Archive for the ‘ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ-Β.ΘΡΑΚΗ’ Category

h1

Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ [1875-1978] ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1914

13/06/2014

,

,

,

,

Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ [1875-1978] ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1914

,

,

Κατὰ τὸν ῥωσοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1877, ἡ κατάληψη ἀπό τοὺς Ῥώσους ἀρχικά τῆς βορείου Θρᾳκης καὶ ἀργότερα τῆς Ἀδριανούπολης, ἀναπτέρωσε τὶς ἐλπίδες καὶ τὸ ἠθικό τῶν βούργαρων καὶ ἀμέσως ἡ φιλοβουλγαρικὴ πολιτικὴ φάνηκε μὲ τὴν ἐγκατάσταση βουλγαρικῶν μηχανισμῶν σὲ κάθε ἀστικό κέντρο.

Στὴν Ἀδριανούπολη, στὸν Στενήμαχο, στὸ Δεδέαγατς (Ἀλεξανδρούπολη) στὸ Ὀρτάκιοϊ, στὸ Διδυμότειχο καὶ ἰδιαίτερα στὴν Φιλιππούπολη, οἱ ῥωσικὲς δυνάμεις κατοχῆς, τηροῦσαν καθαρὰ ἀνθελληνική στάση. Μὲ τὴν συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (19 Φεβρ./3 Μαρτίου) καὶ τὴν ἴδρύση αὐτόνομης [μεγάλης] βουλγαρικῆς ἡγεμονίας, μὲ ἐκτεταμένες θρᾳκικὲς περιοχὲς, κινητοποιήθηκε ὁ Θρᾳκικὸς ἑλληνισμός σὲ ἕνα ἀγῶνα ἐνημέρωσης μὲ στατιστικοὺς καὶ ἐθνολογικούς χάρτες, ποὺ ἀποδείκνυαν τὴν συντριπτικὴ ὑπεροχή τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀναλογικά μὲ τὶς ὑπόλοιπες ἐθνικές ὁμάδες. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ-ΠΥΡΓΟΣ

19/05/2014

,

,

Ὁ πύργος τοῦ ρολογιοῦ στὸν σταθμὸ τοῦ Μπουργᾶς

Ὁ πύργος τοῦ ρολογιοῦ στὸν σταθμὸ τοῦ Μπουργᾶς

,

,

ΠΥΡΓΟΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

,

,
Τουρκικὰ καὶ Βουλγαρικὰ λέγεται Μπουργᾶς, ποὺ σημαίνει Πύργος. Βρίσκεται στὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου καὶ εἶναι πόλη τῆς Βόρειας Θράκης. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

14/05/2014

,

,

Ἀγῶνας ἀρματοδρομίας.Λεπτομέρεια ταφικοῦ μνημείου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνατολική Ρωμυλία. [Σημερινὴ ὁνομασία περιοχῆς: Καζανλᾶκ].Τὸ εὕρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «θολωτῶν τάφων» δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ [15ος- 13oς αἰῶνας π.Χ.].

Ἀγῶνας ἀρματοδρομίας.Λεπτομέρεια ταφικοῦ μνημείου ποὺ βρέθηκε στὴν ἀνατολική Ρωμυλία. [Σημερινὴ ὁνομασία περιοχῆς: Καζανλᾶκ].Τὸ εὕρημα ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «θολωτῶν τάφων» δημιούργημα τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου ποὺ χρονικὰ τοποθετεῖται στὰ τέλη τοῦ Μυκηναϊκοῦ Πολιτισμοῦ [15ος- 13oς αἰῶνας π.Χ.].

,

,

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

,

,

Ευαγγέλου Ἀλμπανίδη, «Ἀθλητικοί ἀγῶνες στὴν Θράκη κατὰ τοὺς ἑλληνιστικούς καὶ ρωμαϊκοὺς χρόνους», Κομοτηνὴ, 1995-1998.

,

,

Ὁ χῶρος ποὺ φέρει τὸ ὅνομα Θράκη ἀπό τοὺς ἀρχαιοτάτους ἀκόμη χρόνους, δὲν εἶχε σαφὴ καὶ καθορισμένα ὅρια. Στὴν ἔρευνά μας, ἡ Θράκη ἐξετάζεται μὲ τὰ εὑρύτερά της ἐθνολογικά καὶ γεωγραφικὰ ὅρια, τὰ ὁποῖα εἶναι ὁ Στρυμόνας πρὸς δυσμᾶς, ὁ Δούναβης πρὸς βορρὰν, τὸ Θρακικὸ πέλαγος πρὸς νότο, ὁ Εὕξεινος Πόντος καὶ ἡ Προποντίδα πρὸς ἀνατολᾶς. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ

13/05/2014

,

,

Μεσημβρία (σημερινὸ Nesebar) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Παντοκράτορος·14ος αἰῶνας.

Μεσημβρία (σημερινὸ Nessebar) Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Παντοκράτορος·14ος αἰῶνας.

,

,

,

Παραθαλάσσια πόλη τῆς Θράκης στὰ σύνορα τῆς Κάτω Μοισίας, στὸν Εὔξεινο Πόντο.
Πέτρινες άγκυρες της Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ἀπό τὸ βόρειο λιμάνι τῆς Μεσημβρίας τῆς Ποντικῆς σημερινὸ NessebarΕἶναι ἀρχαιότατη πόλη. Ὁ Ἡρόδοτος ἀναφέρει ὅτι ἰδρύθηκε γύρω στὸ 493 π.Χ. ἀπό ἀποίκους τοῦ Βυζαντίου κυρίως, καὶ ἀπό Καρχηδονίους. Σύμφωνα ὅμως μὲ τὸν Στράβωνα καὶ ἄλλους, κτίσθηκε ἀπό ἀποίκους Μεγαρεῖς καὶ ὀνομαζόταν πρῶτα Μενεβρία ἀπό τὸν ἀρχηγό τῶν ἀποίκων Μένα, καὶ ἀπό τὴν Θρακικὴ λέξη “βρία”, ποὺ σημαίνει πόλη. Ἡ μεγάλη ἰκανότητα τῶν κατοίκων της στὰ ναυτικὰ καὶ ὁ φυσικὸς πλοῦτος τῆς γύρω χώρας, τὴν ὁδήγησαν σὲ μεγάλη ἀκμή.

[Στὴν φωτογραφία, ἀπεικονίζονται πέτρινες ἄγκυρες τῆς Μυκηναϊκῆς ἐποχῆς ἀπό τὸ βόρειο λιμάνι τῆς Μεσημβρίας τῆς Ποντικῆς].

 

Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ

01/04/2014

,

,

1 ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ-Β ΘΡΑΚΗ ΕΗ,

,

,

ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ

Μ

Μ
Πόλη της Θράκης χτισμένη σε απόσταση 20 χιλ. περίπου ΝΑ της Φιλιππούπολης.

Παρ’ όλο που είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Θράκης, πρώτη φορά γίνεται λόγος γι’ αυτή το 1803, στο τυπικό της Μονής της Πετριζονίτισσας, η οποία σήμερα ονομάζεται Βατσκόβου και κοντά σ’ αυτή σώζεται το φρούριο της Στενημάχου, στο οποίο υπάρχει ωραία εκκλησία, που οι Στενημαχίτες την ονομάζουν «Παναγιά του Καλέ».

Κατά πάσα πιθανότητα το φρούριο αυτό χτίστηκε από τον Ιουστινιανό και επί Αλεξίου του Κομνηνού ονομαζόταν Περιτζός, από την ομώνυμη πόλη που βρισκόταν κοντά σ’ αυτή. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΑΒΑΚΛΗ

03/07/2013

.

ΚΑΒΑΚΛΗ - Άποψη Καβακλή 1904.

.

Καβακλὴ –  Ἀνατολικὴ Ρωμυλία  

.

.

Ελληνική πόλη χτισμένη σε απόσταση 40 χιλ. βόρεια από την Αδριανούπολη, στις βορειανατολικές πλαγιές του «Σακάρ Πλάνινα».

Δεν είναι ακριβώς γνωστό πότε χτίστηκε το Καβακλή, όμως η παράδοση αναφέρει πως ήταν ένα μικρό χωριό, στο οποίο από το τέλος του 18ου αιώνα άρχισαν να συγκεντρώνονται ‘Ελληνες από την ‘Ηπειρο, που έφευγαν για να γλυτώσουν από τις διώξεις του Αλή Πασά. ‘Ετσι από άσημο μικρό χωριό εξελίχθηκε σιγά-σιγά σε πραγματική μικρή πολιτεία.

Βουλγάρους κατοίκους δεν είχε καθόλου το Καβακλή, εκτός από λίγους δημοσίους υπαλλήλους με τις οικογένειές τους, κι αυτούς ύστερα από το 1885. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΓΧΙΑΛΟΣ

25/05/2013

.

ΑΓΧΙΑΛΟΣ.

.

ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

.

Από τα τέλη του 6ου π.χ αιώνος  η Αγχίαλος που ιδρύθηκε από Απολλωνιάτες αποίκους, έγινε ένα κέντρο αγροτικό και ναυτικό-αλιευτικό.

Στις επίσημες βυζαντινές πηγές την βρίσκουμε συνήθως με το αρχαίο της όνομα και σπανιότερα με το λαϊκό. Οι Αγχιαλίτες όμως ονόμαζαν την πατρίδα τους Αχελώ. Η αρχαία-πρωτοχριστιανική πόλη καταπονίστηκε στην διάρκεια των σεισμών του 8ου αιώνα και έτσι δεν έχει σωθεί τίποτα από τις δύο πρώτες φάσεις της ζωής της.

Η πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Ε’, ο οποίος οργάνωσε το 756 ως το 775, με στρατό και στόλο, εννέα συνδυασμένες εκστρατείες εναντίον των Βουλγάρων, βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.Τα τείχη της έγιναν ύφαλοι στ’ ανοιχτά της νέας πόλης, που ανοικοδομήθηκε από τους βυζαντινούς το 786. Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΣΩΖΟΠΟΛΙΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

12/05/2013

.

Σωζόπολη Ανατολικής Ρωμυλίας.

.

.

Ενθύμιον Σωζοπόλεως (10-05-1922)

.

.

«Στις 30 Ιουλίου 1906, στη Σωζόπολη, στίφη Βουλγάρων εφορμούν κατά τής εκκλησίας τού Αγίου Γεωργίου. Καταλαμβάνουν την Μητρόπολη και εκδιώκουν τον επίτροπο.Κατόπιν εγκαθιστούν 2 Βουλγάρους ιερείς στον Άγιο Κλήμεντα και λεηλατούν το Παρθεναγωγείο, τον Ναό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τού Αγίου Ιωάννου και τού Αγίου Ζησίμου.

.

Σ’ όλες τις περιπτώσεις, η Αστυνομία και ο Στρατός δεν επενέβησαν. Επιτροπές τών Ελληνικών κοινοτήτων που επισκέφθηκαν μετά τις καταστροφές τις Αρχές (Νομαρχία κ.λπ.) συνήντησαν αδιαφορία, αόριστες αιτιολογήσεις τών γεγονότων, ειρωνεία, φιλικές “συστάσεις” ότι “καλόν είναι να εγκαταλείψουν -πλέον- αυτή τη γη”…».

.

Αθανάσιος Λ. Κόρμαλης Ανατολική Ρωμυλία – Η αλύτρωτη Ορφική Γη εκδ. «Πελασγός» Αθήνα, 1994

.

.

Πηγή: Το ε ξ α ι ρ  ε τ ι κ ό  λεύκωμα των εκδόσεων τού περιοδικού ενδοχώρα «Στων Ελλήνων τις Πατρίδες», από την συλλογή τού Ιωάννη Γεωργόπουλου.

.

.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜYΛΙΑ (Β. ΘΡΑΚΗ)

,

ΣΩΖΟΠΟΛΙΣ

,

Κτίσθηκε γύρω στο 600 π.χ, στα δυτικά παράλια του Ευξείνου Πόντου, από τους Μιλησίους (κατοίκους των δυτικών παραλίων της Μ. Ασίας), που έδωσαν στην αποικία το όνομα Απολλωνία.

Read the rest of this entry ?

h1

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΣ

21/04/2013

.

Ἐνθύμιον Φιλιττπουπόλεως (06-02-1920)

.

.

Φιλιππούπολις Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας 

.

.

«Στὰ 1863 ζοῦσαν στὴν Φιλιππούπολη περίπου 18.000 Ἕλληνες.

Στὰ 1903 ζοῦσαν στὴν Φιλιππούπολη 5.000 Ἕλληνες.

Αὐτονόητο εἶναι ὅτι ἡ Φιλιππούπολη ἀποτέλεσε τὸν φάρο τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στὴν Βόρεια Θράκη.

Διάφοροι Εὐρωπαῖοι περιηγητὲς ποὺ πέρασαν ἀπὸ δῶ, σημείωσαν τὴν ὑπεροχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἔναντι τοῦ βουλγαρικοῦ.  Εἶχε δὲ ἡ πόλη 8 ἐκκλησίες καὶ ἦταν σπουδαῖο οἰκονομικὸ κέντρο.

Τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο ὑπέστη καὶ δῶ πολλὲς διώξεις καὶ σφαγές».

.

Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος Ἱστορία τοῦ  Βορείου Ἑλληνισμού – Θράκη  έκδ. «Ἀφοί Κυριακίδη» Θεσσαλονίκη, 1991

.

.

Πηγὴ: Τὸ ἐ ξ α ι ρ  ε τ ι κ ό  λεύκωμα τῶν ἐκδόσεων τοῦ περιοδικοῦ ἐνδοχῶρα «Στῶν Ἑλλήνων τὶς Πατρίδες», ἀπό τὴν συλλογὴ τοῦ Ἰωάννου Γεωργόπουλου.

.

.

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΣ

,
Η Φιλιππούπολη πριν και μετά την Ρωμαϊκή κατάσταση. Read the rest of this entry ?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 74 other followers