h1

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ – 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

11/10/2013

.

.

ΝΕΟ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 3.

11 Ὀκτωβρίου 

.

«…ὡς δεινῶς [οἱ ἄνθρωποι] διάκεινται ἔρωτι τοῦ ὀνομαστοὶ γενέσθαι καὶ κλέος εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον καταθέσθαι· καὶ ὑπέρ τούτου κινδύνους τε κινδυνεύειν ἕτοιμοί εἰσι καὶ χρήματα ἀναλίσκειν καὶ πόνους πονεῖν οὑστινασοῦν καὶ ὑπεραποθνήσκειν…ὑπέρ ἀρετῆς ἀθανάτου καὶ τοιαύτης δόξης εὐκλεοῦς πάντες πάντα ποιοῦσι…τοῦ γὰρ ἀθανάτου ἐρῶσιν». Διοτίμα ἔφη-Πλάτωνος Συμπόσιον

787.— Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Κωνσταντίνου τοῦ Ἕκτου καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Αὐγούστας Εἰρήνης τῆς Ἀθηναίας, ἐν Νικαίᾳ τῆς Βιθυνίας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἡ ἑβδόμη σύνοδος ἦτοις κατεδίκασε είκονομάχους τε και είκονολάτρας, διατυπωθέντος τοῦ δόγματος ὅτι ἡ λατρεία ἀνήκει μόνον είς τὸν Θεὸν, καὶ είς τὰς εἰκόνας δέον προσφέρεται τιμητικὴ καὶ μόνον προσκύνησις. Κατά τον όγδοο αιώνα η αυτοκρατορία εκτός από τις εσωτερικές θρησκευτικές αντιπαλότητες, είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα εξαπλώσεως των Αράβων στην Μεσόγειο και την Ανατολή, την διατήρηση των κτήσεών της στην Ιταλία και τις συγκρούσεις με το βουλγαρικό κράτος. Εντός των πλαισίων της εξωτερικής πολιτικής της αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβάνεται και η σύναψις επιγαμιών με τους Φράγκους· η Αυγούστα Ειρήνη, στην πολιτική της συμφωνία με τον Καρλομάγνο περιέλαβε και τον αρραβώνα του ανηλίκου υιού της Κωνσταντίνου Στ’, με την θυγατέρα του Καρλομάγνου. 

1822.—  (10-11/10 ἤ 22/10 με ν.ημ.) Οι Μυκόνιοι, υπό την ηγεσίαν τής Μαντώς Μαυρογένους, επιτίθενται κατά τών αποβιβασθέντων εις την νήσον Αλγερινών, τους οποίους αποκρούουν και συντρίβουν. Η Ηρωίδα της Ελληνικής Επαναστάσεως, εξόπλιζε και διατηρούσε η ίδια 16 αποσπάσματα απο 50 άντρες το καθένα , και με δικά της οικονομικά μέσα εξεστραύτευσε εναντίον των τούρκων στην Εύβοια , στην Θεσσαλία και στην Ρούμελη· όχι μόνο εμψύχωνε τους μαχητές, αλλά συμμετείχε άμεσα και πολεμούσε παλικαρίσια στην πρώτη γραμμή. Η Μαντώ πρόσφερε στον Αγώνα 700.000 γρόσια . Το 1826 έδωσε να εκποιηθούν τα κοσμήματά της, και να διατεθούν προς περίθαλψη δύο χιλάδων Μεσολογγιτών που διασώθηκαν κατά την Έξοδο. 

.—Μετά από απόφαση τού βουλευτικού, ο Μάρκος Μπότσαρης (τό «τέκνο τής ανάγκης και ώριμο τέκνο τής οργής» κατά τό γνωστό ποίημα τού Κώστα Βάρναλη, ο «Οδηγητής»…), ονομάζεται στρατηγός τής Δυτικής Ελλάδος, σε αντικατάσταση τού Γ. Βαρνακιώτη, λόγω επαφών τού τελευταίου με τον Ομέρ Βρυώνη που θεωρήθηκαν ύποπτες. Στούς κρίσιμους επαναστατικούς αγώνες, τόσο κατά την διάρκεια τής πολιορκίας τού Αλή – Πασά μέχρι την αποχώρηση από τό Σούλι (Δεκέμβριος 1820 – Σεπτέμβριος 1822) και από τον Οκτώβριο 1822 μέχρι τόν ένδοξο θάνατό του, τον μήνα Αύγουστο 1823, η ηγετική παρουσία και η συμβολή τού Μάρκου Μπότσαρη στήν Επανάσταση, υπήρξε καταλυτική και ανεκτίμητη. Η πολεμική φήμη τού Μάρκου ήταν ήδη τέτοια, ώστε σχεδόν από μόνη της απέτρεψε τήν κατάληψη τού Μεσολογγίου κατά τήν 1η πολιορκία του (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1822), όταν η ηρωϊκή πόλη, ήταν ουσιαστικά ανοχύρωτη και στρατιωτικά ανυπεράσπιστη.

«Ο Bάλτος επροσκύνησε και όλο τό Ξηρομέρος,/τό Μεσολόγγι τό μικρό, αυτό δέν προσκυνάει,/γιατί ‘ναι ο Μάρκο Μπότσαρης, με τα Σουλιωτοπαίδια…»

Είναι επίσης γνωστός ο σεβασμός γιά τον Μάρκο, τού Γεωργίου Καραϊσκάκη -σε πολλές μάχες συμπολεμιστή του- και η κρίση του γι’ αυτόν :«Ο Μάρκος ήταν τρανός. Είχε νού που δέν είχε άλλος. Είχε καρδιά λιονταριού και γνώμη δίκαιη σαν τού Χριστού. Εμείς όλοι ούτε στό δάχτυλό του δέν φθάνουμε…»

.— (ὑπάρχουν ἀναφορές & γιὰ τὸν μῆνα Νοέμβριο) Απέθανε εις το Μεσολόγγι, ο τραυματισθείς κατά την μάχην τού Πέτα, Γερμανός φιλέλλην, Κάρολος-Αλβέρτος Νόρμαν, κόμης ντ’ Έρενφελς, όστις είχε διορισθή αρχηγός τού Τακτικού σώματος. Ο θάνατός του προεκάλεσε βαθείαν θλίψιν, κατά την κηδείαν δε, απεδόθησαν μεγάλαι τιμαί εις τον νεκρόν. Από τους 93 Φιλέλληνες, οι οποίοι αποτελούσαν τους αξιωματικούς του ολιγαρίθμου Τακτικού στρατού, μονάχα οι 25 διέφυγαν τον θάνατο. Ανάμεσα στούς νεκρούς και ο διοικητής του ομωνύμου Συντάγματος,  συνταγματάρχης Πιέτρο Ταρέλλα. Ο βαριά πληγωμένος στρατηγός Νόρμαν είπε στον Μαυροκορδάτο: «το παν απωλέσαμε πλην της τιμής». Το κύριο αίτιο της ήττας, της οποίας οι απώλειες ήταν πολύ βαρύτερες σε σχέση με κάθε άλλη μάχη κατά τα τρία πρώτα χρόνια της επαναστάσεως, ήταν ο συνδυασμός στην επιχείρηση δύο τακτικά ασυμβίβαστων στρατευμάτων· των ατάκτων ελληνικές μονάδων από την μια και του Τάγματος των Φιλελλήνων και το Σύνταγμα Ταρέλα από την άλλη.

1823.—Στον κόλπον του Βόλου, έγινε σφοδρή ναυμαχία μεταξύ Ελληνικού στόλου υπό τον Μιαούλη και τούρκων. Εις την ναυμαχίαν ουδείς ενίκησε.

1862.—Μετά την ανατροπή του θρόνου την νύκτα της 10ης Οκτωβρίου, ο βασιλεύς Όθων, έφτασε εσπευσμένως την επόμενη ημέρα (11/10) στον Πειραιά με την ατμοφρεγάτα «Αμαλία»· βρήκε την πρωτεύουσα και τον Πειραιά σε εξέγερση, όμως δεν κατέφυγε σε βίαια μέτρα, ούτε δημιούργησε εμφύλιο πόλεμο για την αποκατάστασή του στο θρόνο αν και μπορούσε να στηριχθεί στις επαρχίες του κράτους. Ακολούθησε τις συμβουλές των Άγγλων και Γάλλων πρεσβευτών και εγκατέλειψε την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλοιο «Σκύλλα». Η άδολη αγάπη του προς την Ελλάδα και τους αγώνες της, εκδηλώθηκε ένα μήνα πριν το θάνατό του, με μυστική δωρεά ολόκληρης της ετησίας επιχορηγήσεώς του, υπέρ του Κρητικού αγώνος (Μάιος 1867), την οποία παρέλαβε ο Σ. Καραϊσκάκης, απεσταλμένος της ελληνικής κυβερνήσεως, με σκοπό μυστικό έρανο στην Ευρώπη.Κατά την διάρκεια της βασιλείας του, υπήρξε ο μεγαλύτερος δωρητής σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και διδακτήρια.

1907.—Φόνοι και εμπρησμοί κατά ομοεθνών μας σε όλη την βουργαρία. Δώδεκα βουργάρικες συμμορίες δρούσαν μόνο στην περιοχή των Ελληνικών χωριών Ηράκλεια, Ράμνα, Πορρόϊα και Ν.Πετρίτσι, με εκβιασμούς, βασανιστήρια και σφαγές αθώων ανθρώπων με ανώτατο αρχηγό τους τον περιβόητο Ντόντσιο κ.α. Ο Μητροπολίτης Μελενίκου συνεχώς διαμαρτυρόταν στους τούρκους οι οποίο απλως παρατηρούσαν εξ αποστάσεως.

1909.—Μονομαχούν με άσφαιρα πυρά, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Σπύρος Μερκούρης και ο δημοτικός σύμβουλος Γ. Τουφεξής. Κατόπιν, αποχωρούν ξεχωριστά, χωρίς να συμφιλιωθούν.

ΚΑΒΑΛΑ-ΚΟΣΜΟΣ+1913[1]1912.—Ο Ελληνικός στρατός (Ταξιαρχία Ιππικού)  απελευθερώνει την Κοζάνη από τους τούρκους. Νικηφόρες μάχες στην Βέροια, στο Γρίμποβο και στα Πέντε Πηγάδια Ηπείρου. Μετά την μάχη τού Σαρανταπόρου στις 9 Οκτωβρίου του 1912, που υπήρξε η πρώτη πολεμική επιχείρηση της Ελλάδας στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο και θρίαμβος πραγματικός του Ελληνικού στρατού, οι τούρκοι εγκατέλειψαν το Σαραντάπορο και τα Σέρβια, αφού πρώτα τα έκαψαν. Η Κοζάνη εγκαταλείφθηκε αμαχητί. Πανικόβλητος ο κύριος όγκος της τούρκικης φρουράς της πόλης εγκατέλειπε τα όπλα, αρπάζοντας ψωμιά, τρόφιμα και κρέατα από φούρνους, μαγαζιά και κρεοπωλεία, σπάζοντας τις πόρτες τους. Στο μεταξύ οι Κοζανίτες, έτρεξαν στους τούρκικους στρατώνες κι άρπαξαν όπλα, πυρομαχικά, τρόφιμα, φάρμακα κι ό,τι άλλο υπήρχε μέσα σ’αυτές. Από όλες τις γειτονιές κατέβηκαν οπλισμένοι κάτοικοι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης. Κάποιοι τοποθέτησαν στο καμπαναριό την γαλανόλευκη και τον σταυρό της ορθοδοξίας. Αυτά όλα έγιναν το απόγευμα, γύρω στις 3 με 4.Ενώ οι καμπάνες ηχούσαν χαρμόσυνα, ο λαός δεν άργησε να βρεθεί στην έξοδο της πόλης με τα βλέμματα προσηλωμένα στο μέρος απ’ όπου θα έφταναν οι ελευθερωτές. Μόλις οι Κοζανίτες αντίκρισαν τους στρατιώτες καβαλάρηδες, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και σε παρατεταμένα χειροκροτήματα. Η δουλεία των 459 ετών είχε υποχωρήσει.

.— Αφικνείτε στα Σέρβια, ο Αρχιστράτηγος – Διάδοχος Κωνσταντίνος με τους επιτελείς του, και με πόνο ψυχής πληροφορείτε το αποτρόπαιο έγκλημα των τούρκων·117 Έλληνες δολοφονήθηκαν από την εκδικητική μανία των τούρκων λόγω της πανωλεθρίας τους στο Σαραντάπορο. Μεταξύ τών εκτελεσθέντων και οι ιερείς, Παπανικόλας Στεργιόπουλος από το Παλαιογράτσανο, Παπαγιώργος Κατσούνης από το Ορτάκι, Παπαβασίλης Παπαβασιλείου, Παπαθανάσης Μπατσίλας και Παπαγιάννης Παπαγιάννη από το Μεταξά. Σχετικά με τη φοβερή σφαγή των άμαχων στα Σέρβια, του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος, ο ανταποκριτής των “Τάιμς” του Λονδίνου Χρόφορδ ΙΊράις έγραφε στην εφημερίδα του:

«Πάντοτε υπήρξεν αδύνατον να αντιληφθώμεν διατί πράττουσι τοιαύτα εγκλήματα. Η εν Σερβίοις σφαγή ουδόλως ήτο αναγκαία. Ήτα αδικαιολόγητος και πιθανότατα θα προεκάλει αντεκδικήσεις εναντίον των Μουσουλμάνων κατοίκων οίτινες παρέμειναν όπισθεν των ηττηθέντων. Εν τούτοις καίτοι ουδεμία μομφή ήτο δυνατόν να δοθή εις τους Έλληνες αν εφήρμοζον το “οφθαλμόν αντί οφθαλμού” ουδεμία βιαιότης εσημειώθη».

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.—Ο Υπολοχαγός αεροπόρος Δημήτριος Καμπέρος, κατά την εκτέλεση αποστολής αναγνώρισης (και βομβαρδισμού) στο μέτωπο της Θεσσαλίας, εισέδυσε σε βάθος 60 χιλιομέτρων μέσα στο εχθρικό έδαφος, με αποτέλεσμα τα σφοδρά πυρά του τουρκικού πεζικού να τρυπήσουν τις πτέρυγες του Farman του, χωρίς άλλες συνέπειες. (πρώτος βαλκανικός πόλεμος). Ο Καμπέρος πραγματοποίσε την πρώτη πολεμική αποστολή στα αεροπορικά χρονικά της Ελλάδος· έγινε ονομαστός για τις ριψικίνδυνες πτήσεις του και τους παράτολμους ελιγμούς που πραγματοποιούσε και που προκαλούσε τον θαυμασμό ακόμη και τον ξένων συναδέλφων του, τους οποίους ανταγωνίζονταν στα ίσα στον τομέα αυτό. Πραγματοποίησε την τελευταία του πτήση στις 20 Ιουλίου 1934, απαντώντας έτσι σε μια επίδειξη Άγγλων που είχε προηγηθεί. Ο Καμπέρος πέθανε το 1942, στα χρόνια της Κατοχής. Οι πρώτοι πεσόντες της Ελληνικής Π.Α. είναι οι Εμμανουήλ Αργυρόπουλος και Κωνσταντίνος Μάνος.

«…ὡς δεινῶς [οἱ ἄνθρωποι] διάκεινται ἔρωτι τοῦ ὀνομαστοὶ γενέσθαι καὶ κλέος εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον καταθέσθαι· καὶ ὑπέρ τούτου κινδύνους τε κινδυνεύειν ἕτοιμοί εἰσι καὶ χρήματα ἀναλίσκειν καὶ πόνους πονεῖν οὑστινασοῦν καὶ ὑπεραποθνήσκειν…ὑπέρ ἀρετῆς ἀθανάτου καὶ τοιαύτης δόξης εὐκλεοῦς πάντες πάντα ποιοῦσι…τοῦ γὰρ ἀθανάτου ἐρῶσιν» Διοτίμα ἔφη-Πλάτωνος Συμπόσιον.

.—Γίνεται μάχη με τους βουλγάρους στις Σαράντα Εκκλησιές. 

.—Ο Στέφανος Δραγούμης, πρώην πρωθυπουργός, διορίζεται Γενικός Διοικητής της Κρήτης. Υπήρξε ένας από τους κυρίους οργανωτάς του Μακεδονικού Αγώνος, μαζί με το υιό του Ίωνα Δραγούμη και το Παύλο Μελά, σύζυγο της θυγατρός του Ναταλίας.Την περίοδο 1906-1908 μαζί με τους Δ. Γούναρη, Π. Πρωτοπαπαδάκη, Α. Παναγιωτόπουλο, Α. Αλεξανδρή και Εμ. Ρέπουλη, συγκρότησε την λεγομένη τότε «ομάδα των Ιαπώνων». Οι βουλευτές της ομάδας των Ιαπώνων προέρχονταν από διαφορετικά κόμματα και είχαν δυναμική παρουσία και αγωνιστικότητα. Η ομάδα αυτή των βουλευτών δεν αποτέλεσε ποτέ κόμμα. Αν και η ομάδα είχε δημιουργηθεί από τον Ιούνιο του 1906, το όνομά τους οφείλεται στο δημοσιογράφο Βλάση Γαβριηλίδη όπου σε άρθρο του στην εφημερίδα Ακρόπολη, παρομοίαζε τη μαχητικότητά τους με αυτή των Ιαπώνων σαμουράϊ.

1916.—Οι Γάλλοι Σύμμαχοι [ βλ. κατακτητές ] αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Ελληνικού ναυτικού.

1918.—Εικόνες που δημιουργούν την φρίκη συναντά όποιος επισκέπτεται τις πόλεις την Ανατολικής Μακεδονίας που άφησαν πίσω τους οι βούργαροι.

1919.—Στο μέτωπο της Μ. Ασίας γίνονται μάχες περιπόλων.

1920.—Οι τούρκοι επιτίθενται εναντίον των ελληνικών δυνάμεων παρά το Τζεντίς της Μ. Ασίας αλλ’ αποκρούονται.

1921.—Σε ολόκληρο το μέτωπο στην Μ. Ασία, ο Ελληνικός στρατός οχυρώνει τις θέσεις του.

1922.—Υπογράφεται στα Μουδανιά Μικράς Ασίας σύμβασις ανακωχής μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας αφ’ ενός και τουρκίας αφ’ ετέρου, με την οποία τερματίζεται η εμπόλεμος κατάστασις μεταξύ Ελλάδος και τουρκίας. Η ελληνική αντιπροσωπεία έφτασε όταν είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις και όταν οι βασικοί όροι της συνθήκης είχαν αποφασιστεί. Η διπλωματική θέσις της ελληνικής αντιπροσωπείας συναντούσε προβλήματα, αφού οι οδηγίες του Ελευθέριου Βενιζέλου άλλαξαν στη διάρκεια της διασκέψεως. Το τελικό κείμενο της ανακωχής διαμορφώθηκε χωρίς τη συμμετοχή της Ελλάδος.

1935.—Στρατιωτικός νόμος στην Ελλάδα έπειτα από κίνημα. Ο Γεώργιος Κονδύλης σχηματίζει κυβέρνηση, ενώ καταργείται με ψήφισμα της Βουλής η αβασίλευτος δημοκρατία.(βλ.% & 10/10)

1944.—Η βουλγαρία, σύμμαχος των ναζί, συνθηκολογεί με τους συμμάχους (δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος).

.—Ενώ οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα, καταστρέφουν το τηλεφωνικό κέντρο της πρωτευούσης και άλλα σημεία.

1952.—Προκηρύσσονται στην Ελλάδα γενικές βουλευτικές εκλογές για την 16η Νοεμβρίου.

.—Ορκίζεται υπηρεσιακή κυβέρνησις υπό τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημητρίο Κιουσόπουλο.

1956.— Σκοτώθηκε σε αεροπορικό ατύχημα που συνέβη στην περιοχή Αγδινών Ευβοίας, λόγω πτώσεως και συντριβής του αεροσκάφους του, ο πιλότος μας Γεώργιος Κυριακού.

1957.—Ιδρύεται η Γενική Γραμματεία Εξωσχολικού Αθλητισμού, μετέπειτα ΓΓΑ, και υπάγεται απ’ ευθείας στον πρόεδρο της Κυβερνήσεως με το Νομοθετικό Διάταγμα 3769/57, που θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ την επομένη ημέρα. Στις 4/5/68 θα επανασυσταθή με το διάταγμα 397.

1960.— Σκοτώθηκε ο πιλότος Γεώργιος Σταματογιάννης σε αεροπορικό ατύχημα κατά την διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως, με αεροσκάφος το οποίο κατέπεσε μεταξύ Ποτίδαιας – Ψαθούρας.

1962.—Αρχίζει την λειτουργία της κοντά στην Θεσσαλονίκη η πρώτη μεγάλη βιομηχανική μονάδα στην Βόρειο Ελλάδα, το εργοστάσιο τσιμέντων Τιτάν.(βλ.& 10/10)

1975.—Δυτική Γερμανία-Ελλάδα 1-1 στο Ντίσελντορφ. Το γκολ του Γιώργου Δεληκάρη, δεν αρκεί για να στείλει την Ελλάδα στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος σε βάρος της πρωταθλήτριας κόσμου.

1978.—Η πιο μεγάλη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος σημειώνεται επί της Φινλανδίας με 8-1 για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών, μετέπειτα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τα γκολ: Μαύρος 3, Δεληκάρης 2, Νικολούδης 2 και Γαλάκος.

1989.—Έρχονται στα χέρια με την αστυνομία, έξω από το Συνοδικό Μέγαρο της Μονής Πετράκη, οι υποστηρικτές του πρώην μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγου.

1990.—Το ΝΑΤΟ ασκεί πιέσεις στην Αθήνα για την ίδρυση του στρατηγείου της Λάρισας.

.—Η καθαρόαιμη φοράδα “Ξημέρια” ξεφεύγει καθώς μεταφέρεται στον Ιππόδρομο του Φαλήρου και σκοτώνεται από λεωφορείο στη Συγγρού στο ύψος του Φιξ, αφού επί 15 λεπτά κάλπαζε στη λεωφόρο.

1992.—Η αδιαλλαξία της τουρκοκυπριακής πλευράς οδηγεί σε ναυάγιο τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Ο πρόεδρος της Κύπρου Γεώργιος Βασιλείου και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντεκτάς, συμφωνούν οι συνομιλίες να συνεχιστούν μετά τις επικείμενες κυπριακές εκλογές.

.—Πραγματοποιείται στην Κύπρο αντικατοχική πορεία στην κατεχόμενη Μόρφου.

1995.—Παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ ο πρώην υπουργός Δημήτρης Τσοβόλας.

2000.—Διεξάγεται αγώνας προς τιμήν του Μίμη Παπαϊωάννου στο Στάδιο ”Νίκος Γκούμας”. Οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ (Στέλιος Σεραφείδης, Δημήτρης Σαραβάκος, Χρήστος Αρδίζογλου, Λύσσανδρος Γεωργαμλής κ.α.) χάνουν από τους παλαίμαχους της Γερμανίας (Schuster, Reinhart, Herman, Ferster, Berthold κ.α.) με 1-5. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ φορούν φανέλες με το νούμερο “10″ και το όνομα “Παπαϊωάννου” στην πλάτη.

2003.—Πραγματοποιείται με επιτυχία στην Ρώμη ο διαχωρισμός των σιαμαίων κοριτσιών από τη Θεσσαλονίκη σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Τα πέντε μηνών κοριτσάκια, μόλις ξυπνούν από τη νάρκωση αναζητούν αμέσως το ένα το άλλο. Την ίδια μέρα στο Ντάλας του Τέξας μια ακόμα χειρουργική επέμβαση διαχωρισμού δύο σιαμαίων αγοριών από την Αίγυπτο, ηλικίας δύο ετών, των Άχμεντ και Μοχάμεντ Ιμπραχίμ, ολοκληρώνεται με επιτυχία. Τα σιαμαία δεν μπορούσαν να δουν το ένα το άλλο καθώς ήταν ενωμένα στο κεφάλι επί της βρεγματικής χώρας.

.—Η Ελλάδα νικά την Βόρειο Ιρλανδία 1-0 (Τσιάρτας) στο γήπεδος της Λεωφόρου και το όνειρο της προκρίσεως στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία γίνεται πραγματικότητα, για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1980. Η Εθνική μας, με εύστοχο πέναλτι, που εκτελεί ο Βασίλης Τσάρτας στο 69΄ παίρνει κατευθείαν το εισιτήριο για τα γήπεδα της Πορτογαλίας, επιτρέποντάς μας να επιστρέψουμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από απουσία 24 χρόνων. Το καλοκαίρι τού 2004, η Ελλάδα στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης.

2004.—Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, επιβάλλει στους Κώστα Αγαπίου, Χρήστο Τσιγαρίδα, Αγγελέτο Κανά και Ειρήνη Αθανασάκη, ποινή κάθείρξεως 25 ετών στον καθένα, και 22.000 ευρώ πρόστιμο, αφού λίγες μέρες νωρίτερα το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση ΕΛΑ, ενώ αθώος κρίθηκε ο Μιχάλης Κασσίμης, ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων.

.— Η ΑΕΚ γιορτάζει στην Πόλη τα 80 χρόνια από την ίδρυσή της.

.

.

.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναπαραγωγὴ ἡμερομηνιῶν, μὲ τὴν προϋπόθεση νὰ ἀναφέρεται ὡς πηγὴ  τὸ «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

.

.

.

Βασική πηγή: www.e-istoria.com

.

.

.

Υποβολή απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

WordPress.com Logo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Log Out / Αλλαγή )

Twitter picture

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Log Out / Αλλαγή )

Facebook photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Log Out / Αλλαγή )

Google+ photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Log Out / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 74 other followers

%d bloggers like this: