Archive for the ‘ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ’ Category

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

11/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

11 Σεπτεμβρίου

,

1611.—Οἱ ἐπαναστατημένοι ἕλληνες – ἀγρότες οἱ περισσότεροι καὶ ἀπειροπόλεμοι – καθοδηγούμενοι ἀπό τὸν Μητροπολίτη Λαρίσης-Τρίκκης, Διονύσιο τὸν Φιλόσοφο, εἰσέβαλαν ἀτάκτως στὰ Ἰωάννινα - πρωτεύουσα τῆς Ἠπείρου- καὶ πυρπόλησαν τὸ Διοικητήριο καὶ τὸ σεράι τοῦ Ὁσμᾶν πασᾶ ἐξοντώνοντας ὁρισμένους ἄνδρες τῆς φρουρᾶς, φωνάζοντας: «Κύριε ἐλέησον» καὶ «Χαράτσι, χαρατσόπουλο καὶ ἀναζουλόπουλο» λόγῳ τῶν δυσβάκτακτων φόρων.  Οἱ τοῦρκοι ἀρχικά αἰφνιδιάστηκαν καὶ μάλιστα ὁ Ὁσμᾶν πασᾶς μὲ τὴν οἰκογένειά του, μόλις διέφυγαν τῆς ὀργῆς τῶν ἐπαναστατῶν χάρις στὴν βοήθεια ποὺ τοῦ πρόσφεραν Ἕλληνες προύχοντες, οἱ ὁποῖοι θεώρησαν ὅτι ἡ ἐξέγερση ἀπειλοῦσε καὶ τὰ δικὰ τους προνόμια. Ἐπίσης στὸ πλευρὸ τῶν ὀθωμανῶν στάθηκαν καὶ ἱερεῖς καθοδηγούμενοι ἀπό τὸν Μάξιμο τὸν Πελοποννήσιο, σφοδρὸ πολέμιο τοῦ Διονυσίου. Γρήγορα τὸ τουρκικὸ ἱππικό ἀνασυντάχθηκε καὶ τὸ ξημέρωμα τῆς ἐπομένης, ἀντεπιτέθηκε διαλύοντας τοὺς ἐπαναστᾶτες. Ὁ Διονύσιος κατέφυγε σὲ μία σπηλιᾶ ἀπέναντι ἀπό τὸ νησάκι τῆς λίμνης. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

10/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

10 Σεπτεμβρίου

,

490 π.Χ..—Μετὰ τὴν λήξι τοῦ ἀπαγορευτικοῦ χρονικοῦ διαστήματος, καὶ μία ἡμέρα μετὰ τὴν πανσέληνο, ἀναχώρησε ἡ Σπαρτιατικὴ βοήθεια, ἀνταποκρινόμενη στὸ κάλεσμα τῶν Ἀθηναίων. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

09/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

09 Σεπτεμβρίου

,

337.—Οι τρεις γιοί του Μ.Κωνσταντίνου, συγκεντρώθηκαν στην Παννονία και μοίρασαν την αυτοκρατορία. Ο Κωνστάντιος Β’ (333-361), δευτερότοκος γιός του Μ.Κωνσταντίνου, ανακηρύσσεται αυτοκράτορας τού Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους στο οποίο συμπεριλαμβανόταν η σημερινή Ελλάδα, και όλη η Θράκη, ενώ ο Φλάβιος Κλαύδιος Κωνσταντίνος( Β΄)- πρωτότοκος γιός του Μεγάλου Κωνσταντίνου από την Φαύστα – του Δυτικού, κυβερνώντας την Γαλατία, Βρετανία και Ισπανία, από το 334-340. Ο τρίτος γιός, ο Κώνστας, όριζε την Ιταλία, την Αφρική και την Ιλλυρία. Αργότερα ο Κωνσταντίνος Β’ υπαναχωρώντας στη μοιρασιά, εισέβαλε στην Ιταλία όπου και σκοτώθηκε, αφήνοντας τον αδελφό του Κώνστα μόνο κύριο σε όλη τη Δύση. Ο Κωνστάντιος Β’, ήταν οπαδός της αιρέσεως τού Αρείου και πολέμησε με πάθος την Ορθοδοξία, σε Σύνοδο δε που συγκάλεσε στο Ρίμινι (359 μ.Χ.), ανακήρυξε τον Αρειανισμό επίσημο δόγμα της αυτοκρατορίας. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

08/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

08 Σεπτεμβρίου

,

780.—Πεθαίνει ο Λέων Δ’ ο Ίσαυρος, (συχνά αποκαλούμενος και Χάζαρος), αυτοκράτορας τού Βυζαντίου. Ήταν γιός τού Κωνσταντίνου Ε’ και της πριγκήπισσας των Χαζάρων Σισάκ (η οποία μετονομάστηκε Ειρήνη) και γεννήθηκε το 749 ή τo 750· σε ηλικία ενός έτους στέφθηκε από τον πατέρα του συμβασιλεύς. Παντρεύτηκε μια Ελληνίδα από την Αθήνα, που μετά τον θάνατό του, έγινε συναυτοκράτειρα του ανήλικου γιού τους Κωνσταντίνου ΣΤ’. Η Ειρήνη η Αθηναία [η σύζυγός του] αποτελεί το πρώτο παράδειγμα γυναίκας στην Ιστορία του Βυζαντίου που διοίκησε έχοντας πλήρη ελευθερία κατά την άσκηση της ανωτάτης εξουσίας. Υπήρξε απόλυτη μονάρχης, εκπροσωπώντας ένα νεωτερισμό που ήταν αντίθετος με τις «κοσμικές» παραδόσεις της αυτοκρατορίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στα επίσημα στοιχεία και διατάγματα, δεν ονομάζεται «Αυτοκράτειρα» αλλά «Ειρήνη ο πιστός Αυτοκράτωρ». Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

07/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

07 Σεπτεμβρίου

,

413 π.Χ.—[βλ. & 1/9] Κατά το 19ο έτος του Πελοποννησιακού Πολέμου (κατά μια εκδοχή σαν σήμερα), οι Συρακούσιοι, σύμμαχοι των Σπαρτιατών, καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο κοντά στο λιμάνι των Συρακουσών. Ο Αθηναϊκός στόλος υπέστη συντριπτική ήττα κυρίως λόγω της μη στεγανότητας των τριηρών του (βρισκόταν στο νερό πολλούς συνεχόμενους μήνες λόγω της αδυναμίας των Αθηναίων να τις προστατέψουν στη στεριά) αλλά και των παγίδων που είχαν στήσει οι Σικελιώτες ναυτικοί. Η υποχώρηση τους έγινε άτακτα και ολοκληρώθηκε με τη μάχη/σφαγή του Ασσίναρου ποταμού. Ο Αθηναϊκός στρατός έπαψε να υφίσταται, πολλοί σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι αιχμαλωτίστηκαν για να δουλέψουν στα λατομεία των Συρακουσών. Ο Νικίας και ο Δημοσθένης πιάστηκαν αιχμάλωτοι και εκτελέστηκαν απ’ τούς Συρακουσίους, παρά τήν αντίθετη επιθυμία τού Σπαρτιάτη Γυλίππου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της εκστρατείας ήταν η πολυφωνία εν καιρώ πολέμου.Οι Αθηναίοι όρισαν ως στρατηγούς τρείς άνδρες πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους. Τον εμπνευστή της επιχείρησης, τον παράτολμο και δολοπλόκο Αλκιβιάδη, τον αναβλητικό γερασμένο Νικία που ήταν αντίθετος στην ιδέα της εκστρατείας και τον Λάμαχο, τον μόνο ικανό στρατιωτικό που όμως δεν διέθετε το πολιτικό κύρος να επιβάλλει τις απόψεις του στο στράτευμα.Το αποτέλεσμα ήταν η συντριπτική ήττα των Αθηναίων. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

06/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

06 Σεπτεμβρίου

.

394.—Κατά μια εκδοχή έγινε η μάχη του Φρίγδου (Frigidus)- στην σημερινή Σλοβενία-, στην οποία ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος, κατατρόπωσε τα στρατεύματα της Δυτικής πτέρυγας της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, υπό τον Φλάβιο Ευγένιο και τον βάρβαρο [Φράγκο] στρατηγό του, Αρβογάστη (Arbogast). Ο Φλάβιος Ευγένιος αποκεφαλίστηκε και ο Αρβογάστης αυτοκτόνησε. Πριν καταλήξουν τα στρατεύματα στο πεδίο της μάχης, ο Αρβογάστης είχε πληροφορήσει τον Θεοδόσιο ότι ο αυτοκράτορας του Δυτικού τμήματος, Βαλεντιανός ΙΙ είχε αυτοκτονήσει, [ενώ τον είχε δολοφονήσει] πληροφορία που ο Θεοδόσιος δεν δέχθηκε ως αληθή. Ο Αρβογάστης ήταν αρχηγός του στρατού και αυτός που τοποθέτησε στον θρόνο στις 22 αυγούστου του 392 στην θέση του Βαλεντιανού, τον Φλάβιο Ευγένιο, που υποστηριζόταν από την παραδοσιακή πολυθεϊστική πτέρυγα της Ρωμαϊκής Συγκλήτου. Ο Θεοδόσιος αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον Φλάβιο Ευγένιο και δήλωσε τον υιό του Ονόριο ως Αύγουστο της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τον Ιανουάριο του 393 έλαβε την απόφαση να εισβάλλει στο Δυτικό τμήμα, και στις 6/9/394 τα στρατεύματά του, συγκρούστηκαν με τις λεγεώνες του Αρβογάστη και του Φλάβιου Ευγένιου. Την πρώτη ημέρα της μάχης φάνηκε ότι νικούσαν οι δυτικές δυνάμεις. Όμως την επομένη, ισχυροί άνεμοι σήκωσαν σύννεφα σκόνης προς την μεριά των δυτικών στρατευμάτων. Θρύλος λέει ότι οι τόσοι ισχυροί άνεμοι, έστρεψαν τα βέλη των δυτικών εναντίων τους, όπως επίσης ότι συνέβησαν πολλά αστρονομικά φαινόμενα Οι γραμμές του Αρβογάστη έσπασαν και ο Θεοδόσιος πέτυχε μία αποφασιστική νίκη. Η ήττα των τελευταίων Ρωμαίων πολυθεϊστών ήταν η τελευταία τους ευκαιρία να σταματήσουν την χριστιανοποίηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Read the rest of this entry ?

h1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

05/09/2014

,

,

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ,

,

05 Σεπτεμβρίου

.

490 π.Χ. .—Οἱ Ἀθηναῖοι Στρατηγοὶ ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴν ἀπάντησι τῆς Σπάρτης στὸ αἴτημα βοήθειάς τους γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν Περσῶν. Λόγῳ τοῦ ὅτι χρειαζόταν ἀκόμη μία ἑβδομάδα γιὰ τὴν νέα πανσέληνο καὶ οἱ Σπαρτιᾶτες δὲν ἐξεστράτευαν κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ὑποσχέθηκαν μὲν ὅτι θὰ στείλουν βοήθεια [ὅπως καὶ ἔπραξαν], ἀλλά ζήτησαν τὸν ἀνάλογο χρόνο παρατάσεως. Read the rest of this entry ?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 84 other followers