός για την εικονοκλαστική του στάση. Με Σύνοδο που συγκάλεσε, απαγορεύτηκε η λατρεία των εικόνων. Μία από τις συνέπειες της εικονομαχίας εντοπίζεται στον τομέα της τέχνης. Δεν ξέρουμε σε ποιόν βαθμό αλλοιώθηκε ο διάκοσμος εκκλησιών επί Εικονομαχίας, ούτε τι έκτασης ήταν οι καταστροφές φορητών εικόνων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μαρτυρούνται παρεμβάσεις, όπως στο ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Νίκαια, όπου το ψηφιδωτό με τη μορφή της Παναγίας στην αψίδα αντικαταστάθηκε (γύρω στα μέσα του 8ου αιώνα) από έναν σταυρό. Σε γενικές γραμμές πάντως η καλλιτεχνική παραγωγή συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της Εικονομαχίας, σε τομείς πέρα της χριστιανικής εικονογραφίας. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

10/07/2014

,

,

ΑΒΑΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,

,

10 Ἰουλίου

,

48 π.X..—Στην μάχη τού Δυρραχίου,[Επίδαμνος], κατά την περίοδο των τετραετούς διαρκείας εμφυλίων ρωμαϊκών συγκρούσεων, ο Ιούλιος Γάϊος Καίσαρ, την τελευταία στιγμή αποφεύγει την καταστροφή τού στρατεύματός του από τον Πομπήιο. Ο Πομπήιος αντί να εκμεταλλευθεί το αποτέλεσμα και να καταλάβει την Ρώμη, προτίμησε να ακολουθήση τον Ιούλιο Καίσαρα στην Θεσσαλία. Η τελική μάχη δώθηκε ένα μήνα μετά στα Φάρσαλα, όπου ο Πομπήιος υπέστει συντριπτική ήττα. Η Ελλάδα και σε αυτόν τον ρωμαϊκό εμφύλιο, πήρε το μέρος τού τελικώς ηττηθέντος. Οι Μεγαρείς, που επέμειναν να αντιστέκονται, όταν ο Ιούλιος κυρίευσε την πόλη, πολλοί φονεύθηκαν και άλλοι πουλήθηκαν ως δούλοι. Τους Αθηναίους, που παραδόθηκαν μετά την ήττα του Πομπηίου, συγχώρεσε, θέτοντας μόνο το ερώτημα: “ ποσάκις ὑμᾶς ὑπό σοφῶν αὐτῶν ἀπολλυμένους ἡ δόξα τῶν προγόνων περισώσει;». Τους Θεσσαλούς, στην χώρα των οποίων νίκησε τον Πομπήιο, ανεκήρυξε ελεύθερους. [Άλλη πηγὴ ἀναφέρει ὡς ημερομηνία τῆς μάχης τῶν Φαρσάλων τὴν 20η Ἰουνίου]. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΙΟΥΛΙΟΥ

09/07/2014

,

,

ΑΒΑΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

,

,

09 Ἰουλίου

,

251.—Λίγο μετά την αυγή, μεγάλος σεισμός και παλιρροϊκό κύμα, έπληξε την Αλεξάνδρεια. [Κατά τον Γ. Κεδρηνό]. «Ἐπἰ Γρατιανοῦ, σεισμὸς ἐν Ἀλεξανδρεῖα γέγονεν, ἐπὶ τοσοῦτον ὡς ἐπὶ πολὺ ὑποχωρῆσαι τὴν θάλασσαν καὶ τὰ πλοῖα ἐπὶ τῆς ξηρᾶς ἱστᾶναι. Πλήθους δὲ πολλοῦ ἐπὶ τῷ παραδόξῳ θεάματι συνδεδραμόντων πέντε μυριάδες ἀνθρώπων, κατεποντίσθησαν, καὶ τῆς Ἀχαῒας δὲ καὶ Βοιωτίας, Ἡπείρου καὶ Σικελίας πλεῖστα μέρη ἀπολέσθαι, τῆς θαλάσσης ἀνελθούσης καὶ ἐπικλυσάσης αὐτὰ, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν ὁρέων ἀπορριφθῆναι, πλοῖα ἄχρι σταδίων ἐκατὸν.» Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΙΟΥΛΙΟΥ

08/07/2014

,

,

ΑΒΑΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,

,

08 Ἰουλίου

,

1656.—(6-8/7) Ο Βενετικός στόλος καταλαμβάνει την Τένεδο από τους οθωμανούς, η οποία όμως επανακαταλαμβάνεται από τους δεύτερους την άνοιξη τού 1657.

1743.—Οι τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Αναστάσιο, από το χωριό Άγιο Βλάσιο των Ιωαννίνων.

1807.—Με τη Συνθήκη τού Τιλσίτ, που υπογράφηκε από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας και τον Ναπολέοντα, τα Επτάνησα υπάγονται και πάλι στη γαλλική διοίκηση. [βλ.& 7/7] Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΙΟΥΛΙΟΥ

07/07/2014

,

,

ΑΒΑΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

,

,

07 Ἰουλίου

,

1423.—Με ψήφισμά της, η ενετική γερουσία κατόπιν αιτήματος του δεσπότη Θεσσαλονίκης Ανδρονίκου Παλαιολόγου στην ενετική διοίκηση Ευβοίας, ενέκρινε την παραλαβή της πόλεως υπό την προστασία της και την αποστολή πλοίων και στρατού. Ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος, βρισκόμενος προ του διλήματος να πέσει η πόλη στα χέρια των τούρκων που την πολιορκούσαν, αποφάσισε να στείλει επιστολή στην ενετική διοίκηση της Εύβοιας ζητώντας να τεθεί η Θεσσαλονίκη υπό ενετική κατοχή και προστασία με την προϋπόθεση οι κάτοικοί της να διατηρήσουν τα ήθη και έθιμά τους, τα δικαιώματα και εξουσίες τους και να αποφασίσουν ελεύθεροι εάν θέλουν αν μείνουν ή να αναχωρήσουν από την πόλη. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΙΟΥΛΙΟΥ

06/07/2014

,

,

ΑΒΑΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,

,

06 Ἰουλίου

,

1274.—Επήλθε συμφωνία και υπογράφηκε η πράξη της Ενώσεως των Εκκλησιών. Ο Μιχαήλ για λόγους εν τω βάθει πολιτικούς, απέστειλε εκπροσώπους στη Σύνοδο της Λυών στις 7 Μαΐου τού 1274, οι οποίοι ανέγνωσαν ενώπιον των δυτικών ιερέων και τού πάπα, τις ομολογίες πίστεως τού αυτοκράτορος Μιχαήλ αλλά και τού συναυτοκράτορος Ανδρονίκου. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης ορκίστηκε εξ ονόματος τού αυτοκράτορος πίστη στον πάπα και αποδοχή τού ρωμαϊκού Πιστεύω (Credo). Η Ένωση, αν και δημιούργησε αντίδραση και δυσαρέσκεια στην Ανατολή, προέβαλλε την εικόνα τού αυτοκράτορος στη Δύση και απέτρεψε προσωρινώς τις επιθέσεις των καθολικών ηγεμόνων κατά της αυτοκρατορίας. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΙΟΥΛΙΟΥ

05/07/2014

,

,

ΑΒΑΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ,

,

05 Ἰουλίου

,

960.—Αναχωρεί από την Κωνσταντινούπολη το εκστρατευτικό βυζαντινό σώμα υπό τον Νικηφόρο Φωκά, με προορισμό την Κρήτη· σκοπός η απελευθέρωσις της νήσου από τους αγαρηνούς. Ο στρατός αποτελούνταν από τμήματα στρατιωτών των θεμάτων Μακεδονίας, Θράκης. Επίλεκτο τμήμα ήταν το μισθοφορικό των Βαράγγων, με επικεφαλής τον στρατηγό Θρακησίων Παστιλά. Κατά τον Μιχαήλ Ατταλειάτη, λόγω του φόβου των πειρατών η διαδρομή από Ίο μέχρι την Κρήτη ήταν άγνωστη, διότι δεν τολμούσαν να πλεύσουν νοτιότερα. Οι Καρπάθιοι ναυτικοί έδωσαν την λύση, οδηγώντας τον στόλο έως την Κρήτη. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 04 ΙΟΥΛΙΟΥ

04/07/2014

,

,

ΑΒΑΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

,

,

04 Ἰουλίου

,

362 π.Χ.—Η εν Μαντινεία μάχη, καθ’ ην ο Επαμεινώνδας ενίκησε τούς Σπαρτιάτας, μεθ’ ων συνέπραττον και οι Αθηναίοι. Κατά την τελικήν φάσιν τής μάχης, ο Επαμεινώνδας, προμαχών όπως πάντοτε, εδέχθη βαρύτατον τραύμα εις το στήθος με ακόντιον. Οι ιατροί που εξήτασαν το τραύμα απεφάνθησαν ότι μόλις θα εξήγετο εξ αυτού η σιδηρά αιχμή τού ακοντίου, που συνεκράτει την αιμορραγίαν, ο τραυματίας θα απέθνησκε. Ο Επαμεινώνδας τούς ήκουσεν ατάραχος και, καλέσας τούς συνεργάτας του, έδωκε εις αυτούς τας τελευταίας οδηγίας του. Ετράβηξε κατόπιν με τα χέρια του την αιχμήν και την έβγαλε. Εις φίλον του, όστις τού παρετήρησεν ότι αποθνήσκει άτεκνος, απήντησε : «Όχι, διότι αφήνω πίσω μου δύο θυγατέρας, την εν Λεύκτροις και την εν Μαντινεία μάχην». (βλ.& και 3/7)

1570.—Μανιάτες, Κυθήριοι και Βενετοί κυριεύουν και κατεδαφίζουν το τουρκικό ορμητήριο του Πόρτο Κάγιο στην Μάνη. (βλ.29/6). Read the rest of this entry ?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 74 other followers